Овозможи (to enable) conjugation

Macedonian
17 examples
This verb can also mean the following: make possible

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
овозможам
I enable
овозможиш
you enable
овозможи
he/she/it enables
овозможиме
we enable
овозможите
you all enable
овозможат
they enable
Future tense
ќе овозможам
I will enable
ќе овозможиш
you will enable
ќе овозможи
he/she/it will enable
ќе овозможиме
we will enable
ќе овозможите
you all will enable
ќе овозможат
they will enable
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би овозможил
I (masculine) would have enabled
би овозможила
I (feminine) would have enabled
би овозможил
you (masculine) would have enabled
би овозможила
you (feminine) would have enabled
би овозможил
he would have enabled
би овозможила
she would have enabled
би овозможило
it would have enabled
би овозможиле
we would have enabled
би овозможиле
you all would have enabled
би овозможиле
they would have enabled
Past perfect tense
сум овозможил
I (masculine) have enabled
сум овозможила
I (feminine) have enabled
си овозможил
you (masculine) have enabled
си овозможила
you (feminine) have enabled
е овозможил
he has enabled
е овозможила
she has enabled
е овозможило
it has enabled
сме овозможиле
we have enabled
сте овозможиле
you all have enabled
сум овозможиле
they have enabled
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
овозможев
I was enabling
овозможеше
you were enabling
овозможеше
he/she/it was enabling
овозможевме
we were enabling
овозможевте
you all were enabling
овозможеа
they were enabling
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев овозможил
I (masculine) had enabled
бев овозможила
I (feminine) had enabled
беше овозможил
you (masculine) had enabled
беше овозможила
you (feminine) had enabled
беше овозможил
he had enabled
беше овозможила
she had enabled
беше овозможило
it had enabled
бевме овозможиле
we had enabled
бевте овозможиле
you all had enabled
беа овозможиле
they had enabled
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе овозможев
I will have enabled
ќе овозможеше
you will have enabled
ќе овозможеше
he/she/it will have enabled
ќе овозможевме
we will have enabled
ќе овозможевте
you all will have enabled
ќе овозможеа
they will have enabled
Past aorist tense
овозможив
I enabled
овозможи
you enabled
овозможи
he/she/it enabled
овозможивме
we enabled
овозможивте
you all enabled
овозможија
they enabled
Imperative tense
-
овозможи
you enable
-
-
овозможете
you all enable
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум овозможел
I (masculine) will enable
ќе сум овозможела
I (feminine) will enable
ќе си овозможел
you (masculine) will enable
ќе си овозможела
you (feminine) will enable
ќе е овозможел
he will enable
ќе е овозможела
she will enable
ќе е овозможело
it will enable
ќе сме овозможеле
we will enable
ќе сте овозможеле
you all will enable
ќе сум овозможеле
they will enable
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
овозможен
enabling
enabling
enabling
овозможел
enabling
овозможела
enabling
овозможело
enabling
овозможеле
enabling
овозможил
enabled
овозможила
enabled
овозможило
enabled
овозможиле
enabled

Examples of овозможи

Example in MacedonianTranslation in English
Ова и' овозможи на земјата уште во 2007 година да земе активно учество во изградбата на својата иднина како учесник во регионалната политика.This has enabled the country to take an active role since 2007 in building its future as a stakeholder in regional policy.
Со ова ќе се овозможи и ќе се поттикне разменувањето на информации и добри практики на приспособување меѓу сите засегнати субјекти.This aims to enable and encourage the sharing of information and good adaptation practices between all stakeholders.
Технологија, која ќе се додели на индивидуа или група за креирање на важна алатка која ќе овозможи слободно изразување и слободен пристап до информацииTechnology, given to an individual or group that has created an important tool that enables free expression and expands access to information
* Изгради капацитет за лицата со посебни потреби преку обезбедување обука за да им се овозможи да влезат и да успеат на пазарот на труд додека се гради инфраструктура со која ќе им се овозможи мобилност.* Build the capacity of the disabled by providing training to enable them to enter and succeed in the job market while building infrastructure to enable their mobility.
Блогот Huaral en línea овозможи врска за комуникација за загрижените:The blog Huaral en línea has enabled a communication link for those who are worried:
Никогаш не сме ги прашале научниците: "Како да создадеме општество кое би ги елиминирало досадните и монотони работи, несреќи во превозот, како да овозможиме на луѓето подобар животен стандард, како да ги елиминираме отровите од нашата храна, и како да обезбедиме енергии кои се чисти и ефикасни,We've never given scientists the problem of how do you design a society that would eliminate boring and monotonous jobs that would eliminate accidents in transportation that would enable people to have a high standard of living that would eliminate poisons in our food
Максималистичка IP заштита ќе ги охрабри и овековечи големите монополистички структури изградени околу формирањето на знаење, флексибилни IP режими ќе го овозможат креирањето и ширењето на помалите фирми.Maximalist IP protection will encourage and perpetuate large monopolistic structures built around knowledge creation; flexible IP regimes will enable the creation and spread of smaller firms.
Видео записите ќе ви овозможат да ги почувствувате длабоките корени и древните обичаи на културата на мелезите во Венецуела.The videos enable you to experience the most deeply-rooted and profound customs of the mestizo culture in Venezuela.
Итно усвојување на измените на законот за азил, кои ќе им овозможат безбеден транзит или привремен престој на бегалците кои минуваат низ територијата на Македонија, како и слободна употреба на сите јавно достапни средства за транспорт.Urgent adoption of the changes of the Asylum law, that would enable safe transit or temporary stay of refugees passing through the Macedonian territory, as well as free use of all publicly available means of transport.
Техничките вештини ќе им овозможат на учесниците да ги споделат своите приказни и да го фалсификуваат својот онлајн идентитет.The technical skills will enable the participants to share their own stories and forge their own online identities.
Интернет-провајдерите се обврзани на владините тела да им овозможат пристап до најновите верзии на базите на податоци кои содржат лични податоци за нивните корисници, договорите, максималната брзина на проток на податоци, адреси за идентификација, како и пристап до базите на податоци за корисниците на електронска пошта.Internet Service Providers (ISP) are obligated to enable governmental bodies to access updated databases with personal data on users, contracts, maximum speed of data transfer, identification addresses as well as access to database about email users.
Јас ги убив сите во контролната соба и му овозможив на Вескер да го хакира главниот компјутер.I executed everyone in this control room. I enabled Wesker to hack the mainframe.
Од страна на многу блогери се верува дека 2рата средба на арапските блогери, одржана во Бејрут во 2009 година, играше голема улога во изградба на лични врски и доверба меѓу блогерите во регионот - врски кои им овозможија да се координираат многу полесно за време на арапската пролет.The 2nd Arab Bloggers Meeting, held in Beirut in 2009, is believed by many bloggers to have played an important role in building personal ties and trust among bloggers throughout the region - ties which enabled them to coordinate more easily during the Arab Spring.
Калапите на релјефот и фигурите кои ги реконструира му овозможија проучување на записите.The molds of reliefs and glyphs which he made enabled the study of the inscriptions
Океанот овозможил глобализација на нашата индустрија.The ocean has enabled the globalisation of our industries.
Мојата прва идеја е дека енергијата емитувана од бомбата некако го ресетирала елктромагнетското полнење во нејзиното тело и дека тоа било толку единствено полнење што и овозможило да умре веднаш.My first thought is that the energy emitted from that bomb somehow reset the electromagnetic charge in her body and that it was that unique charge that enabled her to die permanently.
Милионите години на еволуција им овозможиле на некои видови да си најдат место и да се сместат во оваа корална метропола.Millions of years of evolution have enabled each species to find a place and a role in this coral metropolis.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

оневозможи
make impossible

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'enable':

None found.
Learning languages?