עמד [‘md] (to stand) conjugation

Hebrew
108 examples
This verb can also mean the following: explode, be located, be, be about to, on the waterline

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
עומד
‘ṿomed
I/you/he (masculine) stand
עומדת
‘ṿomedet
I/you/she (feminine) stand
עומדים
‘ṿomədiym
we/you all/they (masculine) stand
עומדות
‘ṿomədṿot
we/you all/they (feminine) stand
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
עמדתי
‘amadətiy
I stood
עמדת
‘amadəta
you (masculine) stood
עמדת
‘amadətə
you (feminine) stood
עמד
‘amad
he stood
עמדה
‘amədah
she stood
עמדנו
‘amadənṿ
we stood
עמדתם
‘amadətem
you all (masculine) stood
עמדתן
‘amadəten
you all (feminine) stood
עמדו
‘amədṿ
they stood
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אעמוד
’‘mṿd
I will stand
תעמוד
t‘mṿd
you (masculine) will stand
תעמדי
ta‘amədiy
you (feminine) will stand
יעמוד
y‘mṿd
he will stand
תעמוד
t‘mṿd
she will stand
נעמוד
n‘mṿd
we will stand
תעמדו
ta‘amədṿ
you all (masculine) will stand
תעמודנה
t‘mṿdnh
you all (feminine) will stand
יעמדו
ya‘amədṿ
they (masculine) will stand
תעמודנה
t‘mṿdnh
they (feminine) will stand
Imperative mood
-
עמוד
‘mṿd
stand!
עמדי
‘imədiy
stand!
-
-
-
עמדו
‘imədṿ
stand!
עמודנה
‘mṿdnh
stand!
-
-

Examples of עמד

Example in HebrewTranslation in English
! Patchi , לא רק לעמוד שם !Patchi, don't just stand there!
! אופטימוס אנו מתכוונים פשוט לעמוד ?Optimus, are we just gonna stand here and do nothing?
! אל תישאר לעמוד שם - !You understand !
! אמרת לעמוד כנגד הקיר ! אני הקשבתי למה שאמרת !You say to stand against the wall!
! אמרתי לך לעמוד בצד, אידיוט ?I told you to stand back, ye coof ye!
"אבל ברגע הבא, פיטר עמד על הסלע שוב,"But the next moment, Peter was standing on the rock again,
) כשהוא לא מציע כלום מנכסיו הפרטיים .חוץ מהתחייבות תיאורטית, על הנייר ככל שהמשפט נמשך, נשיא הבנק, מר מורגן, עמד על הדוכן :ובתזכירו האישי של השופט הוא מצטטAs the court case progressed, the bank's president Mr. Morgan took the stand.
,אבא שלי, קראו לו גבריאל אלבארז .גרנו בסאן פאולו, צ'ילה ,הפעם האחרונה שראיתי אותו .הוא עמד בכניסה שלנוMy father-- his name was Gabriel Alvarez. We lived in Falpago,Chile. The last time I saw him, he was standing on our doorway.
,אבל כשהאגרופים התחילו להתעופף .טראוויס פשוט עמד שםExcept when the fists start flying, Travis just stands there.
,אוקיי, אז על פי גב' קינסר בעלה עמד בדיוק שם כשהוא נעלם בהבזק .גדול של אור ?Okay, so according to Mrs. Kinser, her husband was standing right there when he disappeared in a big flash of light.
! אני האבא, ואני עומד ממש כאןI'm a father and I'm standing right here !
! אני כבר לא עומד בזה ? גברת האנה !L"ve had about all I can stand!
! אני לא יודע איך אתה עומד בזהI don't know how you stand it!
! אני עומד פה ! אני עומד פה מולך ?I'm standing right here!
! ואתה עומד כאן ומגן עליהםAnd you stand here and defend them.
! למה את עומדת פה ?What are you standing there for?
"... כשראיתי אותה שם עומדת"When I saw her standing there?
"אני עומדת ממש לידך"" I stand right beside you"
# לא עומדת במתח #* Can't stand the suspense *
'במשרדו של דניאל ווקויביץ .תסמכי עלי אני הצצתי עם המשקפת .וחשבתי שאת עומדת בחדרWhat is my picture doing in Danijel Vukojevich's office? Trust me. I was peering in with the binoculars and thought you were standing in the room.
! ? למה אתם סתם עומדים שם !Why are you just standing there?
! ? מדוע אתם עומדים !Why are you standing around?
! ? מה אתם עומדים סתם כךWhat are you standing around for?
! אנחנו עומדים באמצע אטלנטיס .אני לגמרי בהתקף חנוניותWe're standing in the middle of Atlantis.
! דן, אנחנו עומדים על הגג של בית החוליםDan, we're standing on the roof of the hospital!
"? למה אנחנו עומדות כאן" ?"Why are we standing here?
"על "גברות החיפושית ...ועל מה אנחנו עומדות אנחנו נחסל יותר מהר .שקייטי מתנסה בויקודיןBut ifyou ever breathe so much as a word... about the Ladybugs and what we stand for... we'll outyou faster than Katie goes through Vicodin.
'ואמרו לי שעוגיות הסנדוויץ עומדות לפי התקנים המקובלים .של עוגית הסנדוויץ' האחרותAnd I have been told that my s'mores are the standard by which all other s'mores are measured.
, הגיעה השעה , כואבת ככל שתהיה להביט על אחיותינו , אומות ...האזור , ולראות אם הן עומדותThe time has come, painful as it may be, to gaze out among our sister nations in the area and see if any stands...
,איזה יופי האפלה הראשונה והאפלה החדשה .עומדות כאחיותHow pretty, the first dark one and the newest dark one standing as sisters.
!"עמדתי מעליה ואמרתי: "לך, שטןI stood there going, Begone, Satan!
" אני עמדתי על הגבעה, והרוח עשתה עלייה, וקולו של רעם התגלגל על ​​פני האדמה ""I stood upon the hill, and wind did rise, and the sound of thunder rolled across the land."
"מצחיק כמו גם נוגע ללב" .ג'ין שליט עמדתי והרעתי" .קדימה, ג'וליה!" ג'ואל סיגאל"As funny as it is touching! Gene Shalit." "I stood up and cheered, 'Go, Julia, go!
, סתם עמדתי שם . מתבונן באוקיאנוס מוחי הרהר בחיים, בנשים . ובמיליון דברים שוניםI just stood there, looking out at the Atlantic. My mind was thinking about life, and women, and a million different things.
,אבל עמדתי וחכיתי ,בשמלה החדשה והמועדפת עלי .הבנתי שזה אומר הרבה יותרBut, as I stood waiting, in my new, very favorite dress I realized it meant a lot more.
'מה זה תוכנית ב- .אל תדאגי עמדת על שלך, יופי, אנחנו .מכבדים את זה-What's Plan B? -I'm sorry, don't worry about that. You stood your ground.
, אני חייב לומר, רוברט ...שמאוד התרשמתי מהאופן שבו עמדת בגבורה .בשהות במטוסי הזעירI must say, Robert, I'm quite impressed by the way you withstood my little aeroplane.
, אתה יודע , לפני זמן לא רב . עמדת מחוץ למשרד שליYou know... not long ago, you stood in my outer office.
, עמדת פעם בקצה צוק , או בתחנת רכבת תחתית עם מישהו ,וחשבת, רק לשניהHave you ever stood at the edge of a cliff or subway platform with someone and you thought just for a split second:
,אבל עמדת שם .וצפית בה גוססתYou could have released the door, but you stood there, and you watched her die.
* מייקל לני חש ברע * * ביום בו הארץ עמדה מלכת ** Michael Rennie was ill * * The day the earth stood still *
, הפעמון ההיסטורי של צ'ילטון .בן מאה ועשרים שנה , כל חברה ב"נפוחות" עמדה כאן ,בכסות הלילהThe historical bell of Chilton, 120 years old. Every member of the Puffs has stood here, under the cover of night... to pledge her lifelong devotion to us.
,אז כל בוקר, כמעט שנה ,היא עמדה בחוץSo every morning for nearly a year, She stood outside,
,אמא שלך, פשוט עמדה שם ,הסתכלה על הראשים בוערים ,דמעות יורדות בעיניה .אבל היא לא אמרה מילהYour mama, she just stood there, staring at the little heads burning, tears running down her face, but she never said a word.
,ב-1998 .פינושה נעצר בעודו שוהה בלונדון .השותפה הוותיקה שלו מרגרט תאצ'ר עמדה לצידוIn 1998, Pinochet was arrested while he was in London. His old allied Margaret Thatcher stood by his side.
".פשוט עמדנו מהצד והסתכלנו""We just stood by and watched."
"עמדנו נגד קלאוס לפני, , ואנחנו לא הצלחנו"."We stood against Klaus before, and we failed."
# היה הדבר המרטיט ביותר שלי # # כשפשוט עמדנו בשקט #Was my greatest thrill When we just stood still
, עמדנו שם למעלה, בקבוק בכל יד . צרחנו כמו משוגעים והערנו את כל העירHe stood up there, a bottle in each hand... screaming loud enough to wake the nuns.
,אנדי ,הסיבה שזה נראה מהאחרונה היא כי רבים מאיתנו מעולם לא עמדנו- No, that's... Andy, the reason it seems more recent Is because many of us here have never stood up
,אתה וראש העיר מרלוט עמדתם בכנסייה .ואמרתם לנו לבטוח בערפדיםYou and Mayor Merlotte you stood up there in church and you told us to trust the vampires.
,לא יכולתי לגלות אצלכם דבר כי אתם עמדתם באולם ונשבעתם .להפרדה מוחלטת של התיקים הללוI couldn't have discovered anything from you. You stood up in court and swore to a strict separation of these cases.
,לך ולאחיך כך ששניכם עמדתם להרוויח .ממותו של העדרYour father actually willed the farm to you and your brother, so you both stood to profit from the death of the herd.
...תבינו ,אם הלכתם אחרי רפאל ,אם עמדתם נגדי .עונש הוא ודאי .אין איפה להסתתרUnderstand -- if you followed Raphael, if you stood against me, punishment is certain.
.היי, אלו עסקי השעשועים ונסו לעמוד בצורה בה עמדתם .בפעם הראשונה שהצבתם אותוHey, that's show biz. And try and stand how you stood the first time you planted it.
אבל אתן תמיד עמדתן אחת לצד השנייה .בזמנים הקשים ?But you've always stood by each other through hard times.
! אפר שבו הם עמדוAshes where they stood.
".רק ששניים עמדו מול רבים""Only that two stood against many."
,אודם, אדום כדם .עבור העם בבגדאד אשר עמדו בדרכיRubies, blood red, for the people of Baghdad who stood in my way.
,אין ספק שהם היו אנשים טובים אבל הם היו במקום הלא-נכון בזמן הלא-נכון והם עמדו .ביני לבין החופש שליNow, no doubt they were good men and true, but they were in the wrong place at the wrong time, and they stood between me and my freedom.
,אם אני צריך לסכם את חיי .אתחיל עם מי שפגשתי ,האנשים אשר עמדו לצידי ,כאשר הייתי לבדIf I have to summarize my life, I'll start with my encounters. The people that stood up for me, when I was all alone.
* אני אעמוד כשיתגלגל רעם * * ואצטמרר בגשם *♪ I will stand in the thunder ♪ And shiver in the rain
* נגד הסערה* * אני אעמוד איתנה** Against the storm * * l will stand tall *
,אני אעמוד חוצץ בינך לבניהם .ואני אגן עלייךI will stand in between you and them, and I will protect you.
,אעמוד לצידך לנצח"#La-la-la-la-la# # I will stand by you forever #
,אתה חייב לבטוח בי פעם אחת .ואני אעמוד לצדך, אני מבטיחYou've got to trust me for once in your life, and I will stand by your side, I promise.
! טירת שחור תעמודCastle Black will stand!
,בכל דור יש נבחרת ,היא לבדה תעמוד בפני הערפדים .השדים וכוחות האופלIn every generation there is a chosen one. She alone will stand against the vampires, the demons, and the forces of darkness.
,בכל דור ישנה הנבחרת היא לבדה תעמוד מול ערפדים, שדים וכוחות האופלIn every generation there is a Chosen One, She alone will stand against the vampires, the demons and the forces of darkness,
,בכל דור, ישנה הנבחרת ,היא לבדה תעמוד מול הערפדים ,השדים וכוחות האופלIn every generation, there is a Chosen One, She alone will stand against the vampires, the demons and the forces of darkness,
,וכאשר הרגע יגיע אתה תעמוד לצידו של שש ואתה תקרא בקול רם ."שש הוא האחד"Yes, he's someone who can give us better village, moral village, freedom within the prison, and when the moment comes, you will stand beside Six and you will call out that "Six is the one."
! את תעמדי !You will stand!
,אז, לניסוי זה .את תעמדי עם רגלייך מול הקו הזהSo, for this experiment, you will stand with your feet in front of there.
,בעוד שעה ,תעמדי לצדי בחדר המועצה ותחתמי על ההסכם .שבעלך ואני הסכמנו עליו !In one hour, you will stand beside me in the council chamber, and you will sign the treaty your husband and I agreed to.
,כן, פנלופה .את תעמדי בקור ותתפסי לי מוניתYes, penelope, You will stand in the cold and hail me a cab.
,עוגה היא הדבק של החתונה .אז תעמדי פה ותאכלי עד שתחליטיCake is the glue of the wedding... so you will stand here and eat until you decide.
! הרוק'נרול יעמוד" !Rock 'n'roll will stand, man!
,אבל עד אז העץ הזה יעמוד :לכל דבר שאמא מאמינה בוBut until then, this tree will stand for everything Mom believes in:
,האליבי שלו יעמוד אין לך שום ראיה כדי ,להאשים אותו ברצחHis alibi will stand, You don't have any evidence to charge him for murder,
,ואז אני חופשי דבר לא יעמוד בדרכי אל הנקמה .שמגיעה ליAnd when I'm free, nothing will stand in the way of me getting the revenge that I deserve.
,והפעם .אף אחד לא יעמוד בדרכי המלך חולה שרק ופיונה ממלאים את מקומוAnd this time, no one will stand in my way.
"אנו נעמוד על הגדה"¤ We will stand on the banks ¤
"אנחנו נעמוד על הגדה"¤ We will stand on the banks ¤
,אנו נעמוד זקופים .נתייצב מול הכל יחדיו# We will stand tall # And face it all together
,אנחנו נעמוד בפינה בשקט, אדוני .ונהיה מוכנים לעזור בכל מה שצריך .לא - ...אבל, אדוני, אנחנו -We will stand quietly in the corner, sir, and afford any assistance. ~ No. ~ But, sir, we...
,נעמוד, נסתכל במראה, ונגיד כמו שלמה ..."אני שחור, אך אני נאה"We will stand up, look in the mirror, and say, like Solomon: l am black, but l am comely, O ye daughters of Jerusalem.
.לא זחילות אך אין זה אומר, מכל מקום שלא .תראו כבוד למלך ...תעמדו בכתפיים משוכות אחורה ...וסנטר מורם, כך ...תפנו למלך בהבעת גאווה ...מוצגת בגאווה עצמית .כמו המלךNo crouching, no crawling. This does not mean, however... that you do not show respect for king. You will stand with shoulders back...
.תעמדו יחפים על מדרגת עץ קטנה .היד תהיה קשורה ברצועה לדלי ...כאשר הזרוע תיפול .אתם מחוץ לאתגרYou will stand barefoot on a small wooden perch. Your hand will be tethered to a bucket. When your arm drops you're out of the challenge.
אז תעמדו בצד ותצפו בחיסול הארץ צדקת שהאמנת שקיטנה היא המפתח .לסגירת שעריו של קאן ...אבל אם אאחד אותה עם סינדלSo you will stand by and watch the ruination of Earth?
אז תעמדו בצד ותצפו בחיסול הארץ?So you will stand by and watch the ruination of Earth?
ואף אחד לא ישרוד אם לא נדבוק זה בזה אני צריכה שתתן ...לי את המילה שלך ...שאם אני פותחת את הדלת הזאת אתה והבחורים שלך תעמדו תחת הפיקוד שלי כל הזמןI need you to give me your word... that if I open this door... you and your boys will stand by my command at all times.
אתה חושב שמרגרט ? וויויאן תעמודנה לצדךYou think Margaret and Vivian will stand by you...
,אני מבטיח לך .אני וכל האבירים יעמדו לצדך .עכשיו ולנצחI guarantee you, myself and all the knights will stand by you. Now and forever.
,אצילים אחרים, כמו קונדה .יעמדו לצידנו ,זה אולי יהיה קשהOther nobles, like Condé, will stand with us.
,הם יעמדו על ידי בקו החזית .ובזוהר השמימי של השערים .כמה זמן הם חיכוThey will stand by me on the front line, in the heavenly glow of the gates. Oh, how long they have waited.
,עם מעט בחורים צעירים .כדי שזה לא יגיע לתביעה משפטית אני משוכנע שכל הפיטורים האלו .יעמדו בביקורת משפטית חיצוניתI'm confident all of these dismissals will stand up to outside legal scrutiny.
-מה .תחנה במקום הנחיתה .כולם יעמדו ויצעקו עליךPut your car where they like to land. Everyone will stand up and yell at you.
! בוא, עמוד שם.Come on, stand there.
! עמוד או שאעשה את זה !You stand up!
! צא החוצה, עמוד .ותרים את הידיים עכשיוCome out and stand up with your hands in the air now!
"מבין? עם חוק "עמוד על שלך אתה יכול לירות חוקית במישהו שמאיים עליך .גם אם הוא בבית שלך וגם אם לא .כן, זה מה שאני צריך .אני אקח אותוSee, now with a stand your ground law you can legally shoot someone that's threatening you whether they're in your house or not.
,אני מתנצל, אדוני ,אבל נצטרך לערוך עליך חיפוש .אז פשוט עמוד לרגעI apologise, mister, but we're gonna have to shake you down. So just stand easy for a minute.
! עמדי!Kate, you stand up!
'אני רוצה להעניק תודה מיוחדת לאנבת .'מהמסעדנות של אנבת .אב. בבקשה עמדיI want to extend a special thanks to annabeth from annabeth's catering. Ab, please stand.
,אבל עמדי ישר .את כמו כולנו אף אחד לא לימד אותך ללכת ?But stand straight, you're like all the rest of us. Nobody taught you how to walk with a sewing machine on your head?
,את רוצה מקלחת פה בסביבה .עמדי בתורYou want a shower around here, you'll stand in line.
,בסדר, תמשיכי להודות באשמה .עמדי על שלך- All right, keep your guilty plea. Take your stand.
בסדר. אני רוצה שכל .הבנות תעמודנה, בבקשה .יאללה, בנות, עמודנהOkay, I want all the girls to stand up, please.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

אבד
be pressed
בגד
betray
למד
learn
מדד
measure to determine the size
מרד
do
נגד
oppose
עבר
pass
עטה
wrap
עטף
wrap
עלה
ascend
עלז
rejoice
ענה
answer
עצם
close
עצר
stop
עקף
overtake

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

התרגז
get angry
למד
learn
מכר
sell
נאחז
grab
נע
move
נפגש
meet
סידר
organize
עלז
rejoice
ענה
answer
קנח
wipe

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'stand':

None found.
Learning languages?