Bestormen (to storm) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bestorm
I storm
bestormt
you storm
bestormt
he/she/it storms
bestormen
we storm
bestormen
you all storm
bestormen
they storm
Present perfect tense
heb bestormd
I have stormed
hebt bestormd
you have stormed
heeft bestormd
he/she/it has stormed
hebben bestormd
we have stormed
hebben bestormd
you all have stormed
hebben bestormd
they have stormed
Past tense
bestormde
I stormed
bestormde
you stormed
bestormde
he/she/it stormed
bestormden
we stormed
bestormden
you all stormed
bestormden
they stormed
Future tense
zal bestormen
I will storm
zult bestormen
you will storm
zal bestormen
he/she/it will storm
zullen bestormen
we will storm
zullen bestormen
you all will storm
zullen bestormen
they will storm
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bestormen
I would storm
zou bestormen
you would storm
zou bestormen
he/she/it would storm
zouden bestormen
we would storm
zouden bestormen
you all would storm
zouden bestormen
they would storm
Subjunctive mood
bestorme
I storm
bestorme
you storm
bestorme
he/she/it storm
bestorme
we storm
bestorme
you all storm
bestorme
they storm
Past perfect tense
had bestormd
I had stormed
had bestormd
you had stormed
had bestormd
he/she/it had stormed
hadden bestormd
we had stormed
hadden bestormd
you all had stormed
hadden bestormd
they had stormed
Future perf.
zal bestormd hebben
I will have stormed
zal bestormd hebben
you will have stormed
zal bestormd hebben
he/she/it will have stormed
zullen bestormd hebben
we will have stormed
zullen bestormd hebben
you all will have stormed
zullen bestormd hebben
they will have stormed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou bestormd hebben
I would have stormed
zou bestormd hebben
you would have stormed
zou bestormd hebben
he/she/it would have stormed
zouden bestormd hebben
we would have stormed
zouden bestormd hebben
you all would have stormed
zouden bestormd hebben
they would have stormed
Du
Ihr
Imperative mood
bestorm
storm
bestormt
storm

Examples of bestormen

Example in DutchTranslation in English
"honderd bloeddorstige dassen," zei ik, "zullen Paddeburcht aan gaan vallen met 6 bootladingen ratten tot de tanden bewapend en een uitgelezen hoofdmacht Padden, die bekend staan als onverzettelijken of dood-of-glorie Padden, die de boomgaard zullen bestormen, schreeuwend om wraak.""A hundred bloodthirsty Badgers," I said, "are going to attack Toad Hall with six boatloads of Rats armed to the teeth and a picked body of Toads, known as the Die-Hards or Death-or-Glory Toads, will storm the orchard yelling for vengeance."
'We bestormen samen het strand."We'll storm the beaches together.
- Aanvallen en bolwerken bestormen?- Attacks? The storming of citadels?
- Daar kunnen we ze niet... bestormen en de politie kan niks doen.Yeah, but it doesn't do us any good. We can't storm it, and the police can't touch it.
- Dan bestormen we het kasteel.- We're storming the castle.
- De orders waren 'bestorm het en neem het in.'The orders were "storm it, take it."
Heb je liever dat ik Atlantis bestorm om Ladon te nemen?You'd prefer l stormed Atlantis and take Ladon by force ?
Hitchley, jij gaat voorop, bestorm het, beantwoord hun vuur,Hitchley, you take the front, storm it, draw their fire,
Ik kan alleen naar hem toe als ik de boel bestorm, maar dan schieten ze.I can't get near him until I have a better plan than just storming in and getting us all shot.
Je belt me niet terug, dus ik bestorm je woning.You don't call me back, I storm your place.
Als je de bank bestormt, dood ik gijzelaars.If you storm the bank, I kill hostages. And, Kate...
Als u net zoals prins Mangsamkiat de stad bestormt... zullen talloze Tong-Oo-krijgers sterven.If you, like Prince Minyekyawswa, storm the city... countless Toungoo warriors will die.
Als u wilt spreken met de hoofdinspecteur van georganiseerde misdaden Billy Neff... en wilt dat hij uw kantoor bestormt, voer dan uw recht uit om dit te bevechten.Now, if you want to talk to Deputy Chief of organized crime Billy Neff and have him storming down your office, exercise your right to fight this.
Alsofje 'n kasteel bestormt.Feels like l'm storming' a castle.
De FBI bestormt de poorten.The FBI is storming the gates.
Bewapende mensen hebben Bendorf bestormd. Ros heeft het contact verbroken.Gunmen have stormed the Bendorf, Ros has cut contact.
De Zaads hebben de computer bestormd.- The Zaad just stormed the computer.
Defensie heeft bevestigd dat eenheden van 303 een schuilplaats hebben bestormd en Schumann hebben bevrijd.Units of 303, the Defense Department... confirmed early this morning, Albanian time... stormed the mountain hideaway near the city of... freeing a tired but happy William Schumann.
Er is gemeld dat gewapende politie het gebouw heeft bestormd.It's reported armed police have stormed the building.
Er is op de trompet geblazen... Het kanteel bestormd en de muren vallen om.The trumpet has been blown, the battlement stormed, and the walls have come tumbling down.
- M'n vader bestormde 't strand...- My father stormed the beach...
Bill, jij bestormde de stranden van Normandië.~ Bill. Bill, you stormed the Normandy beaches, didn't you?
De Marshalls bestormde het voor niets.Marshals stormed it. Came up empty.
De menigte bestormde het behandelcentrum, doodde ze bijna.Crowd stormed the treatment center, nearly killed them.
Elke verrader die het kasteel bestormde heeft het op dezelfde plaats zitten.It's in the same place on each traitor who stormed the castle.
Behalve een paar uur geleden, toen je mijn boot bestormden, Tori arresteerde, blootstellen van ons beiden riskeerde, allemaal omdat je die stomme ketting wilde.Oh, except for a few hours ago, when you stormed onto my boat, arrested Tori, risking exposing the both of us, all because you wanted that "stupid" necklace.
Bovendien is het lab vernietigd toen ze de faciliteit bestormden.Besides, the lab was destroyed when they stormed this facility.
De FBI bestormden mijn huis en haalde alle spullen weg.Feds, well, they-they... stormed my place and hauled off my things.
De mensen van Neptune pakten hun hooivorken en fakkels bestormden het kantoor van de hoofd- commissaris en verjoegen m 'n vader.The fine people of Neptune gathered their pitchforks and torches... stormed the county commissioner's office, and ran Dad out of office.
Door Escobar betaalde guerrilla's bestormden het Paleis van Justitie en bezetten het hooggerechtshof.Financed by Escobar, the M-19 guerrillas stormed the Palace of Justice and occupied the supreme court.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afstormen
rush
bestemmen
order
bestoelen
best stools
bestoppen
best headers
bestorten
do
instormen
do
opstormen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bespieden
spy on
bespiegelen
reflect on
bespotten
wash
besteken
do
bestelen
rob
bestoppen
best headers
bestorten
do
betasten
grope
betreuren
deplore
betuigen
bathe

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'storm':

None found.
Learning languages?