Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Protoni noun declension

Finnish
29 examples

Conjugation of protoni

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
protonit
protons
protonit
protons
protonien
(of) protons
protoneita
(part of) protons
protoneissa
(in) protons
protoneista
(out of) protons
protoneihin
(into) protons
protoneilla
(at) protons
protoneilta
(from) protons
protoneille
(onto) protons
protoneina
(as) protons
protoneiksi
(into) protons
protonein
(with) protons
protoneitta
(without) protons
protoneineen
(together with) protons
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
protoni
proton
protoni
proton
protonin
proton
protonin
(of) proton
protonia
(part of) proton
protonissa
(in) proton
protonista
(out of) proton
protoniin
(into) proton
protonilla
(at) proton
protonilta
(from) proton
protonille
(onto) proton
protonina
(as) proton
protoniksi
(into) proton
protonitta
(without) proton

Examples of protoni

Example in FinnishTranslation in English
Huhu kuuluu, protonit ovat uusia elektroneja.Word is, protons are the new electrons.
Järjestä protonit ja neutronit näyttelyhalleja käyttäen. Tämä on uskomatonta.Structre protons and neutrons using flags the pavillions as the framework.
Nämä protonit ja neutronit, ovat minkä sisällä? - Atomin ytimen?These protons and these neutrons, they're inside of...what?
Ainoa metafora jonka tiedän protonien ja neutronien lisäksi - ja usko pois, niin näissä olosuhteissa valitsin paremman vaihtoehdon.Yeah, well, the only other metaphor I had Involved protons and neutrons, and believe me, Under the circumstances, I went with the stronger choice.
Energisen tyttösen harrastuksiin kuuluvat protonien puolitus ja tammi!This perky gal-on-the-go's hobbies Include splitting protons and checkers.
Kiihdytin nopeuttaa protonien vauhdin melkein valonnopeuden tasolle.Sotheacceleratorbooststhebeamofprotons toalmostthespeedoflight.
Saanen protoneita 30 sekunnin välein.That should be enough to keep it going. l think l can generate enough protons in the sensor array for a burst every 30 seconds.
Voit alkaa lajitella protoneita ja ja neutroneita sillä välin kun minä rakennan hiiliatomeita.You can start sorting protons and neutrons while I build carbon atoms.
Älkää tehkö tästä vaikeaa, - mutta mitä me lisäämme tässä tapauksessa, protoneita ja...Don't make this hard, but what are we adding here -- protons and...
Atomin ydin koostuu positiivisesti latautuneista protoneista, - ja negatiivisesti latautuneista neutroneista.The atom nucleus is comprised of positively-charged protons and neutrally-charged neutrons.
Aurinkotuulet koostuvat protoneista elektroneista, säteilystä ja - tämäntapaisista varautuneista hiukkasista. jotka saattavat ionisoida ilmakehän, eli - puhaltaa sen pois.The solar wind is made of protons, electrons, cosmic rays, all of these kinds of charged particles that could ionize the atmosphere, as we call, sputter it away.
Muistakaa, että nämä sidokset toimivat aliavaruustasolla... Mikä auttaa niitä voittamaan ydinten poistovoiman. Ja saavuttamaan tilan, missä niiden elektronit sulautuvat protoneihin, ja silloin ne kärventyvät.Remember,this bond is occurring on a subspace level- which helps get them past the normal repulsive force between nuclei- to the point where their electrons are fusing with their protons, and once that starts happening,they're toast.
Suunnattua aurinkopommitusta. Ehkä korkeajännitteisillä protoneilla.Directed bombardment of the sun, perhaps with highly charged protons.
Aikojen alussa - koko universumi oli puristunut protonin kokoiseen tilaan.It began as a singularity, the entire universe compressed into a space the size of a proton.
Hänen saavutettuaan optiminopeuden päästämme sinne vedyn protonin.Once Barry reaches optimum speed, we then launch a hydrogen proton into the accelerator.
Jaa, ehdotatko että protonin ja neutronin atomimassat yhdistetään?Okay, so you sayin' I add up the atomic masses of the proton and the neutron, right? - Mm-hmm.
Jaksojärjestelmässä ne ovat vain protonin päässä toisistaan.On the periodic chart of elements, they're but one proton apart.
Se laite ampuu protonin valonnopeudella kohti antiprotonia, mikä aiheuttaa niiden tuhoutumisen.This thing in France or wherever is gonna shoot a proton at an antiproton and smash it at the speed of light.
-Se ei ole protonia leveämpi mutta sen vetovoima on kuin mustalla aukolla.No wider than a proton but with gravitational fields as powerful as a black hole.
...elektronit kiertävät protonia....electrons revolving around a proton.
Kaksi irralleen erotettua protonia luo voiman muodon.Two protons expelled at each coupling site creates the mode of force.
Lisäsin siihen 71 protonia.I added 71 protons to it.
Neutraalilla klooriatomilla on 17 protonia ja 17 elektronia.Okay, so a neutral chlorine atom has 17 protons and 17 electrons.
Colby, haluan olla tyttöystäväsi enemmän, kuin elektroni haluaa kiinnittyä protoniin.Colby, I want to be your girlfriend more than an electron wants to attach to a proton.
- Heippa, viimeinen protoni.Bye, last proton.
Aika protoni/antiprotoni- tapahtumaan 18,32 minuuttia.Estimated time to proton anti-proton event eighteen minutes thirty-two seconds
Atomi viikko alkaa maanantaina Kansainvälisen protoni neuvoston vastaanotolla.Fission week kicks off on Monday with a reception by the international proton council.
Isäsi on protoni.Your father is a proton.
Korkeajännite protoni-kiihdytin ja aine vaihe-modulaattori.A high-energy proton accelerator and a matter phase modulator.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

plutoni
pluton

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

protokolla
protocol
protoplaneetta
protoplanet
proto
prototype
protestilaulaja
protest singer
propionialdehydi
propionaldehyde
protestivaalit
thing
pronssityö
bronzeworking
pseudoanglismi
thing
provokaattori
provocateur
psykiatria
psychiatry

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'proton':

None found.