Húz (to pull) conjugation

Hungarian
149 examples
This verb can also have the following meanings: drag, haul, to drag, draw

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
húzok
I pull
húzol
you pull
húz
he/she to pull
húzunk
we pull
húztok
you all pull
húznak
they pull
Present definite tense
húzom
I pull
húzod
you pull
húzza
he/she pulls
húzzuk
we pull
húzzátok
you all pull
húzzák
they pull
Past indefinite tense
húztam
I pulled
húztál
you pulled
húzott
he/she pulled
húztunk
we pulled
húztatok
you all pulled
húztak
they pulled
Past definite tense
húztam
I pulled
húztad
you pulled
húzta
he/she pulled
húztuk
we pulled
húztátok
you all pulled
húzták
they pulled
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
húznék
I would pull
húznál
you would pull
húzna
he/she would pull
húznánk
we would pull
húznátok
you all would pull
húznának
they would pull
Conditional present definite tense
húznám
I would pull
húznád
you would pull
húzná
he/she would pull
húznánk
we would pull
húznátok
you all would pull
húznák
they would pull
Conditional past indefinite tense
húztam volna
I would have pulled
húztál volna
you would have pulled
húzott volna
he/she would have pulled
húztunk volna
we would have pulled
húztatok volna
you all would have pulled
húztak volna
they would have pulled
Conditional past definite tense
húztam volna
I would have pulled
húztad volna
you would have pulled
húzta volna
he/she would have pulled
húztuk volna
we would have pulled
húztátok volna
you all would have pulled
húzták volna
they would have pulled
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok húzni
I will pull
fogsz húzni
you will pull
fog húzni
he/she will pull
fogunk húzni
we will pull
fogtok húzni
you all will pull
fognak húzni
they will pull
Future definite tense
fogom húzni
I will pull
fogod húzni
you will pull
fogja húzni
he/she will pull
fogjuk húzni
we will pull
fogjátok húzni
you all will pull
fogják húzni
they will pull
Subjunctive present definite tense
húzzam
(if/so that) I pull
húzd
(if/so that) you pull
húzza
(if/so that) he/she pull
húzzuk
(if/so that) we pull
húzzátok
(if/so that) you all pull
húzzák
(if/so that) they pull
Subjunctive present indefinite tense
húzzak
(if/so that) I pull
húzz
(if/so that) you pull
húzzon
(if/so that) he/she pull
húzzunk
(if/so that) we pull
húzzatok
(if/so that) you all pull
húzzanak
(if/so that) they pull
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
húznom
I to pull
húznod
you to pull
húznia
he/she to pull
húznunk
we to pull
húznotok
you all to pull
húzniuk
they to pull

Examples of húz

Example in HungarianTranslation in English
"De aztán ki is kell húzni."After that, you have to pull him in."
# Akkor begőzölsz és szorosan magadhoz akarod húzni #♪ You want to pull up tough ♪
'Próbáltuk közelebb húzni a parthoz, de nehéznek bizonyult. ''We tried to pull the raft nearer to the bank but it was very difficult.'
- ... ki akarja húzni a dugót.- You want to pull the plug.
A jókhoz húzok.l pull for the good guys now.
Aggódsz, hogy nem húzok elő a kalapból valami teljesen... őrült ötletet, ahogy azt Starbuck tenné.Look, you're worried that I'm not gonna pull it out of the fire... with some high-risk retina-detaching move... the way Starbuck would.
Beletúrok a hajadba, símaszkot húzok, amit csak akarsz.I'll pull your hair, wear a ski mask, whatever you want.
Clay, 80 órát húzok le hetente.Clay, I am pulling 80 hours a week, man.
Annyi év után is képes vagy beragyogni a fánkot, és aztán magadhoz húzol.After all these years, you can still shinny up the donut and then pull me up after you.
Azt, hogy egy kicsit sem érdekel, hogy miféle hivatalos papírt húzol elő.It means I don't give a rat's ass what piece of official paper you pull out.
Aztán húzol.Then you pull.
Borzasztó csajokat húzol meg.'Cause the chicks you pull are gremlins.
Ember, ha akkor nem húzol ki, hulla vagyok.Man, you ain't pull up when you did, I'm gone.
Egy kicsit jobbra húz.Right side's starting to pull.
Egyszer olvasta már valahol, hogy a legkevésbé fájdalmas mód az, ha altatókat vesz be, és egy műanyag zsákot húz a fejére.He remembered having read that the least painful method is, To take sleeping pills and to pull a plastic bag over his head.
Ez a fickó hamarabb húz elő egy bőrradírt a zsebéből, mint egy kilencmillist.I mean, this guy's more likely to pull out a facial scrub than a nine.
- Mindannyian más irányba húzunk!- We're all pulling in different directions.
Addig lesztek a tartályban, amíg ki nem húzunk titeket.You're in the tank until we pull you out.
Ahányszor azt mondod, "nem", húzunk egyet a kampón.Each time you say "No"... Each time you say "No"... we pull the hook. we pull the hook.
Bele tudsz bújni leengedünk téged megfoghatod a játékot és rögtön fel is húzunk.You could sneak right in it we'll lower you down you could grab the game and we'll pull you right back up.
Eljöttök a családom házába, fegyvert húztok, és követelőztök?You come to my house, where my family is, pull guns and make demands.
Oké, miután elrúgtátok magatokat, és húztok,... képzeljétek azt, hogy a medence aljának nyomjátok a mellkasotokat.Okay, after your kick and you start your pull, I want you to imagine your chest pressing to the bottom of the pool.
Pisztolyt húztok vagy fütyörésztek?You going to pull those pistols or whistle "Dixie"?
- - de nálam bábukat húznak elő!But for me, they're pulling out dolls.
21 évig együtt élsz valakivel, akit végül a folyóból húznak ki.You live with someone for 21 years. Then one day they pull his torso out of the river. - It's hard.
A kutyák nem húznak.Dogs do not pull.
* Ahogy húzom megborzongok és * *ajtókilincs méretű sérvem... *♪ From pulling that shiv ♪ ♪ And a hernia the size of a doorknob... ♪
- Azt hittem, hogy a tetőt húzom.It was supposed to pull the roof off.
- Nem húzom az ujjadat.- Do not pull that finger.
- Ez nem arról szól, hogy a nyulat hogyan húzod elő a kalapból.- It's not about pulling a rabbit out of your hat anymore.
- Ezeket a zsebedből húzod elő. - Nem.You are pulling these out of your pocket.
- Mi az? Tudni, hogy jó okkal húzod meg a ravaszt.Knowing you're pulling the trigger for the right reason.
- Mi van ha a kulcstartóját húzod ki?- What if you pull out his key chain?
- Mindkettejüket szeretem! És úgy lesz mint amikor a ravaszt te húzod meg?See, I love both of these guys, so it's gonna be like you pulled the trigger.
"A származás tölti meg a fegyvert, a környezet céloz, és a tapasztalat húzza meg a ravaszt.""Genetics loads the gun, environment takes aim, experience pulls the trigger."
- hogy ő húzza meg a ravaszt.- that pulls the trigger.
A Föld, a messze méretesebb tárgy, a talaj felé húzza az almát.The Earth, by far the more massive object, pulls the apple to the ground.
A férj megy, és húzza a reteszt, kimegy, és ő rögtön mögé kerül, kezében egy fejsze.Woman's husband comes out he pulls a hatchet from behind his back.
"Megfeszítjük a rögzített végét azáItal, hogy a varratot felfelé húzzuk.""Traction is then made on the fixed end of the pursestring suture by pulling it upward."
- Egyszerűen csak húzzuk meg vészféket.- Well, why don't we just pull the brake chain? - We did. We tried.
- Gyorsan, húzzuk vissza!Quick, pull it back in.
- Hűt. Neked talán jó móka lenne utat lőni egy erősen őrzött főszámítógépig, de miért nem húzzuk inkább ki a légkondit?It might be all fun for you to shoot your way into a highly-fortified mainframe, but couldn't we just pull the plug on the ac?
- Gyerünk srácok, húzzátok!Come on boys, pull!
- Gyerünk, emberek, húzzátok!- T-Dog: Come on, guys, pull.
- Most húzzátok ki a fogam.- You're pulling my tooth.
- Ne nyomjátok, ne húzzátok, csak tegyétek rá!- Don't push, don't pull, just rest it on top. - (giggles)
- A szemükbe húzzák a kalapjukat.They wear their hats pulled low.
- Majd a fogukkal szorosra húzzák.like this. And then they pull it tight with their teeth?
- Mikor húzzák ki a dugót? - Most fogják.- When are they pulling the plug?
- Még ne húzzák!- Don't pull until we get a grip.
"Az akut alhas időskorban." Egy ischémiás belet húztam ami magának volt pár hónapja."The Acute Abdomen in the Elderly. " I pulled an ischemic bowel you had a few months ago.
- Arra a tárra gondol, amit az előbb húztam ki a zsebéből?- You mean the one ljust pulled from your pocket?
- Azt hiszem, most húztam ki az egyetlen mellszőrömet.- I think i just pulled out my only chest hair.
- Hirtelen magam fele húztam, és a keze kicsúszott a fogásomból és Kanchanjungha Godbole Ó Istenem.- suddenly, I pulled Kanchanjungha.. ..towards myself, and, and.. ..her hand slipped out of my grip and Kanchanjungha GodboIe..
- Nézze, épp most húztam le egy dupla műszakot.Look, I just pulled a double shift.
- Te húztál fel.-You pulled me up.
Az én szülinapomra, a fülem mögül húztál ki egy pennyt.For my birthday, you pulled a penny out of my ear.
Csak azt.. megfogtad a kezem és magadhoz húztál.Just that you held my hand and pulled me closer.
- Az egyik ... ő ... a lábamnál fogva húzott.- This one guy... he... he pulled the board out of my foot.
- Mit húzott elő?- He pulled out what?
- Mr. Spofford túl erősen húzott.- Mr. Spofford pulled me too hard.
- Nem, Vince húzott ki a pizza szószból.- Vince pulled me out of a pizza place.
-Rosszat húzott meg.- You pulled the wrong one.
A szakácsunk kezében volt, akit a folyóból húztunk ki.We found it in the hand of our cook when we pulled him out of the creek down there.
D'Argo meg én húztunk ki titeket a kompból.So D'Argo and I, we pulled you two out of the shuttle.
Eddig 27 holttestet húztunk ki a vízből.We've pulled out 27 bodies so far.
Közel egymillió maradványt húztunk ki a földbol.We pulled a million specimens from two holes in the ground.
A férfit, akit a folyóból húztak ki Winston-nak hívták.The man you pulled out of the river, his name was Winston.
A rohammentősök három embert húztak ki a roncsok közül, de mindannyiukat holtan találták.EMS pulled three guys from the wreckage, but they were all... all found dead at the scene.
A téma, amit húztak...The topic they've pulled...
- Te húztad ki a botot.- You pulled the staff out.
- Te húztad meg a ravaszt.- You pulled the trigger.
- Te húztad meg azt a ravaszt.You are the one who pulled that trigger. Margaret:
A pince ajtaja fölé húztad a ponyvát és eltorlaszoltad a cserepes páfrányokkal, hogy senki ne láthasson be az utcáról.You pulled the tarp over the basement doors and pushed those potted ferns around to block sight lines from the street.
A semmiből húztad elő.You pulled it out of the air.
"Egyre közelebb és közelebb húzta magához.""She pulled him closer, unable to stop."
- Aidan húzta meg a ravaszt, de a SIU mindkét lövöldözést tisztának és igazságosnak találta.- Aidan pulled that trigger, but SIU deemed both shootings clean and justified.
- Akkor úgy értjük, hogy a csaj egy őrült kukkoló, ő húzta meg a tűzjelzőt, és kösd fel a nyúlcipőt!- No. Then what we're saying is she's a crazy stalker bitch who pulled that fire alarm.
- Artúr egy sziklából húzta ki.Arthur pulled Excalibur from the stone.
- A szemetesből húztuk elő.- We pulled this from the trash.
Azt hiszem, épp most húztuk ki egy gránát biztosító szegét.I think we just pulled the pin on a grenade.
Azóta, hogy egy itteni kádból húztuk ki a hulláját?Since, uh, we pulled his body out of the bathtub over there?
El se hiszem, hogy ti húztátok ezt fel, hogy őszinte legyek.I can't believe you pulled this off, to be honest, first and foremost.
Először a bőgőmasinát húztátok ki a vízből.First you pulled the cry-baby out of the water.
Ezt már elég rendesen keresztül húztátok.You guys have pulled this one off admirably.
Nem ti húztátok meg a ravaszt.Neither of you pulled that trigger.
"A férfiak a folyóból húzták ki őket.The men pulled their bodies from the river. All of them drowned.
- A nézelődők azt mondják, egy elsüllyedt járműből húzták ki.Bystanders say she was pulled from the back of a submerged vehicle.
- Azt mondták, azért húzták ki a dugót maga alól, mert olyasmiben keveredett, amit ők pörlekedésnek hívnak, az egyik vásárlóval.They said that they pulled the plug on you, because you got into what they called an altercation with one of the customers there. You two fought.
- Vontatóhajók húzták be.- The tugs pulled her in.
Ha szilánk szúrná meg ajkaimmal húznám azt ki húsából.If she had a splinter, I would pull it from her flesh with mine lips.
Rendben, most már értem, hogy miért húzná ki valaki és dobná vissza.All right, so now I understand why someone would pull it up a-and throw it back.
- Azt mondtad, húzzam!-You said "pull".
- Csak húzzam ki, mi?All right, just pull it out? Um...
- Csak húzzam meg a kötelet?So, just pull the rope? That's right.
- Hogy húzzam le a nadrágom?" "- You want me to pull off my trousers?
"Csak húzd meg a ravaszt, és mindennek vége."Just pull the trigger and it all ends.
"Hajtsd fel a felsőmet, húzd le a cipőmet.""Lift up my shirt, pull off my boots."
"Ne húzd fel, ölj meg minket!They say no pull up. Kill us.
- Mit húzzak?-What do I pull?
Azt akarod, hogy golyókat húzzak?You want me to pull balls?
Floyd! Meg kellett húzzak néhány komoly szálat, hogy idehozzam őt.Floyd, I had to pull some serious strings to get him here.
Mit kellene tennem, húzzak elő egy helikoptert?What am I supposed to do, pull the traffic copter?
- Csak húzz be arra, bárhová.Just pull into any of these spots.
- Eressz! Ne húzz vissza! Ne húzz vissza!Don't pull me back.
- Kérlek húzz ki, uram!- Please pull me out, Sir!
- Ne húzz le, gyere fel.Don't pull me down, you come up.
- Ne húzz!- Don't pull!
- Csak húzzon fel!- Just pull me up!
- Húzzon, húzzon már!- Pull, pull, pull! That's it.
- Rajta, húzzon fel!- Come on, pull me up!
-Ne húzzon!- Don't pull me too hard.
Figyelj, Joe... húzzunk el innen.let's pull out. I don't like it.
Ha négy ász van a pakliban, a valószínűsége, hogy egy ászt húzzunk ki 4 az 52-höz... vagy 1 a 13-hoz.If there are four aces in a deck of cards, then the probability of your pulling an ace is four over 52, or one thirteenth.
Hadd húzzunk neked egy széket, hadd szolgáljuk fel a vacsorát. ♪ Légy a vendégünk, légy a vendégünk, ♪Let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner... ♪ Be our guest, be our guest ♪
Haver, húzzunk el.My brother, we are pulling out.
Meg kellett találnunk a módját, hogy átdobjunk valamit, aztán, hogy húzzunk egy vékony fonalat közéjük, majd egy normál kötelet, és végül magát a huzalt, amin aztán Philippe átmehetett.We have to find a way to throw something, then you can pull a little string and then a bigger string and then a rope, and then eventually the wire.
- Jó akkor húzzatok... szedjetek ki.- All right, pull... get me out.
Amint elkapom, húzzatok fel!Once I have her, pull us up!
Csak húzzatok majd át az út másik oldalára.Just pull over on to the side of the road, right here.
- Maradjanak a fonálnál, és ha kettőt rántunk rajta, húzzanak fel minket!Stay by the line, and when you feel two tugs, pull us up.
Csak húzzanak ide egy széket.Just pull up a chair.
Ha segíteni akarnak rajta, húzzanak fel!If you want to help her, pull it up!
Kérem, húzzanak ki ebből.Please pull me out with this.
Tehát sorakozó, és húzzanak.Okay, line up and pull.
- Egyet ki kell húznom.-I need to pull one out.
- Fel kell húznom.- I have to pull up.
Az orvos szerint már csak "meg kell húznom a ravaszt", és teherbe is esek.The doctor said I just need to pull the trigger and I'll be pregnant.
- Ki kell húznod belőle.Well, you just got to pull it out of him.
A hátizmaidat használva kell húznod.You have to pull using your dorsal muscles.
Azt hallottam, ha megtámad egy kis meleg kutya, rá kell húznod, a kis pulcsiját a fejére és birkóznod kell vele.I heard when you're being attacked by a tiny gay dog, you're supposed to pull its sweater over its head and hockey-fight it.
Egy nap ki kéne húznod, és akkor úgy gyűlölnélek, mint most Rebekah-t.You'd just have to pull it out someday, and then I'd hate you as I do her now.
Erősebben... erősebben kell húznod.You got to... you got to pull harder.
- Valakinek meg kell húznia a ravaszt.Someone has to pull the trigger.
A lényeg az, hogy... én már nem dolgozom itt, úgyhogy magának ki kell húznia az arcát a burgonyachipsből és gondoskodnia kell a saját betegeiről.My point was... that I no longer work here, which means you need to pull your face out of the potato chip trough and go tend to your patients yourself.
A sebésznek szét kell húznia a rostokat, hogy kimetszhesse a tumort, de...The surgeon should be able to pull the strands apart and excise the tumor.
Ahogy a temető légifelvételén látszik, a lövész előnyös poziciót vett fel, teljes fedezékben várva, hogy csak meg kelljen húznia a ravasztFrom these aerial shots of the cemetery, you can see our shooter took a position of advantage with maximum cover and just waited for the procession to pull in.
De ki kellett húznia a dugót, ugye?But you just had to pull that plug, didn't you?
- Ki kell húznunk!-We need to pull him out.
Azt hiszem, le kéne húznunk róla, ha elalszik.I thought we were gonna have to pull them off her while she slept.
- Ki kellett húzniuk a partra!They had to pull us to shore.
A vak anyukáknak húzniuk kell a babakocsit, nehogy az ismeretlenbe tolják.Blind mothers have to pull their pram, to avoid pushing it into the unknown.
Itt a zsinór, ha vissza kéne húzniuk, ha nemkívánatos helyre érkezik.The string is there, in case they need to pull it back, if it ends up somewhere they didn't want it to go.
Lefagytam, és ki kellett húzniuk onnan.I froze, and they had to pull me out.
És, ki kellett húzniuk a beleiket és gyomraikat.And, you know, they have to pull out the intestines and the stomachs.
Asszonyom titkár , biztos vagyok benne, hogy , uh, a főnök tudja hogy ő jön szemben a kemény határidő A húzó csapatok ki Afganisztánból ?Madam Secretary, I am sure that, uh, your boss is aware that he's coming up against a hard deadline for pulling troops out of Afghanistan?
Szóval ez volt az a húzó erő!So, that's what that... that pulling!
Tavaly a télapó szánját húzó szarvasoknak öltöztek, és a szánon az a felirat állt:You know, last year they were dressed as reindeer pulling Santa's sleigh with a caption that read,
Velem kezdte, a Ferrari-val, aztán átváltott Hyde-ra, a Mustang-ra, és most Fez-zel van, aki olyan, mint egy élénk színű mexikói takarókkal teli kordélyt húzó szamár.She started out with me, the Ferrari... And then she went to Hyde, the Mustang... And now she's with Fez, who's like a... donkey pulling a cart full of brightly colored Mexican blankets !

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bíz
entrust something to someone
edz
train somebody
főz
cook
fűz
lace
hág
step up on something
hal
die
hál
sleep
hat
affect
hív
call
hoz
bring
hűl
get cool
hűt
cool
néz
look
ráz
shake
sóz
salt
tűz
pin
zúz
bruise

Similar but longer

áthúz
cross out
behúz
drag something
elhúz
drag away
kihúz
pull out

Random

hátrál
back out
helyez
place
hitelesít
certify
huny
close the eyes
hurcol
drag
húzódik
drag on
idegesít
annoy something someone
idomít
do
illik
suit
immobilizál
immobilize

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'pull':

None found.
Learning languages?