מנע [mn‘] (to occur) conjugation

Hebrew
9 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מונע
mṿone‘a
I/you/he (masculine) occur
מונעת
mṿona‘at
I/you/she (feminine) occur
מונעים
mṿonə‘iym
we/you all/they (masculine) occur
מונעות
mṿonə‘ṿot
we/you all/they (feminine) occur
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
מנעתי
mana‘ətiy
I occurred
מנעת
mana‘əta
you (masculine) occurred
מנעת
mana‘ətə
you (feminine) occurred
מנע
mana‘
he occurred
מנעה
manə‘ah
she occurred
מנענו
mana‘ənṿ
we occurred
מנעתם
məna‘ətem
you all (masculine) occurred
מנעתן
məna‘əten
you all (feminine) occurred
מנעו
manə‘ṿ
they occurred
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אמנע
’eməna‘
I will occur
תמנע
timəna‘
you (masculine) will occur
תמנעי
timənə‘iy
you (feminine) will occur
ימנע
yiməna‘
he will occur
תמנע
timəna‘
she will occur
נמנע
niməna‘
we will occur
תמנעו
timənə‘ṿ
you all (masculine) will occur
תמנענה
timəna‘ənah
you all (feminine) will occur
ימנעו
yimənə‘ṿ
they (masculine) will occur
תמנענה
timəna‘ənah
they (feminine) will occur
Imperative mood
-
מנע
məna‘
occur!
מנעי
minə‘iy
occur!
-
-
-
מנעו
minə‘ṿ
occur!
מנענה
məna‘ənah
occur!
-
-

Examples of מנע

Example in HebrewTranslation in English
- ניוז נייט עם וויל מקאבוי - - ריצ'רד קלארק- אני מקבל בברכה ,את השימויעם האלה כי הם מציבים בפני העם האמריקאי הזדמנות להבין טוב יותר מדוע אירעה ,הטרגדיה של 11 בספטמבר ומה מוטל עלינו לעשות .כדי למנוע את הישנותהI welcome these hearings because of the opportunity that they provide to the American people to better understand why the tragedy of 9/11 happened and what we must do to prevent a reoccurrence.
האירועים שקרו אחרי מותה .התרחשו רק כדי למנוע אי הבנה .הבחירות מחרThe events that occurred thereafter were affected only to avert misunderstanding. The election's tomorrow.
היא למנוע אותה .לפני שהיא מתרחשת מה שנדרש באירופה הרעבה וההרוסהWas to prevent it from occurring. What was needed in a ruined and destitute europe
חזרתי בזמן כדי למנוע .את המאורע הזה .משימתי היא ההשמדה שלכםI've come back in time to prevent that occurrence. My mission is your destruction.
חזרתי בזמן כדי למנוע .את המאורע הזה .משימתי היא השמדתכםI've come back in time to prevent that occurrence. My mission is your destruction.
איך ברקרה הגיע לכאן הבכירים חושבים שהוא השתמש בשער זמן מתי שמשהו מונע מאירוע להתרחש לפי הגורלThe Elders think that he used a time ripple. Whenever something stops a destined event from occurring, it sends a ripple through time.
לא עלה על דעתי שאני מונע את כל בשני חורים?(SCOFFS) Did it ever occur to you that all my rounds went through the same two holes?
לפני שעזבתי ,לפני שהשתגעתי בכלל עלה על דעתך ? שלא הייתי שמח ...היית מונע ! ואתה הנעת אותי- ?Before I left, before I flipped out, did it ever occur to you that I was unhappy?
ומה זה, בדיוק הפתח חייב היה אכשהוא לספוג את כוחות הגאות והשפל הקיצונים ,שבדרך כלל קורים באופק הארוע של שדה התרחבות הזמן .והם מונעים ממנו לעבור דרך זהAnd what is that, exactly? The... portal must somehow dampen the extreme tidal forces that would normally occur in the event horizon of a time dilation field, and we were keeping him from passing through it.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בלע
swallow
זרע
seed
טבע
drown
ידע
know
כרע
kneel
מדד
measure to determine the size
מכר
sell
מצא
find
מצץ
suck
מרד
do
מרח
smear
משח
anoint with oil
משך
pull
פגע
hurt
פצע
wound

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

התרגז
get angry
חילל
do
כיבה
extinguish
כפה
do
ליבן
bleach
מכר
sell
מצא
find
משח
anoint with oil
ניסה
try
סיים
finish

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'occur':

None found.
Learning languages?