Sír (to cry) conjugation

Hungarian
123 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
sírok
I cry
sírsz
you cry
sír
he/she to cry
sírunk
we cry
sírtok
you all cry
sírnak
they cry
Past indefinite tense
sírtam
I cried
sírtál
you cried
sírt
he/she cried
sírtunk
we cried
sírtatok
you all cried
sírtak
they cried
Conditional present indefinite tense
sírnék
I would cry
sírnál
you would cry
sírna
he/she would cry
sírnánk
we would cry
sírnátok
you all would cry
sírnának
they would cry
Conditional past indefinite tense
sírtam volna
I would have cried
sírtál volna
you would have cried
sírt volna
he/she would have cried
sírtunk volna
we would have cried
sírtatok volna
you all would have cried
sírtak volna
they would have cried
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok sírni
I will cry
fogsz sírni
you will cry
fog sírni
he/she will cry
fogunk sírni
we will cry
fogtok sírni
you all will cry
fognak sírni
they will cry
Subjunctive present indefinite tense
sírjak
(if/so that) I cry
sírj
(if/so that) you cry
sírjon
(if/so that) he/she cry
sírjunk
(if/so that) we cry
sírjatok
(if/so that) you all cry
sírjanak
(if/so that) they cry
Conjugated infinitives
sírnom
I to cry
sírnod
you to cry
sírnia
he/she to cry
sírnunk
we to cry
sírnotok
you all to cry
sírniuk
they to cry

Examples of sír

Example in HungarianTranslation in English
"...és taníts meg hogyan kell sírni.""...and let us teach you how to cry."
"Aztán elkezdtek sírni""And they began to cry"
"Magányos vagyok és félek sírni.""All alone and too scared to cry."
"Miért nevetsz, mikor sírni akarsz?"Why do you laugh when you want to cry?
"Nem fogok sírni a papám miatt."I'm not going to cry about my Pa.
"Az almafa ismeri a titkom, ülök alatta, és sírok.""The apple tree is my well of secrets, I sit under it and cry. "
"Becsukom a szemem és sírok, elolvadok."l close my eyes and crying and l melt down.
"Csak sírok és sírok, sírok és sírok...""I cry! l cry! Boy, I cry!"
"Csak sírok, sírok, és sírok.""I'll just cry, cry, and cry."
"Csak sírok...""l cry! l cry!"
! Egyrészt, nem sírsz mint egy kisbaba.Stopped you from crying like a baby, for one.
" Miért sírsz?""Why are you crying?"
" Nevetsz és sírsz "♪ Laugh and cry ♪
"Ahol te sírsz, de az én könnyeim peregnek...""You cry over my tears."
"Akkor miért sírsz ilyen szomorúan?"Then why are you crying so sadly?
- Mit csinálhatott, hogy sír miatta?- I wonder what he's done to cry about ?
- Nem látjátok, hogy sír?- Can't you see it started to cry?
A nappaliban sír.- In the parlor, to cry.
A védelmemre szóljon, ha egy fickó ilyen könnyen sír, valami másnak is lenni kell a háttérben.Well, to--in my defense, for a dude to cry that quick, there's something else going on.
Ahogy Robert Frost mondta: "Nem sír az író, nincs szex!"She thought I was vulnerable. So tonight I plan to cry.
"Ha sírunk, mert a nap elhagyta életünket, a könnyeink meggátolják, hogy lássuk a csillagokat.""if we cry because the sun has gone out of our lives, "our tears can prevent us From seeing the stars."
"Hiába sírunk, nem múlik a duhödt viharnak ereje?"For crying out loud, Will these bloody cataracts and hurricanes never stop?
"Mi is sírunk, ha te könnyeket ejtesz."When you cry, we cry with you
"sírunk és nevetünk""Laugh and cry
"Miért sírtok?""Why are you crying?
Amiatt is sírtok?You crying about that?
Amióta ti nem sírtok, én sírok helyettetek.You brothers won't cry yourselves, that's why I'm crying for you.
Azt akarom, hogy tudjátok, nem baj, ha nem sírtok.I just want you to know that it's okay that you're not crying.
Egy reklám miatt sírtok?You're crying over a commercial?
"A bogarak is sírnak."? Bugs are crying
"Amikor a fiú ad az apának, mindketten sírnak.""when a son gives to his father, Both cry."
"Most sírnak és ez fárasztó."And now they cry and bore me
"Nem jó, ha a nagyfiúk sírnak.""It's not good for big boys to cry."
# Nem sírnak #♪ Don't cry ♪
"Annyira sírtam..." "...de könnyezni nem tudtam."* I cried so much... * but not a tear I could shed
"Egész éjjel sírtam s nem tudtam aludni""All night I cried and tried but couldn't sleep"
"Ne így!", aztán meg én sírtam."Not like that!" And then I cried.
"Olyan szörnyű, hogy nevettem, aztán sírtam"-"So terrible, I laughed and then I cried"...
"Álltam a koporsója mellett és csak sírtam.""I stood by her coffin and cried."
"Anya szerint utálod, és sírtál, mikor ott hagyott.""Mummy says you hate it and cried when she left you.
"Nos, mit szólsz, hogy én kaptam ezt a díjat?", erre azt felelte: "Eva, én csak arra a sétára gondolok, ...forgatási helyszíntől a szállodáig, amikor annyira sírtál."And he said: "Eva, I think only of that walk we took together from the location to the hotel, when you cried so." That was great.
* Akik azt mondták, fontos vagy nekik, majd kinevettek, mikor sírtál *♪ Who said that they cared ♪ ♪ But then laughed as you cried ♪
- ...miközben sírtál filmezés közben.- You cried during the show.
- Aki tudja, hogy sírtál az E.T.-n.- Who? Someone who knows you cried at E. T.
"A csirke egész éjjel sírt, nem aludt egy szemhunyásnyit sem""The hen, she cried all night And she couldn't sleep a wink"
"A szívem addig sírt, míg szememben könny nem maradt.""l cried at night and my eyes turned moist."
"Amikor a malac sírt""When the pig cried"
"Apu, apu" hívott és sírt."Addy, daddy" he called me, and cried.
"Az ég is együtt sírt velem, amíg nem voltál mellettem.""The sky cried along with me."
"Nevettünk, sírtunk és szárazra keféltük magunkat.""We laughed, we cried, we tugged ourselves dry."
- Mind sírtunk.We all cried.
- Mindannyian sírtunk.- We all cried.
A feleségem, és én minden elvesztett kiló után sírtunk.My wife and I cried every pound you lost.
A lányom és én fogtuk egymást és sírtunk az örömtől mikor az orvos megvizsgálta a méhnyakát.My daughter and I held each other and cried with happiness since the doctor measured her cervix.
Amikor sírtatok, ők is sírtak.When you cried, they did too.
Talán együtt sírtatok. Talán kérted, hogy vele halhass meg.Maybe you cried together, and you asked her to die together.
"ők csak sírtak, mikor otthagytam őket.""They only cried when I left them."
- Persze, hogy sírtak.- Of course they cried.
- Sokan sírtak.- Lots of people cried.
- ők egész vacsora alatt sírtak -Oh, and they cried all through dinner.
A csecsemők sírtak.the babies cried...
Ha elhagynál, sírnál utánam.You would miss me, you would cry!
Tudtam, hogy sírnál miattam, ezért nem akartam elmondani!I already knew you would cry, so I didn't want to tell you
Ha üres lenne, az egér sírna.If it was empty, a mouse would cry.
Lester sírna, ha látná, mire használják a lehallgatórendszerét.Lester would cry to see his wiretap cannibalized for that crap.
Mindenki sírna, és azt mondanák milyen aranyos, kedves lány volt.Everyone would cry and say what a lovely, lovely girl she was.
Most sírna értem.She would cry for me.
Nagymamád hetekig sírna ha látna.Your grandmother would cry for weeks.
"Ha azt akartad, hogy sírjak, vigasztalhatatlanul folytak a könnyeim.""Whenever you wanted, you made me cry inconsolably."
"Nevessek vagy sírjak?"Should I laugh, or should I cry?
"Remélem, kibírom, hogy ne sírjak utánad, ha végleg elhagysz...""l hope you won't cry when l go away."
'Hagyd, hogy szemeim könnyezzenek, hagyd hogy ma sírjak.'Let my eyes swell with tears, let me cry today.
'Néha, valami nem engedi, hogy sírjak.'"Sometimes, some things won't even let me cry"
"Asszonyom, asszonyom, ne sírj!"Oh, wife of mine, wife ofmine, do not cry!
"De mi sosem csüggedünk. Ha velünk vagy ne sírj, nevess hát!" érdekes, én is sokat néztem a Hyokkori Hyohtan szigetét.But we'll never lose heart, we hate to cry, so let's laugh instead.
"Ez az, sírj csak, drágám!"Yes, cry my darling.
"Gondolj meg akármit, csak ne sírj!"Consider anything, only please don't cry.
"Ha ettől mérges leszel, menj és sírj a cipődbe.""If this upsets you, "go cry into one of your boots.
"Kérdések, amik oda juttattak egy férfit, akit egyszer istenként tiszteltek, a halandók közt, hogy sírjon és a gatyájába szarjon.""Questions that led a man "once revered as a god "among mortals to cry
*És ha sír, csak hadd sírjon,* *ha zokog, hadd zokogjon.*And when she cry, let her cry When she roll let her rock
- Csak azért, hogy ne sírjon.It was to stop her crying.
- Hadd sírjon!Make him cry.
- Hagy sírjon.- Let her cry.
"Nem" javított ki. "Hogy sírjunk velük"."No" she corrected me, "To cry with".
- Akkor most mi van, sírjunk?Should we cry?
A Providence-i problémánkról pedig. Ne sírjunk az összevert guinea-iak miatt.As for our problem with Providence let's not cry over spilled guineas.
Akarod, hogy együtt sírjunk?Would you like me to cry with you?
Akkoriban megtiltottad, hogy sírjunk, emlékszel?At the time, you forbade us to cry, remember?
"Gyerünk már, sírjatok'Go on, cry, you bastards! '
- Ne, ne, ne, ne sírjatok.- No, no, no, don't cry.
- akkor ne sírjatok.- just don't cry.
A mamátok... nem akarná, hogx sírjatok, vagx hogx miatta Iopjatok.Your mother, She would not want you, to stand around crying or to steal things.
Az segít, de ne sírjatok túl hangosan, mert felébresztitek a babát.That helps but don't cry too loud or you'll both wake the baby.
"Remek lekvárt készített... ukulelézett, meg minden... a George Foreman kvartettben" "Botokkal bögdösnénk mindenkit, hogy sírjanak.'Oh, he made jam... played the ukulele, all these things... in the George Foreman quartet' and we'll poke people with sticks to make them cry more.
1914-ben még ahhoz is elég volt hogy sírjanak rajta.These songs made people cry in 1914.
A babák, akikre én vigyázok, túl kicsik, hogy sírjanak.The babies I look after are too small to cry.
A társadalom azt tanítja nekik, ne sírjanak. Ezt tanuljuk.And then society teaches them not to cry.
Azt akarod, hogy hazavigyenek, vagy hogy sírjanak a temetéseden?Do you want them to welcome you home, Or cry at your funeral?
"Azt hiszem sírnom kell"♪ Well, I guess I'll have to cry ♪
- Nem kell sírnom.-I don't have to cry.
Akárhányszor megpillantom ezt a falat, sírnom kell.Every time I see the wall, I want to cry.
Csak enni tudtam, hogy ne kelljen sírnom.Eating was all that I could do not to cry.
Csak tudnám miért kell még sírnom!I don't know why I just want to cry.
- Ha sírnod kell, sírhatsz.You know, if you need to cry, you can cry.
Adok valamit, lesz miért sírnod.I'll give you something to cry about.
Akkor kell sírnod, amikor elmegyek.You have to cry when I'm leaving.
Az miatt kell sírnod, amit nagyon akarsz, te idióta.You're supposed to cry over something you want, you dumb-ass!
De ha sírnod kell, most van a legjobb alkalom rá.But if you need to cry, now would be a good time.
Annyi mindenért kell sírnia, nem igaz?You have so much to cry about, don't you?
Az biztos, van miért sírnia.Got a lot to cry about, I'd say.
Azt hiszem, semmi se volna, amiért valakinek sírnia kellene.I mean, it would be nothing to get somebody to cry.
Ha nem adsz neki soha nyalókát, akkor nincs miért sírnia.If you never give it a lollipop to begin with, then you would have nothing to cry about.
Ha valaki olvasni akarta, közben sírnia kellett, és azért imádkozni, amit a legjobban akart."An individual was required to cry upon its pages "while praying for the thing that one most wanted.
Most már csak sírnunk és gondolkoznunk kell.Now all we need is to cry and think.
A gyerekeknek sírniuk kell.Babies have to cry.
Az anyukám egyszer azt mondta, hogy az embereknek néha ki kell sírniuk az összes könnyüket ahhoz, hogy tudjanak mosolyogni.My mama told me that sometimes people have to cry out all the tears to make room for a heart full of smiles.
Engedjétek őket szabadon, és lesz mi végütt sírniuk!Release them, or we'll give you something to cry aboot!
Itt van, harapj erre a botra. Az indián ifjak így kerülik el... hogy sírniuk kelljen.That's the way Indian youngsters... learn not to cry.
"Van rosszabb annál, mint egy síró ember előtt állni?""Is there anything worse than standing before a crying man?"
- A síró macskás emojiról!Uh-huh. The crying-cat emoji, huh? Oh, gosh.
- A síró menyasszonynál?- The crying bride?
- Egy síró nőt.A crying woman.
- Ez a síró arcom?Is that my crying face?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bír
endure
fér
have enough room
fúr
drill
jár
walk
kér
ask
mar
bite
mer
dare
mér
measure
síel
ski
sóz
salt
súg
whisper
sül
bake
süt
bake
szí
suck
sző
weave
tár
open wide
tér
turn
tör
break
túr
dig
tűr
endure
vár
wait
ver
beat
zár
close

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

pöcköl
flick
reggeledik
break
rohad
rot
romlik
deteriorate
rúg
kick
sért
injure
simít
smooth
sivít
do
suhan
swoosh
suvickol
scour

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'cry':

None found.
Learning languages?