Tiede noun declension

Finnish
66 examples

Conjugation of tiede

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
tieteet
sciences
tieteet
sciences
tieteiden
(of) sciences
tieteitä
(part of) sciences
tieteissä
(in) sciences
tieteistä
(out of) sciences
tieteisiin
(into) sciences
tieteillä
(at) sciences
tieteiltä
(from) sciences
tieteille
(onto) sciences
tieteinä
(as) sciences
tieteiksi
(into) sciences
tietein
(with) sciences
tieteittä
(without) sciences
tieteineen
(together with) sciences
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
tiede
science
tiede
science
tieteen
science
tieteen
(of) science
tiedettä
(part of) science
tieteessä
(in) science
tieteestä
(out of) science
tieteeseen
(into) science
tieteellä
(at) science
tieteeltä
(from) science
tieteelle
(onto) science
tieteenä
(as) science
tieteeksi
(into) science
tieteettä
(without) science

Examples of tiede

Example in FinnishTranslation in English
"Kysymykseen kuinka tieteet ja taiteet vaikuttavat - ihmisten moraaliin, Rousseau vastasi:"To the question how sciences and arts affect people's morals, Rousseau answered:
Ajattelu ei johda tietämiseen niin kuin tieteet.Thinking does not bring knowledge, as do the sciences.
Sosiaaliset tieteet ovat suurimmalta osin humpuukia.The social sciences are largely hokum.
Psykologia todisti jälleen kerran, että se tieteiden idiootti.And psychology has once again proved itself the doofus of the sciences. Well, maybe.
Sovellettujen tieteiden osasto.Applied sciences.
He eivät tietenkään arvosta ihmiselämää - mutta arvostavat kuitenkin taiteita ja tieteitä.No respect for human life, of course, but a respect for the arts and the sciences, at least.
Se on myös oleva koulu, jossa opetetaan taiteita ja tieteitäIt will also be a school where all arts and sciences are taught. My children!
Sinun täytyy suunnitella ohjelma, joka on suunnattu kouluikäisiin ja asettaa heidät akateemiselle polulle kohti kovia tieteitä.You need to design a program that targets girls at the middle-school level and sets them on an academic track towards the hard sciences.
Älkää sanoko, että harrastatte myös tieteitä?Don't tell me you are also versed in the sciences?
Kaikki jotka keskustelivat tietyistä teorioista ja tieteistä- jotka ylettyivät maapallon ulkopuolelle, poltettiin roviolla.- Anyone who discussed various theories and the sciences - as to what was going on outside of our planet - more than lost their lives.
Ihminen, arvoltaan luutnantti, erikoistunut tieteisiin.Human, rank of Lieutenant with a specialty in the sciences.
"Hullun aivot sulattavat - filosofian hullutukseksi - tieteen taikauskoksi - ja taiteen pikkumaisuudeksi.""A fool's brain digests philosophy into folly, science into superstition and art into pedantry.
"Teillä oli onnea, kun yliopisto palkkasi teidät" "vaikka ette ole tehnyt tutkimustyötä 25 vuoteen" "vaan kirjoittanut kirjoja" "jotka muuttavat tieteen käsitteet anekdooteiksi" "jotka tyhmennätte lisäämällä niihin huomautuksia vatsan toiminnasta.""How fortunate for you that the university's "chosen to hire you, despite the fact "that you've done no original research in 25 years, "and instead have written a series of popular books " that reduce the great concepts of science "to a series of anecdotes,
"tieteen kehitykset - joiden oletetaan laajentavan - tietämystämme universumista - ilman huolellista kontrollia - tuhoavat maailman jonka tunnemme"."the advances of science," "which are supposed to expand" "our knowledge of the universe,"
- Aivan. Teiltä puuttuu yhteistyökykyä, mikä on tärkeä taito tieteen alalla.Neither of you is gifted at the art of collaboration, which is most crucial in science.
- Anna tieteen poistaa riskit suhteesta.Let science take the risk out of.. out of the romance.
"Ajan herrojen tiedettä." Mitä ajan herrojen tiedettä?Time Lord science? WHAT Time Lord science?
"Et joudu hankaluuksiin, saat hommalle rahoituksen ja se on vankkaa tiedettä.""You won't get in trouble doing that, you can get it funded and it's solid science."
"Tektonofysiikka on tämän päivän tiedettä, ei huomisen.""Tectonophysics is the science of now, not tomorrow."
"Uskoakseni se hyödyttäisi tiedettä.""My decision to do so "is, I believe, in the best interest of science.
- Adam Savage... - 70-prosenttisesti tiedettä. - Ja Jamie Hyneman.Adam savage... 70% chance of science.
"Jokainen edistysaskel tieteessä on lähtöisin rohkeudesta kuvitella.""Every great advance in science has issued from a new audacity of imagination."
"Leonard, olet taitava tieteessä.- Mm-hmm. "Dear Leonard, you're really good at science.
- Alkoi uusi kausi tieteessä.And a new era in human science was born.
- Mikään ei ole varmaa tieteessä.- In science, nothing is certain.
- Oletko varma? Sitähän käytetään tieteessä kaikkeen.All science are developed in this way.
- Alkeelliset lajit syyttäisivät meitä taikuudesta. Kyse on kuitenkin silkasta tieteestä.- Primitive species would accuse us of magic but it's merely the tender application of science.
- Emme puhu Jumalasta - emmekä tieteestä tällä matkalla. Lyyriset purkaukset rikkovat sopimustamme.Reciting poetry is against our agreement not to discuss God or science on this trip.
- Kieltäytykää puolikypsästä tieteestä - ja ylikypsästä leivästä.Say no to half-baked science and overbaked bread.
- Minä murehdin tieteestä.I'll worry about the science.
- Mitä sinä tieteestä tiedät?What would you know about science,
"Blogi voisi keskittyä tieteeseen sutaistujen tekeleiden sijasta.""I wish this blog would devote itself to real science "instead of wasting our time with crackpot, wannabe theoreticians in a rush to publish".
- En usko Jumalaan, vaan tieteeseen.I don't believe in God, I believe in science.
- Intohimo - tieteeseen.- Passion... for science.
- Jos uskoo tieteeseen.But there's other versions, and in these other versions, - everything goes our way. - Assuming you believe in science.
- Mexico kuulostaisi hyvältä. - Mexico! ehkä sinun pitäisi keskittyä tieteeseen..You didn't want to hear about the science when it could have made a difference.
"Mitä saavutamme tieteellä, on loppujen lopuksi surkeutta.""What we gain by science is, after all, sadness."
- Et voi tieteellä puolustaa voittoasi.You're not gonna science your way to a win, here.
- Että tieteellä on paikkansa poliisintyössä.It means science has a place in police work.
- Hän muuttaa tieteellä ihmisen toiseksi.Because he relies upon his science to transform one person into another.
- Kuka tieteellä leikkii Jumalaa.Who uses science to play god.
Deathlok sai kykynsä tieteeltä.This one, the one they call Deathlok ... his modifications are mechanical, bestowed by science, by man.
Minusta se kuulostaa tieteeltä.That sounds like science to me.
Olemme lahja sekä Jumalalta että tieteeltä.We are the gift of both God and science.
Olemme tottuneet tieteen voimaan - ja kun meitä kohtasi onnettomuus kysyimme tieteeltä: "Miksi?"We have become accustomed to the power of science so when we were struck down, we turned to science and asked, "Why?"
On aikoja, jolloin tieteeltä näyttää loppuneen vastaukset - ja meidän täytyy turvautua niihin, joilla on erikoislahja.There are times when science seems to have run out of answers, and we have to turn to those with a special gift.
- En pidä tästä paidasta - joten uhraan sen tieteelle.I never really liked this shirt, so, hey, I'm happy to sacrifice it to science.
- Hän jättää ruumiinsa tieteelle.She leaves her body to science.
- Ja tieteelle.- and science.
- Ja valtava harppaus tieteelle.And a giant leap for science.
- Olen iso juomari, uhraan osani tieteelle.I'm the big drinker. Doing my part for science.
Gaia-hypoteesi toimii pikemminkin vertauskuvana kuin tieteenä.In general, I-I'm not sure about that kind of Gaia theory. I think it works more as a metaphor than science in many ways.
Hypnoosi tieteenä perustuu sille, niin kuin useimmat TV-mainoksetkin.The science of hypnosis is predicated on it, as are TV commercials.
Kumpikaan meistä... ei pitänyt psykologiaa tieteenä.See, I don't consider psychology a science... and neither did Dr. Lecter.
Ne, jotka omistautuvat sille, pitävät sitä tieteenä.The ones who devote their lives to it, for the most part, insist it is a science.
OngeImia tuIee jos aIkaa pitää uskomuksiaan tieteenäThe problems arise when people mistake their beliefs for the science.
- Uskontoa, joka on naamioitu tieteeksi.Religion masquerading as science, young man.
Esi-isäsi kutsuivat sitä taikuudeksi. Sinä tieteeksi.Your ancestors called it magic, and you call it science.
Et voi väittää tätä tieteeksi.Larry, you cannot go about defending this as science.
Jotkut kutsuvat tätä tieteeksi, mutta pidän "taikuutta" parempana.Some would call this science, but I prefer the term... magic.
Kutsun tätä prosessia "tieteeksi."I call the process "science."
"Hurraa, tiede, hoo", vai?"Hurrah for science, whoo"?
"Ihme kyllä ihmisten kaipaama tarkoitus elämälle on asia, johon tiede ei pysty vastaamaan"."Ironically the thing people are most hungry for- -meaning- -is the one thing science hasn't been able to give them."
"Mutta minulla oli tiede apunani."But I had science at my fingertips.
"Tiede, tiede, tiede, suurempi.""Science, science, science, bigger."
"Toisinaan tiede on kuin katsoisi maalin kuivumista.""you know, man, sometimes... "science is literally like watching paint dry."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

skede
skateboard
taide
art
tiera
snow that sticks to
tieto
knowledge
tilde
tilde
tilke
stuffing
tisle
distillment
tähde
residue

Similar but longer

tiedote
bulletin

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'science':

None found.