Kérd (to ask) conjugation

Hungarian
81 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kérdek
I ask
kérdesz
you ask
kérd
he/she to ask
kérdünk
we ask
kérdetek
you all ask
kérdenek
they ask
Present definite tense
kérdem
I ask
kérded
you ask
kérdi
he/she asks
kérdjük
we ask
kérditek
you all ask
kérdik
they ask
Past indefinite tense
kérdtem
I asked
kérdtél
you asked
kérdett
he/she asked
kérdtünk
we asked
kérdtetek
you all asked
kérdtek
they asked
Past definite tense
kérdtem
I asked
kérdted
you asked
kérdte
he/she asked
kérdtük
we asked
kérdtétek
you all asked
kérdték
they asked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kérdenék
I would ask
kérdenél
you would ask
kérdene
he/she would ask
kérdenénk
we would ask
kérdenétek
you all would ask
kérdenének
they would ask
Conditional present definite tense
kérdeném
I would ask
kérdenéd
you would ask
kérdené
he/she would ask
kérdenénk
we would ask
kérdenétek
you all would ask
kérdenék
they would ask
Conditional past indefinite tense
kérdtem volna
I would have asked
kérdtél volna
you would have asked
kérdett volna
he/she would have asked
kérdtünk volna
we would have asked
kérdtetek volna
you all would have asked
kérdtek volna
they would have asked
Conditional past definite tense
kérdtem volna
I would have asked
kérdted volna
you would have asked
kérdte volna
he/she would have asked
kérdtük volna
we would have asked
kérdtétek volna
you all would have asked
kérdték volna
they would have asked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kérdeni
I will ask
fogsz kérdeni
you will ask
fog kérdeni
he/she will ask
fogunk kérdeni
we will ask
fogtok kérdeni
you all will ask
fognak kérdeni
they will ask
Future definite tense
fogom kérdeni
I will ask
fogod kérdeni
you will ask
fogja kérdeni
he/she will ask
fogjuk kérdeni
we will ask
fogjátok kérdeni
you all will ask
fogják kérdeni
they will ask
Subjunctive present definite tense
kérdjem
(if/so that) I ask
kérdd
(if/so that) you ask
kérdje
(if/so that) he/she ask
kérdjük
(if/so that) we ask
kérdjétek
(if/so that) you all ask
kérdjék
(if/so that) they ask
Subjunctive present indefinite tense
kérdjek
(if/so that) I ask
kérdj
(if/so that) you ask
kérdjen
(if/so that) he/she ask
kérdjünk
(if/so that) we ask
kérdjetek
(if/so that) you all ask
kérdjenek
(if/so that) they ask
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kérdenem
I to ask
kérdened
you to ask
kérdenie
he/she to ask
kérdenünk
we to ask
kérdenetek
you all to ask
kérdeniük
they to ask

Examples of kérd

Example in HungarianTranslation in English
Meg akartam kérdeni, hogy tetszett-e neki.I wanted to ask her if she liked it.
- Inkább nem kérdek semmit.- I'd rather not ask for anything.
Amit kérdek tőled:What l'm asking you is:
Ez az, amit hetek óta kérdek én is magamtólNow, that's a question I've been asking myself for weeks.
Jó, de ha becsípel, kihasználom a módot, s mindenfélét kérdek tőled.Yes. And if you get drunk, I will use the opportunity to ask you for many things.
Nem kérdek semmit, van egy szolgám, aki a földbe döngöli ...I don't ask questions, I have a slave squash him underfoot...
Ha engem kérdesz, te jártál jobban.If you ask me, you got the better deal.
Miért kérdesz ilyet?Why do you ask that?
Túl szépen írtad le a helyzetünket, ha engem kérdesz.That's painting too pretty a picture, if you ask me.
Átkozottul önközpontú, ha engem kérdesz.Bloody self-centred, if you ask me.
- Akkor kérd meg őt.Are you going to ask him?
- Nem, azt akarom, kérd meg, jöjjön haza!I want you to ask him to come home.
-Akkor kopogj, és kérd meg van-e egy barátnője.- I don't deserve that. Now you'll knock again and say you forgot to ask
A vicces az, hogy ahogy nősz, értesz szavakat és kezdesz beszélni, egyre kevésbé tudod hogyan beszélj, vagy hogyan kérd azt, amit szeretnél.Funny thing is, once we grow up, learn our words, and really start talking, the harder it becomes to know what to say. Or how to ask for what we really need.
Akkor miért félsz attól, hogy a segítségemet kérd? He?- Why are you scared to ask for my help?
Mi a második kérdés, amit kérdünk egymástól?What is the second question that we ask of ourselves?
Mi a negyedik kérdés, amit kérdünk egymástól?What is the fourth question that we ask of ourselves?
Mi az első kérdés, amit kérdünk egymástól?What is the first question that we ask of one another?
És ha kérdünk róla, üvöltesz, elmész inni.But if anybody asks about it, you yell and bust out and go get drunk.
Önöknek rengeteg információ áll rendelkezésükre. Mi csak annyit kérdünk, van elképzelésük arról, ki műveli ezt velünk?So, with all this information that you've gained, we're just asking do you have any idea who's been doing this to us?
Miért nem szólsz a kisfiúról, ha kérdenek?For not speaking of the baby you're asked about!
Miért téged kérdenek?Why are they asking you?
"Azt kérdem, mi akarsz ma lenni anya, vagy apa?"'I asked if you want the mom or dad are.
"Egy iIyen szép nő mért szomorkodjon?" kérdem én."Why should such a beautiful woman look so sad?" I ask myself.
"Ezt kérdem magamtól.I'm asking myself.
"Úgy szeretem ezt az asszonyt, hogy mindent megbocsájtok neki.", és, ha még azt is figyelembe vesszük, hogy időben mindez nagyon messze van, mintha minden egy másik bolygón történt volna, ha a dolog így áll Innstetten, kérdem én,"l love this woman so much l can forgive everything"... and if one considers that this happened long, long ago... like something on a distant star... if that's the case, lnnstetten, l ask you...
* A tükörképem nézem, * * és egyre csak azt kérdem, * * mégis mi lenne a jó. *♪ I reflect on my reflection ♪ And I ask myself the question ♪ What's the right direction to go?
"Azt kérded, hogy fog birtokom eltartani, míg tőle távol vagyok."You ask me how my farm can pay, since little it will bear.
"Mi van a munkáddal Joshnál," kérded?(Laughs) "What about your job with Josh," you ask?
"Szóval, mitől vagy olyan biztos, hogy a mennybe jutsz" kérded tőlem."So, what makes you so sure you're going straight to heaven," you ask me.
"azt kérded ki kellene megírja forradalmunk történetét."You ask who shall write the history of our revolution.
"És mit dolgozik?" azt kérded."And what does he do?" you ask.
"Ezeket kérdi az utolsó ember és hunyorgat.""Thus asks the last man and blinks."
"George azt kérdi, milyen levélről beszélsz?"George asks what letter you refer to, Lord.
"Ha bárki kérdi, azt mondom te vagy az."♪ ♫ lf anyone asks, I'll say it's yöu. ♪
"Miért volt bent?" - kérdi a nő."What did you do?" she asks.
- Nem kérdjük.Glad you asked.
Zűrzavar, igazságtalanság és a Földet uraló gonoszság közepette, azt kérdjük magunktól, hogyan tarthatunk ki?Amidst the turmoil, injustice and evil in this world, we ask ourselves "how can we persevere?"
"Ki találta fel?" - kérditek."Who invented it?" you ask.
"Mekkora az a számla?" - kérditek."How much is this bill?" you ask.
"Mi az?" - kérditek."What's that?" you ask.
"Mit iszok?" - kérditek."What will I have to drink?" you ask. Hmm.
"És mi volt ez a meló" - kérditek?"What kind of job was it?" you ask.
"Azt kérdik, miért nem lehet elégedettnek lenni azzal, ami már van?" De ott van belül a késztetés, hogy "Menjünk és fedezzük fel!"In fact, they are pulling you back, asking "Why can't you be happy with what you have here?" But there is this urge that exist within the hero to "Go and explore!"
"Azt kérdik: " Ki öli a fedayeeneket?So everyone's asking, "Who's killing the fedayeen?
"Kié az a nagy ház a hegytetőn?", kérdik majd az emberek, és az én leszek."Who's got that big house on the hill? " people will ask, and it'll be me.
"Még odafent is azt kérdik az angyalkák..." hol van az én kisasszonykám?""Even the angels ask, where are you my damsel?"
"Sokan kérdik, honnan veszem a témáimat. Nem mondhatok mást, én találom ki őket.People used to ask me where I get my ideas and I would always say, "I think of them."
Egy részecskegyorsítóról kérdett.He asked me about the supercollider.
Engem se kérdett senki, hogy titeket akarlak-e.Well, don't feel bad, honey. Nobody asked me if I wanted you two guys.
Ki kérdett?Who asked?
Téged ki kérdett?- Who asked you, Vince?
Téged meg ki kérdett?Has anybody asked you?
A nevemet kérdted, Don Quijote.Thou asked my name, Don Quixote.
Azt kérdted, hogy kérjem meg apámat, hogy segísten Colin-on.You asked me to ask my dad to help Colin.
Azt mondta, te kérdted.Said you asked for it.
Elmondta, hogy kérdted, menjen és lakjon veled.She told me you asked her to go live with you.
Azt kérdte, hogy fehérre fesd a falát... és az se fehér lett.He asked you to paint the kitchen white and that isn't white.
Fitch apja... a te jövőbeli mostoha apád... személyesen kérdte meg, hogy mondjon beszédet a fia megemlékezésén .Fitch's father... your soon to be stepfather... has personally asked her to deliver the eulogy at his son's memorial.
És ha itt lenne az anyám, meg kérdené mi történt.And if my mom were here, she would ask me what was wrong.
- Ne kérdjem.-Not to ask.
Meg kell, kérdjem.I gotta ask.
"Ne kérdd', mit tehet éretted a barátod!"ask not what your boyfriend. Can do for you.
"Udvariasan kérdd ki akar veled játszani?"Always be courteous when asking for a game. "Hi, want a game?
- Ne, Hugo, ne kérdd ezt tőlem.No, no. Do not ask me!
Amondó vagyok, addig üsd a vasat, amíg meleg, és kérdd meg a kezét.I say, strike while the iron's hot and ask her to marry you.
Csak azt ne kérdd, hogy vegyem ezt le.Just don't ask me to take this off.
Ki mondta, hogy tolem kérdje?Just a minute. Who told you to ask me that?
Nem küldheted hozzám Kiválasztott Dave-t, hogy kérdje meg, elkísérnélek-e, ha nem úgy tervezed, hogy végigcsinálod, amit elkezdtél.you don't send Designated Dave to ask if I'll go with you if you don't plan on following through with the offer. I was going to.
Tőle kérdje uram.You should ask him, Lord.
Ne is kérdjétek, miért!Don't ask me why.
Ne kérdjétekDon't ask me
Tanulságként azt kérem: "Ne azt kérdjétek, a szeretőtök mit tehet értetek, hanem hogy a szeretőtök mit tehet a hazátokért."So, in conclusion, I ask you... to ask not what your mistress can do for you, but what your mistress can do for your country.
Uraim, csodát beszélek; de ne kérdjétek, mit,Masters, I am to discourse wonders, but ask me not what.
- Valamit meg kell kérdjek.- I have to ask you something.
- Meg kell kérdenem, van-e egy barátnője.Don't you want me to ask her if she has a friend? Alright, but make it brief.
- Nem kell felőle kérdenem.- I don't need to ask about her.
Hát, akkor meg kell kérdenem magamtól: "Mit tenne Jézus?"Well, then I have to ask myself "what would Jesus do?"
Nem, azonnal meg kell kérdenem, vagy elfelejtem.No, I have to ask you something before I forget.
És nekem, mint új területi esperesnek, meg kell kérdenem, hogyan legyen itt jelen az egyház?But it's my job as the new Area Dean to ask, what is the best way to be Church here?
Jano elővette az erszényét, reá kérdő pillantást vetett, aztán így szólt:I'll pay you back, I promise herewith. And Jano said: "Emil", this is is your bad day, the money you're asking,

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hord
carry
kéret
summon someone
kezd
begin
kiad
give out
küld
send
küzd
struggle

Similar but longer

kérdez
ask

Random

kamuzik
lie
kancsalít
squint
karcol
scratch
kell
must
kényeztet
pamper
kényszerít
force
kér
ask
kérdez
ask
kéret
summon someone
kialszik
go out

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning languages?