Išlaikyti (to support) conjugation

Lithuanian
8 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
išlaikau
I support
išlaikai
you support
išlaiko
he/she supports
išlaikome
we support
išlaikote
you all support
išlaiko
they support
Past tense
išlaikiau
I supported
išlaikei
you supported
išlaikė
he/she supported
išlaikėme
we supported
išlaikėte
you all supported
išlaikė
they supported
Past freq. tense
išlaikydavau
I used to support
išlaikydavai
you support
išlaikydavo
he/she used to support
išlaikydavome
we used to support
išlaikydavote
you all used to support
išlaikydavo
they used to support
Future tense
išlaikysiu
I will support
išlaikysi
you will support
išlaikys
he/she will support
išlaikysime
we will support
išlaikysite
you all will support
išlaikys
they will support
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
išlaikyčiau
I would support
išlaikytum
you would support
išlaikytų
he/she would support
išlaikytume
we would support
išlaikytute
you all would support
išlaikytų
they would support
Imperative mood
-
išlaikyk
you support
-
-
išlaikykite
you all support
-

Examples of išlaikyti

Example in LithuanianTranslation in English
Tačiau, Komisija pažymi, kad šiai hipotezei pagrįsti buvo pateikti tik labai nereikšmingi įrodymai, kuriais remiantis, galima padaryti išvadą, kad 15 % viršutinė riba yra dalis strategijos, kuria siekiama išlaikyti, o gal ir pritraukti mobilųjį kapitalą į Gibraltarą, kuris, atsižvelgus į nedidelę šalies teritoriją, tikriausia koncentruotųsi finansinių ir kitokių paslaugų sektoriuose.However, the Commission notes that little evidence has been adduced to support this hypothesis, which, if true, suggests that the 15 % cap is part of a strategy designed to retain if not attract mobile capital to Gibraltar, which given the physical constraints of the territory, is likely to be targeted at financial and other services.
taikos kūrimas siekiant remti iniciatyvas, skirtas sustabdyti smurtinius konfliktus, ir pasirengti tokių konfliktų taikiam sprendimui bei jį išlaikyti,peace-building by seeking to support initiatives for containing violent conflict and to prepare for, and sustain, peaceful solutions to such conflicts,
atitinkamas asmuo neturi pakankamų lėšų save išlaikyti savarankiškai.the person concerned does not have adequate resources of his own to support himself.
Todėl valstybės narės ir Komisija turėtų sukurti Bendrijoje taikomą rizikos valdymo sistemą bendram požiūriui įtvirtinti, kad būtų galima veiksmingai nustatyti prioritetus ir veiksmingai paskirstyti išteklius, siekiant išlaikyti tinkamą muitinio tikrinimo veiksmų ir teisėtos prekybos palengvinimo pusiausvyrą.Member States and the Commission should therefore introduce a Community-wide risk management framework to support a common approach so that priorities are set effectively and resources are allocated efficiently with the aim of maintaining a proper balance between customs controls and the facilitation of legitimate trade.
Atsižvelgiant į poreikį visuose branduolių dalijimosi ir radiacinės saugos sektoriuose išlaikyti būtiną aukštą žmogiškųjų išteklių kompetencijos lygį ir į galimą jo poveikį visų pirma gebėjimui išlaikyti dabartinį aukštą branduolinės saugos lygį, programos tikslai bus remiami pasitelkiant įvairias priemones, mokslinės kompetencijos ir patirties sektoriuje skleidimą.Owing to the concern in all sectors of nuclear fission and radiation protection over maintaining the required high level of expertise and human resources, and the implications this may have especially on the ability to retain current high levels of nuclear safety, the objectives of the programme will be to support, through a variety of measures, the spreading of scientific competence and know-how throughout the sector.
Kinijos bendrovės parodė didelį susidomėjimą veiklos plėtra Sąjungos rinkoje; tai atspindi ir faktas, kad per PTL jos išlaikė ir net padidino turimą didelę rinkos dalį (45 %).Chinese companies have shown a serious interest in developing their presence on the Union market which is supported by the fact that they maintained and even increased their significant market share of 45 % during the RIP.
Ji apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens, kurį išlaikė apdraustasis asmuo, galimybes pačiam savimi pasirūpinti ir mokama ilgiausiai dešimt metų. Kompensacija siekia 30 % metinio darbo užmokesčio, kurį apdraustasis asmuo gaudavo prieš savo mirtį.It is fixed at a level that takes account of the survivors’ability to support themselves, is paid for a period not exceeding ten years and amounts to 30% of the deceased provider’s annual earnings.
Pensija netekus maitintojo skiriama neatsižvelgiant į santuokos trukmę ir gali būti skiriama asmeniui, kuris nesusituokęs gyveno su mirusiuoju iki šio mirties, jei jis mirusįjį išlaikė ir dabar prižiūri jo vaikus.A survivors’ pension is granted regardless of the duration of marriage and may also be granted to a person who was not married to or cohabiting with the deceased, provided that he or she was supported by the deceased and is taking care of the deceased’s children.

More Lithuanian verbs

Similar

atlaikyti
cope
išlaidyti
let everybody go (somewhere)
palaikyti
cheer
sulaikyti
detain
užlaikyti
delay

Similar but longer

išsilaikyti
hold out

Random

įkvaišti
become intoxicated
išgulėti
lie
išgvildenti
thrash out
kamšyti
stuff
lydėti
lead
pratinti
habitutate (somebody)
puldinėti
attack
skirstyti
divide
skustis
shave
žiovauti
yawn

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'support':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In