Се запраша (to ask) conjugation

Macedonian
34 examples
This verb can also mean the following: wonder

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
се запрашам
I ask
се запрашаш
you ask
се запраша
he/she/it asks
се запрашаме
we ask
се запрашате
you all ask
се запрашаат
they ask
Future tense
ќе се запрашам
I will ask
ќе се запрашаш
you will ask
ќе се запраша
he/she/it will ask
ќе се запрашаме
we will ask
ќе се запрашате
you all will ask
ќе се запрашаат
they will ask
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би се запрашал
I (masculine) would have asked
би се запрашала
I (feminine) would have asked
би се запрашал
you (masculine) would have asked
би се запрашала
you (feminine) would have asked
би се запрашал
he would have asked
би се запрашала
she would have asked
би се запрашало
it would have asked
би се запрашале
we would have asked
би се запрашале
you all would have asked
би се запрашале
they would have asked
Past perfect tense
сум се запрашал
I (masculine) have asked
сум се запрашала
I (feminine) have asked
си се запрашал
you (masculine) have asked
си се запрашала
you (feminine) have asked
е се запрашал
he has asked
е се запрашала
she has asked
е се запрашало
it has asked
сме се запрашале
we have asked
сте се запрашале
you all have asked
сум се запрашале
they have asked
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
се запрашав
I was asking
се запрашаше
you were asking
се запрашаше
he/she/it was asking
се запрашавме
we were asking
се запрашавте
you all were asking
се запрашаа
they were asking
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев се запрашал
I (masculine) had asked
бев се запрашала
I (feminine) had asked
беше се запрашал
you (masculine) had asked
беше се запрашала
you (feminine) had asked
беше се запрашал
he had asked
беше се запрашала
she had asked
беше се запрашало
it had asked
бевме се запрашале
we had asked
бевте се запрашале
you all had asked
беа се запрашале
they had asked
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе се запрашав
I will have asked
ќе се запрашаше
you will have asked
ќе се запрашаше
he/she/it will have asked
ќе се запрашавме
we will have asked
ќе се запрашавте
you all will have asked
ќе се запрашаа
they will have asked
Past aorist tense
се запрашав
I asked
се запраша
you asked
се запраша
he/she/it asked
се запрашавме
we asked
се запрашавте
you all asked
се запрашаа
they asked
Imperative tense
-
запрашај се
you ask
-
-
запрашајте се
you all ask
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум се запрашал
I (masculine) will ask
ќе сум се запрашала
I (feminine) will ask
ќе си се запрашал
you (masculine) will ask
ќе си се запрашала
you (feminine) will ask
ќе е се запрашал
he will ask
ќе е се запрашала
she will ask
ќе е се запрашало
it will ask
ќе сме се запрашале
we will ask
ќе сте се запрашале
you all will ask
ќе сум се запрашале
they will ask

Examples of се запраша

Example in MacedonianTranslation in English
Каде тие одат би можел човек да се запраша?Where did they go one may ask?
Секој ќе се запраша што е она што го прави Манипур толку поврзан со економските блокади.What makes Manipur particularly linked to Economic blockades, one may ask.
СБЈ не е еднинствениот политичар од Индонезија кој направи Твитер профил и го поттикна Ахил да се запраша за мотивите на СБЈ:SBY is not the first Indonesian politician who opened a Twitter account which prompted Akhlis to ask about the motive of SBY:
Нека биде јасно, ние ја одржуваме силата како би го одржале мирот. Така што секој противник би требало да се запраша: Дали последиците од нападите на Америка се вредни за потенцијална корист?Let it be clear we maintain our strength… in order to maintain peace… so any adversary should ask themselves: “Do the consequences of attacking America… outweigh the potential benefits?”
Некој може ќе се запраша, каде започна сето ова?So, one might ask where did this all begin?
Знаеш, цело време сакаше да ти докажам дека сум риболовец, требало да се запрашам дали ти си вистински инженер.You know,for all the times you wanted me to prove I was a fisherman, I should have been asking if you were a real engineer.
Мораш да се запрашаш каква личност си?See, what you have to ask yourself is, what kind of person are you?
Тоа е поради тоа што треба да се запрашаш себеси...It's tough, though, 'cause you have to ask yourself...
Затоа мора да се запрашаш себеси кога конечно ќе го добијам крајното унапредување кога ќе ја направам крајната набавка кога ќе го купам крајниот дом кога ќе обезбедам финансиска сигурност и ќе ја искачам скалата на успехот до највисокиот ранг на кој би можеле да се искачам... И возбудата ќе исчезне, а ке исчезне...So you have to ask yourself... when you finally get the ultimate promotion... when you have made the ultimate purchase... when you buy the ultimate home... when you have stored up financial security... and climbed the ladder of success to the... highest rung you can possibly climb it... and the thrill wears off...
Затоа мора да се запрашаш себесиSo you have to ask yourself the question:
И мора да се запрашаш...And you gotta ask yourself...
Да се запрашаме, дали ја шириме информацијата пред целосно да го разбереме нејзиното значење?Let us ask ourselves, are we diffusing information before fully digesting its meaning?
жално е што ние Нигеријците сакаме да навредуваме, но одвреме навреме треба да седнеме и да разбереме дека вакви нешта се случуваат. Ако не казнуваа сите за грешките што сме ги направиле во животот, ќе бевме ли сè уште меѓу живите? тоа треба да се запрашаме, а не сето ова ѓубре и дволичност што до сега ги гледавме. Каита, биди попрофесионален следниот пат.it a pity we Nigerians like insulting but once in a while we need to sit down nd understsnd that things like this happens.if all of us have been castigated for mistakes w have made in our lives would we still be living?this is what we should ask ourselves not all this rubbish and act hypocracy have been seeing so far.kaita nxt time be more professional thaank u
Ние би требало да се запрашаме, „Дали Убер наштетува на нашето општество?“ Корејските корисници на такси услуги го користат Убер бидејќи постојните услови во такси возилата на компаниите се неверојатно лоши.What we should be asking ourselves is, "Does Uber harm our society?" Korean customers have hailed Uber because the country's existing taxi service is abysmal.
На крајот, иранските правосудници не наведоа да се запрашаме што е поопасно за иранските граѓани - беззаконието или самите закони?In the end, Iran’s judiciary officials have led us to ask what is more dangerous for Iranian citizens - lawlessness or the laws themselves?
Додека сите можеме да се сложиме дека Ракунот е апсолутно кул, треба да се запрашаме.While we can all admit that the Coon is obviously really cool, we should also be asking each other.
Во Сирија денес, ако не се чувствувате загрозен и загрижен за својата слобода и, ако пријателите не ве тргаат на страна за да ја изразат својата загриженост за вас, поради она што го имате напишано, тогаш треба да се запрашате за основните отстапки кои треба да ги направите од страв и по чии начела, вие сте одлучиле да игнорирате и да ја вртите главата на оние третирани со неправда.In Syria today, if you don't feel threatened and worried about your safety and if your friends don't pull you aside and express their concerns and fears for you regarding what you write, you need to ask yourself about the basic concessions you had to make out of fear and about whose plights, amongst those being treated with injustice, you have decided to ignore and look the other way.
А сега, можете да се запрашате!Now, you may well ask...
Треба да се запрашате дали е тој вистински човек што треба да е блиску до вашата ќерка.You have to ask yourself, "Is this the right kind of guy to have around your daughter?"
После сето тоа навистина ќе мора да се запрашате себеси дали вредеше.After all that you really do have to ask yourself if it was a worth it.
Ама пред да направите нешто, морате да се запрашате дали можете тоа да го направите.But before you do anything, you have to ask yourself if you can do it.
Дебатата започна од анонимен пост насловен: хм… Нели е чудна идејата дека ние мора да плаќаме за музика?, кој натера многу блогери да се запрашаат за потребата да се плаќа за нешто што се смета за уметнички продукт (песна, слика, видео итн.), особено сега кога бесплатните сервиси како Youtube или јапонскиот Niko Niko Dōga се достапни.The debate, originated by an anonymous entry titled: ehm... Isn`t it weird the idea that we have to pay money for music?, has brought many bloggers to ask themselves questions about the necessity of paying for what is considered to be an artistic product (a song, an image, a video etc.), especially now that free services like Youtube or the Japanese Niko Niko Dōga are available.
Упатувајќи се кон избирачките места во недела, гласачите на Краснодар би требало да се запрашаат кој од кандидатите нуди решение на овие теми кој се случуваат во регионот.Heading to the polls on Sunday, Krasnodar voters will have to ask themselves who among the remaining candidates offers solutions to these and other issues facing the region.
Но неговото непрестано нелогично однесување, може да ги навести луѓето да се запрашаат може ли човеков сеуште да не заштитува?-Yes, but... But his continuing erratic behaviour may lead many people to ask themselves, "Can this man still protect us?"
Но запрашај се:But ask yourself this:
Па запрашај се, ќе помогнеш ли да се поврати, малку национална гордост, и да го заебеме Јенкот?So ask. yourself, are you going to help restore some national pride, and stick one on the Yanks?
- Мислам, запрашај се,... колку црни луѓе ќе сакаат да го пушат ова?- I mean, ask yourselves, how many black people are gonna want to smoke this?
Албус ми кажа, исто така ми рече дека веројатно ке бидеш лут ако некогаш дознаеш дека го имам, но запрашај се, каде би бил ако го немам.Albus told me. He also told me you'd likely be hacked off if you ever found out I had it... ...but ask yourself, where would you be if I didn't?
Подобро запрашај се себеси.But you'd better ask yourself this.
Ако го разбирате навистина Донелиевиот поглед на фамилијарните вредности , погледнете го неговиот брат и запрашајте се:If you really wanna understand Mr Donnelly's view on family values, take a look at his brother and ask yourself this question:
Но запрашајте се, дали тоа е возможно?But ask yourself: Is it possible?
Отидете си дома и размислете за своите животи... и животите на своите родители и запрашајте се:Now, I want you to go home... ...and look at your lives tonight... ...and look at your parents' lives... ...and ask yourself, "Do I want better?"
Господине, запрашајте се самиот, што би направил Исус?Sir, just ask yourself, what would Jesus do?
Дали некогаш си се запрашал колку долго можеш да се моткаш овде додека луѓето не почнат да поставуваат прашања?You ever wonder how long you can hang around here... - .. before people start asking questions?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning languages?