Продолжи (to continue) conjugation

Macedonian
55 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
продолжам
I continue
продолжиш
you continue
продолжи
he/she/it continues
продолжиме
we continue
продолжите
you all continue
продолжат
they continue
Future tense
ќе продолжам
I will continue
ќе продолжиш
you will continue
ќе продолжи
he/she/it will continue
ќе продолжиме
we will continue
ќе продолжите
you all will continue
ќе продолжат
they will continue
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би продолжил
I (masculine) would have continued
би продолжила
I (feminine) would have continued
би продолжил
you (masculine) would have continued
би продолжила
you (feminine) would have continued
би продолжил
he would have continued
би продолжила
she would have continued
би продолжило
it would have continued
би продолжиле
we would have continued
би продолжиле
you all would have continued
би продолжиле
they would have continued
Past perfect tense
сум продолжил
I (masculine) have continued
сум продолжила
I (feminine) have continued
си продолжил
you (masculine) have continued
си продолжила
you (feminine) have continued
е продолжил
he has continued
е продолжила
she has continued
е продолжило
it has continued
сме продолжиле
we have continued
сте продолжиле
you all have continued
сум продолжиле
they have continued
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
продолжев
I was continuing
продолжеше
you were continuing
продолжеше
he/she/it was continuing
продолжевме
we were continuing
продолжевте
you all were continuing
продолжеа
they were continuing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев продолжил
I (masculine) had continued
бев продолжила
I (feminine) had continued
беше продолжил
you (masculine) had continued
беше продолжила
you (feminine) had continued
беше продолжил
he had continued
беше продолжила
she had continued
беше продолжило
it had continued
бевме продолжиле
we had continued
бевте продолжиле
you all had continued
беа продолжиле
they had continued
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе продолжев
I will have continued
ќе продолжеше
you will have continued
ќе продолжеше
he/she/it will have continued
ќе продолжевме
we will have continued
ќе продолжевте
you all will have continued
ќе продолжеа
they will have continued
Past aorist tense
продолжив
I continued
продолжи
you continued
продолжи
he/she/it continued
продолживме
we continued
продолживте
you all continued
продолжија
they continued
Imperative tense
-
продолжи
you continue
-
-
продолжете
you all continue
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум продолжел
I (masculine) will continue
ќе сум продолжела
I (feminine) will continue
ќе си продолжел
you (masculine) will continue
ќе си продолжела
you (feminine) will continue
ќе е продолжел
he will continue
ќе е продолжела
she will continue
ќе е продолжело
it will continue
ќе сме продолжеле
we will continue
ќе сте продолжеле
you all will continue
ќе сум продолжеле
they will continue
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
продолжен
continuing
continuing
continuing
продолжел
continuing
продолжела
continuing
продолжело
continuing
продолжеле
continuing
продолжил
continued
продолжила
continued
продолжило
continued
продолжиле
continued

Examples of продолжи

Example in MacedonianTranslation in English
Оваа програма е делумно логично продолжение на постоечките релации развиени преку Иницијативата за надворешната граница на ЕУ во 2003 и продолжи преку Програмата за соседство.e programme is partly a logical continuation of existing relations developed through the EU External Border Initiative in 2003 and continued through the Neighbourhood Programme.
• Патничкиот транспорт продолжи да расте, но, со помала брзина отколку економијата.•Passenger transport continued to grow but at a slower rate than the economy.
Одделението на Обединетите нации за население очекува ваквиот раст да продолжи и светската популација да надминеThe United Nations Population Division expects this growth to continue and that the global population will exceed
Опсадата од страна на Израел продолжи и криумчарењето на оружје од страна на Хамас продолжи.The siege by Isreal continued and the smuggling of arms by the Hamas continued.
Загрижени дека Викиликс би бил трајно непристапен во Тајланд, се основа вебсајтот Таи Кејблс за да се продолжи со снабдување релевантни информации во врска со документите на Викиликс.Worried that Wikileaks would be permanently inaccessible in Thailand, the website Thai Cables was established to continue providing relevant information about Wikileaks documents
Поддршката која постојано ја добивав од луѓе ширум светот (меѓу нив има и странци кои се интересираат за нашиот јазик, култура и изворна музика) мене ми даваше инспирација да продолжам да го збогатувам сајтот.This support from people world over, including foreigners interested in Macedonian language, culture and traditional music, provided inspiration for me to continue with enriching the website.
Многу ме радува тоа што сум преведувач - волонтер и навистина сум мотивирана да продолжам со работата.I am very happy to be a volunteer translator, and I am very motivated to continue the work.
Навистина интересна ми беше статијата: Замбија: Корисниците на интернет го започнаа 90 дневното одбројување за промена, преводот на ајмарски: Zambia: Cibernautanakax 90 urun mark turkakipañ amtawitx niyaw jakhuñ qalltapxi Ќе продолжам да преведувам, бидејќи навистина ми се допаѓа преведувањето на ајмарски.The topic that most impacted me was: Zambia: Netizens Start Countdown to 90 Day Change Promise and the translation in Aymara: Zambia: Cibernautanakax 90 urun mark turkakipañ amtawitx niyaw jakhuñ qalltapxi I will continue to translate because I really like to translate into Aymara.
Навистина жалам што не можам да продолжам нешто што постана работа со полно работно време и ме спречи да водам нормален живот.I truly regret that I can’t continue something that has become more than full-time and has stopped me leading anything like a normal life.
Барменот доаѓа до пандата и вели „Слушам, блогот нема да продолжи“, а пандата вели „Навистина жалам што не можам да продолжам нешто што беше повеќе од постојана работа и ме спречи во водењето на нормален живот“. Во истиот момент, втората стрелка забрзува со едно движење на 60.The barman comes over to the panda and says “I hear the blog isn’t being continued” and the panda says “I truly regret that I can’t continue something that has become more than full-time and has stopped me leading anything like a normal life” Just at that precise moment, the second hand budges and advances in a single movement to 60.
...и ќе продолжиш да ги добиваш....and you'll continue to get those.
Од безбедности причини, мислам дека би било подобро... да те преместиме на некое место каде би можел да продолжиш на мир со работата.For security reasons, I think it would be better... to move you someplace where you can continue your work in private.
Мораш да продолжиш.You must continue.
Најдобар начин да се осигура безбедноста на сите... е ти да ја продолжиш својата работа.The best way to ensure everybody's safety is for you to continue your work.
Ќе продолжиме со оваа практика во наредните месеци.We will continue to do so in the months ahead.
Ние не сме подготвени да продолжиме да ја плаќаме платата на овој вработен не само поради сериозните сомнежи за неговата професионална компетенција, но и поради неговото непочитување кон неговите вистински работодавци .We’re not prepared to continue paying the salary of this employee not only because of serious doubts about his professional competence, but also because of his disrespect toward his real employers .
Секако дека ќе продолжиме да ги развиваме статистиките кои ги засегаат судските прописи, како и други судски и правни стручни активности.We will certainly continue to develop statistics concerning court rulings and other judicial and legal professional activities.
Ќе ги продолжиме забавните и креативни нови приказни и ќе се предизвикаме самите да го надминеме претходниот албум.We will continue the fun and creative new stories and challenge ourselves to outdo the previous album.
„Aka uraqpachan aruskipt’asipxañasakipunirakispawa.“ „Да продолжиме да се поврзуваме со целиот свет.““Aka uraqpachan aruskipt’asipxañasakipunirakispawa.” “Let's continue to connect with the entire world.” This post is part of our special coverage Global Voices in 2011.
Без оглед дали вашите медиуми се весниците, телевизијата, списанијата, радиото или микроблоговите, без разлика на тоа дали сте новинар од југ или исток, не се двоумете во одлуката да продолжите со пишување на идните настани за случајот, бидејќи ова е сепак битка за сите наши права.Regardless of your medium, be that newspaper, magazine, television, radio or microblog, or be you journalist from north or south, please do not hesitate in your resolve to continue reporting this story as it develops, as this is a battle for all of our rights.
Можете да продолжите, г-ѓо Спенсер-Дребин.You may continue, Ms Spencer-Drebin.
Сер Вилијам, колку што ти и твоите капетани имате поддршка од регионот, долго познат по поддршката на кланот Балиол, може ли да ве поканиме да ја продолжите вашата поддршка во остварувањето на нашите права.Sir William... inasmuch as you and your captains hail from a region Iong known to support the Balliol clan, may we invite you to continue your support and uphold our rightful claim.
Дали сте спремна, да продолжите ? - Г-ѓице Џонсон.Are you ready to continue?
Штом ќе стигнеме до почетокот на патот, ќе морате сами да продолжите.So once we get to the outskirts of Koh Slay... you have to continue on your own.
Според сегашните проекции, имајќи ги предвид проекциите за порастот на населението и економскиот развој во светски рамки, процентот на придонес на Европа ќе се намали, со оглед на тоа што емисиите во економиите во подем ќе продолжат да растат (10).According to current projections taking into account population growth and economic development worldwide, Europe's percentage contribution will decrease, as emissions in emerging economies continue to increase (10).
Оваа одлука доведе до бес многу Корејци, особено поради тоа што мрежите ќе продолжат да ги нудат своите содржини на Јутјуб, меѓутоа само за интернационални корисници.The decision has incensed many Koreans, especially because the networks will continue to offer their content on YouTube to international users.
Mywebsiteku очекува поплавите да продолжат до следниот месец:Mywebsiteku expects flooding to continue until next month:
Тој напиша на Твитер (@rmartinelli) дека „само на еден член од предлог-законот е ставено вето за да можат студентите да продолжат со експериментите во училиштата.He tweeted (@rmartinelli) that, "only an article of the bill has been vetoed so that students can continue to carry out experiments in schools.
Обвиненијата против Ал-Хамид вклучуваат: Повикување на и поттикнување за кршење на правото, ширење на хаос и нарушување на јавниот мир и безбедност преку пишување и објавување на изјави кои повикуваат на протест на јавните плоштади Неоправдано именување на режимот на Саудиска Арабија како полициски режим кој се основал врз неправда и потисниување и дека погрешно ја користи религијата за оправдување на неправдата и да продолжат со кршењата на човековите права.The charges against al-Hamid include: Calling for and inciting to break the law, spread chaos and disturb public tranquility and safety by writing and publishing a statement that calls for protesting in public squares Unjustifiably calling the Saudi ruling regime a police regime that was established upon injustice and suppression and that misuses religion to justify injustice and to continue human rights violations.
Меѓутоа, продолжив да објавувам се додека не го добив првиот коментар од Рабаб Ахмед од Бахреин и тоа беше почетокот...However, I continued posting until I got the first comment from Rabab Ahmed from Bahrain and that was the start .. ولذلك عاهدت نفسي أن أكون صريحة مع الجميع ومخلصة لهم بقدر إخلاصهم لي ،هي تجربة رائعة نلتقي من خلالها بأناس يختلفون في مستوياتهم الفكرية والإجتماعية وحتى الأخلاقية ..
Изненадувачки, продолжив да добивам известувања за аукцијата за taste.me.Oddly enough, I continued to receive updates about the auction for taste.me.
Јас продолжив.That, I continued.
За цело време продолжив да ја шпионирам Агнес.During all this time I continued to spy Agnes.
Заминавме од Вашингтон и продолживме кон Калифорнија.We left Washington and continued towards California.
Потоа... Потоа, војната заврши, но ние продолживме.Then...then the war ended but we continued.
Иако започнаа уште во времето кога Бугарија беше кандидат за пристапување, проектите продолжија да се одвиваат според планот и по вклучувањето на земјата во ЕУ.Although starting up while Bulgaria was still a candidate for accession, the projects continued as planned, after the country had become a member of the EU.
Анти-владините демонстранти на Црвените кошули во Тајланд мобилизираа илјадници членови во централен Банкок и продолжија да притискаат со своите барања за подемократски реформи во владата.The Red Shirt anti-government protesters in Thailand mobilized thousands of their members in central Bangkok as they continued to press their demand for more democratic reforms in government.
Во недела, на 17 февруари, десетици илјади луѓе во бугарскиот главен град Софија и во други градови продолжија да протестираат против високите сметки за струја и греење, како и против монополот на компаниите за дистрибуција на енергија - ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про.On Sunday, February 17, tens of thousands of people in Bulgaria's capital Sofia and other cities continued to protest against high electricity and heating bills, and against the monopoly of energy distribution companies - ChCEZ, EVN, and Energo-Pro.
Во четвртокот, на 4 март, илјадници студенти го продолжија протестот во Универзитетот Шираз (Shiraz), против поделбата на половите.Hundreds of students continued a protest at Shiraz University against "gender apartheid" on Tuesday 4th of March.
И ден денеска малцинството Сантал племиња во Бирганџ, Чирир Бандар, Фулбари и Набабгањ од Динајпур Зила продолжија да ги губат своите имоти од окупаторите.In recent times the minority Santal tribes of Birganj, Chirir Bandar, Fulbari and Nababganj of Dinajpur Zila have continued to lost their lands to occupiers.
Ве молам продолжете со тишината и сега.Please continue your silence now.
Не плашете се за мене, продолжете да се молите како мене и со помош на Божјата волја повторно ќе бидеме заедно.Do not fear for me, continue to pray as will I and by God's will we will be together soon.
Во меѓувреме, продолжете да го пребарувате подрачјето.- Meanwhile, continue to scan the area.
Кога ќе дојдете до ДЗ, прегрупирајте се и продолжете со мисијата.When you hit the DZ regroup and continue on your mission.
Ве молам, продолжете.Please continue.
Таа покажа дека и по операцијата, таткото продолжил да бара пари од луѓе преку е-пошта.Articles by another web-savvy journalist, Miroslava Simonovska of the Fokus daily and the Plusinfo portal, complemented the information, and showed that well after the operation, the father has continued to ask for money from people directly via e-mail.
Според сведоците, автомобилот удрил две девојки кои возеле ролери во кампусот, но возачот не застанал туку продолжил кон женскиот интернат за да ја остави својата девојка.According to eyewitnesses, the car knocked down two girls who were riding roller on the school campus, but the driver did not stop and continued to drive to the female dormitory to drop off his girl friend.
Покрај понудите за про-боно одбрана од некои од најдобрите адвокати во земјата, тој останал со овој, кој продолжил да го зезнува.Gale throughout followed with him the appeal process... ... where by the way, Belyeu continued it ruining.
дали би продолжил како чувар... или сведок?Would you rather I continued as a watcher or a witness?
Но, поминал на другата страна од патот и продолжил.But he moved to the other side of the road and continued on.
- Би требал зошто процедурата за палење продолжила и генераторите иницирале палење.- I should do why the ignition sequence continued and boosters fired.
Имало борба која продолжила од ходникот до скалите.Yes. "There was a struggle that continued from the hallway to the stairs."
Влоговите на монасите наводно изнесувале повеќе од 875,000$ (10 милиони јужнокорејски вони) и коцкањето продолжило во ноќта, а траело точно 13 часа.The stakes of the monk's gambling reportedly exceeded $US 875,000 (10 million Korean Won) and the gambling continued overnight for 13 hours straight.
Протестите продолжиле на 16 март и траеле се до 20 часот според @Палестинавоисд:Protests continued on to March 16 and by 8pm were still ongoing according to @Palestinevoiced:
Пред Македонија да стане независна во 1991 година, Денот на победата врз фашизмот (англиски) се прославуваше на 9 мај како работен празник, заедно со 15 мај, денот на конечната победа во Југославија, поради тоа што некои фашисти продолжиле да се војуваат (англиски) и по официјалната капитулација.Before Macedonia gained independence in 1991, the Victory Day over Fascism was celebrated on May 9 as a working holiday together with May 15 - the Day of Final Victory in Yugoslavia, because some fascists continued to fight after the official capitulation.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'continue':

None found.
Learning languages?