Bánt (to hurt) conjugation

Hungarian
148 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
bántok
I hurt
bántasz
you hurt
bánt
he/she to hurt
bántunk
we hurt
bántotok
you all hurt
bántanak
they hurt
Present definite tense
bántom
I hurt
bántod
you hurt
bántja
he/she hurts
bántjuk
we hurt
bántjátok
you all hurt
bántják
they hurt
Past indefinite tense
bántottam
I hurt
bántottál
you hurt
bántott
he/she hurt
bántottunk
we hurt
bántottatok
you all hurt
bántottak
they hurt
Past definite tense
bántottam
I hurt
bántottad
you hurt
bántotta
he/she hurt
bántottuk
we hurt
bántottátok
you all hurt
bántották
they hurt
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
bántanék
I would hurt
bántanál
you would hurt
bántana
he/she would hurt
bántanánk
we would hurt
bántanátok
you all would hurt
bántanának
they would hurt
Conditional present definite tense
bántanám
I would hurt
bántanád
you would hurt
bántaná
he/she would hurt
bántanánk
we would hurt
bántanátok
you all would hurt
bántanák
they would hurt
Conditional past indefinite tense
bántottam volna
I would have hurt
bántottál volna
you would have hurt
bántott volna
he/she would have hurt
bántottunk volna
we would have hurt
bántottatok volna
you all would have hurt
bántottak volna
they would have hurt
Conditional past definite tense
bántottam volna
I would have hurt
bántottad volna
you would have hurt
bántotta volna
he/she would have hurt
bántottuk volna
we would have hurt
bántottátok volna
you all would have hurt
bántották volna
they would have hurt
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok bántani
I will hurt
fogsz bántani
you will hurt
fog bántani
he/she will hurt
fogunk bántani
we will hurt
fogtok bántani
you all will hurt
fognak bántani
they will hurt
Future definite tense
fogom bántani
I will hurt
fogod bántani
you will hurt
fogja bántani
he/she will hurt
fogjuk bántani
we will hurt
fogjátok bántani
you all will hurt
fogják bántani
they will hurt
Subjunctive present definite tense
bántsam
(if/so that) I hurt
bántsd
(if/so that) you hurt
bántsa
(if/so that) he/she hurt
bántsuk
(if/so that) we hurt
bántsátok
(if/so that) you all hurt
bántsák
(if/so that) they hurt
Subjunctive present indefinite tense
bántsak
(if/so that) I hurt
bánts
(if/so that) you hurt
bántson
(if/so that) he/she hurt
bántsunk
(if/so that) we hurt
bántsatok
(if/so that) you all hurt
bántsanak
(if/so that) they hurt
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
bántanom
I to hurt
bántanod
you to hurt
bántania
he/she to hurt
bántanunk
we to hurt
bántanotok
you all to hurt
bántaniuk
they to hurt

Examples of bánt

Example in HungarianTranslation in English
! Nem akarjuk bántani magát.- We don't want to hurt you.
"Én soha nem akartalak bántani téged!"Never met him. And I didn't ever want to hurt you.
'A'-nek megvolt a mersze, hogy öljön, de nem jött neki össze 'B' pedig senkit sem akart bántani, a végén mégis ő ölte meg Manamit.'A' had the guts to kill someone, but failed to do so. And 'B' didn't want to hurt anyone, but ended up killing Manami.
,Annak, akit már tovább nem bántok, a világot immár nem tudom tovább elviselni."To whomever I may have hurt, the world and it's problems arejust too much. I am so sorry.
- Belefáradtam, hogy embereket bántok.I'm tired of hurting people.
- De nem bántok senkit.- But it's not like I'm hurting anybody.
"Ha még egyszer bántasz engem, vagy őt, megöllek."And I said, "If you ever hurt me "or her again... I will kill you."
'Ígérd meg, hogy nem bántasz, amikor ellopom a gyűrűdet..' 'ne okozz neki fájdalmat.''Promise me that while stealing the ring... ' '... you won't hurt her.'
- De fáj, Johnny. Mindig bántasz.You're always hurting me.
- Hacsak te nem bántasz engem.- Unless you hurt me.
Bánt, de nem akar bántani, és ezzel most megoldódik.She's hurting and she doesn't want to hurt, and this will make it all go away.
De nem bánt minket ha erre az Olasz opera énekesre idő előtt ráengedik a függönyt!But we're about to hurt the feelings Of this italian opera singer By prematurely dropping the curtain on his performance.
Ha tudtam volna, hogy ez mennyire bánt téged, nem csináltam volna.If I'd known it was going to hurt you so much, I never would have done it.
- Adjátok át a fickót, és nem bántunk!Just give us the guy and we won't hurt you!
- Nem bántunk senkit!- We're not going to hurt anyone!
Ameddig nem bántotok minket.As long as you don't hurt us.
"Anyu, ha ez az ország annyira nagyszerű, hogy lehet az, hogy az emberek még mindig bántanak téged?""Mommy, if this country is so great, how come people are still hurting you?"
"Ha egy jó embert bántanak, mindazoknak, akiket annak tartanak, vele kell szenvedniük.""When a good man is hurt, all who would be called good must suffer with him."
"ha egy jó embert bántanak, mindazoknak, ...akiket annak tartanak, vele együtt kell szenvedniük.""When a good man is hurt all who would be called good must suffer with him".
- Azt hittem, ha megpróbálom megállítani, engem is bántanak!I thought if I tried to stop them, they'd hurt me.
" Mások bántásával magamat is bántom."Hurting another is hurting myself.
"Ha segítek az embereken, akkor legalább nem bántom őket."I'm not hurting them."
- Hé, én nem bántom őket.- Hey, I don't hurt them.
- Azt mondtad, nem bántod.You said you wouldn't hurt him.
- Ha bántod a lányomat, esküszöm...-lf you hurt my daughter--
- A hang bántja Skaar fülét.Aah! Noise hurts Skaar's ears.
- A napfény bántja a szememet.- The sun hurts my eyes.
- Akkor nem, ha bántja JT-t.Not if he hurts JT.
"Magunkra hagytak minket, de nem bírják, ahogy mi bántjuk egymást.""They've left us alone, but it bothers them to see us hurting each other."
- Hát igen. Az emberiség egy nagy család, de mi csak bántjuk és meglopjuk egymást.The family of man, we're hurting each other, we're stealing from each other.
- Nem bántjuk, oké?- We're not gonna hurt him, okay?
- Miért bántjátok őket?[Gunfire, screaming] Man #1: Why are you hurting these people? Man #2:
A koporsovivöd, ha bántjátok öt.- Your pallbearer, if you hurt her.
Biztos voltam benne, hogy bántjátok a srácot.I was sure you were gonna hurt the guy.
Bár most azt hiszitek jó buli, csak a szeretteiteket bántjátok.Though you may think you are having fun now you only hurt the one you love.
- A gyerekek egymást bántják, aztán mások is elkezdenek erőszakoskodni e miatt.- Children hurt themselves and hurt others all the time because of bullying.
- A testvérek nem bántják egymást!- Brother never hurts anyone.
- Attól félek, bántják.- I think they might hurt him.
"Bocsánat mindenkitől, akit bántottam.Sorry to all I hurt. He's dead
"Remélem nem bántottam meg őket.""I hope I don't hurt them"
- Aria, ha valaki megpróbál úgy beállítani engem, mintha bántottam volna Monát...- Aria, if someone's making me look like I hurt Mona...
- Azt hiszi, bántottam a lányomat?- You think I hurt my daughter?
- Azt hiszed, te sosem bántottál meg engem?- You think you never hurt me?
- De még több ember bántottál.- But you hurt more people.
"Apa bántott.""Daddy hurt me.
"Mami bántott, ezért már nem lakik itt" - újra meg újra. De... már abbahagyta."Mummy hurt me, so she doesn't live here anymore" over and over, but... it soon stopped.
'Mi történt Amannal és Sangeeta miért bántott téged?'What happened with Anand and Sangeeta has hurt you.'
- A legmélyén vagyunk. Egy vadidegen bántott meg.A stranger hurt my feelings.
- Megérted és nem bántottunk meg, ugye?You understand and your feelings aren't hurt, are they?
- Várjunk! Mi nem bántottunk senkit.We never hurt anyone.
Azelőtt sosem bántottunk senkit.We've never hurt anybody before.
Embereket bántottunk meg.People got hurt.
De az emberek, akiket bántottatok, az apám...But the people you hurt, my father...
Jó, meg fogom mutatni, hogy hol bántottatok meg.Okay, I'm going to show you where you all hurt me.
"Amikor bántottak azok a bácsik, "többször is hívtalak... "de te nem jöttél."When them men was hurting me, I called for you over and over but you didn"t never come."
"Senkit nem bántottak."No one's been hurt.
"Szeress, mintha soha nem bántottak volna.."Love like you've never been hurt.
'mert Ők nem bántottak engem.Because see, they didn't hurt me.
- A nevek bántottak, Ben, sokszor.- Names hurt, Ben, a lot.
"miért?" Miért, miért bántottad azokat az embereket?I mean, why, why, why do you hurt these people?
- De a többieket bántottad.- You hurt the rest of them.
- De ugye nem bántottad?You did not hurt the kid?
"A mamám bántotta a fejemet.""My mommy hurt my head."
- A családomat bántotta.He hurt my family.
- Gondolom, eszébe se jutott, hogy bántotta.- I guess I never thought he'd hurt her.
- Ha bántotta őket, akkor nem tudom mi fog történni.- If she hurts them, - I'm not sure what will happen here.
- Elkerültük az elfogatást. - És nem mi bántottuk a krokodilt.I was able to avoid being captured and, sir, we didn't hurt that crocodile.
- miért bántottuk volna az apját ezzel?- why bother hurting him?
Doc, mi bántottuk.Doc, we hurt him!
Eleget bántottátok.You've hurt her enough.
Köszönöm hogy nem bántottátok.Thank you for not hurting him.
Miért bántottátok őt?Why did you hurt him?
"Forrt a vére, mert bántották az apját.""His blood's boiling because his father's hurt."
- Bántották, valami nagyon perverz kínzással bántották.- They hurt her, like some kind of pervy torture hurt.
- Hogy... el tudják kapni azokat az embereket... - akik bántották Lucie-t. - Így igaz, Anna.- Because... you want to get the people who hurt Lucie.
- Kik bántották volna őket?Who could hurt them?
De a bántanék a tolószékével.But I would hurt a guy with his wheelchair.
Nem tudtam hogy gonosz vagy és engem bántanál"Didn't know you were evil "or that you would hurt me
- Az egyetlen, akit ez bántana, az Fitz.- The only person it would hurt is Fitz.
De Ron nem az a fajta ember, aki bárkit is bántana.But Ron just isn't the sort of person who would hurt anybody.
Még most sem hiszem, hogy Andrew bántana.I still don't believe that Andrew would hurt me.
- Gondolod, hogy bántanának?-Do you think it would hurt you?
Azt mondta vannak barátai, akik bántanának engem.And he said he had friends that would hurt me.
Azt hiszed bántanám a saját fiunkat?You think that I would hurt my own son?
Azt hiszed, hogy bántanám őket?You actually think I would hurt them?
- Gondolja, hogy Newman bántaná a keresztfiát?So you really think this guy Newman would hurt his own godson?
- Nem hinném, hogy bárki bántaná őket.- I don't think anyone would hurt them.
- Persze, hogyne. De higgyen nekem, egyikük se bántaná Barneyt.But trust me, no one here would hurt Barney.
Egyikünk se bántaná a fiamat.Neither one of us would hurt my son.
Nem hiszem, hogy bántanák őt.I don't think they would hurt her.
Szerinted a szüleimet is bántanák miattunk?Do you think they would hurt my parents because of us?
- Azt akarod, hogy bántsam a lányokat?- You want me to hurt the girls?
- Hadd ne bántsam!- All right, I just don't want to hurt you.
- Hogy bántsam.- To hurt them.
- Ne bántsam?- Don't hurt her?
! Nem fogom hagyni, hogy bántsd őt.I'm not gonna let you hurt her.
"Ne bántsd őt!"Don't hurt him!
"Ne bántsa a papámat!"Don't hurt my papa !
"Senki ne hagyja őket magukra, senki ne bántsa őket..."* Let no one leave their hand, * let no one hurt them... * they're blessings from God
"de kérem ne bántsa a gyerekeimet.""but I ask him/her him not to hurt my children."
- Akkor ne bántsuk meg.- Then let's not hurt our friends.
-Ha azért jöttünk volna, hogy bántsuk, már megtettük volna.If we had come here to hurt you, you'd be hurting already.
Abban, hogy bántsuk egymást, nagyon jók vagyunk.Well, finding new ways to hurt each other is what we're good at.
Ahogy már mondtam, nem azért jöttünk ide, hogy bántsuk magukat.As I told you before, we didn't come here to hurt you.
- Kérlek, ne bántsátok!- Don't hurt her, please.
- Ne bántsátok!- Don't hurt him!
"Ne bántsák a babámat"."Please don't hurt my baby."
- Azt akarja, hogy egymást bántsák.He wants them to hurt each other.
- Csak ne bántsák.Just d-don't hurt him.
- Nem azért vagyok itt, hogy bárkit is bántsak...I'm not hurting you. I'm not here to hurt anyone!
Az elmúlt 10 évben, minden nap kitaláltam, egyre jobb és jobb módszereket arra, hogy bántsak valakit.I've spent every day for the last ten years figuring' out new and better ways to hurt people.
Barry próbált megtanítani, hogy bántsak másokat a jégen.Barry was teaching me how to hurt people on the ice.
Bárkit is bántsak.Of hurting anything.
"Ne bánts, Joe."Don't hurt me, Joe.
"Vidd a jachtot, csak ne bánts!"I was, like, "Oh, no, take the yacht. Please don't hurt me."
- Atya ég, ne bánts.Oh, brother! Please don't hurt me.
- Baszki! Csak ne bánts! Van...Don't hurt me, I've got...
"Ez az ember megakadályozta a másik embert, hogy bántson," "ezért ő egy jó ember."That man stopped the bad man from hurting me, therefore he is a good man.
"Ne bántson"?"Don't hurt me".
* Mindig ott leszek neked * * Nem engedem, hogy bárki bántson *Won't let nobody hurt you
- Nem azért vagyunk itt bántsunk.- We're not here to hurt you.
-Hogy téged bántsunk.- To hurt you.
A nővérem és én... Kényszerített, hogy bántsunk másokat... hogy öljünk. Mikor megpróbáltunk elszökni, elkapott minket, és megkínzott engem...My sister and I, she made us hurt people, kill people, and when we tried to escape, she caught us and tortured me, and then she made me eat poor Gretel's heart.
"Merlin vagyok, ne bántsatok."HE WHIMPERS "I'm Merlin, don't hurt me." LAUGHTER
"Ne bántsatok!""Don't hurt me!"
- Jól van, ne bántsatok...-Don't hurt me, okay-- -Hey!
- Kérlek, csak ne bántsatok minket.Please, just don't hurt us.
"Kérem ne bántsanak. Csak segíteni próbáltam."ON DEVICE: 'P-Please don't hurt me.
# Nem hagyom, hogy bántsanak téged #♪ Won't let nobody hurt you ♪ ♪ No, no, no ♪
, Kérem, ne bántsanak."Please, don't hurt me.
- Akkor bántanom kellene téged.- Then I'd have to hurt you.
- Lehet, hogy súlyosan bántanom kell.She'll do it. I may have to hurt you. I would do it for you.
- Nem kellett volna bántanom.- I didn't have to hurt her.
De most már úgy érzem, bántanom kell téged és ez... elkeserít.But now i feel as though i have to hurt you, ... Which saddens me.
Elhiszed, hogy tényleg lehetek különleges, de ehhez sok embert kéne bántanom?What if I told you that I can be special, but to do it, I'd have to hurt a lot of people? Should I? You?
- Nem kell bántanod!- You didn't have to hurt him.
Ahhoz először engem kell bántanod.- You're gonna have to hurt my body first.
De ha meg kell bántanod, tedd meg most rögtön.Or if you have to hurt her, do it once, do it now.
Doug, nem kell bántanod.Doug, you're not supposed to hurt him.
- Nem kell bántania a lányt.There's no need to hurt the girl.
- Nem tudom mi van Dilonnel, - de nincs oka bántania minket.I don't know what's going on with Dillon, but he has no reason to hurt us.
- Nézze, nem kell bántania.Look, you don't need to hurt me.
Akkor bántanunk kell.And then we'll have to hurt him.
Nem kellett senkit bántanunk.We didn't have to hurt nobody.
Nem szabad bántanunk.we're not supposed to hurt her.
Ha bántani akartak volna, engem kellett volna előbb bántaniuk.If they were going to hurt you, they'd have to hurt me first.
Senkit nem kellett volna bántaniuk.They weren't supposed to hurt anyone.
Amit most mondasz, az bántó.How did I hurt you? By what you're saying, it's hurting me right now.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bánik
treat someone
bont
demolish
dönt
decide
hánt
strip
hint
scatter
ment
rescue
ront
spoil

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

állapít
find
árad
rise
átfésül
comb out
avul
become obsolete
bánik
treat someone
barangol
roam
barkochbázik
play barkochba
becsuk
shut
befolyásol
influence
bejelentkezik
check in

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'hurt':

None found.
Learning languages?