Одбере (to choose) conjugation

Macedonian
71 examples
This verb can also mean the following: select

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
одберам
I choose
одбереш
you choose
одбере
he/she/it chooses
одбереме
we choose
одберете
you all choose
одберат
they choose
Future tense
ќе одберам
I will choose
ќе одбереш
you will choose
ќе одбере
he/she/it will choose
ќе одбереме
we will choose
ќе одберете
you all will choose
ќе одберат
they will choose
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би одбрал
I (masculine) would have chosen
би одбрала
I (feminine) would have chosen
би одбрал
you (masculine) would have chosen
би одбрала
you (feminine) would have chosen
би одбрал
he would have chosen
би одбрала
she would have chosen
би одбрало
it would have chosen
би одбрале
we would have chosen
би одбрале
you all would have chosen
би одбрале
they would have chosen
Past perfect tense
сум одбрал
I (masculine) have chosen
сум одбрала
I (feminine) have chosen
си одбрал
you (masculine) have chosen
си одбрала
you (feminine) have chosen
е одбрал
he has chosen
е одбрала
she has chosen
е одбрало
it has chosen
сме одбрале
we have chosen
сте одбрале
you all have chosen
сум одбрале
they have chosen
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
одберев
I was choosing
одбереше
you were choosing
одбереше
he/she/it was choosing
одберевме
we were choosing
одберевте
you all were choosing
одбереа
they were choosing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев одбрал
I (masculine) had chosen
бев одбрала
I (feminine) had chosen
беше одбрал
you (masculine) had chosen
беше одбрала
you (feminine) had chosen
беше одбрал
he had chosen
беше одбрала
she had chosen
беше одбрало
it had chosen
бевме одбрале
we had chosen
бевте одбрале
you all had chosen
беа одбрале
they had chosen
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе одберев
I will have chosen
ќе одбереше
you will have chosen
ќе одбереше
he/she/it will have chosen
ќе одберевме
we will have chosen
ќе одберевте
you all will have chosen
ќе одбереа
they will have chosen
Past aorist tense
одбрав
I chose
одбра
you chose
одбра
he/she/it chose
одбравме
we chose
одбравте
you all chose
одбраа
they chose
Imperative tense
-
одбери
you choose
-
-
одберете
you all choose
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум одберел
I (masculine) will choose
ќе сум одберела
I (feminine) will choose
ќе си одберел
you (masculine) will choose
ќе си одберела
you (feminine) will choose
ќе е одберел
he will choose
ќе е одберела
she will choose
ќе е одберело
it will choose
ќе сме одбереле
we will choose
ќе сте одбереле
you all will choose
ќе сум одбереле
they will choose
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
одбран
choosing
choosing
choosing
одберел
choosing
одберела
choosing
одберело
choosing
одбереле
choosing
одбрал
chosen
одбрала
chosen
одбрало
chosen
одбрале
chosen

Examples of одбере

Example in MacedonianTranslation in English
Тој вели: -„Дозволување на југот да си ја одбере сопствената судбина во поставката на Башир ја претставува последната линија во книгата за заздравување на нацијата”:He says, "Allowing the South to choose its own destiny in Bashir’s formulation constitutes “the last line in the nation’s book of healing”:
Според Башировата поставка, да му се дозволи на југот сам да си ја одбере судбината ја подвлекува „последната линија во книгата за заздравување на нацијата“, затоа што мирот, конечната цел на неговото владеење, дефинитивно е највистинското олицетворение на независноста на оваа држава.Allowing the South to choose its own destiny in Bashir’s formulation constitutes “the last line in the nation’s book of healing”, since peace, the ultimate target of his rule, is surely the truest embodiment of the country’s independence.
Вистинската девојка имаше само 18 години кога беше продадена на 35-годишен маж од Сингапур, кој отиде во агенција за посредништво за да си одбере невеста заедно со неговата мајка.The girl on the right was only 18-years-old when she was sold to a 35 year-old Singaporean man who went to the matchmaking agency to choose his bride together with his mom.
Дали треба Сенаторот Флорес да ја одбере Ворлд оф Воркрафт, која што им наплаќа на корисниците или некоја помалку развиена, но бесплатна алтернатива како OpenCroquet?Should Senator Flores choose World of Warcraft, which charges its users, or a lesser developed, but free and open-source alternative like OpenCroquet?
Новинарот го праша- „Дали некој ќе биде толку луд за после ова да не одбере државна пезија"?The journalist asked him if anybody would be so crazy not to choose the state pension after this.
Треба да одберам прстен што му одговара на мојот карактер. Да, одиме.Hey, I gotta choose a ring that fits my personality. yeah, here we go!
Па, ако дозволите сам да си ги одберам сестрите... Д-р Коноли, д-р.Well, in the past they've always let me choose my own nurses.
Но пред да си отиде.... ми рече да одберам.But before leaving... he told me to choose.
Особено заради списокот на дизајнери, писатели, модели и фотографи кои ги открив и кои ми ветија дека ќе ме следат дури и ако одберам напуштање на „Ранвеј“. Така што повторно размислив.The list of designers, photographers... editors, writers, models, all of whom were found by me, nurtured by me... and have promised me they will follow me... whenever and if ever I choose to leave Runway.
А ако одберам да не те наградам?And if I should choose not?
Ако ја прекинеш обуката сега и одбереш полесен пат, како Вејдер, ќе станеш агент на злото.If you end your training now... if you choose the quick and easy path, as Vader did... you will become an agent of evil.
Пред да одиш во војна, мораш внимателно да го одбереш бојното поле.Before going into a war, you must choose carefully the field of battle.
Ти треба да одбереш.You should choose.
Дури можеш да одбереш со кого ќе седиш во школото.You can even choose who you want to sit next to at school.
Но мора да си ја одбереш својата патека. Твоето пролкето патување.But you must choose your own path.
Може да ги користиме нашите карти за излез од затвор, или мо0же да одбереме``Стој, нема поминување.We can use our "Get out of jail free" cards, or we can choose "Stop, do not pass Go".
Можеме да одбереме да бидеме повеќе од ова!We can choose to be more than this!
Што ако одбереме да живееме само во реалноста на делата кои ги правиме?What if we choose to exist purely in a reality of our own making?
Сега мораме да одбереме кој тоа ќе го направи!Now we choose the one to do it.
Но сепак можеме, да си ги одбереме пријателите... ...и мене ми е драго што те одбрав тебе.We can, however, choose our friends and I am glad I have chosen you.
Ова е Том Хенкс и ви вели ако одберете влада да и верувате зошто не оваа?And thus tells Tom Hanks: they are going to choose a government in who trust, why not this? - They turn that?
Така, да поканата важи и за вас, а ако одберете да не се согласувате, нема дури толку да сум уништена, ако разбирате за што ви говорам.So I will extend the invitrtion to you rnd if you choose not to rccept I won't be prrticulrrly crushed if you crtch my merning.
Вие одберете.You choose.
Ќе одберете една од овие теми за извештај во обемот на 10 страници.Besides yourselves. You're going to choose one of these topics on the screen to be the subject of your 10-page research paper.
Претпоставив дека ќе одберете нешто поспецифично, ама сепак фала.I assumed you'd choose something more specific than that, but thanks, anyway.
постои пророштво,камен на пророштвото, на местото викано Ораиби во Аризона каде се претставени луѓе кои живеат во денешно време и каде тие одат по патека. А таа патека се раздвојува. и велат,лиѓето мораат да одберат еден од двата светови.There is a rock with predictions, In Orab, Arizona, where people proposed live in this time, taking a road and where the road splits, and where they say, a world that people must choose.
Ми рече дека само еден од нас ќе преживее... и дека ќе даде на нашите пријатели да одберат. Во ред е Рејчел.They told me that only one of us was gonna make it... ...and that they were gonna let our friends choose.
Ми рече дека само еден од нас ќе преживее... и дека ќе даде на нашите пријатели да одберат.They told me that only one of us was gonna make it... ...and that they were gonna let our friends choose.
Воините можат да го одберат секое оружје и штит што го сакаат.The combatants can choose any weapon and shield they desire.
Во 1493 Евреите мораа да одберат помеѓу нивниот дом и нивната вера.In 1492 the Jews had that to choose between their home or their faith.
Го одбрав овој десерт бидејќи ја опишува мојата љубов и опсесија кон кафето.I chose this dessert because I think it’s appropriate owing to my recent obsession with coffee.
Јас одбрав живот на чесен работник. Да обезбедам за живот на себе и на жената која го очекуваше моето дете.I chose a life of honest labor. to provide for myself and the wife who was expecting my child.
- Јас барем одбрав страна.- At least I've chosen a side.
Зошто мислиш дека одбрав прочистување на водата?Bones, why do you think I chose water purification?
Специјално нив ги одбрав.I specifically chose those.
Хрватска одбра светлина.Croatia has chosen light.
Хрватска одбра подобро утро.Croatia has chosen a better tomorrow.
Хрватска одбра образован, европски претседател.Croatia has chosen educated, European president.
Хрватска одбра мудро.Croatia has chosen wisely.
@essamz: Очигледно, Комисијата за комуникации (и за внатрешни работи ) ја одбра најмалку познатата веб страница за да ги испита реакциите на луѓето во врска со блокирањето.@essamz: Apparently, The Communications Commission (and the Interior ) chose the least popular website to test the people's reaction to the blockage.
Премногу сме забегани за да се сетиме зошто воопшто одбравме ваква кариера.We have walked too far to remember why we chose this career in the beginning.
Го одбравме овој дел од градот бидејќи имаше најмногу проблеми.We chose this part of the boulevard because it has the most problems.
Го одбравме за Мониканец-агент, иако знаевме што ќе се случи.He chose that Monican and he knew what that would mean.
Ќе избираме кој ќе добие моќи. и ние ги одбравме најдобрите.We get to choose who gets what power. And we have chosen the best.
Сами го одбравме животов и постои само една гаранција дека ниту еден од нас нема да го види Рајот.This is the life we chose, the life we lead. And there is only one guarantee: None of us will see heaven.
Дали е ова начинот кој што го одбравте да ме казните?Is this the way you've chosen to punish me?
Радост, Аранеја, Нели, одбравте света врата за да ја плетете вашата пајажина.Joy, Aranea, Nellie, you have chosen a hallowed doorway in which to spin your webs.
Вие го одбравте новиот Бог пред Старите Богови.You have chosen the new God over the Old Gods.
Возбудени сме што не одбравте нас.We are thrilled that you've chosen us.
Дојдовте во Босна под маската на Брус Вејн. И одбравте така да отпатувате.You had come to Bosnia under the guise of Bruce Wayne and you chose to depart as such.
Властите во Република Македонија одбраа да останат глуви на барањата на бројни меѓународни организации и институции за решавање на овој проблем.Authorities in Republic of Macedonia chose to remain deaf to the demands for solving of this problem by numerous international organizations and institutions.
Тие го одбраа слоганот: „Време е да се пријавиш за нивната кампања“ (види подолу).They chose the slogan: "Time to Register for their campaign" (see below right).
Моите родители ме одбраа мене во утробата да го носам семејното имеMy parents chose me in utero to carry on the family name
Сите беа дипломирани студенти кои „одбраа“ да ги отфрлат своите дипломи засекогаш!!They were all college graduates who "chose" to throw away their degree forever!!
Како дополнителна атракција, со нас е хорот "Момчињата од Сиера", кои одбраа посебна песна со посебен аранжман во чест на домаќинот, господин Мајкл Корлеоне.We also have, as a special added attraction, the Sierra Boys Choir, who have chosen a certain special song and a special arrangement to honour their host, Mr Michael Corleone.
Може сама да си одбери маж?And were free to choose her own husband?
Ти одбери вино, јас одамда ја најдам спалната и после ќе имаме нешто повеќе... сурово!Well, you choose the wine. I'm gonna go find the bedroom and slip into something more... Ruth.
Сега одбери го својот Икран!Now you choose your Ikran.
320, 450, 22 што и да било... си одбрал 216, и ќе го наоѓаш секаде!320, 450, 22, whatever. You've chosen 216 and you'll find it everywhere in nature.
Не би го одбрал тоа за тебе, но тоа е твој избор.It's not what I would've chosen for you.
Да видиме што си одбрал да ни...Okay, Henry, let's see what you've chosen to draw.
Кога слушнав дека прстенот на Абин Сур те одбрал тебе, Си реков мора да е грешка.When I learned Abin Sur's ring had chosen you... ...I said there had to be a mistake.
Рекоа дека прстенот нема да ме одбрал ако не видел нешто во мене... ... нешто што ни јас самиот не го гледам.They said that the ring wouldn't have chosen me if it didn't see something. Something I don't see.
Но ова не е животот кој би го одбрала за мене.But this isn't a life I would have chosen for myself.
- Никогаш не би одбрала бели панталони.l myself would never have chosen those white pants.
Знам дека ова не е судбината која би ја одбрала за себе, или за Хелиум, но изборот е луксуз дури и за кралот на Барсум.I know that this is not the fate you would have chosen for yourself, or for Helium, but choice is a luxury even for a Jeddak of Barsoom.
Се' уште не одбрала име.She hasn't chosen a name yet.
Убавиот живот не е она што белците го одбрале за своите деца.A life of goodness is not what these white folk has chosen for they children.
Името кое браќата го одбрале за виното кое го правиме тука ми е... интересно. Зошто, брате?I find the name the brothers have chosen for the wine made here... -...interesting.
ако постои конфликт помеѓу иглата и кожата, помеѓу марката и човекот можеби патот кој што сте го одбрале не е патека на која одговаратеIf there is a conflict between the needle and the skin, between the mark and the man, perhaps the path you have chosen is not the path for which you are suited.
Ние сме одбрале.We're chosen.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

избере
choose
набере
collect
собере
gather

Similar but longer

подбере
give what for

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'choose':

None found.
Learning languages?