Vanhempi noun declension

Finnish
109 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
vanhemmat
parents
vanhemmat
parents
vanhempien
(of) parents
vanhempia
(part of) parents
vanhemmissa
(in) parents
vanhemmista
(out of) parents
vanhempiin
(into) parents
vanhemmilla
(at) parents
vanhemmilta
(from) parents
vanhemmille
(onto) parents
vanhempina
(as) parents
vanhemmiksi
(into) parents
vanhemmin
(with) parents
vanhemmitta
(without) parents
vanhempineen
(together with) parents
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
vanhempi
parent
vanhempi
parent
vanhemman
parent
vanhemman
(of) parent
vanhempaa
(part of) parent
vanhemmassa
(in) parent
vanhemmasta
(out of) parent
vanhempaan
(into) parent
vanhemmalla
(at) parent
vanhemmalta
(from) parent
vanhemmalle
(onto) parent
vanhempana
(as) parent
vanhemmaksi
(into) parent
vanhemmatta
(without) parent

Examples of vanhempi

Example in FinnishTranslation in English
"Aivan kuten vanhempamme" "tai vanhempiemme vanhemmat."Just like our parents... or our parents' parents.
"Haluan vanhemmat."Iwantparents.
"Hellät, kokeneet vanhemmat tarjoavat edullista lastenhoitoa.""Warm, nurturing, experienced parents... "providing exceptional child-care at affordable prices."
"Jos Annien vanhemmat kuuntelevat, ottakaa yhteyttä..."Annie's parents, if you're listening, contact Oliver Warbucks...
"Jos kaikki vanhemmat olisivat kuin sinä, avioliitto olisi mahdoton."No, Papa, you are cruel. If all parents were of your mind marriage would be an impossibility.
"...on tehty ihmisuhrien verestä ja vanhempien kyyneleistä.""...is made with the blood of human sacrifice "and parents' tears.
"Omaan rakkauteemme, vanhempien ymmärtämättömyyteen."Our own star-crossed love, how our parents just don't get us.
"Pari vihittiin morsiamen vanhempien kotona."Marry they did, in Southampton at the bride's parents' estate.
"Tanssi kanssani" auttoi minut yli vanhempien erosta kun olin seitsemän.Your song "Dance With Me Tonight" got me through my parents' divorce when l was 7. Really? Wow.
"eli Simon Lynchin vanhempien sekä Dean Crandellin kuolemaan.""the parents of Simon Lynch... and the death of Dean Crandell, my colleague and friend."
"En kestä Jimmyn vanhempia."She goes, "God, I hate seeing Jimmy's parents.
"Te siis etsitte Annien vanhempia."You're searching for Annie's parents.
'Tämän saatte siitä, että olette olleet niin siistejä vanhempia minulle.''This is what you get for being awesome parents my entire life.'
- Arvasin että olet niitä vanhempia.I just knew you were one of those parents.
- Ei maastoretkeä, - ei vanhempia, ei paparazzeja?- No field trip,... ..no parents, no paparazzi?
-Se etu on myöhästelevissä vanhemmissa.That's the great thing about having parents that aren't on time to anything.
Jokaisella lapsella on tarpeensa, ja vanhemmissa voi olla kestämistä.I don't know. Just, I guess, between the kids and their needs and their parents sometimes can be a lot, and the criticism...
Joku vanhemmissa aina mättää.Ah, but it's always something with parents, isn't it?
Mitä ihmeellistä vanhemmissa on?What's the big deal about parents anyway?
Voi rakas tuomarimme, syy vanhemmissa onDear kindly Judge Your Honor My parents treat me rough
"Perhe koostuu yleensä vanhemmista..."The family is usually made up of parents...
"Vainoharhainen skitsofreenikko." Ei tietoa vanhemmista ja hän karkasi sieltä viikkoa ennen kidnappausta.Paranoid schizophrenic. No parents or guardians on record. And she ran away from there one week before the kidnapping.
"se erottaisi pojan vanhemmista."he'd separate the boy from his parents."
- Drillin kanssa kyse ei ole koskaan lapsesta vaan mihin heillä on pääsy, heidän vanhemmista.With Drill, it's not about the child. It never is. It's about who they have access to... their parents.
- Eikö ole muuta? Mitä? - En puhunut kuolleista vanhemmistaWhat, I didn't say anything about his dead parents!
"Tulin häpäisemään esikoisenne" ei oikein uppoa vanhempiin.Besides, "l'm here to violate your first-born" never goes over with parents.
"katkaisemaan yhteyden vaimoni vanhempiin.""You asked her and me to disconnect from her parents "because of something trivial they did years ago."
- Välit vanhempiin on säilytettävä.What kind of a person cuts their parents off? I don't know.
-Onko vanhempiin saatu yhteyttä?Have you managed to contact his parents yet?
-Otitteko yhteyttä Madisonin vanhempiin?Did you contact Madison's parents?
- En, mutta jotain minun vanhemmilla on.Not me, my parents a little.
- Muilla vanhemmilla on oikeus tietää.For God's sake, don't you think... that other parents have a right to know this?
- Onko Emilyn vanhemmilla?The Waltham residence. ls this Emily's parents' house?
- Onko vanhemmilla osoitetta?Do his parents have an address for that?
- Taubin vanhemmilla on - talviosaketalo Floridassa, mutta he asuvat New Yorkissa.Taub's parents have a winter condo in florida,
- Hienoa. Olet kirjoittanut hänelle vanhemmilta jo kauan.You've written letters to him from his parents for a long time, right?
- Kirje siis oli Sabrinan vanhemmilta?So the letter was actually from her parents?
- Kuulen tästä varmasti vanhemmilta.I'm so gonna hear from the parents on this one.
- Kysy vanhemmilta, minä en sitä tiedä.You'd have to ask my parents, they wouldn't tell me.
- Lindan äiti kertoi. Dave pyysi vanhemmilta lupaa.Dave asked her parents' permission to marry her.
"Jos leskellä on lapsia tai lapsenlapsia - oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan perhekuntaansa - ja maksamaan velkansa vanhemmille, sillä se on Jumalan mielen mukaista.""But if any widow hath children or grandchildren... let them learn first to show piety towards their own family... and to requite their parents... for this is acceptable in the sight of God."
"ja kerro Seanin vanhemmille, että hän kuoli rohkeasti virantoimituksessa."and tell his parents that Sean died valiantly in the line of duty.
(Pasa:) Ne lähetetään sun babushkalle ja vanhemmille.We'll send them to your grandma. And to your parents.
- Drew Sharpin vanhemmille.Mr. and Mrs., uh, who? Drew Sharp's parents.
- Entä jos kerron tytön vanhemmille?-[ Horn Honks ] What if I tell her parents?
- Herra presidentti. Toimikaa, miten parhaaksi näette, mutta me toimimme vanhempina.- Mr. President, you're proceeding as you must, but we must act as the parents of our children.
Emme ole täällä kuitenkaan poliiseina vaan vanhempina.But we are not here as cops. We're here as parents.
En tiedä siitä normaaleina vanhempina olemisesta, - mutta lopusta voimme valehdella itsemme kuiville.Wha--I mean, that normal parents thing, I don't know about. We certainly can lie our way around the rest of it.I mean--
Epäilevät meitä vanhempina.They'll say we're unfit to be parents. Everybody's already suspicious.
Haluan mennä tuonne yhdessä... Carterin vanhempina.I wanna go out there together... as Carter's parents.
- Geenimuunnokset, joita tehdään - taisteluosastojen jäseniin, kuten minuun, aiheuttavat - että vanhemmiksi tulomme on päivien asia.With genetic modifications put into someone born into a battle unit like myself, essentially we're going to be parents in a matter of solar days.
- Joitain ihmisiä ei vain olla luotu vanhemmiksi.You know, some people just aren't meant to be parents.
- Tiedäthän, meidän lapsemme erotetaan, ja - rouva Murray on varma ettemme ole sopivia vanhemmiksi.Oh,you know,our kid's about to be suspended,and,uh, mrs.Murray is convinced we're unfit parents.
Aloin miettiä, olemmeko valmiita vanhemmiksi.I... I just started freaking out about whether we're ready to be parents.
Ansaitsemaksesi vanhemmiksi.We've tried to become the parents you deserve.
He löytyivät autosta vanhempineen, läheltä Hope Streetiä.Found in a car with their parents,near Hope Street.
Huomasin juuri Pierren vanhempineen istuvan aitiossa.É just spotted Pierre and his parents sitting up in the box.
Hänellä oli kokonainen elämä vanhempineen kaikkineen, enkä minä tiedä siitä mitään. Ellei ilmiselvää lasketa.I mean, he had an entire life with parents and everything, and I don't really know anything about it, except for... the obvious.
Kirjaajan mukaan Salomina vanhempineen asuu täällä.According to the registrar, Salomina and her parents live here.
Morsiameni Cynthia vanhempineen.This is my fiancée, Cynthia, Her parents, Ed and Lillian Baxter.
"Särkynyt koti, psyykkinen ja fyysinen pahoinpitely, vanhemman kuolema."Broken homes, mental and physical abuse, abandonment by or death of a parent.
- Halusin tavata vanhemman.I told you I wanted to see a parent.
- He tahtovat oikean vanhemman.They want a parent. A real parent.
- Ja olen pahoillani, mutta jos tuo oli yrityksesi vanhemman neuvoksi, niin se oli aika heikkoa.And I'm sorry, but if that was your attempt at parental advice, that was pretty lame.
- Se oli vanhemman tehtävä.It was a parent mission.
- Hyväksikäyttäjä syyttää usein viatonta vanhempaa ja hyödyntää viranomaisten apua.- Unfortunately, it's not that uncommon for an abusive parent to accuse the innocent parent and then use the authorities to help track down the child.
- Mitä? Tiedätkö, ettet voi kuulustella alaikäistä ilman vanhempaa?You are aware that you can't question a juvenile without a parent present?
-Soita, kun saan sata vanhempaa.Listen, I'll call you when I get my first 100 parents.
400 vanhempaa ja 18 opettajaa.That's 400 parents, 18 teachers.
58 vanhempaa, 30 lasta, 2 valmentajaa ja 5 työntekijää.58 parents, 30 kids, two coaches, and five rink employees.
Hän siis pystyy edistämään hormonin tuotantoa kenessä tahansa hänen lähellään olevassa ihmisessä ei siis välttämättä vain vanhemmassa.Well, whatever his name is has the ability to induce production of the hormone in anyone who's nearby... in close proximity or in contact with him. It doesn't necessarily have to be the birth parent either.
-Riippuu varmaankin vanhemmasta.I guess I would take that on a parent-by-parent basis.
Ei tämä ole kilpailu - huonommasta vanhemmasta.Look, it's not a competition to see who can be the worst parent!
Lapsi hyötyy eniten kahdesta vanhemmasta.I mean, it's commonly believed that, um, a child benefits mostly from the presence of two parents.
Minä voisin kertoa, että olen vetänyt tätä ryhmää kaksi vuotta, - enkä ole koskaan kuullutkaan vanhemmasta joka olisi osannut, ymmärräthän?Now, let me just say, I've been running this group for two years now, and I have never heard from a parent who has figured that one out. Right?
Onko se sinusta merkki vastuullisesta vanhemmasta?Does that really strike you as responsible parenting?
Cheerleader etsii biologisia vanhempaan vastausten toivossa.The cheerleader searches her birth-parents for answers.
Opetusuudistusasiakirja, jonka allekirjoitan tänään vaikuttaa jokaiseen lapseen ja vanhempaan Yhdysvalloissa, takaa paremmin koulutettua työvoimaa tuleviksi vuosikymmeniksi ja vahvistaa Amerikan ylivoimaa älyllisenä supervaltana."The education reform and achievement act that I sign into law today will affect every child and parent in the United States, will ensure a better educated workforce for decades to come, and will reinforce America's preeminence as an intellectual superpower.
Perustuslain 42. artikla - viittaa nuhteettomaan vanhempaan.Article 42 of the Constitution... refers to a blameless parent.
- Molempien vanhemmalla olisi pitänyt... - Sattumaltako siskollasikin on tuuheat hiukset?They both would have to have a parent-- is it a coincidence that your sister has great hair?
Ei edes vanhemmalla.Not even a parent's.
Ja nyt kahdella vanhemmalla on pääsy CIA:han.And now we have two parents with access to the CIA building.
Kyllä, jokaisella vanhemmalla on oma tyylinsä.Yes, each parent has their own style.
Lähiöt ovat täynnä vanhempia, ja jokaisella vanhemmalla on oma tyylinsä.The suburbs are full of parents, and each parent has their own style.
- Näytät eksyneeltä vanhemmalta.- You look like a lost parent.
Biologiselta vanhemmalta, vai mitä?- Biological parent, right? - Right. I know you took biology.
Blondi vauva kahdelta tummatukkaiselta vanhemmalta.Blonde-haired kid from two dark-haired parents.
Huolehtivaiselta vanhemmalta.As in respectfully parental?
Hyvä on. Sain hamsterit eräältä vanhemmalta, joka tuli Ecuadorista. Siellä hamstereilla kai on hännät.Well, those hamsters were given to my class by a parent who just came back from Ecuador where I now know hamsters have tails.
Hän on kuin vanhemmalle esiintyvä lapsi.Like a child performing for a parent.
Lapselta vanhemmalle.Children to parents.
Meille ei opeteta, miten puhua vanhemmalle, - jonka lapselle tehdään suuri aivoleikkaus.One of the things they don't teach us in medical school is how to talk to a parent whose child is undergoing major brain surgery.
On varmaan upea hetki vanhemmalle kun lapsi toteuttaa unelmansa.And it must be such an amazing feeling for a parent, seeing their child realize a dream.
Pahinta, mitä vanhemmalle voi tapahtui - oman lapsen menettämisen jälkeen - on nähdä lapsen kulkevan kohti samaa elämää, joka itsellä on ollut.You know the worst thing for a parent, second after losing a child? Watching your child head for the same life you had and you can't stop it.
- Huolestuneena vanhempana - haluatte kai että etsimme sitä? Miten vaan.And, as a concerned parent, you're going to ask me to put out a broadcast, aren't you?
- Pidä minua surevana vanhempana.Think of me as a grieving parent. Grand theft, buddy;
- Raadan vanhempana - aivan kuin Michaelkin.- Oh, come on! I'm a parent.
- Siinä ajassa ei käsitellä - puutteitasi vanhempana, sekä yleensäkin ihmisenä.It's hardly enough time to cover your inadequacies as both a parent and a Human being in general.
- Tai vanhempana olemisen vastuusta.- Or perhaps it's the burden of parenthood.
"Hakija ei sovi vanhemmaksi.""Fine candidate is found to be an unsuitable parent."
- Kaikkien vuosien jälkeen aloit sitten vanhemmaksi!Oh, good! After all these years, you finally decided to be a parent!
- Sinua ei ole tarkoitettu vanhemmaksi.- Your not meant to be a parent.
- Sinusta ei ole vanhemmaksi.Well, you're not up to being a parent at all.
-Moni ei kelpaa vanhemmaksi.It's just that there are so many people in the world who shouldn't be parents.
"Ensisijainen vanhempi" viittaa siihen, että on olemassa toissijainen vanhempi.A primary care parent implies that there's some kind of secondary care parent.
"Nuhteeton vanhempi ei saa olla vähempiosainen oikeudessaan -"A blameless parent shall not be deprived of his or her right...
- En halua olla tunkeileva vanhempi. - Myöhäistä.- Now, Morris, I don't want to be one of those pushy parents.
- Et ole ollut vanhempi.And you really haven't been much of a parent lately,
- Hän ei ole vanhempi.- He's not a parent!

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

vanhempainvapaa
parental leave
vanheneminen
aging
valitsijamies
elector
valtuuskunta
delegation
valvontaelin
thing
vammaisurheilulaji
disability sport
valtuustoryhmä
thing
vankeustuomio
prison sentence
vanhainkoti
nursing home
vanhentumissääntö
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'parent':

None found.
Learning languages?