Κρατώ (keep) conjugation

Greek
82 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
κρατώ
I to keep
κρατάς
you keep
κρατά
he/she/it keeps
κρατούμε
we keep
κρατάτε
you all keep
κρατούν
they keep
Future tense
θα κρατήσω
I will keep
θα κρατήσεις
you will keep
θα κρατήσει
he/she/it will keep
θα κρατήσουμε
we will keep
θα κρατήσετε
you all will keep
θα κρατήσουν
they will keep
Aorist past tense
κράτησα
I kept
κράτησες
you kept
κράτησε
he/she/it kept
κρατήσαμε
we kept
κρατήσατε
you all kept
κράτησαν
they kept
Past cont. tense
κρατούσα
I was keeping
κρατούσες
you were keeping
κρατούσε
he/she/it was keeping
κρατούσαμε
we were keeping
κρατούσατε
you all were keeping
κρατούσαν
they were keeping
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
κράτα
you be keeping
κρατάτε
we be keeping
Perfective imperative mood
κράτησε
you keep
κρατήστε
we keep

Examples of κρατώ

Example in GreekTranslation in English
'Οσο έχεις εγκεφαλικ ά κύματα, θα σου κρατώ το χέρι.Long as you have brain waves I'll be there to hold your hand
- Δεν έμεινα να τους κρατώ τα χέρια.I didn't stay there to hold their hands!
-Θέλεις να σου κρατώ τον καθρέφτη;- Want me to hold your mirror for you?
Clifford Herbert Chatterley, σαν νόμιμο σύζυγο μου... '..να έχω και να κρατώ από αυτήν την ημέρα και στο εξής, στα εύκολα και στα δύσκολα μέχρι ο θανατος να μας χωρίσει..'Clifford Herbert Chatterley, to my wedded husband... '..to have and to hold from this day forward, for better, for worse, 'for richer, for poorer, in sickness and in health.'
"Αλλά αν με κρατάς"But if you hold me
"Γιατί τα κρατάς όλα μέσα;""Why are you holding it all inside?"
"Και όταν επιτέλους είμαστε μαζί, θέλω να με κρατάς"."And when we finally come together, "I want you to hold me.
"Μην με κρατάς"Don't hold me
"Εκείνος που κρατά τον Διάβολο, αφήστε τον να τον κρατά καλά"."Who holds the Devil, let him hold him well.
"Η νεανίδα ανόητα ερωτευμένη κρατά στη καρδιά αγάπη για τη ζωή. ""The damsel foolishly in love holds on to heart for dear life."
"Η τελευταία κλίνη του ανθρώπου κρατά το κλειδί."The last bed of man holds the key.
"Κάθε μέρα που κρατά η 6η Στρατιά... βοηθά τη θέση μας σε άλλα σημεία του Μετώπου"."Every day the Sixth Army holds out", he said, "helps our situation everywhere else on the front."
- Ξέρει ότι κρατούμε την κόρη του;- Does he know we´re holding his daughter? - Yes, sir, he does.
- και καταλαβαίνει από τον τρόπο που την κρατούμε και από τη μυρωδιά μας- She does. - She knows how we hold her, - our smell.
Όταν κρατούμε μέσα μας, ντροπή, ενοχή, και φόβο, δημιουργείται αστάθεια.When we hold onto shame and guilt and fear, it creates imbalance.
Γιατί κρατούμε την αναπνοή μας;Why are we holding our breath?
"Άρα μην τα κρατάτε.""So don't hold it in. "
"Παιδιά, σπάστε το ραβδί που κρατάτε.""Children, break the stick you're holding."
# Κι εσείς κρατάτε το κλειδί# And you hold the key
'Ηθελα να με κρατάτε εσύ και τα κορίτσια. Αλλά τα χέρια μου είχαν χαθεί.l wanted you and the girls to hold on to me, but my hands were gone.
"Το σημείο αναχώρησης και οι δρόμοι τους διαφέρουν μολαταύτα η κάθε μια δείχνει να καλείται από κάποια κρυφή επιθυμία της πρόνοιας, ώστε κάποια μέρα να κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του μισού κόσμου.""Their point of departure and their paths diverse, nevertheless, each seems called by some secret desire of Providence, to one day hold in their hands the destinies of half the world."
"μα μέσα τους πάντα σε κρατούν"but hold you in their gaze
# Να σε κρατούν πάντα τόσο κοντά# To hold you ever so near
'Εχω 50 τσιμπιδάκια που μου κρατούν τα μαλλιά.I have 50 bobby pins holding my hair together. What is this?
"την κράτησα για 30 ώρες, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο""I held her for 30 hours, just the same way."
"την κράτησα για 30 ώρες, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο."held her for 30 hours, "just the same way.
'Επρεπε να σε σκοτώσω την πρώτη φορά που σε κράτησα στο στήθος μου!I should have crushed you to death the first moment I held you to my breast!
'Ισως... όταν κράτησα... την ακριβή μου κουδουνίστρα... μ΄ ένα γυαλιστερό πτερύγιο... αντί με πέντε στρουμπουλά δαχτυλάκια... να τρελάθηκαν.Perhaps when I held my Tiffany baby rattle with a shiny flipper instead of five chubby digits they freaked.
"Αρκετά καλά", δηλαδή της κράτησες την πόρτα μερικές φορές, ή "αρκετά καλά" κοιμηθήκατε μαζί και ήξερες την ιστορία της ζωής της;"Pretty well" like you held the door for her a couple times, or "pretty well" you slept together and you know her whole life story?
- Όμως, κράτησες τη θέση σου εκεί πέρα.But you held your own up there.
- Γιατί το κράτησες τόσο καιρό;How come you held on to it for this long ?
- Με κράτησες την προήγουμενη φόρα.- Well, you held me last time.
"..με κράτησε αιχμάλωτή του.""He held me captive in his eyes"
"Με κράτησε αιχμάλωτη μέσα στα μάτια του.""He held me captive in his eyes"
"Την φίλησε, την κράτησε στο στήθος του, καθώς ο ωκεανός φούσκωνε από πάνω τους".He kissed her, held her to his chest as the ocean swelled above them.
"Το αγαπημένο χέρι που μ' έσωσε, με κράτησε τόσο σφιχτά"."the loving hand that saved me held too tight."
- Κρατήσατε έξι ώρες - Δεν ήρθαν ποτέ, δεν κρατήσαμε τίποτα.You held for six hours.
- Σας κρατήσαμε αιχμάλωτους.Oh my, we have held you guys captive.
- Το κρατήσαμε μυστικό.It was withheld.
20 χρόνια ειρήνης, 20 χρόνια το κρατήσαμε στα χέρια μας.20 years of peace, 20 years we held it in our hands.
- Αλλά κρατήσατε κακία, έτσι δεν είναι;- But you held a grudge, didn't you?
- Με κρατήσατε παρά τη θέλησή μου!You held me here against my own will! - Did I?
Άκουσα ότι εσείς οι δύο κρατήσατε το οχυρό.Hey, I hear you two held down the fort.
Έτσι κρατήσατε τη θέση σας.that's how you held on to your job.
"Κατά την διάρκεια της μάχης οι φυλακισμένοι στα μπουντρούμια του Ομντουρμάν ανέτρεψαν τους φρουρούς τους, κατάλαβαν το οπλοστάσιο και το κράτησαν..."During the battle, the prisoners in the Omdurman dungeons... overwhelmed their guards, captured the arsenal and held it...
'Ετρεχα πίσω απ"τον παππού μου αλλά οι επιστάτες τού ορφανοτροφείου με κράτησαν.l ran after my grandfather, but the attendants held on to me.
'Και τότε τέσσερις νεαροί με κυνήγησαν, με έπιασαν... με κράτησαν στο έδαφος και με βίασαν."And four boys ran behind me, grabbed me ... held me down and raped me.
- Όχι. Οι ασπίδες κράτησαν.shields held.
'Ηθελε να δοκιμάσει ξανά τα γυαλιά. Κοιτούσε στην τοστιέρα κι εγώ την κρατούσα... και ήθελε να δει καλύτερα... οπότε έγειρε και με ακούμπησε στο χέρι... και εγώ δεν ήθελα να γυρίσω απ' την άλλη... για να μην αποτραβηχτώ απότομα και την προσβάλω.She was looking in the toaster and l was holding the toaster... she wanted to get a better look at her face in it... and she leaned against the back of my hand... and so, l didn't want to just turn.... l didn't want to hurt her feelings by taking it away fast.
'Οταν την κρατούσα αγκαλιά, δεν ήθελα να την αφήσω.When I was holding her, I mean, I never wanted to let her go.
- Σε κρατούσα.I was holding you up.
- Όμως κρατούσες όπλο σήμερα.Yeah, but you were holding that gun today.
- Κλαρκ! - Για μένα την κρατούσες.- You were holding it for me.
- Ναι, και κρατούσες το κουτί...Yeah, and you were holding on to that box. Mm-hmm.
- Το κρατούσες από 'μένα.You were holding out on me.
- ...μας κρατούσε πίσω. - Ε, ήρεμα! Όχι, όχι, όχι.You see, I think Mickey, personally, was holding us back.Oi, steady!
- Άρα αυτός που κρατούσε την Ώντρεϊ μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στην πόλη τώρα.So whoever was holding Audrey could be anywhere in the city now.
- Ένοιωθα ότι κάτι με κρατούσε πίσω.I used to feel like something was holding me back.
- Ό,τι κι αν είναι, την κρατούσε σφιχτά.Whatever it is, he was holding on for dear life.
Ότι κρατούσαμε τον καρπό του έρωτα Σοβιετικών από τον 'ρη;That you were holding a Soviet love child from Mars?
Οι αστυνομικοί χτυπούσαν τις γυναικες... ...ενώεμείςταπαιδιά τις κρατούσαμε απ΄τα ρούχα ."The police beat the women back, while we children were holding onto their clothing.
Τον κρατούσαμε για σένα.We were holding him for you.
Ήταν ο μόνος τρόπος να μάθουμε πού κρατούσατε τους ομήρους.It was the only way to find out where you were holding the hostages.
Όταν βρεθήκατε αναίσθητος στην ανατολική πτέρυγα, κρατούσατε ένα φάκελο.When you were found unconscious in the east ward, you were holding a file.
Η Ντόρα μου είπε επίσης ότι κρατούσατε πρωτού σβήσουν τα φώταDora had also told me what you were holding just before the lights went out.
Και όταν η κόρη σας ήταν δύο ημερών, εμφάνισε σπασμούς, ενώ την κρατούσατε.And then when your daughter was 2 days old,she seized while you were holding her.
'Εχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι... και οι δύο άοπλοι, τελικά και τα τρία άτομα που κρατούσαν διέφυγαν απ' τον τόπο του εγκλήματος.They have two suspects in custody, both unarmed, as it turns out. And the three people they were holding up in fact fled the scene.
- Εκεί που κρατούσαν το αγόρι;Where they were holding that boy?
- Νομίζω ότι κρατούσαν τα χέρια.- I think they were holding hands.
- Τον κρατούσαν εκεί για παρατήρηση.- They were holding him for observation.
! Απλά κρατήστε την!Just hold on!
"Ούτε ο ουρανός να δει μέσα από την κουβέρτα του σκοταδιού, και να φωνάξει "Κρατήστε, κρατήστε!" ""nor heaven peep through the blanket of the dark, to cry 'Hold, hold!"'
'ντρες, κρατήστε εκείνο το κομμάτι!You men, hold that section!
- Ashley, κρατήστε την.- Ashley, hold on.
'Εχεις κρατήσει ποτέ ζωντανό πουλί;Have you held a live bird in your hands?
'Οτι θα κυνηγηθεί κι η μοίρα του θα συνδεθεί με μοίρες τόσων ότι μια ζωή θα προσπαθεί να τον κρατήσει ζωντανό;But what if you've known since he was inside you what his life held for him? That he would be hunted? That his fate was tied to the fate of millions?
'Οχι, όχι, όχι. Δεν έχουμε κρατήσει τα χέρια ακόμα.We haven't even held hands yet.
- Δεν έχεις κρατήσει όπλο ποτέ;- You've never held a gun?
" Έρχομαι.. σε σένα..." "κρατώντας.. την καρδιά μου."* I come to you... * holding my heart
" Η μέρα θα περάσει κρατώντας το χέρι σου, στο χέρι μου. ""Spending the day holding your hand. "
"...κρατώντας την αληθινή φύση του κακού μέσα στα ραγισμένα του κόκκαλα.""...holding the essence of evil in its smoldering bones."
"...κρατώντας την αληθινή φύση του κακού.""...holding the essence of evil."

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

απατώ
do
κεντώ
embroider
κοιτώ
look at
κρεμώ
hang

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'keep':

None found.
Learning Greek?