Почнува (to begin) conjugation

Macedonian
41 examples
This verb can also mean the following: start, initiate, commence

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
почнувам
I begin
почнуваш
you begin
почнува
he/she/it begins
почнуваме
we begin
почнувате
you all begin
почнуваат
they begin
Future tense
ќе почнувам
I will begin
ќе почнуваш
you will begin
ќе почнува
he/she/it will begin
ќе почнуваме
we will begin
ќе почнувате
you all will begin
ќе почнуваат
they will begin
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би почнувал
I (masculine) would have begun
би почнувала
I (feminine) would have begun
би почнувал
you (masculine) would have begun
би почнувала
you (feminine) would have begun
би почнувал
he would have begun
би почнувала
she would have begun
би почнувало
it would have begun
би почнувале
we would have begun
би почнувале
you all would have begun
би почнувале
they would have begun
Past perfect tense
сум почнувал
I (masculine) have begun
сум почнувала
I (feminine) have begun
си почнувал
you (masculine) have begun
си почнувала
you (feminine) have begun
е почнувал
he has begun
е почнувала
she has begun
е почнувало
it has begun
сме почнувале
we have begun
сте почнувале
you all have begun
сум почнувале
they have begun
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
почнував
I was beginning
почнуваше
you were beginning
почнуваше
he/she/it was beginning
почнувавме
we were beginning
почнувавте
you all were beginning
почнуваа
they were beginning
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев почнувал
I (masculine) had begun
бев почнувала
I (feminine) had begun
беше почнувал
you (masculine) had begun
беше почнувала
you (feminine) had begun
беше почнувал
he had begun
беше почнувала
she had begun
беше почнувало
it had begun
бевме почнувале
we had begun
бевте почнувале
you all had begun
беа почнувале
they had begun
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе почнував
I will have begun
ќе почнуваше
you will have begun
ќе почнуваше
he/she/it will have begun
ќе почнувавме
we will have begun
ќе почнувавте
you all will have begun
ќе почнуваа
they will have begun
Past aorist tense
Imperative tense
-
почнувај
you begin
-
-
почнувајте
you all begin
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум почнувал
I (masculine) will begin
ќе сум почнувала
I (feminine) will begin
ќе си почнувал
you (masculine) will begin
ќе си почнувала
you (feminine) will begin
ќе е почнувал
he will begin
ќе е почнувала
she will begin
ќе е почнувало
it will begin
ќе сме почнувале
we will begin
ќе сте почнувале
you all will begin
ќе сум почнувале
they will begin
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
почнуван
beginning
почнувајќи
beginning
почнување
beginning
почнувал
beginning
почнувала
beginning
почнувало
beginning
почнувале
beginning
begun
begun
begun
begun

Examples of почнува

Example in MacedonianTranslation in English
Нема намери за иницирање на медиумска кампања за привлекување луѓе на веб-сајтот, засега тие се само во почетната фаза на добивање посети од луѓе кои можат да го препорачаат веб-сајтот или да поставуваат линкови до видеозаписите: што воопшто не се разликува од еден анонимен блогер кој почнува да пишува блог и полека почнува да собира читатели.There are no intentions to launch a media campaign to bring people to the website, so far they are in the initial stages of having people stumble on the site and recommend them or link to the videos: not different at all from the John Doe who begins to blog and starts slowly gathering a readership.
Состанокот почнува во 4 часот.The meeting begins at 4pm.
Не е совршен и нема ни да револуционеризира било што, и иако го донесоа малку задоцнето, земајќи го предвид големото физичко зло, животите, психичката состојба на жените и нивните семејства, што предизвика празнина, започнувањето на Законот 779 или Основниот закон против насилството врз жените во Никарагва, почнува да го разнишува - и доколку строго се применува - нашиот начин на размислување и концептот за семејство, брак, граѓанска унија, среќа, фамилијарна хармонија, љубов, итн.It is not perfect and would not even revolutionize anything and although it has arrived a bit late, taking into account the enormous physical harm, the lives, the psychological state of women and their families, which had come provoking its void, the start up of Law 779 or the Integral Law Against Violence Towards Women in Nicaragua, is beginning to shake up - and more so if applied firmly - our way of thinking and concepts of family, marriage, civil union, home, happiness, familial harmony, love, etc.
Виралниот пост насловен „Во лице на цензурата“ со поднаслов „Бидејќи не можете сите да нè уапсите или прогласите за луди“ почнува вака:The viral post, titled "In the Face of Censorship" and with a subtitle containing a clear message to authorities - "Because you can't arrest us all or proclaim us crazy" - begins:
Оваа област само што почнува да се истакнува и со нетрпение очекуваме да помогнеме во поттикнување на глобалните напори преку соработка и комуникација преку границите.This field is just beginning to emerge, and we look forward to helping nurture global efforts through collaboration and communication across borders.
Ако кажеш дека доаѓањето овде беше лоша идеја, почнувам да се сложувам со тебе.If you're saying coming here was a bad idea... I'm beginning to agree with ya.
Слушај, почнувам да го губам чувството за хумор.Look, I'm beginning to lose my sense of humor.
Но почнувам да мислам... дека не е нешто за што сум предодреден.But I'm beginning to think... that it's something that I don't really have any precedent for.
Но почнувам да мислам дека таа само била заинтересирана за парите.I'm beginning to think she was only interested in the money!
Кога повторно почнувам да живеамWhen will I begin To live again
И како додаток, ако ги погледаш временските скали тука, две милијарди години живот, шест милиони години на човештво, 100,000 години на човештво како што го знаеме... почнуваш да ја гледаш телескопската природа на еволутивната парадигма.And in addition, ifyou look at the time scales that's involved here-- two billion years for life, six million years forthe hominid, 1 00,000 years for mankind as we know it-- you're beginning to see the telescoping nature ofthe evolutionary paradigm.
Пак почнуваш? Стварно почна да ме нервира.Vas to begin again? is bothering to Me.
Ти почнуваш од крајот, а ти од почетокот.You start from the end, you from the beginning.
Скот...почнуваш да ме плашиш.Scott, I... I really have to tell you that this is beginning to scare me.
Вистината е дека после толку многу години, почнуваш да губиш повеќе од само твојот апетит.The truth is, after so many years you begin to lose more than just your appetite.
Сега сме на 700 метри и почнуваме со спуштањето.We're now at 2,000 feet beginning our descent.
Сјајно! Рано наутро почнуваме, со вториот чин... „Љубовниците се откриени“.Bright and early tomorrow morning, we begin on act two-- the lovers are discovered.
Ајде, почнуваме.Okay, now, we went_BAR_through the deck. We're going to start_BAR_at the beginning now. So we go to twos.
-Камелеонот е на место, почнете со екстракција. -Примено Камелеон, почнуваме.- Hamilton in place, begin extraction. - copy that, Hamilton, commencing.
Добро, почнуваме.Good, we begin.
Добро, војници на мој знак почнувате како минатиот пат.All right... privates, on command begin like the last drills.
Па ти и твојата фамилија почнувате нов живот.Well... ...you and your family are beginning a new life.
Во моментот кога сфати дека почнувате да се сомневате, тој се погрижи да ве исклучат.The moment he realized you were beginning to suspect something, he made sure you were deactivated.
Па ти и твојата фамилија почнувате нов живот. Јас ќе ве враќам назад.Well, you and your family are beginning a new life But I need to renew the old one
Напорите на организациите кои ги штитат животинските права дури сега почнуваат да го добиваат вниманието на дневните ирански вести.Animal rights efforts are only just beginning to be noticed by mainstream Iranian news.
Министерот за индустрија, трговија и труд, Ели Ишаи, побара од водечките книжарници во Израел да не почнуваат со продажба на книгата додека трае Сабатот, туку да ја одложат до завршувањето на празникот.The Minister of Industry, Commerce and Employment, Eli Ishai, requested from major book stores in Israel not to begin sales of the new Harry Potter book during the Sabbath, but rather to delay it until the end of the Sabbath.
Кога Global Voices беше создаден на Беркман центарот за интернет и општество на Харвард универзитетот, пред 5 години, иницијативата се фокусираше на граѓаните од земјите во развој и во заедниците каде што не се зборува англискиот јазик, кои почнуваат да користат блогови за да градат мостови за луѓе од различни култури и земји.When Global Voices was created at Havard University's Berkman Center for Internet & Society five years ago, the initiative focused on citizens in developing countries and non-English speaking societies who were beginning to use blogs to build bridges to people from different cultures and countries.
Tие редовно одбиваат да наплатат, иако јас инсистирам, тие се смеат на шегите на мојот син, а тоа е токму тоа што му треба на моето дете… Ако сум сама, тие скоро секогаш почнуваат да флертуваат, но пристојно, и јас научив да ги одвратам со правење шеги на нивна сметка, и понекогаш објаснувам многу љубезно дека сум во расположение и дека не е добро да се разговара во такво расположение – и тие ме оставаат на мира.They regularly refuse to take the money, even though I insist, they laugh at my son's jokes, and this is exactly what my kid needs... If I'm on my own, they almost always begin to flirt, but decently, and I've learned to deter them by making jokes about them, and sometimes I explain very politely that I'm in a mood and that it's not good to have conversations in such a mood - and they leave me alone.
Информации од овие напори почнуваат да се објавуваат он-лајн:Accounts of these efforts are also beginning to be posted online:
Николас, почнував да се прашувам за тебе.Nicholas... I was beginning to wonder about you.
Сега, целото време јас го гледав ова и почнував да станувам свесен дека, некако, не се чувствував толку добро.Now, all the time I was watching this I was beginning to get very aware of, like, not feeling all that well.
Т и кажував дека почнував да паѓам, да се плашам...I was saying I was beginning to go into one of my dips.
Не почнувај.- "Day by day..." - Don't begin.
Да, знам не почнувај.- Yes, already I know, you do not begin.
Секогаш го погодувам шутот. И тој сакаше да игра баскет. Мила, не почнувај со тоа.man they know and he wanted to play basketball baby does not begin with this
Чекор 3 - Образование и пракса на нашите (српски) кардиоваскуларни хирурзи во полето на трансплантацијата, 7 до 10 годишен процес кој е потребен, како и создавање услови во однос на опрема во нашите кардиоваскуларни клиники, можеби почнувајќи со клиника во Белград.Step 3 - The education and training of our cardiovascular surgeons in the field of transplantation, a seven- to ten-year process that is necessary, as well as creating conditions in terms of equipment in our cardiovascular clinics, perhaps beginning with a clinic in Belgrade.
Значи, биологијата на човекот е под значително влијание на и програмирана од животното искуство почнувајќи од утробата.So the biology of human beings is very much affected by... and programmed by the life experiences beginning in utero.
Напротив, неговото присуство го промени текот на историјата почнувајќи со нападот на УСС Келвин, како и со тоа што денес се случи. Направена е нова низа на случки кои не можат да се предвидат.The contrary, Nero's very presence has altered the flow of history, beginning with the attack on the U.S.S. Kelvin, culminating in the events of today, thereby creating an entire new chain of incidents that cannot be anticipated by either party.
Најпрво ќе ги послушаме „кратките“ заклучни зборови почнувајќи од уважениот Џорџ Пенделтон од Охајо.By mutual agreement, we shall hear brief final statements, beginning with the honorable George Pendleton of Ohio.
Како што знаете, Америка денес беше нападната од низа терористички напади, почнувајќи со атентатот на поранешниот претседател Дејвид Палмер и убиствата на невините Американци на аеродромот Онтарио, проследени со обидот за атентат на рускиот претседател Јуриј Суваров.As you all know, America has been hit today by a series of terrorist strikes, beginning with the assassination of former president David Palmer and the murder of innocent Americans at Ontario airport, followed by the attempted assassination of President Yuri Suvarov.
Зборот се пишува со почнување на "ап"The spelling of words beginning with "ap"

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

поштува
respect

Similar but longer

починува
rest

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'begin':

None found.
Learning languages?