התבטא [htvṭ’] (to express) conjugation

Hebrew
19 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתבטא
mitəvaṭe’
I/you/he (masculine) express
מתבטאת
mitəvaṭe’t
I/you/she (feminine) express
מתבטאים
mitəvaṭə’iym
we/you all/they (masculine) express
מתבטאות
mitəvaṭə’ṿot
we/you all/they (feminine) express
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התבטאתי
hitəvaṭe’tiy
I expressed
התבטאת
hitəvaṭe’ta
you (masculine) expressed
התבטאת
hitəvaṭe’t
you (feminine) expressed
התבטא
hitəvaṭe’
he expressed
התבטאה
hitəvaṭə’ah
she expressed
התבטאנו
hitəvaṭe’nṿ
we expressed
התבטאתם
hitəvaṭe’tem
you all (masculine) expressed
התבטאתן
hitəvaṭe’ten
you all (feminine) expressed
התבטאו
hitəvaṭə’ṿ
they expressed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתבטא
’etəvaṭe’
I will express
תתבטא
titəvaṭe’
you (masculine) will express
תתבטאי
titəvaṭə’iy
you (feminine) will express
יתבטא
yitəvaṭe’
he will express
תתבטא
titəvaṭe’
she will express
נתבטא
nitəvaṭe’
we will express
תתבטאו
titəvaṭə’ṿ
you all (masculine) will express
תתבטאנה
titəvaṭe’nah
you all (feminine) will express
יתבטאו
yitəvaṭə’ṿ
they (masculine) will express
תתבטאנה
titəvaṭe’nah
they (feminine) will express
Imperative mood
-
התבטא
hitəvaṭe’
express!
התבטאי
hitəvaṭə’iy
express!
-
-
-
התבטאו
hitəvaṭə’ṿ
express!
התבטאנה
hitəvaṭe’nah
express!
-
-

Examples of התבטא

Example in HebrewTranslation in English
-אני חושב .שזה מפני שהוא פוחד להתבטא למעשה זה היה מפני שהוא פחד .שדודה לינדזי תשרוף את הבית ?I think ultimately it's because he's afraid to express himself. Actually, it was because he was afraid his Aunt Lindsay was going to burn the house down.
.בוא ונתרכז בלהשיג את הצו הזה אני רוצה להתבטא לרגע, אני רוצה ,שתדע שאם זו העבודה האחרונה שלנוLet's just concentrate and get this warrant. I need to express right now. I want you to know, if this is our last job, I really appreciate you.
.ויש לי גם את זה אני מקווה שהוא מרגיש שמצא ,מישהי שהוא יכול להתבטא לידהAnd then I got this. I'm hoping that he feels he found someone he can express himself around and be comfortable, rather than his friends making him a bet,
.מתפכח לגמרי .אז האמת מתחילה להתבטאBecome completely disillusioned, Then the truth begins to express itself.
אנחנו יותר מועדון מעריצים .מאשר כת ,זו רק דרך עבורנו להתבטאYou know, we're more of a fan club than a cult. It's just a way to express ourselves, be unique.
לא ,הוא לא התבטא כך .אבל אני חושב שמבע פניו אמר הכלHe didn't verbalize that, but I think the expression on his face said everything.
"למחרת מייקל נסע ל"פתיחות בתקווה לגייס את אחיו של דוני לערב ההתרמה, ואז הוא הבחין .שבנו מתבטא ברהיטותAnd the next day, Michael drove to Openings in the hopes of recruiting Donny's brother for the fundraiser when he noticed his son expressing himself rather well.
,זה מתבטא דרך הכיפה ...השטח, קוביה .או אפילו גם בפירמידה משולשת מפוארת .חברBe it expressed via dome, sphere, cube... ...oreventhe statelytetrahedron, buddy.
- סי.די.33 .שקושר חלבון אנושי בגלל סי.די.33 מתבטא מאוד בתאי .איי.אם.אל .זהו זהBecause CD33 is highly expressed in AML cells. That's it.
? כיצד רגש מתבטא דרך מעשהHoW is emotion expressed through action?
אל תדברו על משהו חשוב .הוא מתבטא ברהיטות- .ובהדרת כבוד- .בעזות. בשנינות.Please don't say anything important. - He expressed himself well. - With decorum and honour.
.אתה כל-כך עמוק, ג'וליאן אני מסכימה לחלוטין לגבי .כוחה של התשוקה שלא מתבטאתYou are so insightful, Julian. I completely agree about the power of unexpressed passion.
ואכפת לך איך אני מתבטאת .אני חושב שאת מתבטאת כמו ילדה !- No no no, he's the guy who does this. And you care how I express myself? - I think the way you express yourself is like a child.
ושוב, חבל ...שהיא לא מתבטאת עם יותר טקט .היא שהנישואין בלתי צפויים איננו יכולות לדעת מה .יהיה עד שאנחנו בתוכםI think her point--and again, I wish she'd express herself a little more tactfully-- was that marriage is unpredictable. We can't know what it'll be until we're in it.
לגבי כוחה של .התשוקה שלא מתבטאתI completely agree about the power of unexpressed passion.
.הוא מורעל כי התבטאת ,אם את לא רוצה לעשות את זה .אל תעשי את זהIt's poisoned, because you expressed yourself. If you don't want to do it, don't do it.
...אנא, בתי. שירי .או התבטאי באופן מהנה יותרI pray you, daughter, sing, or express yourself in a more comfortable sort.
.דירדרה, התבטאי .תוציאי את זה החוצה ספרי לי ולאוגסטן .מדוע את בוכה ...בגלל שאניDeirdre, express yourself. Let it out. Tell Augusten and I why you are crying.
זהו איזור נטול שיפוט, אז התבטאי.this is a judgment-free zone, so express yourself.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התבשל
cook
התחבא
hideself secondperson masculine singular
התמלא
fill up
התמצא
be familiar
התנבא
prophesy
התפלא
be surprised
התקנא
get jealous
התרפא
recover

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

דר
dwell
האט
slow down
הפשיט
undress
הצליח
succeed
התאבל
mourn
התבשל
cook
התמודד
compete
התעצל
be lazy
התרומם
rise up
התרפא
recover

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'express':

None found.
Learning languages?