Означи (to mark) conjugation

Macedonian
27 examples
This verb can also mean the following: designate

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
означам
I mark
означиш
you mark
означи
he/she/it marks
означиме
we mark
означите
you all mark
означат
they mark
Future tense
ќе означам
I will mark
ќе означиш
you will mark
ќе означи
he/she/it will mark
ќе означиме
we will mark
ќе означите
you all will mark
ќе означат
they will mark
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би означил
I (masculine) would have marked
би означила
I (feminine) would have marked
би означил
you (masculine) would have marked
би означила
you (feminine) would have marked
би означил
he would have marked
би означила
she would have marked
би означило
it would have marked
би означиле
we would have marked
би означиле
you all would have marked
би означиле
they would have marked
Past perfect tense
сум означил
I (masculine) have marked
сум означила
I (feminine) have marked
си означил
you (masculine) have marked
си означила
you (feminine) have marked
е означил
he has marked
е означила
she has marked
е означило
it has marked
сме означиле
we have marked
сте означиле
you all have marked
сум означиле
they have marked
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
означев
I was marking
означеше
you were marking
означеше
he/she/it was marking
означевме
we were marking
означевте
you all were marking
означеа
they were marking
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев означил
I (masculine) had marked
бев означила
I (feminine) had marked
беше означил
you (masculine) had marked
беше означила
you (feminine) had marked
беше означил
he had marked
беше означила
she had marked
беше означило
it had marked
бевме означиле
we had marked
бевте означиле
you all had marked
беа означиле
they had marked
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе означев
I will have marked
ќе означеше
you will have marked
ќе означеше
he/she/it will have marked
ќе означевме
we will have marked
ќе означевте
you all will have marked
ќе означеа
they will have marked
Past aorist tense
означив
I marked
означи
you marked
означи
he/she/it marked
означивме
we marked
означивте
you all marked
означија
they marked
Imperative tense
-
означи
you mark
-
-
означете
you all mark
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум означел
I (masculine) will mark
ќе сум означела
I (feminine) will mark
ќе си означел
you (masculine) will mark
ќе си означела
you (feminine) will mark
ќе е означел
he will mark
ќе е означела
she will mark
ќе е означело
it will mark
ќе сме означеле
we will mark
ќе сте означеле
you all will mark
ќе сум означеле
they will mark
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
означен
marking
marking
marking
означел
marking
означела
marking
означело
marking
означеле
marking
означил
marked
означила
marked
означило
marked
означиле
marked

Examples of означи

Example in MacedonianTranslation in English
Декември 2005 година означи важна пресвртница за Поранешната Југословенска Република Македонија на нејзиниот пат кон станувањето членка на Европската унија (ЕУ).December 2005 marked an important milestone for the former Yugoslav Republic of Macedonia on its path to becoming a European Union (EU) member – the European Council awarded it the status of ‘candidate country’.
Масакарот на персоналот на Чарли Хебдо ја поттикна дискусијата за слободата на изразување на карикатуристите и означи време на преиспитување на цензурата и лошите услови во кои работат карикатуристите во повеќе земји.The killing of the Charlie Hebdo staff triggered a discussion over cartoonists' freedom of expression and marked a time to evaluate the circumstances and censorship that cartoonists suffer in various countries.
Да се биде таму е ретко искуство, без да се извикуваат слогани и без механички да се аплаудира кога тонот на говорот означи дека е време да се наздрави.It was a rare experience to be there, without shouting slogans and without having to applaud mechanically when the tone of the speech marked that it was the time to cheer.
Овој втор масакр ја означи 27-та годишнина на затворскиот масакр во Тадмур (Палмира).This second massacre marked the 27th anniversary of Tadmur (Palmyra) Prison massacre.
„Територио Либерадо“ или Ослободена земја е фраза која се створила во 1970тите за да се означи крајот на диктатурата или владеењето на Анастасио Сомоса во одреден град или регион."Territorio Liberado", or Freed Land is an expression born in the 1970s to mark the end of the dictatorship or government of Anatasio Somoza in a particular city or region.
Четири купувања, два на мене, два на бабс, а јас бев доволно блиску да ги означам.Four hand-to-hands... two to me, two to Bubbs, with me close enough to mark it.
-Овде сум за да означам гнездо на желката.- I'm here to mark a turtle nest.
Ќе застанеш овде да ја означиш влезната врата?Will you stand there and mark the front door?
Треба да си ја означиш територијата.You got to mark your territory.
И кога би можеле да го означиме тој момент во времето, првиот показател за пророштвото дека опасноста наближува...And if we could mark that single moment in time, that first hint of the prophecy of approaching danger...
Кога се готови, маркерите ги ставаме на 3Д-модел на череп да ја означиме длабината на кожата.Once complete, markers are placed on the 3-D skull to indicate skin depth.
Ќе го означиме нашиот напредок со поставување на знаци.We mark our progress by line of sight.
Изведените дела треба да бидат возможни. Ако некој треба да ја подобри Вашата програма тие би требало да можат да го дистрибуираат резултатот. Постои пропис во врска со интегритетот на изворниот код на авторот кој вели дека авторот може на некој начин да раководи со своите заслуги и ако направите некоја измена можеби ќе треба да го смените името на програмата или многу јасно да ја означите вашата промена, така што таа нема да се одразува на авторот.If someone has to improve your program um, they should be able to distribute the result uh, There is a provision about integrity of the author's source code which says that the author can sort of maintain their honor and if you make a change you might have to change the name of the program or mark out your change very clearly so that your change doesn't reflect on the author
Ако те означат со овој знак, ќе бидеш жртва на самовилска магија.Uh, if you are tagged with this mark, you will be a victim of fairy magic.
Ги означив промените.I marked the changes.
Ги означив сите адреси на жртвите.i marked down all the addresses of the victims.
Ги означив сите градови што ги нападнале вашите двојници за да го видите шаблон.I marked all the towns your stunt doubles hit so you can see the pattern.
Ова е студенскиот дом, го означив директниот пат од двете до американската амбасада.This is your dorm. I've marked the most direct route from both to the American embassy.
Ги означивте координатите на објектот на картата.You had the coordinates for this facility marked on your map.
Иранците го означија, Чаршанбе Сури (Charshanbeh Soori), празник кој води до персиската нова година, под будното око на полицијата за спречување безредија во вторникот вечерта, откако ајатолахот Али Хаменеи лидерот на Исламската Република ги обесхрабри прославите.Iranians marked, Charshanbeh Soori, a holiday that leads up to the Persian new year under the watchful eyes of riot police Tuesday night, after Ayatollah Ali Khamenei the Islamic Republic's leader discouraged the celebrations.
Господа, зашто да го ризикуваме животот за човек... ...кој не може да улови ниту бандити кои што го означија неговото лице?My lords, why risk life and limb for a man... who can't even snare the paltry bandit who marked his pretty face?
Не означија во моментот кога излеговме од колата.They marked us the moment we stepped out of the car.
Учителот го означил тестот со 0 бодови и му кажал на ученикот да го поправи одговорот.The teacher marked the paper 0 and told the student to correct the answer.
Не знам Вистлер го означил со „Х“.I don't know-- whistler marked it with an "x"
Овен ова. Тато ја означил оваа област, Дин.Dad marked the area, Dean.
Ја означила територијата.She marked territory here.
Го означила ѕидот како диверзија.She marked up that wall as a distraction.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

озрачи
expose to radiation
откачи
unhook

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'mark':

None found.
Learning languages?