Се пресели (to move) conjugation

Macedonian
64 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
се преселам
I move
се преселиш
you move
се пресели
he/she/it moves
се преселиме
we move
се преселите
you all move
се преселат
they move
Future tense
ќе се преселам
I will move
ќе се преселиш
you will move
ќе се пресели
he/she/it will move
ќе се преселиме
we will move
ќе се преселите
you all will move
ќе се преселат
they will move
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би се преселил
I (masculine) would have moved
би се преселила
I (feminine) would have moved
би се преселил
you (masculine) would have moved
би се преселила
you (feminine) would have moved
би се преселил
he would have moved
би се преселила
she would have moved
би се преселило
it would have moved
би се преселиле
we would have moved
би се преселиле
you all would have moved
би се преселиле
they would have moved
Past perfect tense
сум се преселил
I (masculine) have moved
сум се преселила
I (feminine) have moved
си се преселил
you (masculine) have moved
си се преселила
you (feminine) have moved
е се преселил
he has moved
е се преселила
she has moved
е се преселило
it has moved
сме се преселиле
we have moved
сте се преселиле
you all have moved
сум се преселиле
they have moved
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
се преселев
I was moving
се преселеше
you were moving
се преселеше
he/she/it was moving
се преселевме
we were moving
се преселевте
you all were moving
се преселеа
they were moving
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев се преселил
I (masculine) had moved
бев се преселила
I (feminine) had moved
беше се преселил
you (masculine) had moved
беше се преселила
you (feminine) had moved
беше се преселил
he had moved
беше се преселила
she had moved
беше се преселило
it had moved
бевме се преселиле
we had moved
бевте се преселиле
you all had moved
беа се преселиле
they had moved
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе се преселев
I will have moved
ќе се преселеше
you will have moved
ќе се преселеше
he/she/it will have moved
ќе се преселевме
we will have moved
ќе се преселевте
you all will have moved
ќе се преселеа
they will have moved
Past aorist tense
се преселив
I moved
се пресели
you moved
се пресели
he/she/it moved
се преселивме
we moved
се преселивте
you all moved
се преселија
they moved
Imperative tense
-
пресели се
you move
-
-
преселете се
you all move
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум се преселел
I (masculine) will move
ќе сум се преселела
I (feminine) will move
ќе си се преселел
you (masculine) will move
ќе си се преселела
you (feminine) will move
ќе е се преселел
he will move
ќе е се преселела
she will move
ќе е се преселело
it will move
ќе сме се преселеле
we will move
ќе сте се преселеле
you all will move
ќе сум се преселеле
they will move
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
преселен
moving
moving
moving
се преселел
moving
се преселела
moving
се преселело
moving
се преселеле
moving
се преселил
moved
се преселила
moved
се преселило
moved
се преселиле
moved

Examples of се пресели

Example in MacedonianTranslation in English
Немам видено некој од нив да се пресели таму.I’ve not seen a one of them actually move there.
Сега кога се пресели во нашите срца, ќе бидеме посилни и пожестоки во борбата против окупацијата, понижувањето и неправдата.Now that you moved to live in our hearts, we’ll become stronger and fiercer in the battle against occupation, humiliation and injustice.
Подоцна, Панфилов мораше да се пресели во Грузија заради лична безбедност,бидејќи примил неколку закани за физичка пресметка.Later, Panfilov himself had to move to Georgia due to personal security reasons: he had received several threats of physical reprisal.
Бидејќи владата ја сруши целата Фунатис област од автопатот Фахахел (30), каде беа повеќето од фармите, скоро целата поранешна популација се пресели во своите фарми во Кабд.Since the government bulldozed the entire Funaitees area off of Fahaheel Expressway (30) where most of the farms used to be, almost the entire former population has moved their farms to Kabd.
Во песната, еден странец се одлучува да учи шпански, за потоа да се соочи со фрустрации кога сфаќа дека колку и да учи, сепак не ја разбира ниту основата кога ќе се пресели на друго место.In the song, a foreigner decides to learn Spanish, and then faces the frustration of realizing that no matter how much he studies, he fails to understand basics whenever he moves from one place to the other.
@aarthipartha (Арти Партасарати): Која е процедурата за да се преселам во Бутан? _BAR_ Бутан сам ќе ја ора браздата како првата целосно органска земја во светот http://gu.com/p/3dkfv/tw@aarthipartha (Aarthi Parthasarathy): What is procedure to move to Bhutan? _BAR_ Bhutan set to plough lone furrow as world's first wholly organic country http://gu.com/p/3dkfv/tw
ЛА: Секогаш имав желба да се преселам во Гана во некој момент од животот; прашањето беше кога ќе биде тоа?LA: It has always been my desire to move back to Ghana at some point; the question was when would it be?
Не можам да се преселам!I can't move!
Нема да можам да ја платам ќиријата и ќе морам да се преселам.Then I won't be able to pay my rent, and I'll have to move.
Кога стариот дозна дека Дибо излегува .. .. бараше да се преселам кај чичо на Ранчо Кокоманго .. .. Додека не се смират односите .. .. или Дибо не се врати во затвор.што ќе се случи прво.Now, as soon as my pops found out Debo was gettin'out, he wanted me to move with my uncle and little cousin in Rancho Cucamonga... till things calm down... or Debo went back to prison, whichever comes first.
Многу е тешко да се преселиш во нова земја, тоа е големо прилагодување.“It is hard to move to a new country, it is a big adjustment.
Сакам да се преселиш во вила близу Сиракуза...веднаш.I want you to move to a villa near Siracusa... right now.
Зошто не се преселиш овде?So why don't you just move here?
Ќе ти најдеме еднособен стан, ќе те вратиме на нозе, можеби ќе се преселиш малку кај Бини...We're gonna find you a one-bedroom apartment, get you back on your feet, maybe move you in over at Beanie's...
Ако се преселиш сакам да знам каде си и со кого стануваш.You move, I wanna know where and with whom you'll be staying. Call me when you land.
Кога ќе се преселиме во Невада може да ја напуштиш фамилијата Корлеоне и да продолжиш сам.After we make the move to Nevada you can leave the Corleone family and go on your own.
Кога ќе се преселиме, ти ќе ми бидеш десна рака.When we make our move there, you'll be my right-hand man.
- Можам ли да го оставам ова горе додека не се преселиме?- Секако!- Could we leave this up till we move?
Сакаш да се преселиме тука?You want us to move in here?
Можеме да се преселиме од дупкава, да го фатиме доброто време да имаме големи куќи, легитимен бизнис, работа.We can move out of this dump, hit the big time-- big houses, legitimate business, the works.
Можам да ви дадам неколку долари, да ви помогнам да се преселите.I could give you a couple dollars to help you move.
Не можете само така да се преселите од Гринвич во Горната Западна Страна.. ...и да очекувате сеуште да имате куќа, двор, куче и мачка, но еве ја.You can't move from Greenwich to the Upper West Side... ...and expect to still have a house, a yard... ...and a dog and cat, but here it is.
Очекувате да верувам дека би ви дозволила да се преселите во мал град во сред мочуриште и да излегувате со келнерка?You expect me to believe she'd allow you to move to a town... ...in the middle of a swamp and date a waitress?
Тогаш пак ќе и биде мала куќата, и ќе мора да се преселите.Then it will be too small. You'll have to move. Exactly.
Мислам дека треба да се вратиш да живееш со Лиса, да се преселите во твојата куќа, и да си продолжиш со животот.l think you should get back together with Lisa, move into your house, and move on with your life.
Песната се однесува на проблемите со кои се соочуваат луѓето кои зборуваат шпански, дури и оние на кои шпанскиот им е мајчин јазик, кога мораат да се преселат од еден во друг регион, каде зборовите имаат сосема различно значење.The song reflects the issues most Spanish speakers, even native speakers, have when they move from one region to another, where words mean completely different things depending on where someone is.
Кој ќе ги наговори да се преселат?Who gets them to move?
Затоа, само најди им мотив кој ќе ги натера да се преселат. Инаку, тоа ќе биде неговиот стап.So just find me a carrot that will get them to move, otherwise it's going to have to be all stick.
Можат да се преселат.They can move.
ЖСД: Две години поминав во Форталеза, во Чеара, каде предавав француски во француската Алијанса, потоа се преселив во Итапарика, Салвадор де Бахиа, каде што се обидов да бидам претприемач и отворив pousada (мал хотел-ресторан на остров), но бев безнадежен!JSD: I spent two years in Fortaleza, in Céarà, where I taught French at the Alliance Française, then I moved to Itaparica, Salvador de Bahia, where I made an attempt at being an entrepreneur and opened a pousada (a small hotel-restaurant on an island) but I was hopeless!
Тоа беше таа љубопитност да дознаам повеќе за луѓето кои живеат на средината на овие големи празни простори, што ме натера да се вратам во јануари 2004, и во септември 2004 се преселив во Ноуакчок и се уште сум тука.It was this curiosity of knowing more about the people that lived in the middle of these vast empty spaces that made me come back in January 2004, and in September 2004 I moved to Nouakchott and I'm still here.
Бев на правни студии во Либан и се преселив во Париз за студиите по интернет право (Парис I – Сорбона) и политички науки (Парис 2 – Асас).I studied law in Lebanon then moved to Paris for my Internet Law (Paris I - La Sorbonne ) diploma and my Political Science diploma (Paris 2 -Assas).
Драги деца, сега е подобро отколку пред неколку години кога се преселив во Њу Јорк и не сум ве видел како што сакав.My dear children, It is now better than several years since I moved to New York and I haven't seen you as much as I would like to.
Овде се преселив во школо.I moved here to go to school.
Мислев дека овде се преселивме да ги избегнеме овие трактори.I thought we moved here to get away from tractor pulls.
Кога за прв пат се преселивме во градот, ах, мојот син... беше многу несреќен.When we first moved to this town, uh, my son... was very unhappy.
Подоцна со браќата се преселивме во Сантијаго.Then I moved to Santiago de Cuba with my brothers
Од Санта Клара се преселивме во Хавана.We moved from Santa Clara to Havana
Па, да го поврзеш тоа бебе од тој чуден мал имиџ, со себеси, жив во моментот, мора да направиш приказна како, ``Ова сум јас кога бев 1 година стара, ``и потоа имав подолга коса, и потоа се преселивме во Ривердејл, и сега еве ме тука.``жWell, to connect this baby in this weird little image... with yourselfliving and breathing in the present, you have to make up a story like, "This was mewhen I was a year old, "and later I had long hair, and then we moved to Riverdale, and now here I am."
Откога се преселивте , изгубивме контакт .Ever since y'all moved out here, man, it seems like we lost touch or somethin'.
Тој е полицаец.Требаше да најде права работа кога родителите се преселија во водопадите Кујахога .He's a cop. He had to get a real job when my parents moved to Cuyahoga Falls.
Близнаците Симонс се преселија во Канада.The Simmons twins moved to Canada.
Не, но моите родители не се дружеа со нив откако тие се преселија.No, but my parents weren't friendly with them after they moved.
Моите родители се преселија во САД кога бев мала, а потоа јас се вратив пак.And my parents moved to the States when I was little, and then I moved back.
Стадата се преселија.The herds have moved on.
Тогаш пресели се тука.So move in here.
Те молам пресели се во моето срце.Please move into my heart.
Откако дипломирал информатика на Универзитетот во Питсбург, се преселил во Јапонија со цел да стане енка-пејач.As soon as he graduated from the University of Pittsburgh with a degree in information science, he moved to Japan with a dream to become an enka singer.
Па, роден сум тука некаде.... но, откако умрела мајка ми, татко ми се преселил на југ.I was born near here... but after my mom died, Dad moved to South.
Знам дека си се преселил овде да изградиш некој однос со неа.Listen, I know you moved here to build some sort of relationship with Kimmy. But you're not gonna do that by smothering her.
Мислев дека си се преселил.- Thought you moved out.
На нејзината профил-страница, Емили Бондерер Круз вели дека почнала да го пишува овој блог во 2010, кога се преселила во Мексико зашто нејзиниот сопруг „немал право да поднесе барање за регулирање на неговиот статус во САД до 2020“.Emily Bonderer Cruz started her blog back in 2010, when she moved to Mexico because her husband “is ineligible to apply for legal status in the United States until 2020,” as she explains in her profile.
Таа е родена во Трансилванија (тогаш дел од Унгарија, подоцна од Романија), се преселила во Франција на 30 годишна возраст, а од месец јули, 2008 година, живее во Лондон.She was born in Transylvania (then part of Hungary, later Romania), moved to France at the age of 30, and has lived in London since July 2008.
-Не можам да верувам дека ја замешале во ова -Училишната болничарка... ...која скоро се преселила во Њујорк од Винчестертонфиелдвил.Ајова.-I can't believe they involved her in this. -A school nurse... ...who recently moved to New York City from Winchestertonfieldville, Iowa.
Малку сум изненаден што те гледам овде, си мислев дека си се преселила во... не знам...- Teachers. - I'm surprised to see you here. I figured you would have moved out to, I don't know, Hawaii.
Последно што слушнав беше дека си се преселила во...The last time that I had heard, you had moved to...
Населението се преселило неколку километри по течението на реката Вардар и искористило дел од мермерот да го изгради средновековно Скопје, поточно калето - на кое неодамна се случи меѓуетнички инцидент (анг.).The population moved several kilometers down the river and even used some of the old marble to construct the current “old town,” i.e. the Kale fortress, a site of this recent incident.
Нејзините проблеми започнале кога била во основно училиште, поточно кога нејзиното семејство се преселило во друг град и никој не сакал да се дружи со неa.Her problems started in elementary school, when her family moved to a different city and no one wanted to be friends with her.
Можеби твоето семејство се преселило.Maybe your side of the family moved.
Многу индустрии со висок степен на загадување се преселиле од развиените во сиромашните земји кои немаат доволно еколошки прописи и технологија да се справат и да ги подобрат хемикалиите.Many highly polluting industries have moved from developed countries to poor countries with less environmental regulation and technology to manage and remediate chemicals.
Чекајте, слушнав дека сте се преселиле во Индијана и сте се венчале се педијатар.Wait, last I heard, you'd moved to Indiana and married a podiatrist.
Вторите се купени од Вас, кога сте се преселиле да живеете одделно во Лонг Ајленд. Како?The doubles were bought by you when you moved into your own place on Long Island.
Само што го имате напуштено дечкото што ве мамел и сте се преселиле на друго место. И ова му го раскажавте на човек кого го познавате едвај 2 часа?You just moved into a new place, dumped your boyfriend b/c he cheated on you and you are telling all this to a man you just met accidentally 2 hours ago...
Ако се преселиле, зошто го оставиле целиот намештај тука?Well, if they moved, how come all their furniture is still here?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'move':

None found.
Learning languages?