Öl (to kill) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
ölök
I kill
ölsz
you kill
öl
he/she to kill
ölünk
we kill
öltök
you all kill
ölnek
they kill
Present definite tense
ölöm
I kill
ölöd
you kill
öli
he/she kills
öljük
we kill
ölitek
you all kill
ölik
they kill
Past indefinite tense
öltem
I killed
öltél
you killed
ölt
he/she killed
öltünk
we killed
öltetek
you all killed
öltek
they killed
Past definite tense
öltem
I killed
ölted
you killed
ölte
he/she killed
öltük
we killed
öltétek
you all killed
ölték
they killed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
ölnék
I would kill
ölnél
you would kill
ölne
he/she would kill
ölnénk
we would kill
ölnétek
you all would kill
ölnének
they would kill
Conditional present definite tense
ölném
I would kill
ölnéd
you would kill
ölné
he/she would kill
ölnénk
we would kill
ölnétek
you all would kill
ölnék
they would kill
Conditional past indefinite tense
öltem volna
I would have killed
öltél volna
you would have killed
ölt volna
he/she would have killed
öltünk volna
we would have killed
öltetek volna
you all would have killed
öltek volna
they would have killed
Conditional past definite tense
öltem volna
I would have killed
ölted volna
you would have killed
ölte volna
he/she would have killed
öltük volna
we would have killed
öltétek volna
you all would have killed
ölték volna
they would have killed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok ölni
I will kill
fogsz ölni
you will kill
fog ölni
he/she will kill
fogunk ölni
we will kill
fogtok ölni
you all will kill
fognak ölni
they will kill
Future definite tense
fogom ölni
I will kill
fogod ölni
you will kill
fogja ölni
he/she will kill
fogjuk ölni
we will kill
fogjátok ölni
you all will kill
fogják ölni
they will kill
Subjunctive present definite tense
öljem
(if/so that) I kill
öld
(if/so that) you kill
ölje
(if/so that) he/she kill
öljük
(if/so that) we kill
öljétek
(if/so that) you all kill
öljék
(if/so that) they kill
Subjunctive present indefinite tense
öljek
(if/so that) I kill
ölj
(if/so that) you kill
öljön
(if/so that) he/she kill
öljünk
(if/so that) we kill
öljetek
(if/so that) you all kill
öljenek
(if/so that) they kill
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
ölnöm
I to kill
ölnöd
you to kill
ölnie
he/she to kill
ölnünk
we to kill
ölnötök
you all to kill
ölniük
they to kill

Examples of öl

Example in HungarianTranslation in English
! - Azt, hogy meg akarsz ölni.Well, i thought you were trying to kill me.
! Azt gondolom, hogy meg akarod ölni Mike anyját. Mi?I think you want to kill Mike's mom.
! Meg fogják ölni őket, maga is tudja!They're going to kill them and you know it.
"Az Isten szerelmére, kapjanak el, mielőtt újra ölök!"For heaven's sake, catch me before I kill more.
"Egész hétvégén utazgatok majd és magányos embereket ölök az éjszakában"I will cruise around all weekend killing lone people in the night
"Nem ölök gyerekeket", és hazaküldte őket."I will not kill innocent children," and sent them home.
! Ha engem ölsz meg, fickó, akkor férfit ölsz!If thou kill'st me, boy, thou shalt kill a man.
- Amíg meg nem ölsz valakit először!-Until you make your first kill!
- A beszélőkéd öl meg...- The talk is they're going to kill--
- Bourne úgy öl, ahogyan Carlos.-Bourne was trained to kill like Carlos.
- Ki öl meg kit?They're going to kill him.
- Ne! Meg kellett ölnöm, vagy ő öl meg engem.I had to kill him, or he was gonna kill me.
- Nem várom meg, míg ő öl meg minket.-I won't wait around for him to kill us!
"Ha több németet ölünk meg, kevesebben halunk meg, " mondta."The more Germans we kill, the fewer of our men will be killed, " he said.
- Azt ígérted, nem öltök meg senkit!- You promised not to kill anyone!
- De öltök embereket néha.- But you kill people sometimes.
- Embereket öltök.You've been killing people.
A túlélésért öltök.You kill to survive - you're not a murderer.
"A fegyverek nem ölnek. Bartlet igen.""Guns don't kill people, Bartlet does."
"Egy borotvával ölöm meg lgen, úgy♪ I'm gonna kill him with a razor Yes, I am ♪
"Ha nem adjátok ki a gonoszakat, azokat ölöm meg, akiknek nem súlyos a bűnük, vagy akár az ártatlanokat is."If you won't give me your criminals, "then I'II kill those who've commited lighter crimes or even the innocent!
- A fajtádat ölöm.- I kill your kind.
- Akkor a saját kezemmel ölöm meg!- If you ever do that, I will kill you!
! Úgysem ölöd meg!You're not gonna kill her anyway.
"Ha nem ölöd meg Adamet hatig... " "... akkor Alison és Diana meghal... "If you do not kill Adam by 6:00... then Alison and Diana will die, Dr. Gordon.
"Csak a férfi öli meg azt, amit szeret"Each man kills the thing he loves
"Csak a férfi öli meg, azt amit szeret"Each man kills the thing he loves
- De valóban ez öli meg?But is that how it actually kills?
"Gyorsabban öljük az embereket, mint ahogy ellenségeket szerzünk""We're killing people faster than we're making ennemies"
"Mivel öljük el az időt?", kérdezte Odile."How do we kill time?"Odile asked.
"Utóirat: szerintem öljük meg.""P.S. We should kill him."
- A Triad... ha életben lett volna, segíteni tudott volna nekünk kitalálni, hogyan öljük meg a testvéreket.The Triad could have helped us to figure out how to kill the sisters if they were still around.
A saját embereiteket ölitek, ti barmok.You killed your own! Sons of bitches!
Amikor meghallottam a sikoltozást, azt hittem, épp ölitek egymást.Really? When I heard the screaming, I just assumed you were killing each other.
Az én népemet ölitek, az én hazámban.You killing my own people so many miles from your home.
Azzal, hogy leveszitek a karperecet nem csak őket ölitek meg, hanem minket is.If you take off your wristbands, you're not just killing them. You're killing us!
"A majmok nem ölik meg Abét.""Ape shall never kill Abe."
- A gyerekek mentőkocsit lopnak, egymást ölik az utcákon.Not at all. Kids stealing ambulances, killing each other in the streets.
! - Nem! Nem én öltem meg.- Is that why you killed her?
"Most öltem meg számos gyermekem.""I've just killed a multitude of my children. "
"Soha nem öltem még szarvast az életemben.""I never killed a deer in my life."
"Oh kedves Henrikem," felel az, "hányat öltél meg a mai napon?""O my sweet Harry," says she, "how many hast thou killed to-day?"
"Te öltél meg minket.""You killed us."
"Ó, én édes Harrym - mondja a hölgy - mennyit öltél meg ma?""O my sweet Harry," says she, "how many hast thou killed to-day?"
- A bátyja? - Ó igen, az őrült tesója annak akit most öltél meg.- Yeah, the crazy older brother of the guy you just killed.
"Aki ölt, más keze által pusztul az el""They killed and they shall be killed."
"Helyi tinédzsert ölt a részeg sofőrt. ""Local teen killed by drunk driver."
"Londo ölt meg!""Londo killed me!"
"Nőket öltünk és gyerekeket."We killed women and children.
"Senkit nem öltünk meg.." ..kapitány.No one's been killed, Captain.
- De mi hamarabb öltünk meg téged, Tony!- We killed you first, Tony.
- Embereket öltünk.- We killed people.
- Egy ártatlant öltetek meg.-You killed an innocent man.
- Mennyit öltetek meg?How you killed?
De ti is kilencet öltetek meg!Well, you've also killed nine of ours!
"A gyerek teste, akit tegnap öltek meg, a banditák.""The boy's body that you/they killed yesterday, "the bandits."
"Miss Augustine Sifert temetése huszonhárom éve irodvezető az Armour Húsüzemeknél és William Bechtel, üzemőr, kiket múlt pénteken öltek meg mikor néhány betörő kirabolta az irodát.""The funeral of Miss Augustine Sifert for 23 years, office manager of the Armour Meat Packing Company and William Bechtel, company guard, who were killed last Friday when bandits made off with the company payroll."
- ... amíg mindenkit meg nem öltek.- ...until they killed everyone. - Who ?
! - Te ölted meg a fiam.- You killed him.
$50,000-et akarok... vagy elmondom a barátodnak, hogy te ölted meg a lovát.l want $50,000... or l tell your friend you killed his horse.
! - Clay ölte meg az apádat.Clay killed your old man.
"A hatóságok szerint az éjszaka folyamán ölte meg a cellatársa.""Authorities believe he was killed overnight "by his cellmate."
"Alfred Tattont Dr Crawford ölte meg." Nem!"Alfred Tatton was killed by Dr. Crawford." No!
"Mi öltük meg", aláírás:"We killed him", signed Morty.
'A'-nek vagy egy olyan változata, mintha mi öltük volna meg."A" has a way to make it look like we killed him.
- Ezért öltétek meg?- Is that why you killed her?
- Ti öltétek meg Kruegert.You killed Krueger.
"A hullafoltok arra utalnak, hogy az áldozatot helyszínen ölték meg.""Lividity indicates the victim was killed at the scene."
- Még ölnék is érted.I would kill for you.
Akár ölnék is azért, hogy Sacramentóban dolgozhassak.I would kill to work in Sacramento.
Azon gondolkodom miért ölnék meg a Carluccik a saját orvosukat.I wonder why the Carluccis would kill their own doctor.
Amikor a gyermekedet először a karjaid között tarthatod... azonnal, gondolkodás nélkül tudod, hogy akár ölnél is ezért a gyerekért.You hold that baby in your hands the first time... And immediately, without even thinking about it, you know, "I would kill r this kid.
Ezreket ölnél meg ezért a saját népedből?You would kill your own people?
Hogy Abel halott, és bosszút akarsz állni, vagy él, és akkor ölnél, hogy megtaláld.Either Abel is dead, and you want revenge, or he's alive, and you would kill to find him.
Szóval, ha meghalok, olyan lenne, mintha te ölnél meg.So, if I die here, it would be the same as if you would kill me.
- A másik barátom ölne értem.- My other friend would kill for me.
- Az osztály fele ölne egy ilyen ajánlatért.- Half the class would kill for that deal.
- Sok lány ölne ezért az állásért.A million girls would kill for this job.
- A legtöbben ölnének érte, hogy így érezzenek.- Most people would kill to feel this way.
- Az emberek ölnének egy ilyen lehetőségért.I mean, people would kill for that opportunity.
A férfiak ölnének azért, ami neked megvan.Men would kill to stand where you're standing.
A puszta kezemmel ölném meg őket ha nem lennék megkötözve.I would kill them barehanded... .. if not for these ropes.
Arra céloz, hogy én ölném meg a királyt?Are you suggesting that I would kill the King?
Ez nem magyarázza meg, miért ölném meg a legjobb barátomat!It doesn't explain why I would kill my best friend!
Apa ölné meg őt, ha itt lenne és látná hogyan bánik Anyával.My daddy would kill him if he was here and somebody was mean to Mama.
De ki ölné meg?But who would kill her?
De most komolyan: ki ölné meg a világ legidősebb emberét?Be reasonable. Who would kill the oldest man in the world?
"4 éve megbíztál, hogy öljem meg Kwun-t.Four years ago, you asked me to kill Kwun.
"Bíró úr, felbérelt, hogy öljem meg a feleségét.He hired me to kill his wife, your honour.
"Meg kell öljem." És te csak ülsz és a teherkocsi"I'm going to kill him." And you'll just have to sit there, as the lorry
"ha nem fizetsz a feleséged megöléséért, akkor azért fizess, hogy ne öljem meg!" Okos vagyok, mi?"if you're not gonna pay me to kill your wife, you better pay me not to kill her." Pretty smart, right?
- Azt akarja, hogy öljem meg őket?- You want me to kill them?
""Kérlek ne öld meg a haveromat Chuck ot.""Please don't kill my good friend chuck."
"Ali, boma ye," ez azt jelenti "Ali, öld meg.""Ali, boma ye," that means "Ali, kill him."
"George Foreman szereti Afrikát" vagy "George Foreman szeret itt lenni", nem "George Foreman, öld meg," ezt nem tetszik."George Foreman loves Africa" or "George Foreman loves being here" not "George Foreman, kill him," I don't like that.
" - Hát akkor most rögtön ölje meg!"- Well, then kill it now!
"Miért hagynám, hogy más ölje meg a lovat, ami az enyém?"He said, "Why would I ask somebody else to kill a horse that belonged to me?"
- 8 bérgyilkos ölje meg őket mind.- Eight assassins, kill them all.
- Akkor menjetek, és öljétek meg.- Then go and kill him.
- De ne öljétek meg a férfit.- But don't kill him.
- De öljétek meg őket !But kill them!
- Egyiket se öljétek meg!- Don't kill either of them.
- Fiúk, öljétek meg!Boys, kill him.
"És eljövé egy másik ló. És aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék.And there went out another horse and the power was given to him that sat thereon to take peace from the earth and they should kill one and another
- Imádkozzon, hogy gyorsan öljék meg.-Oh, pray that they kill her quickly.
- Kate kérte, hogy öljék meg?Did Kate ask you to kill him?
"Csupán a düh hajt, és a kényszer, hogy öljek."I'm only anger, and the urge to kill becomes a need."
"aztán tovább megyek, hogy újra öljek"then move on to kill again
- Akkor én sem vagyok hazug. - Nem volt lehetőségem úgy élni az életemet, hogy ne öljek meg valakit vagy valamit.I have a chance to go an entire lifetime... without killing anybody or any thing.
- Azt akarja, hogy öljek meg valakit.- He wants me to kill someone.
"Az lsten szerelmére, ne ölj meg, Bill!"He said, "God, please, don't kill me, Bill! Please don't kill me!"
"Kid, kérlek ne ölj meg!""Kid, Kid, please don't kill me!"
"A tolvaj nem egyébért jön mint, hogy lopjon, öljön és pusztítson.The thief cometh not but for to steal and to kill, and to destroy.
"Kérem öljön meg!""Please kill me."
"Kérem, ne öljön meg!""Please don't kill me.
"Hogyan öljünk meg valakit méreggel?""How to kill someone with poison."
"Ne öljünk meg senkit ma este."[Panting] "Let's not not kill anyone tonight."
"Szerezzünk vegyifegyvereket, és öljünk embereket.""get some chemical weapons and kill people."
- Menjünk, öljünk meg pár Charlie-t, uram.Let's go kill some Charlies sir Idiot
- Mégpedig, hogy öljünk meg titeket.And that's to kill you.
- Azt, hogy "öljetek meg!".- It means "kill me."
- Kérlek, ne öljetek meg!- Please don't kill me.
"Meg kell akadályoznom, hogy a mancsok újra öljenek!""Must keep gorilla hands from killing again!"
"Ne öljenek meg, kérem!""Don't kill me! Don't kill me, please!"
"hogy öljenek fegyverrel"to kill with sword
"ölj, hogy nem téged öljenek, egyél, vagy téged esznek meg.""Kill or be killed, eat or be eaten. "
"Kedves Nadia, sajnálom, hogy meg kellett ölnöm a barátodat, de szülői kötelességem volt."Dear Nadia, sorry I had to kill your boyfriend, "but it was the motherly thing to do.
- Akkor meg kell ölnöm mielőtt rámtalál.Well, I suppose I'll have to kill him before he finds me, then.
- Akkor meg kell ölnöm!- Then I will have to kill you!
- Ahhoz előbb meg kell ölnöd!- You'll have to kill me first.
- Ahhoz először meg kell ölnöd.You're gonna have to kill me first.
- Ahhoz meg kell ölnöd.You'll have to kill me.
- Akkor meg kell ölnöd.- You'll have to kill me.
"Ha valaki le akar győzni, annak előbb meg kell ölnie.""If someone wants to beat you he has to kill you first"
- Arra az esetre, ha meg kell ölnie?In case you needed to kill me.
"Olykor ölnünk kell, de a fő feladatunk, hogy életet mentsünk.""Sometimes we have to kill, but our real job is to save lives."
- Akkor meg kell ölnünk!Then we'll have to kill him. What?
- Az egyiket meg kell ölnünk.- Yeah, we may have to kill one of them.
- Elmondhatnánk, de akkor meg kellene ölnünk.Yeah, I mean, we could tell you, but then we'd have to kill you. Hmm.
- Meg kell ölnötök Reggie Hammond.- You've got to kill Hammond.
Ha el akartok vinni, meg kell ölnötök.If you want to take me away, you'll have to kill me.
Ha ennyi nem elég, akkor meg kell ölnötök.If it isn't sufficient, you will have to kill us.
- Akkor meg kell ölniük. Talán meg is teszik.Then they're going to have to kill me.
A Mészáros és az emberei valahol odakinn vannak, és ölniük kell.The butcher and his men are out somewhere And they need to kill.
A falusiakról és a démonokról, amiket meg kellett ölniük.The one you told me about the villagers and the demons they had to kill.
- Igen? - Nálad van az ölő ütő?You take the killing bat?
A szóban forgó eset, mi? Hol van a rákos betegeket ölő főnököd?Now where's your cancer-patient-killing boss?
Azt hallottam, megettél 32 giliszta-ölő tablettát.I heard you ate 32 worm-killing pills
Biztosan van valami zombi-ölő íja, vagy egy hulla-ágyúja, amit használhatunk.I'm sure there's some... zombie-killing crossbow or local corpse cannon he's got a bead on.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

él
live
ül
sit

Similar but longer

ölel
hug
ölt
stitch
őröl
grind
örül
be happy

Random

mutatkozik
show oneself
nyel
swallow
odamegy
go
odavész
perish
olajoz
oil
olt
extinguish
öklöz
pummel
ölel
hug
összefog
hold together
összevet
compare

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'kill':

None found.
Learning languages?