Sota noun declension

Finnish
88 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
sodat
wars
sodat
wars
sotien
(of) wars
sotia
(part of) wars
sodissa
(in) wars
sodista
(out of) wars
sotiin
(into) wars
sodilla
(at) wars
sodilta
(from) wars
sodille
(onto) wars
sotina
(as) wars
sodiksi
(into) wars
sodin
(with) wars
soditta
(without) wars
sotineen
(together with) wars
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
sota
war
sota
war
sodan
war
sodan
(of) war
sotaa
(part of) war
sodassa
(in) war
sodasta
(out of) war
sotaan
(into) war
sodalla
(at) war
sodalta
(from) war
sodalle
(onto) war
sotana
(as) war
sodaksi
(into) war
sodatta
(without) war

Examples of sota

Example in FinnishTranslation in English
"Hyvästi, töyhdöt, sodat uljaat,"- "jotka himosta kunnian teette!"Farewell the plumed troops and the big wars that make ambition virtue.
"Hän lopettaa sodat maan ääriin saakka." -"He maketh wars to cease in all the world;
"Juutalaiset aloittavat kaikki sodat". Ase joka huoneessa hänen asunnossaan.[Falk:] "Jews start all wars." A gun in every room of his apartment!
"Juutalaiset aloittavat kaikki sodat.""Jews start all wars."
"Miksi 1. maailmansotaa sanottiin 'sodaksi joka lopettaa sodat'?""Why did they call World War I 'the war to end all wars'?"
En vaaranna Robinin henkeä miehesi sotien takia.And I will not risk Robin's life to get caught up in another of your husband's wars.
Frisbeet keksi vuonna 1928 seurapiirikaunotar Lady Lucinda Frisbee ehkäisemään tylsyyttä sotien välissä.Frisbees were invented in 1928 by society beauty Lady Lucinda Frisbee to relieve the boredom between the wars.
He asettuivat köyhille ja sotien raatelemille alueille.They expanded their power by basing themselves in economically poor regions that had been devastated by recurring wars.
Hän on Balkanin sotien veteraani.after these wars in the Balkans. He's a veteran.
Hänen paostaan alkoi sotien tarina.With his flight began the history of wars.
- Antropologien mukaan sotia puhkeaa, kun naimattomien, alle 25-vuotiaiden miesten määrä asukasluvussa kasvaa.Anthropologists have theorized that wars break out when there's an increase in the population of unmarried men under the age of 25
- Federaatio ei suorita salaisia sotia.The Federation does not conduct secret wars.
- Gerald, maailmalla käydään sotia.Gerald, look. There's wars breaking out all over the world.
- Hänen korkeutensa vastustaa kaikkia sotia.Ηis Majesty is against all wars.
- Meillä voi olla kiihkoa, mutta kiihkolla ei voiteta sotia!We may have passion but passion does not win wars! Come up here Keiki, come on... this child sunk a cruise ship by himself.
- Ei sodissa vaan maailmanlaajuisissa yhteenotoissa.Not wars, global struggles.
- Eikö armeija taistele sodissa?Doesn't the Army have to fight in wars?
- Kenen luulet taistelevan sodissa?Who do you think they get to fight these wars?
-Hän esiintyy ainoastaan sodissa.- He doesn't play police actions, just wars.
Amerikan järjettömissä sodissa ja he suojelevat -America's senseless wars and they're gonna protect
"...joka on sodista kauhistuttavin ja tuhoisin."into the most terrible and disastrous of all wars.
"Kostamme Amerikalle sen sodista muslimimaailmaa vastaan."We will avenge the America wars on the Muslim world.
- Höpsis. Lenny ja minä olemme selvinneet sodista.Lenny and I, we have been through the wars together.
- Kaikki palkkioita sodista!Bounty from the wars, each favor of the Duke,
- Kapteeni Ruthven oli palannut sodista.Captain Ruthven had returned from the wars.
"Mikä venäläinen novelli - sisältää yli viisisataa roolihahmoa - ja sijoittuu Napoleonin aikaisiin sotiin?""What Russian novel... "embracing more than five hundred characters... "is set in the Napoleonic wars?"
"Vanhurskaiden muslimien" "ei pitäisi osallistua sotiin, joissa tapetaan ihmisiä.""We believe that we who have declared ourselves "to be righteous Muslims "should not participate in any wars which take the lives of others. "
Ajattele miljoonia, jotka lähetettiin heidän johtajiensa päättämiin sotiin.Think of the millions drafted into wars decided by their leaders.
Dolohovin kaltaiset kelpaavat vain sotiin.Men like Dolokhov are only good for wars.
Ei ole kyse ihannoinnista, jos kunnioittaa ihmisiä, jotka lähtivät sotiin, joissa me emme halunneet liata käsiämme. Uskon kyllä heihin.I don't think it's fetishizing to admire people who signed up to fight a couple of wars that neither one of us wanted to dirty our hands with, but I do give them the benefit of the doubt.
Minä uskon rauhaan. En usko. että sodilla saavutetaan mitään.It is because I believe in peace and have no faith in what wars bring.
Mutta mitä mieltä on uusilla alueilla ja jatkuvilla sodilla?But what's the use of new territories and wars, wars, wars again?
Hänen unelmansa oli, - että maailma välttyisi tulevaisuudessa suurilta sodilta.His dream was that the world could avoid great wars in the future.
! Me voimme estää sodan.There doesn't have to be a war!
"..elossa ja terveitä, mitä sodan runtelema Suomi ei voi taata.""...regain the life and health war-torn Finland couldn't give."
"Atomipommi teki tulevaisuuden sodan näkymän sietämättömäksi." Yksi mies ei koskaan unohtanut noita sanoja."The atomic bomb made the prospect of future war unendurable".
"Bavarialainen antoi osoitteensa, jotta voin tulla käymään sodan päätyttyä. "- "A Bavarian gave me his address, to visit him when the war is over."
"Donilla ja minulla on suunnitelmia sodan jälkeen."Don and I have been making plans for after the war.
"Arthur palaa eikä sotaa enää ole"."Come with all good things, and war shall be no more."
"Caesar ylitti jäiset Alpit" - "ja uumoili mielessään tulevaa sotaa."How swiftly Caesar had surmounted the icy Alps and in his mind conceived immense upheavals, coming war.
"En kannata väkivaltaa enkä sotaa."I'm against violence. I don't agree with your war."
"Ennen sotaa enkelten kaupunkia oli siunattu kahdella nyrkkeilijällä."Before the war, the City of Angels "was graced with two local fighters,
"Haluja ja pelkoja, viettelyksiä ja terroria... - kaipauksen ja kauhun sotaa hänen kauniissa ja nuoressa vartalossaan""Desire and fear, temptation and terror... "...yearning and horror warred within her beautiful young body."
"Anteeksi häiriö, mutta olemme sodassa."Pardon our pushiness, but it's war after all.
"En halua häiritä neuvottelujanne liennytyksestä USA:n kanssa..." "...mutta teidän on syytä tietää, että olemme sodassa USA:n kanssa."I do not want to hinder your talks with the American president about detente but I think you should know we are presently in a state of war with the United States. "
"Olette siksi syyllinen kaikkiin petoksiin, raiskauksiin, tuhotöihin" "vahinkoihin, tuhoihin ja tihutöihin, joita maassamme sodassa tehtiin."And are therefore guilty of all the treasons, rapings, burnings, spoils desolations, damages and mischiefs to the nation committed in the said war.
"Se on miljardiluokan bisnes." Siitä tässä sodassa on kyse!"...a $1.4 billion industry." That's what this war is about.
"Sen viisaus takaa seuraajilleen ikuisen rauhan - ja sen armeijan mystiset voimat - varmistavat voiton viimeisessä sodassa."Being a citizen there promises eternal peace, and the army witb mysterious powers promises the victory for the fimal war.
"Emme tule, ellemme saa puhua sodasta.""We don't go unless we answer what we feel about the war."
"En enää puhu kirjoista tai pitkästä sodasta.""I will talk no more of books or the long war,
"En yllättyisi, jos Wykowski palaisi sodasta kunniamitali rinnassaan.""It wouldn't surprise me if Wykowski came out of the war with the Medal of Honor."
"Entä aidsista, sodasta, kurjuudesta ja ihanasta kivusta?"How'd you like that AIDS and that war and that misery and all that lovely pain?"
"Kaksi johtavaa kampanjastrategia keskustelee tänään sodasta." He olivat hyviä vieraita."We'll have two top campaign strategists here in the studio to debate the war right after this."
"Jos olisin valkoinen, saisin nyrkkeillä enkä joutuisi sotaan.""If I went to war, I would probably be in one of them boxing things like Joe Louis. I wouldn't be really fighting in the war."
"Lupaatte rauhaa kaikille ja valmistaudutte sotaan.""You talk of times of peace for all, and then prepare for war."
"Lupaatte rauhaa kaikille, ja valmistaudutte sotaan.""YOu talk of times of peace for all, and then prepare for war"
"Paholaiset pakenevat, kun hyvä mies lähtee sotaan."The oldest. "Demons run when a good man goes to war. "
"ehtii valmistautua sotaan ja rakentaa pomminsa valmiiksi.""...prepare for war by completing their bomb."
"Välittömällä ja tuhoisalla sodalla." Ajatelkaapa sitä."Immediate and terrible war. " Think about it.
"Välittömällä ja tuhoisalla sodalla.""Immediate and terrible war. "
- Mitä Hitler voittaa sodalla?I don't believe that Hitler'd be so silly. What would he expect to gain by having a war?
- Yksi: Mitä nämä ihmiset toivovat saavuttavansa sodalla?What, in your opinion, do these people hope to gain from this war?
Aika rakastaa ja aika vihata - aika on sodalla ja aikansa rauhalla.And a time to every purpose under the heaven. A time to love, and a time to hate. A time of war, and a time of peace.
- Ei kuulosta sodalta Iranissa.- No. Well, that doesn't sound like war with Iran.
- Ei, mutta sodalta tämä tuntuu.- It's not really a war though. - No, it kind of feels like it though.
- Kuulostaa täydeltä sodalta.Sounds like a damn war. Right there.
- Sivilisaation pelastaminen - maailmanlaajuiselta sodalta ja kaaokselta on mielestäni sellainen, mutta omapahan on isäsi.Saving civilization from global chaos and war seems worthy, but he's your father.
En piilota heitä sodalta. He eivät haluaisi sitä."I don't want to hide them, as the war continues."
- Herrat, liiketoimille - ja sodalle.Gentlemen, to business and to the war.
- Hän saa syyn sodalle.He will have his premise for war.
- Niin monta. Kaiken kaikkiaan tämä kylä antoi 62 poikaansa sodalle.All told, this town gave 62 of its young men to the war.
-Kunnia ei ole riittävä syy sodalle.The honour of our soldiery. Honour and valour alone cannot justify warfare.
Anna sodalle mahdollisuus.Give war a chance.
Meidän täytyy ajatella tämä viikonloppu sotana.Okay, we need to think of this weekend like a war.
Muhajedinit näkevät sen pyhänä sotana NL.ää vastaan.Okay. A holy war against the Soviets.
Niin miesmäistä pitää taistelua sotana.How like a man to mistake the battle for a war.
Se alkoi sotana" "ja vihamielisinä toimina ja sitten...""It began at first by wars and acts of hostility... "and then..."
Sitten pidämme tätä taloudellisena sotana.Then we will regard this as an act of economic war.
"Miksi 1. maailmansotaa sanottiin 'sodaksi joka lopettaa sodat'?""Why did they call World War I 'the war to end all wars'?"
"Seattlen taistelu" on muuttumassa sodaksi.The Battle in Seattle has become in a war. Jesus Christ.
1988 kartellien kasvava kilpailu räjähti sodaksi, kun autopommi räjähti rakennuksen edessä, jossa Sebastián perheineen asui.In 1988, the rising rivalry between the two cartels turned into a war after the detonation of a car bomb in front of the building where Escobar's family lived.
Aloin jo luulla tätä sodaksi.I was just getting used to this being a war.
Ei kai sitä voi sanoa sodaksi?Not exactly war, is it?
"7. heinäkuuta 1937 syttyi sota Kiinaa vastaan."On July 7th, 1937, war with China erupts.
"Aloita pyhä sota Ozissa, sota, joka sytyttää taivaan palamaan."Start a holy war right here in Oz. A war that will set fire on the sky."
"Helter Skelter" tulee olemaan viimeinen sota maan pinnalla.Helter Skelter will be the last war on the face of the earth.
"Isä, etkö nähnyt, että sota oli väistämätöntä kun tuotitte niukkuutta?"Dad, couldn't you see, that war was inevitable when you produce scarcity when you produce scarcity?
"Ja taivaassa oli sota."And there was war in heaven.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afta
oral ulcer
aita
fence
data
data
eeta
eta
feta
feta
hota
thing
ilta
evening
jata
thing
jota
iota
kita
maw
kota
capsule
lata
field drag
muta
mire
nata
fescue
nuta
youth club

Similar but longer

softa
software
sonta
dung
sotija
fighter
sotka
bluebill
sotta
thing

Random

sota-asiakirja
war document
sotadokumentti
war document
sosialidemokraatti
thing
sormustimellinen
thimbleful
sontsa
umbrella
sormenjälkitutkimus
dactyloscopy
sosiologi
sociologist
sotaoikeus
courtmartial
sosiaalidarvinismi
social darwinism
sotamuistomerkki
war memorial

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'war':

None found.
Learning languages?