Távozik (to leave) conjugation

Hungarian
128 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
távozom
I leave
távozol
you leave
távozik
he/she to leave
távozunk
we leave
távoztok
you all leave
távoznak
they leave
Past indefinite tense
távoztam
I left
távoztál
you left
távozott
he/she left
távoztunk
we left
távoztatok
you all left
távoztak
they left
Conditional present indefinite tense
távoznék
I would leave
távoznál
you would leave
távozna
he/she would leave
távoznánk
we would leave
távoznátok
you all would leave
távoznának
they would leave
Conditional past indefinite tense
távoztam volna
I would have left
távoztál volna
you would have left
távozott volna
he/she would have left
távoztunk volna
we would have left
távoztatok volna
you all would have left
távoztak volna
they would have left
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok távozni
I will leave
fogsz távozni
you will leave
fog távozni
he/she will leave
fogunk távozni
we will leave
fogtok távozni
you all will leave
fognak távozni
they will leave
Subjunctive present indefinite tense
távozzak
(if/so that) I leave
távozz
(if/so that) you leave
távozzon
(if/so that) he/she leave
távozzunk
(if/so that) we leave
távozzatok
(if/so that) you all leave
távozzanak
(if/so that) they leave
Conjugated infinitives
távoznom
I to leave
távoznod
you to leave
távoznia
he/she to leave
távoznunk
we to leave
távoznotok
you all to leave
távozniuk
they to leave

Examples of távozik

Example in HungarianTranslation in English
! - Miért akar távozni?- Why do you need to leave?
"Úgyszintén jogában áll bármikor távozni,""You also have the right to leave at any point
# És ahogy felkel a nap, néhányan távozni fognak #♪ And though the sun is rising ♪ Few may choose to leave
'És amint távozni készültünk, 'olybá tűnt, hogy valamelyikünk hamarosan vezetni is fogja.''And as we prepared to leave, 'it looked like one of us would soon be driving it.'
- Asszonyom, távozni szeretnék.Ma'am, I'd like to leave now.
"Ami engem illet, holnap távozom egy ismeretlen helyre"."As for me, I leave tomorrow for an unknown destination."
- Akkor távozom.- I'll take the leave.
- Ha nem haragszanak, most távozom.I'd still like to leave.
- Jobb lesz, ha távozom.- I should leave, sis.
- Miért nem? - Azt hiszem, jobb, ha távozom erről a megbeszélésről.- I think I'd better leave for this discussion.
- A béred a borítékban van. - Készülj, hogy március elsején távozol.Please be prepared to leave on 1st March.
- Azt hittem, távozol. - Elhagyni a testvéredet, egy dolog. De magára hagyni az ellenséggel, egy másik.It's one thing to ditch your brother, another to leave him outnumbered in a fight.
- Mikor távozol?- When do you leave?
- Miles, a legjobb lesz, ha most távozol.Miles, I think you better leave. - Me? - Mm-hmm.
- Tehát, ha a szórakozásnak vége, távozol.- So you leave when the fun is over.
- A tanács úgy gondolja, hogy az a legjobb megoldás, ha a Tok'ra távozik.- They believe the best solution is to leave.
- Olyan kár, hogy ilyen hamar távozik.-Sorry you have to leave so soon.
50 dolcsi bármelyik páciensnek, aki most azonnal távozik.$50 to any patient who is willing to leave here right now.
A hölgy távozik.The lady is ready to leave now.
A legfelső és az első, ami a halál pillanatában távozikThe top soul and the first to leave at the moment of death
"Emily és én utoljára távozunk,"Emily and I are the last to leave,
- Azt hiszem, jobb lesz, ha távozunk.- I think we should leave now.
- Engedje el, és távozunk.- Wes: Let her go, then we'll leave.
- Mi most távozunk.- What we leave now.
A fegyvereket a tankon hagyjátok és szépen távoztok.You will leave your weapons on the tank, and you will move out!
Egyenként távoztok a teremből, ...de előbb kaptok felszerelést!You'll leave the room one by one, but first you get a kit.
Ezen gondolkozzatok, miközben távoztok!Think on that as you take your leave.
Folytasd, vagy mindketten hullazsákban távoztok.Keep talking, or you both leave here in zip-ups.
"Nem keressük a háborút.." "..de ha az idegenek nem távoznak és harcra kényszerítenek bennünket.." "..szentül ígérem a Föld összes gyermekének:"We do not seek war, but if the aliens do not leave, and force us to fight, I make this solemn promise to all of the sons and daughters of Earth.
* Azt mondta, néhányan gitártokkal távoznak *♪ she said some leave with a guitar case ♪
- Bezárjam esetleg, míg távoznak?Shall I lock him in so you can leave? - No need.
- Felejtsd el! Hölgyeim, ha ideges természetűek, jobb, ha most távoznak.Ladies, if you're of a nervous disposition, you'd better leave now.
- Figyelje, hogy távoznak-e.-See that they leave here.
- Korán távoztam, 6:30 körül.- I left early, around 6:30.
- Mintha gyorsan távoztam volna.As if I'd left in a hurry.
- Sietve távoztam.- I left abruptly.
8-kor, fél 9-kor távoztam.I left her here about, uh, 8:00, 8:30.
A Ghisolfa csoporthoz mentem, 6-kor távoztam a motoromon, és a Scaldasole csoportnál voltam.I went to the Ghisolfa Club, at 6 p. m. I left there on my scooter and got to the Scaldasole Club, where you were waiting.
*Jel nélkül távoztál*♪ You left without a sign ♪
- Az előbb egy kicsit sietve távoztál, nem?You left the room rather abruptly, Denny.
- Elég gyorsan távoztál az ebéd után. - Igen?- You left in such a hurry after lunch.
- Sietve távoztál otthonról?You left in a hurry, huh?
-Szóval korán távoztál a buliról?So you left the party early?
"Ahh... szóval ezért távozott olyan hirtelen..." Abban a pillanatba rájöttem.Then I knew why you left early at Namsan.
"Führerem, Stauffenberg ezredes távozott a barakkból."My Führer, Colonel Stauffenberg has left the barracks.
"Megváltoztatta a nevét, de a szerencsétlen lányt elcsábította egy hidegvérű gyilkos," "és végképp távozott a világból."Changing her name, the pitiful girl seduced by a cold-blooded murderer, left these shores forever.
"Nikita ismeretlen helyre távozott.""Nikita has left. Destination unknown."
A gáztömeg biztosan tovább oszlott, miután távoztunk. Figyelem!The gasses must have continued to dissipate after we left.
Amikor vége lett a vigasságnak, mind távoztunk az asztaltól, hogy megnézzük a pénzt.When the party ended we all left the table to go and take a look at the money.
Amikor... miután távoztunk..When I was... After we was leaving, after I left...
Aznap este korán távoztunk.We left early that night.
Biztonsági felvétel... a házból, ahonnan az előbb távoztunk.Security tape... from the house we just left.
Biztos visszament, miután távoztatok.She must have gone back after you left.
Ha a giccses mobilotok nélkül távoztatok.If you left without your fancy cellular phone.
Hallottam, hogy közel kerültetek egymáshoz, és együtt távoztatok.But I heard you two were getting cozy and then left together.
Igen, és távoztatok a könyvvel.And you left with the book.
Ja, amelyik miatt olyan hirtelen távoztatok.You know, the one that you left so suddenly for.
(számítógépes hang) Senki nem jött ki, vagy ment be a szobába onnantól, hogy maguk távoztak egészen addig, míg vissza nem tértünk átkutatni.No one in or out of the room from the time you left until we came back to search for it.
- Biztosan sietve távoztak innen.- They sure must have left here in a hurry.
- Dúlva-fúlva jöttek, sebbel-lobbal távoztak.Entered in a huff, left in a huff.
- Nos, mindketten távoztak...- Well, you both left...
- Sietve távoztak innen.Someone left in a hurry.
Hamarosan minden színész távozna, és én teljesen egyedül lennék.Soon all the other actors would leave, and I would be all alone.
Ha ti elmennétek, akkor a többiek is távoznának. Nők és gyermekek rohangálnának az utcákon, miközben egy borzalmasan csata zajlik itt,If you leave, the civilians would leave, women and children would clog the roads, and there's a desperate battle going on.
- Akarják, hogy távozzak? - Nem, uram.You want me to leave?
- Azt akarod, hogy távozzak?- You're placing me on leave?
- Ok, ezt jelzésnek veszem, hogy távozzak. - Nagyon figyelmes vagy.All right, I'll take that as my cue to leave. oh, you're very perceptive.
- Tudják mennyi szállodában kértek már meg rá, hogy távozzak?- You know how many hotels I've been asked to leave? - No.
-Azt akarják, hogy távozzak?FRED: You mean I have to leave? DANNY:
"Ha Davis McAlarynek hívnak, megkérlek, hogy távozz."If your name is Davis McAlary, please leave.
"Jared Grace, távozz innét.""Jared Grace, leave this place."
- Azt akarom, távozz, most azonnal!- I want you to leave right now.
- Azt javaslom, távozz, mielőtt börtönben találnád magad.Really? I suggest you leave if you don't want to find yourself in jail.
- Azt mondtam távozz!- I said leave!
"Kérem, távozzon!"Ha! "Please leave"!
"Ne távozzon miattam.Don't leave me because of me.
- A család tisztelettel kéri, hogy távozzon.The family have respectfully asked you to leave.
- Akkor megkérem, hogy távozzon.-Then l need to ask you to leave.
- Asszonyom, kérem, távozzon! - Úristen!- Ma'am, we're gonna have to ask you to leave.
"Készülj fel, aztán távozzunk"Prepare yourself, then let's leave
- Arra kér, hogy távozzunk de hála a sajtónak...- He asks us to leave... .. but thanks the press.
- Azt akarod, hogy mi távozzunk?You want us to leave?
- Azt követelik, hogy válasszuk le a borítást és távozzunk.They're demanding we jettison the section of hull plating and leave.
- Hogy távozzunk.- That we should leave.
- Arra kell kérjelek titeket, hogy távozzatok.I'm going to have to ask you boys to leave.
- Kérlek, távozzatok, mielőtt túl késő lesz.Please leave before it's too late. Sabrina!
- Meg kell kérjelek titeket hogy távozzatok.-I'm gonna have to ask y'aII to leave.
- Mondtam, hogy távozzatok.- I told you to leave.
A Megváltó, Jézus Krisztus nevében, kérünk benneteket, hogy távozzatok!In the name of our Savior Jesus Christ, we ask that you leave.
"Most azonnal távozzanak, különben utasítom a hajóimat, nyissanak tüzet!"You will leave immediately... or I'll order my ships to open fire.
- Akkor távozzanak azonnal!- Then you have to leave immediately.
- Azonnal távozzanak!You need to leave, now.
- Azonnal távozzanak.- You will leave my house!
- Azt akartam mondani, hogy távozzanak.In fact, I was just about to ask you to leave.
- Ideje távoznom.- My cue to leave.
- Igen, de aztán sietve kellett távoznom!Yes - until I had to leave in a hurry!
- Nekem 74 perc múlva távoznom kell.- I have to leave in 74 minutes.
- Sietősen kellett távoznom Vegasból.See, I had to leave Vegas in a hurry.
100 nap múlva távoznom kell, de ha olyan helyekre megyek veled, ez számomra még nehezebbé válik.I have to leave you soon. It will be hard to if I keep going places with you.
- Azt hiszem, távoznod kell.- I think you need to leave.
- Aztán távoznod kellett?Then you had to leave?
- Carter, távoznod kell.- Carter, I need you to leave.
- És... ha visszavonom a meghívást, távoznod kell?So if I were to withdraw my invitation would you have to leave?
Alan, ideje távoznod.Alan, I think it's time for you to leave.
- Aludnom kell, szóval ideje távoznia!I need to sleep, so it's time for you to leave.
- Azt hiszem, távoznia kellett, uram.- I think he had to leave, sir.
- Kerekesszékben kell távoznia.- Hospital policy. You get to leave in a wheelchair. Hmm, all right.
- Megértem, hölgyem, de távoznia kell innét!- I understand, ma'am, but I need you to leave the restricted area.
- Saj-sajnálom, de távoznia kell.- l-l'm sorry, you're gonna have to leave.
"Egy tűzoltóparancsnok jött, és azt mondta, távoznunk kell, mert egy harmadik robbanás történt, és leomolhat az épület." And then a Fire Marshall came in and said we had to leave, because if there was a third explosion this building might not last. "
- ldeje távoznunk.It's time to leave.
Akkor nincs más hátra, azonnal távoznunk kell.Then we'll have to leave at once.
Attól tartok nekünk most távoznunk kell, Miss Prescott.I'm afraid we have to leave you now, Miss Prescott.
Azonnal távoznunk kell.We need to leave here now.
- Ideje távoznotok.-It's time for you to leave.
Az apád a barátunk volt, de ideje távoznotok.Your father was a friend to us, but it's time for you both to leave.
Azt mondta, azonnal távoznotok kell.He says that you are to leave here.
Sajnálom, de most távoznotok kell!Okay, I'm sorry but I'm going to have to ask you to leave now.
- Attól tartok, távozniuk kell.- I'm afraid I'll have to ask you to leave.
- Kérem, azt hiszem, ideje távozniuk!I think it's time for you to leave, please.
- Most már távozniuk kellene.- You have to leave now.
- akkor távozniuk kell.- you have to leave.
Attól tartok a látogatóknak most távozniuk kell.I'm afraid the visitors will have to leave now.
"Az esti égbolt telis-tele a távozó madarakkal.* Across the evening sky * all the birds are leaving
"transz-iskolai" átigazoló ünnepségen, amin elküldjük az összes távozó tanulót úgynevezett igazi iskolákba?Will you two be attending Tomorrow's, uh, transfer ceremony to send off All the students leaving for so-called real schools?
A mellén lévő lyukon át távozó vér mennyiségéből ítélve inkább hulla lesz.Based on the amount of blood leaving your body from that hole I put in your chest, I'll go with dead.
Bármilyen az állomásra érkező vagy innen távozó hajó elleni fellépést... .. a Babylon 5 elleni támadásként tekintünk... .. és ennek megfelelően reagálunk rá.Any hostile action taken by you against ships entering or leaving this station... will be considered an attack on Babylon 5 itself... and we will respond accordingly.
Laurie, az előbb futottam bele a távozó Russ Hannemanba.Laurie, I just ran into Russ Hanneman leaving.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

szentel
dedicate
szublimál
sublimate
táplálkozik
eat
tapos
trample
taszít
repel
távolodik
move away
távvezérel
control remotely
telefonál
telephone
teljesül
come true
terjed
spread

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.
Learning languages?