Ül (to sit) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: serve, to get the desired effect, to serve time, get

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
ülök
I sit
ülsz
you sit
ül
he/she to sit
ülünk
we sit
ültök
you all sit
ülnek
they sit
Present definite tense
ülöm
I sit
ülöd
you sit
üli
he/she sits
üljük
we sit
ülitek
you all sit
ülik
they sit
Past indefinite tense
ültem
I sat
ültél
you sat
ült
he/she sat
ültünk
we sat
ültetek
you all sat
ültek
they sat
Past definite tense
ültem
I sat
ülted
you sat
ülte
he/she sat
ültük
we sat
ültétek
you all sat
ülték
they sat
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
ülnék
I would sit
ülnél
you would sit
ülne
he/she would sit
ülnénk
we would sit
ülnétek
you all would sit
ülnének
they would sit
Conditional present definite tense
ülném
I would sit
ülnéd
you would sit
ülné
he/she would sit
ülnénk
we would sit
ülnétek
you all would sit
ülnék
they would sit
Conditional past indefinite tense
ültem volna
I would have sat
ültél volna
you would have sat
ült volna
he/she would have sat
ültünk volna
we would have sat
ültetek volna
you all would have sat
ültek volna
they would have sat
Conditional past definite tense
ültem volna
I would have sat
ülted volna
you would have sat
ülte volna
he/she would have sat
ültük volna
we would have sat
ültétek volna
you all would have sat
ülték volna
they would have sat
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok ülni
I will sit
fogsz ülni
you will sit
fog ülni
he/she will sit
fogunk ülni
we will sit
fogtok ülni
you all will sit
fognak ülni
they will sit
Future definite tense
fogom ülni
I will sit
fogod ülni
you will sit
fogja ülni
he/she will sit
fogjuk ülni
we will sit
fogjátok ülni
you all will sit
fogják ülni
they will sit
Subjunctive present definite tense
üljem
(if/so that) I sit
üld
(if/so that) you sit
ülje
(if/so that) he/she sit
üljük
(if/so that) we sit
üljétek
(if/so that) you all sit
üljék
(if/so that) they sit
Subjunctive present indefinite tense
üljek
(if/so that) I sit
ülj
(if/so that) you sit
üljön
(if/so that) he/she sit
üljünk
(if/so that) we sit
üljetek
(if/so that) you all sit
üljenek
(if/so that) they sit
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
ülnöm
I to sit
ülnöd
you to sit
ülnie
he/she to sit
ülnünk
we to sit
ülnötök
you all to sit
ülniük
they to sit

Examples of ül

Example in HungarianTranslation in English
! - Ki akar a hátamra ülni?- Who wants to sit on my back?
"Fenséges érzés lóra ülni.""It makes men imperious to sit on a horse."
"Jim, vidd el a babát az állatkertbe, mert itthon akarok ülni, és bonbont enni, és... körmöt reszelni.""jim,take the baby to the zoo," 'cause i want to sit at home and eat bonbons and--and clip my toenails."
"Otthon akarok ülni a tévé előtt, golfot nézni és tízrétegű sütit enni!""I just want to sit at home, watch golf, and eat my 10-layer dip."
# Mellette ülni senki nem akar ## Nobody wants to sit by her #
" Ahol én ülök, senkinek nincs joga ott állni. ""Where I sit, thou hast no right to stand."
"A bokorban ülök, köcsög ruhát húzok, és figyelem a zsákmányt""I sit in the bushes wearing a gimp costume, stalking my prey."
"Egyedül ülök a párkánynál.""l sit alone at my windowsill."
"A többiek nélküled vívják a háborút, te meg csak ülsz és várod, hogy kezdődjön a randeVUd."You should be moving, as most people do, "but instead you sit and enjoy the view.
"Először is csak ülsz ott miközben Dr.Swanson haldoklik..." "aztán kisétálsz és leégetsz a barátaim előtt..." "és nehogy a hipnózisra fogd az egészet."First, you just sit there while Dr. Swanson dies... then you walk out and embarrass me in front of my friends... and don't blame this on hypnosis, either.
"Hol van a szék, amin ülsz?"Where is the chair you sit in?
"Hé, itt ülsz szemben ezzel a gyönyörű, humoros nővel.""wow, here I am Opposite this beautiful, fun woman."
"Hérón, akit anyánk küldött, Athéné Istennő, véget vetsz ennek az ostromnak, a Hérosz, aki visszaszorítja Minósz seregeit a tengerhez, a Hérosz, aki mellém ül majd, királya, és apja mellé."Hero," sent by our mother, the goddess Athena, to deliver us from this siege, a Hero to sweep King Minos's armies back to the sea, a Hero to sit alongside me... His king, his father.
"Van hely annak is, aki ül és annak is, aki táncol.""There's room for some to sit and for some to dance."
# Az eső esik. # Nem ül le?¶ rain keeps falling ¶ you want to sit down?
- Felajánlottam 10 dollárt, ha az ölembe ül.- Offered her $10 to sit in my lap.
# Amíg mi itt ülünk #♪ While we sitting here
*That's life...* Hogy lehet, hogy ennyit ülünk ezen a sok bizonyítékon és még mindig semmi?How can we be sitting on this much evidence and still have nothing ?
- ..csak ülünk és várunk. - Az átjáró?Everything we need is over by the Annex Skywalk just sitting there, waiting to go on line.
- A szolgálók közé ülünk!- We're going to sit with the servants.
"Isten pecsétje rajtatok, míg törekvésetekben Isten jobbjánál ültök..." Igen."God shall seal your endeavours until ye sit on His right hand..." -Yes. OK.
- Csak ültök, ölbe tett kézzel?-Just sit there?
- Igen, együtt ültök.- Yeah, you guys sit together.
"Hazaviszem, hadd rohadjanak" beteszed őket egy tálba, ők meg így ülnek, "Ne!"I'll take them home and they'll ripen up," and you put them in a bowl, and they sit there going, "No!
"Sokan nyugodtan ülnek."Plenty sits still.
"asszonyaitok meg a földön ülnek majd meztelenül.""...and your women shall sit on the ground, stripped bare."
"látja, hogy sokan ülnek körben, és mindenfélét csinálnak,..."and sees lots of people sitting around and doing stuff...
# Ramona és Howie egy fán ülnek ## Ramona and Howie are sitting in a tree #
- Le kell ülöm egy percre.[panting] - I gotta sit down for a second.
De a gyerekek egyértelműen szeretnek, amit az a sok szirupos nyivákolás is bizonyít, amit végig kellett ülöm.But your kids sure love you, as evinced by the amount of treacly blubbering I had to sit through.
Ennyi volt Stan, nem ülöm veled végig ezt a filmet!That's it Stan, I'm not sitting through a whole movie with you.
Le kell ülöd.You've got to sit down.
- Jól üli meg a lovat.- He sits his horse well.
Jegyezd meg, hogy mindig a zsoké üli meg a lovat és nem fordítva.Word to the wise. A smart jockey always sits straight up on the horse.
Láttam, hogyan üli meg a lovat, láttam a lábait.How she sits on the horse. Her legs.
- Talán lehet, hogy végig üljük kétszer.- We might even sit through it twice.
Gyertek, üljük körbe a tábortüzet!Come on over here and we'll sit around the campfire.
Ha kérdésed van, üljük le, beszéljük meg!If you have any issues let's sit and settle them!
Lányok, üljük körbe a töltényt!Girls, let's go sit with the bullet.
Azzal kezdtem, hogy sorban... kipróbáltam az összes terápiás csoportot, a gátlástalant, meg azt a másikat... tudja, amelyikben meztelenül körül ülik a tüzet, tombolnak és fogdossák magukat.I mean, there was a time... when I tried all the self-help groups like Outward Bound... and that other one where a bunch of men sit around a campfire naked... beating drums and abusing themselves.
Figyeljük, hogy ülik meg a lovat.We're gonna see how you sit a horse.
Körül ülik a kályhát, hogy felmelegedjenek.They sit around the stove for warmth.
"Addig nem tudtam, amíg be nem ültem egy órájára. ""Till date, I haven't sat in her class."
"Megbirkózom veled érte", és hogy miért ment bele, nem tudom, de 4 pillanaton belül a hátára nyomtam, a fejére ültem, és már dobolt is."I'll wrestle you for her," and why he agreed I don't know, but within four seconds I flipped him on his back, sat on his head and he tapped out.
"Ott ültem Sally-val, ott ültünk ketten.""l sat there with Sally. We sat there, we two."
"Ott ültem a kocsimban, megbénított a félelem, amikor láttam, hogy a harmadik idegen rátámad a két szürke idegenre."l sat in my stalled truck, frozen in terror, watching, as this third alien attacked the other two gray aliens."
- Az ebédlőben ültél, és hazudtál nekem!- You sat right in the dining room and lied to me!
- Az ágy szélén ültél.- You sat on the edge of the bed.
- De ha az apád meghalt a börtönben, ártatlanul, nem hiszem, hogy karba tett kézzel ültél.- But if the father died in jail innocent, I do not think that sat with his arms folded.
- Mi történt, mikor szemben ültél vele?Well, what happened when you sat across from him?
" Így ült ott, szemét behunyva... ...ésCsodaországbaképzeltemagát."So Alice sat on with closed eyes and half believed herself again in Wonderland.
"A bájos Lila egy falon ült..."The lovely Lila sat on a wall
"A bárka, melyen ült,"The barge she sat in,
"A királynő ült, és reménykedve bámulta fagyott birodalmát,"The queen sat... "gazing hopefully out upon her frozen realm...
"A konyha ahol ezernyi órát ült együtt az anyjával, az apjával," "és két kisöccsével," "ahol megünnepelték a születésnapokat, a karácsonyokat és a húsvétokat."The kitchen where she sat with her mum and dad and two little brothers, celebrating birthdays, Christmas and Easter.
"Ahol ő ült" - Ahol mi ültünk.- - # Where he sat down # - - # Where we sat down #
"Babilon folyói" - Ott ültünk.- - # By the rivers of Babylon # - - # We sat down there!
"Ott ültem Sally-val, ott ültünk ketten.""l sat there with Sally. We sat there, we two."
- Amikor múlt héten Chicagóba mentünk, a leszállópályán ültünk fél órát. Az emberek meghülyültek.When we flew to Chicago last week we sat on the tarmac for half an hour.
- Az irodádban ültünk...We sat in your office...
- Miről beszélsz? - Egy hétig ezen ültetek?You sat on this for a week?
Aztán még egy órát ültetek a kocsiban.Then you sat in the car for an hour.
Csak ültetek a seggeteken.You just sat here on your asses.
Csak ültetek és bámultatok.But you could've at least helped me. You just sat there!
Csak ültetek és bámultátok egymást?-Tom, Yeah. You sat at the other end of the table... and just stared at each other the whole time.
- A boxunkban ültek.- They sat in our booth.
- Most ültek le.- They just sat down.
- Mutassa, hol ültek. - Persze.Show me where they sat.
- Nem, de nézd meg, hol ültek.No, but look where they sat.
A jeruzsálemi Főmufti aki Hitler vendégeként Berlinben ülte végig a háborút Az arab nemzetek vezetőivel találkozott Aley-ben, Libanonban hogy koordinálják a palesztinai zsidók elleni lépéseket ha Palesztina felosztásáról születne döntés.The Grand Mufti of Jerusalem who sat out the war as Hitler's guest in Berlin has met in Aley, Lebanon, with representatives of the Arab nations to coordinate action against Palestinian Jews in the event Partition is granted.
A negyedikes miatt, akire a szünetben rászálltak a többiek, mert az igazgatóiban ülte végig az önkéntes imádságot.It's the fourth-grader who gets his ass kicked at recess because he sat out the voluntary prayer in homeroom.
Végig ülte és folyamatosan engem nézett, mintha nem tudnám, hogy kúrta a feleségem.He just sat there the whole time looking at me... like I had no idea that he was screwing my wife.
Hány éve már nem ültük körül a hálaadásnapi asztalt?How many years since we all sat around a table for Thanksgiving dinner?
Csak ülnék a fenekemen egész nap.I would sit on my ass all day.
Ha a régi házamban lennék, és becsípődött volna a derekam, a jakuzzimban ülnék, és jobb lennék mint újkoromban.If I was in my old house, forget it. Would have cracked my back, I would sit in my hot tub, and I would be as good as new.
Hadd mondjak valamit, ha ez a ház lángokban állna, akkor is itt ülnék, és szénné égnék.Let me tell you, if this house was on fire, I would sit here and burn like a monk.
Nos, itt ülnék a szabad ég alatt, horgásznék, és... elmennek úszni eggyet még a sötétedés előtt.Well, I would say that I would sit under the wide open sky, and I would fish, and I would go for a swim before it got dark, which is exactly what I'm doing today.
És te ülnél a jobbomon.And you would sit at my right hand.
A lányom a széken ülne... mert így ebéd vagy vacsorakészítés közben beszélgethetnék vele.My daughter would sit on a stool... so I could talk to her while I was making dinner or lunch.
Az anyám, az első sorban ülne és azt mondaná, hogy jobban néznék ki, ha többet mosolyognék.My mom would sit in the front row and tell me I'd look prettier if I smiled more.
Ha eljönne, ha mellém ülne...If you would come, if you would sit beside me...
Ha maga is keresztülment volna azon, amin ő, csak ülne egy szoba közepén, és sírna a végtelenségig.If what happened to her happened to you, You would sit in the middle of a room and cry forever.
Azután fent ülnénk, míg feljön a nap, a reményeinkről és álmainkról beszélnénk és a "Szombat esti lázról".Then we would sit up there till the sun came up and talk about our hopes and dreams and "Dancing with the stars."
És itt ülnének és ezeken a dolgokon meditálnának.And they would sit here and meditate on these objects.
Hornigold kapitány megkért, hogy üljem végig Lawrence kapitány indulás előtti végső beszámolóját.Captain Hornigold asked me to sit in on Captain Lawrence's final preparations before departure.
Mutassam meg nekik a kibaszott farmerpiacot vagy üljem végig a dögunalom operát.Show them damn farmers market and sit through the pain-in-the-ass opera.
Sajnos azt az utasítást kaptam, hogy üljem ezt végig.I'm afraid I've been instructed to sit this one out.
Csak üld le!Just sit down.
Gyere el az előadásra, üld végig és vágj hozzá jó képet.Just go to the play and sit there and like it.
Ezt inkább ülje végig, Doki!You might wanna sit this one out, Doc.
Hadd ülje ide le.Let me sit down here.
Rálépett az emberek lábujjára, ülje végig ezt.She steps on people's toes,she sits it out
Jöjjön, üljék le.Come and sit down.
Meg kellene hívnod családtagokat is, üljék körbe a kocsit és vitat- kozzanak a 20 éve történt dolgokról.You should also hire some family members to sit around the truck and argue about things that happened 20 years ago.
Üljék le, üljék le.Sit ye down, sit ye down.
! Csak üljek itt, míg te mész megdugni őt?I'm supposed to just-just sit here while you go off and screw her?
"Engedd, hogy veled lehessek, és hadd üljek melléd az asztalnál.""Let me be with you and sit near you at table
"Senki sem hagyta még nekem, hogy az ölébe üljek."Nobody's ever let me sit on their lap before.
"hogy vegyek hintaszéket és csak üljek ott és elhintázzak és várjak?""is buy a rocking chair and just sit there and rock away and wait?"
! Gyere és ülj le velem, beszélni akarok veled!Come and sit down with me, I want to talk to you.
"Azt akartam, hogy mindig mellettem ülj majd...""I'll make you sit before me."
"Fekete Király ülj be a bent található székbe.Black King gets to sit down in the gas chair.
"Fiam ülj le a seggedre a díványon.""Boy, sit your butt down on this couch."
"Hé, senkise üljön Frannyhez ebédnél, lehet, hogy felrobban az asztala!""Hey, nobody sit with Franny at lunch, her table might blow up! Haw-haw-haw..."
"jöjjön id, üljön le, csinálja ezt, egye azt!""Come here, sit there, do this, eat that!"
"Álljon fel, majd üljön le.""stand up, then sit down."
"üljön az arcomra,""and sit down on my face
''Ne hagyd, hogy héber üljön trónomon! ''"Let no Hebrew sit upon our throne."
"Gyertek, üljünk össze, hogy belelássunk egymás szívébe."Let us sit together. Open our hearts
- "Csak üljünk itt és várjunk.""We should just sit here and wait."
- Addig üljünk le ide!Come. Shall we sit there till then?
- Akkor üljünk le!- All right. Let's go sit down.
! Gyorsan üljetek be.Quickly sit behind.
"Persze, üljetek le."Sure, sit down.
"Állj, üljetek le fiúk."Stop. Guys, sit down.
- Azt akarom, hogy üljetek le!- I want you both to sit down!
- Csak üljetek itt az ölembe!- Just sit still in my lap!
"Azt mondják, Alicia arra kényszeríti őket, hogy üljenek csendben.""They said Alicia was making them sit in silence."
- Azt mondtam, üljenek le.- I said sit down.
- Elnök úr. - Elnök úr. Bill, Cartwright admirális, kérem, üljenek le.Bill, Admiral Cartwright, please sit down.
- Hívd be őket, üljenek le.- Tell them to come in and sit down.
! Kecskék mellett kellett ülnöm egy teherautóban!I had to sit with goats in a truck!
"Egész este melletted kellett ülnöm és nézni, ahogy majszolod a popcornt.""I had to sit beside you all evening watching you snack a popcorn.
"Le kell ülnöm, ez most a dolgom.""I have to sit down and what have you."
- Azt hiszem, egy kicsit le kell ülnöm. - Kikísérem.I think almost I have to sit down a little, i.
"Hátul kell ülnöd, mert én ülök elöl anyuval.""You'll have to sit in the back, cos I ride up front with Mummy.
- Csak le kell ülnöd és megcsinálni!You're just gonna have to sit down and just do it!
- Le kellene ülnöd.You might want to sit down.
- Egyedül kellett ülnie a Spencer's Giftsnél, a táncoló kaktusz mellett.- "She had to sit there alone at Spencer's Gifts next to the dancing cactus.
- Itt kellene ülnie velünk.-She had to sit with us.
- Jackie, nem kell úgy ülnie.-Jackie, she doesn't have to sit like that.
- Jake, azonnal le kell ülnie!- Jake, you need to sit down right now.
- Le kell ülnünk beszélni vele.-We have to sit down and talk to her.
- Le kell ülnünk beszélni, Frank.- We need to sit down and talk, Frank.
- Le kéne ülnünk megbeszélni.-We all need to sit down together...
- Le kéne ülnünk, és meghallgatni a történeteidet, és kötődni kéne egymáshoz, ezt gondolom.- I have to sit there... I have to sit there listening to your stories, alright, and we're bonding, I think we're bonding.
Fel kell állnom, nektek meg le kell ülnötök.I have to stand up. You all have to sit down.
Itt kell ülnötök a...So, you have to sit between...
Kint kell ülnötök a színes bőrűeknek fenntartott részen.You have to sit out in the colored section.
Le kell ülnötök megbeszélni Jockkal.You and Jock need to sit down and talk.
Le kell ülnötök, hogy elmondd, hogy érzel, hogy később ne bánhasd meg.You need to sit down and say how you feel so you don't have any regrets.
- Le kell ülniük.- They have to sit down.
A VIP vendégeiknek le kell ülniük valahol.Our VIPs need somewhere to sit.
A városban elkapta egy fiú, néhány szülő pedig kivette a gyerekét az iskolából, hogy ne kelljen egy teremben ülniük.One boy in town came down with it, and some parents pulled their children from school, so they didn't have to sit in the same room.
Az embereknek le kell ülniük beszélgetni, különben az emberek nem változnak.People need to sit down and talk. Otherwise, people won't change.
" Nahát, ez egy ülő nyuszi..."" Why, it's a rabbit, sitting..."
"Lelőttem egy parkoló kocsiban ülő embert egy .38-assal."I shot a man sitting in a parked car with a .38.
- A mellette ülő barátnőjének az apja is valami nagy cég vezetője.And her friend sitting next to her, her dad runs some big company, too.
- Az agytörzs tetején ülő tumor, amit 3 sürgősségis, 2 neurológus és 1 radiológus nem talált.- A tumor sitting directly on top of the brain stem... that three E.R. doctors, two neurologists and a radiologist missed?
- Nos, nekem nagyon úgy tűnik, hogy a vele szemközt ülő betegé.Well, it's that patient sitting right across from it, no?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

él
live
öl
kill
üt
hit

Similar but longer

épül
be built
leül
sit down
örül
be happy
őrül
grow crazy
sül
bake
szül
give birth
ürül
become empty

Random

támaszkodik
lean against something
téved
err
tördel
crumble
törülközik
dry oneself
tüsszent
sneeze
újraéleszt
revive
úszkál
swim about
üget
trot
üldögél
sit around
vallat
interrogate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'sit':

None found.
Learning languages?