Причини (to cause) conjugation

Macedonian
22 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
причинам
I cause
причиниш
you cause
причини
he/she/it causes
причиниме
we cause
причините
you all cause
причинат
they cause
Future tense
ќе причинам
I will cause
ќе причиниш
you will cause
ќе причини
he/she/it will cause
ќе причиниме
we will cause
ќе причините
you all will cause
ќе причинат
they will cause
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би причинил
I (masculine) would have caused
би причинила
I (feminine) would have caused
би причинил
you (masculine) would have caused
би причинила
you (feminine) would have caused
би причинил
he would have caused
би причинила
she would have caused
би причинило
it would have caused
би причиниле
we would have caused
би причиниле
you all would have caused
би причиниле
they would have caused
Past perfect tense
сум причинил
I (masculine) have caused
сум причинила
I (feminine) have caused
си причинил
you (masculine) have caused
си причинила
you (feminine) have caused
е причинил
he has caused
е причинила
she has caused
е причинило
it has caused
сме причиниле
we have caused
сте причиниле
you all have caused
сум причиниле
they have caused
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
причинев
I was causing
причинеше
you were causing
причинеше
he/she/it was causing
причиневме
we were causing
причиневте
you all were causing
причинеа
they were causing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев причинил
I (masculine) had caused
бев причинила
I (feminine) had caused
беше причинил
you (masculine) had caused
беше причинила
you (feminine) had caused
беше причинил
he had caused
беше причинила
she had caused
беше причинило
it had caused
бевме причиниле
we had caused
бевте причиниле
you all had caused
беа причиниле
they had caused
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе причинев
I will have caused
ќе причинеше
you will have caused
ќе причинеше
he/she/it will have caused
ќе причиневме
we will have caused
ќе причиневте
you all will have caused
ќе причинеа
they will have caused
Past aorist tense
причинив
I caused
причини
you caused
причини
he/she/it caused
причинивме
we caused
причинивте
you all caused
причинија
they caused
Imperative tense
-
причини
you cause
-
-
причинете
you all cause
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум причинел
I (masculine) will cause
ќе сум причинела
I (feminine) will cause
ќе си причинел
you (masculine) will cause
ќе си причинела
you (feminine) will cause
ќе е причинел
he will cause
ќе е причинела
she will cause
ќе е причинело
it will cause
ќе сме причинеле
we will cause
ќе сте причинеле
you all will cause
ќе сум причинеле
they will cause
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
причинет
causing
causing
causing
причинел
causing
причинела
causing
причинело
causing
причинеле
causing
причинил
caused
причинила
caused
причинило
caused
причиниле
caused

Examples of причини

Example in MacedonianTranslation in English
Главните причини за ерозијата на почвата се несоодветните практики на управување со земјиштето, обесшумувањето, прекумерното испасување, шумските пожари и градежните активности.The main causes of soil erosion are inappropriate land management practices, deforestation, overgrazing, forest fires and construction activities.
Таквите причини често потекнуваат од повеќе извори и економски активности коишто се натпреваруваат за краткорочни придобивки од експлоатацијата на ресурсите.Such causes often originate from multiple sources and economic activities that compete for short-term benefits from resource exploitation.
Тоа значи дека малите причини (не секогаш се изразени од почетниот координативен центар) може да имаат големи резултати.That means that small causes (and not necessarily expressed from the initial coordination center) can have large results.
Секоја земја покажува пад на наталитетот од различни причини, како што се болести кои ги искуси Африка со епидемијата на СИДА; други може да се причинети од социјални трендови кои водат до пад на стапките на плодност.Each country experiences population decline for varying reasons, such as disease diffusion as experienced by Africa with the AIDS epidemic; others can be caused by societal advancements that lead to lower fertility rates.
Атмосферски врнежи , покачување на морското ниво , јачината на океанските бранови предизвикани од бурата и силниот ветер се 4-те главни причини за разурнување.Marie Sophie ( in French) and Tomavana (in Malagasy) list the reasons why cyclones have caused so much damage in Madagascar:
По сите овие години, По се што пропати... ...не сакав да ти причинам уште повеќе болка.After all these years, after all you've suffered... ...I didn't want to cause you any more pain.
По сите овие години, По се што пропати не сакав да ти причинам уште повеќе болка.After all these years, after all you've suffered... ...I didn't want to cause you any more pain.
Ќе ги пробијам дробовете и ќе причинам внатрешно крварење.I'm going to peform an incision on you right over the sixth rib, and hopefully, I'll pierce your lungs and cause an hemorrhage.
Како возврат за вашата гостопримливост и проблемите кои може да ги причиниме, ви нудиме пари.In return for your hospitality and any inconvenience this may cause, we're offering a monthly giveback.
Затоа, неопходни се заеднички напори за да се надминат дел од причините за системските ризици, да се развијат приспособливи практики на управување и да се зајакне флексибилноста во однос на еколошките предизвици со растечки притисок.Thus, joint efforts are required to tackle some of the causes of systemic risks, develop adaptive management practices and strengthen resilience in view of increasingly pressing environmental challenges.
Тоа се должи на фактот што многу од причините на еколошките проблеми, како што е прекумерното искористување на земјиштето и океаните, преовладуваат во напредокот што се остварува (видете Поглавје 1).This is because many of the causes of environmental problems, such as over-use of the land and oceans, are overwhelming the progress being made (Chapter 1).
Malimetter.org ги потврдува овие извештаи и насочува кон причините, поточно кон заменик- министерот за образование и наука Махметкали Сарбиев :Malimetter.org confirms the reports, and points to the causes, or rather, deputy Minister of Education and Science Mahmetkali Sarbyev does :
Debtocracy), документарен филм на Катерина Китиди и Арис Хаџистефану за причините и можните решенија на грчката должничка криза, од 6 мај може да се гледа со англиски превод.Debtocracy, a documentary by Katerina Kitidi and Aris Hatzistefanou about the causes and possible solutions of the Greek debt crisis, can be viewed with the English subtitles beginning today.
Политикс.бм наведува долга листа со причини кој тој смета дека се причините за уништување на репутацијата на островот:Politics.bm, in citing a long list of reasons that he believes has caused the island's reputation to be tarnished, adds: Here's a suggestion.
И ќе убиваат и тероризираат, и ќе прават заговори, и ќе причинат незамисливо уништување на светот.And they will kill, and they will terrorize, and they will conspire, and they will cause unimaginable destruction to the world.
Замислете ја возбудата која можат да ја причинат нашите луѓе, ако сме вклучени на прославата за отворање на новата арена.Imagine the excitement our wares would cause, if included in opening celebration of the new arena.
Не, не. Изгубиле повеќе крв отколку што треба да причинат сообраќајна несреќа и рана на главата.No, no, I mean more blood loss than a car crash or a head wound should cause.
Има проблеми кои може да причинат недоразбирање меѓу нас, а јас мислам дека е најдобро да ги отвориме картите.There are some issues that could cause a misunderstanding between us and l think it's in our best interests to just lay the cards on the table.
Ние го причинивме ова. Тоа бевме ние.Kate, we caused this thing, it was us.
Неговите постапки тоа го причинија.His action caused this.
Судијата и син му ни причинија болка и на двајцата.The magistrate and his whelp have caused us both pain.
Жалам, ако сум ти причинила непријатности.I'm sorry if I caused you any trouble.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

потчини
subordinate
примени
apply

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

препее
translate
претепа
beat senseless
претрча
run across
прими
receive
принуди
compel
причека
wait for a little while
причинува
cause
програмира
program
промаши
miss
пропадне
fall apart

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'cause':

None found.
Learning languages?