Спречува (to prevent) conjugation

Macedonian
26 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
спречувам
I prevent
спречуваш
you prevent
спречува
he/she/it prevents
спречуваме
we prevent
спречувате
you all prevent
спречуваат
they prevent
Future tense
ќе спречувам
I will prevent
ќе спречуваш
you will prevent
ќе спречува
he/she/it will prevent
ќе спречуваме
we will prevent
ќе спречувате
you all will prevent
ќе спречуваат
they will prevent
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би спречувал
I (masculine) would have prevented
би спречувала
I (feminine) would have prevented
би спречувал
you (masculine) would have prevented
би спречувала
you (feminine) would have prevented
би спречувал
he would have prevented
би спречувала
she would have prevented
би спречувало
it would have prevented
би спречувале
we would have prevented
би спречувале
you all would have prevented
би спречувале
they would have prevented
Past perfect tense
сум спречувал
I (masculine) have prevented
сум спречувала
I (feminine) have prevented
си спречувал
you (masculine) have prevented
си спречувала
you (feminine) have prevented
е спречувал
he has prevented
е спречувала
she has prevented
е спречувало
it has prevented
сме спречувале
we have prevented
сте спречувале
you all have prevented
сум спречувале
they have prevented
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
спречував
I was preventing
спречуваше
you were preventing
спречуваше
he/she/it was preventing
спречувавме
we were preventing
спречувавте
you all were preventing
спречуваа
they were preventing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев спречувал
I (masculine) had prevented
бев спречувала
I (feminine) had prevented
беше спречувал
you (masculine) had prevented
беше спречувала
you (feminine) had prevented
беше спречувал
he had prevented
беше спречувала
she had prevented
беше спречувало
it had prevented
бевме спречувале
we had prevented
бевте спречувале
you all had prevented
беа спречувале
they had prevented
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе спречував
I will have prevented
ќе спречуваше
you will have prevented
ќе спречуваше
he/she/it will have prevented
ќе спречувавме
we will have prevented
ќе спречувавте
you all will have prevented
ќе спречуваа
they will have prevented
Past aorist tense
Imperative tense
-
спречувај
you prevent
-
-
спречувајте
you all prevent
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум спречувал
I (masculine) will prevent
ќе сум спречувала
I (feminine) will prevent
ќе си спречувал
you (masculine) will prevent
ќе си спречувала
you (feminine) will prevent
ќе е спречувал
he will prevent
ќе е спречувала
she will prevent
ќе е спречувало
it will prevent
ќе сме спречувале
we will prevent
ќе сте спречувале
you all will prevent
ќе сум спречувале
they will prevent
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
спречуван
preventing
спречувајќи
preventing
спречување
preventing
спречувал
preventing
спречувала
preventing
спречувало
preventing
спречувале
preventing
prevented
prevented
prevented
prevented

Examples of спречува

Example in MacedonianTranslation in English
Дури и да нема деца, таа се уште го носи на грб поголемиот дел од работата во домаќинството, што ја спречува да гради кариера.Even if she has no children, she is still carrying out the majority of household duties, which prevents her career development.
Иако владата на САД не го спречува пристапот до каналот, многу кабловски компании без задоволство ја пренесуваат; сепак Доналд Румсфилд го обвини каналот за „поттикнување тероризам“.And so, although the US government doesn't prevent access to the channel, many cable companies are reluctant to carry it; after all, Donald Rumsfeld had accused the channel of "inciting terrorism".
навистина сака да учествува во политичкиот живот на регионот, но тесноградоста на нејзиниот авторитет го спречува тоа. Пропагирањето на политички идеи во образвоните институции на нашата земја е забрането со закон.really wants to participate in the political life of the region, but the narrowness of her authority prevents it from happening, as propagating political ideas in educational institutions is prohibited by our country’s laws.
Ја спречува атрофијата така што...It prevents atrophy by...
Дали знаете дека постојана ејакулација спречува појава на рак на простата?Did you know that regular ejaculation... is a preventative against prostate cancer?
Така ги спречуваш другите луѓе да ти се приближат.That's a way of preventing other people From getting close to you.
Способноста да спречуваме терористички напади ќе биде под закана.Our ability to prevent terrorist attacks will be threatened.
Не плаќаат нас да ги спречуваме да скокаат.This isn't a free-for-all. We're paid to prevent him from jumping.
Го спречуваме криминалот пред да се случи. Еве.We prevent crime before it takes place.
Во SwineFighter, вие целите со шприц кон летачки свињи, вакцинирајќи ги и со тоа го спречувате ширењето на вирусот пред да истече времето.In SwineFighter, you have to aim a syringe to flying pigs over a map, innoculating them and preventing the virus from spreading before time runs out.
Ме спречувате во извршување на важна мисија.You're preventing me from completing a vital mission.
А може ли државниот правобранител на Балтимор Сити да свика конференција за печатот на скалите пред судот и да изјави дека вашата компанија е поврзана со насилни дилери на дрога во градот и не' спречувате да ги уапсиме?How about this? How about the State's Attorney for Baltimore City... calls a press conference on the courthouse steps to declare that... Bay Wireless is in league with the most violent drug traffickers in the city... preventing their apprehension and arrest by law enforcement.
Кубанските блогери завршиле добра работа во документирањето на политичките, економските и техничките пречки што ги спречуваат повеќето Кубанци да користат Интернет.Cuban bloggers have done well to document the political, economic, and technological obstacles that prevent most Cubans from using the Internet.
Ако елаборираната цензура и полициските мерки ги спречуваат кинеските граѓани да зборуваат во име на Чен и странците би требало да молчат за таквите случаи, тогаш дали луѓето се држат целосно изолирани, како што Чен Гуангченг мислел да ги остави за да можат да зборуваат сами за себе?If elaborate censorship and policing measures prevent Chinese citizens from speaking on Chen's behalf, others retort, and foreigners should keep quiet about such cases, are people held completely incommunicado like Chen Guangcheng meant to be left to speak for themselves?
Во изјавите коишто ги дадоа преку нивните адвокати тие посебно нагласија две барања: право за јавно користење на нивниот мајчин јазик (Курдскиот), вклучувајќи користење на мајчиниот јазик и во судот и отстранување на пречките кои го спречуваат затворениот курдски лидер Абдула Окалан да одржи мирни преговори со турската држава.In the statement they made via lawyers they highlighted two demands: the right to use their Kurdish mother tongue in the public sphere, including court and the removal of obstacles preventing imprisoned Kurdish leader Abdullah Ocalan from negotiating in peace talks with the Turkish state.
Тој ја прикажа сликата на искусните блогери кои немаат уредници да ги успоруваат или да спречуваат некои информации да се објават.Instead, he paints the picture of experienced bloggers being those with no editors slowing down or even preventing certain information from being published.
Ѕидот и барикадите кои го спречуваат движењето на луѓето се поставени од Израел.The wall and road blocks preventing people from moving are done by Israel.
Женски учеснички на протест со жив ѕид ја штитат полицијата од провокатори, спречувајќи ескалација на насилство.Female protesters forming human shield protecting the police from provocateurs, preventing escalation of violence.
Кога австриските научници први ги пронајдоа четирите типа на крвна група, тоа беше навистина револуционерно истражување кое подоцна спаси безброј човечки животи спречувајќи да добијат погрешна трансфузија на крв.When Austrian scientists first found the four different blood types, it was a truly ground-breaking research which later saved countless human lives by preventing them from receiving mismatched blood transfusions.
Гледаш, форензиката покажува дека Венг можеби си играл со кодот, спречувајќи го да ја мапира далечната страна на Месечината, која е исто така и темната страна.See, forensics show Wang may have messed with the code preventing it from mapping the far side of the moon which is also the dark side.
Дезмонд го уништи отворот, ослободувајќи го магнетниот притисок и спречувајќи глобална катастрофа.Desmond destroyed the hatch, releasing the magnetic pressure and preventing global catastrophe.
Проектот доби нешто повеќе од 5,5 милиони евра од ИСПП (ISPA) и резултираше со затворање на 18 депонии и следствено, со подобрување на управувањето и контролата на отпадот од регионот, а посебно со: зголемена застапеност на реупотреба и рециклирање; поорганизирано собирање и транспортирање; исфрлање со свест за животната средина, спречување на протекување на контаминирани материи во нивото на подземните води и во Дунав, и подобрен мониторинг.Where before there were no landfill sites that complied with EC regulations in the area, the new landfill site that covers Ruse and four other municipalities in the region, is now up and running. e project received just over €5.5 million from ISPA and resulted in the closure of 18 tipping sites and subsequent improvement in the management and control of the area’s waste, specifically: improved reuse and recycle ratios; more organised collections and transportation; environmentally aware disposal, preventing the leaching of contaminants into the water table and the Danube, and improved monitoring.
На Sciblogs, веб логот од Нов Зеланд кој „ги обединува најдобрите блогери - научници од островот на една веб локација“, стои дека Кина го поддржува аргументот според кој, фармите се здрава опција за спречување на ловокрадството на дивите животни.Sciblogs, a blog from New Zealand which "brings the best science bloggers from the country on one website....", said China has put forth the argument that farms are a healthy alternative to preventing and reducing poaching of these animals in the wild.
Затоа што, иако јас го сметам Путин заслужен за огромната улога што тој ја одигра во спречување на откривањето на 20те Чеченци во Русија како резултат на чеченското официјално отцепување од Русија, јас го сметам Путин НЕКОРИСЕН ПОСЛЕ ЧЕЧЕНИЈА ВО СИТЕ ДРУГИ АСПЕКТИ.Because, even though I credit Putin for the huge role he played in preventing the emergence of 20 Chechnyas in Russia as a result of Chechnya's official secession from Russia, I consider Putin USELESS AFTER CHECHNYA IN ALL OTHER RESPECTS.
Важно да се создаде свест за спречување на губење на видот меѓу луѓето, но исто така подеднакво е важно да биде вршена повеќе истражувачка работа во помагање на оние кај кои веќе е предизвикано губењето на видот, поради разни медицински болести и причини.While it is important to create awareness in preventing sight loss among the rakyat(citizens), it is equally important too that more research work to be done in helping those already inflicted, blind due to various medical illness and causes.
Полициската работа е исто толку за спречување на криминалот како и за борба против криминалот.Police work is as much about preventing crime as it is about fighting crime.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'prevent':

None found.
Learning languages?