Viimeaikainen noun declension

Finnish
50 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
viimeaikainen
recent
viimeaikainen
recent
viimeaikaisen
recent
viimeaikaisen
(of) recent
viimeaikaista
(part of) recent
viimeaikaisessa
(in) recent
viimeaikaisesta
(out of) recent
viimeaikaiseen
(into) recent
viimeaikaisella
(at) recent
viimeaikaiselta
(from) recent
viimeaikaiselle
(onto) recent
viimeaikaisena
(as) recent
viimeaikaiseksi
(into) recent
viimeaikaisetta
(without) recent
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
viimeaikaiset
recent
viimeaikaiset
recent
viimeaikaisten
(of) recent
viimeaikaisia
(part of) recent
viimeaikaisissa
(in) recent
viimeaikaisista
(out of) recent
viimeaikaisiin
(into) recent
viimeaikaisilla
(at) recent
viimeaikaisilta
(from) recent
viimeaikaisille
(onto) recent
viimeaikaisina
(as) recent
viimeaikaisiksi
(into) recent
viimeaikaisin
(with) recent
viimeaikaisitta
(without) recent
viimeaikaisine
(together with) recent

Examples of viimeaikainen

Example in FinnishTranslation in English
- Ehkäpä Peter haluaisi soittaa eilisen - nauhoituksen kaikille ottaen huomioon hänen viimeaikaisen vaaran viehätyksensä.Perhaps Peter would like to play last night's tape Aloud to everyone, Given his recent fondness
Ajattelin, että se olisi selittänyt viimeaikaisen...I just thought it might explain your recent...
Erityisesti viimeaikaisen menetyksemme aikana.To you, Randall for taking such good care of my daughter especially recently with our loss.
Kaupungin viimeaikaisen kaaoksen valossa, - Jonesin reaktio oli masentava faneille, jotka kannattavat heitä.In light of the city's recent chaos Jones ' response was disheartening to the fans who have supported them.
Kun ottaa huomioon viimeaikaisen kehityksen sähköshokkiterapiassa, - lienee ilmeistä, että tiede on tärkeän läpimurron partaalla.Given the most recent developments in electro-shock therapy, I think it's obvious that science is on the cusp of a major breakthrough here.
- Minulla ei ole mitään viimeaikaista tietoa Malcolm Danversista.But I don't have anything recent on Malcolm Danvers. My father?
- Olen lukenut hieman viimeaikaista historiaanne.- I've read some of your recent history.
En voi muistaa mitään viimeaikaista surua.I don't recall any recent grief.
Frank pystyi tavallaan pakenemaan viimeaikaista hukuttautumalla menneisyyteen.In a way, burying himself in the distant past gave Frank an ability to escape the recent.
Hän haastaa Walrusin kapteeniuden hyödyntäen Flintin viimeaikaista alamäkeä.Challenger for the captaincy of the Walrus capitalizing on our friend's recent rough patch.
- Meric, joka nähdään tässä viimeaikaisessa Edwin R. Burrowsin haastattelussa päiviä ennen kun hänen ja Goldstonen tiet erosivat, on kuvaillut elokuvaa kaikkien aikojen parhimmaksi näyttelijäsuorituksekseen.Meric, seen here in a recent interview with Edwin R. Burrows days before he and Goldstone parted ways, has described the movie as his best acting work ever.
Huomasitko mitään erityistä Noahin viimeaikaisessa käytöksessä?Did you notice anything unusual in Noah's behavior recently?
- Onko merkkejä viimeaikaisesta toiminnasta?Now, are there any signs of recent activity? There.
0ranssi maa näytti todistavan viimeaikaisesta vulkaanisesta toiminnasta.It looked like evidence of recent volcanic activity.
Haluan jutella Goldibucksin viimeaikaisesta rahaliikenteestä.Uh, chief, I need to talk to you about some of Goldibucks'... recent financial transactions.
Hyvin vähän viimeaikaisesta.Very, very little. Well, very little recently.
Olen täällä, Reyes, koska kuulimme viimeaikaisesta tapahtumasta.I'm here, Mr. Reyes, because we've heard about your recent... Episode.
Ensinnäkin, mitä tulee Lähi-idän alueen viimeaikaiseen kehitykseen, - haluan toistaa järkähtämättömän tukemme kaikille ihmisille ja oikeuden demokraattiseen prosessiin.- Luther? - Hi! First off, concerning the recent developments in the Middle Eastern region,
Oikean käden rystysissä on useita hiertymiä ja ruhjeita, - jotka viittaisivat viimeaikaiseen tappeluun.There are several light abrasions and contusions on the knuckles of his right hand, consistent with a recent scuffle.
- Liber8:n viimeaikaiset siirrot.What's this? I've been going over Liber8's recent moves.
- Tarkastamme viimeaikaiset kumppanit.They're strange. We'll follow up with any recent partners.
-Alexis Canen luottokorttilasku ja viimeaikaiset ostokset.Alexis Cane's credit-card receipts and recent purchases. Okay.
Entä viimeaikaiset lehtijutut?There's the question of recent press, Mr Selfridge.
Holly, tarkista Danny Halen viimeaikaiset puhelut.Holly, check Danny Hale's phone records, all recent calls.
- Hän tietää olla yrittämättä sitä - viimeaikaisten tekojensa jälkeen.Oh. He knows better than to try that one after his recent track record.
- Vaikken ole loistanut luokkahuoneessa, - uskoisin viimeaikaisten kokemusteni elämän koulussa - opettaneen minulle jotain, minkä haluan jakaa kanssanne.While I may not have excelled in the classroom, I think that my recent experiences in that bigger schoolhouse we call life has taught me a few lessons that I'd like to share with my fellow graduates.
Ben Wilson oli aikaisemmin epäiltynä Saran kidnappauksessa, mutta - viimeaikaisten todisteiden tultua ilmi syytteet Wilsonia vastaan ovat alentuneet - rikospaikalta pakenemiseen ja oikeuden vastustamiseen.Ben Wilson was originally a suspect in Sara's kidnapping, but in light of recent evidence, the charges against Wilson have been reduced to fleeing the scene of a homicide and obstruction of justice.
Etenkin viimeaikaisten intiaaniongelmien valossa.""Especially in view of the recent Indian trouble."
Herra, viimeaikaisten tapahtumien valossa, haluaisitko minun vievän sen pois?ALFRED: Sir: in light of all the recent events, would you like me to remove that?
"Voisiko hallitus kommentoida viimeaikaisia tapahtumia?""Can the government comment on the recent affair?"
Ei näitä viimeaikaisia asioita.Not recently, no.
En ole teeskennellytkään rakastavani sinua ja halveksin viimeaikaisia toimiasi.I've made no pretense of affection for you. I find your recent actions contemptible.
Hän käski sanoa, että hän arvostaa viimeaikaisia tapahtumia.He said to tell you he appreciates the recent headlines.
Katsotaan USA:n hallituksen viimeaikaisia tapahtumia.Let's look at some recent significant events from our friends, the Government of the United States of America.
- Se oli vaikuttava. Toki enemmän olen kiinnostunut viimeaikaisista toimistanne.I found it compelling though I'm primarily interested in your more recent endeavors.
Ensiksi, pahoitteluni - viimeaikaisista masturbaatioista, mutta se on tavallaan sinun vikasi.First of all, uh, apologies for all the recent masturbation, but I got to say, that's kind of on you.
Haastattelussa senaattori McGain lohdutti - heitä, jotka ovat järkyttyneet viimeaikaisista - tarkka-ampujamurhista.In an interview, Senator McCain offered... supportive words for those terrorized by the recent spree... of sniper murders.
Johtuen viimeaikaisista vaihteluista arvostelukyvyssäni, - ja kertaluontoisesta virheestä luottaa toiseen ihmiseen, - joudun valitettavasti ilmoittamaan mittavista lomautuksista.Due to recent fluctuations in my judgment, and the once in a lifetime mistake of trusting another human being, I am saddened to announce massive layoffs.
Kenraali Musharraf on antanut lausunnon viimeaikaisista julkisista kapinoinneista ja luonnehtinut niitä radikaaliryhmien salaliitoksi.General Musharraf has dubbed the recent public uprisings as a conspiracy by radical groups.
Ei keskusteluita - tämän rikoksen yhdistämisestä muihin viimeaikaisiin murhiin.Everyone listen. No discussion relating this crime to any other recent murder.
Halusin verrata kokemuksiasi Hodginsin kanssa viimeaikaisiin aivokemian löytöihin ja omaan tilanteeseeni.I wanted to compare your experience with Hodgins to recent brain chemistry discoveries and my current situation with Booth.
Jatkoa viimeaikaisiin murhiin.Follow-ups on the recent murders.
Vastaus viimeaikaisiin takaiskuihimme on tuossa laatikossa.The answer to our recent setbacks is in that box.
Protestoijat havainnollistivat ja perustelivat että LAPD - on kääntänyt selkänsä viimeaikaisille surmille - koska uhrit ovat olleet pääasiassa latinonaisia - alemman keskiluokan lähiöissä itäisessä Los Angelesissa.Protestors demonstrated, and argued that the LAPD... has turned a blind eye to the recent killings... because the victims have been predominantly Hispanic women... in the lower middle-class suburbs of East Los Angeles.
Yllättävää,että aiotte jatkaa sen kanssa, antamatta periksi viimeaikaisille tapahtumille.Surprising you're going ahead with it, given recent events.
Hänen viimeaikainen lannistumisensa, en halua sanoa epätoivoon, oli poissa hetkessä.His recent despondency, not to say despair, was gone in a moment.
Ja esimerkiksi otetaan viimeaikainen epämiellyttävyysFor example, let's take the recent unpleasantness.
Kaikki viimeaikainen - on saanut minut hieman tunteiden valtaan.Everything that's... happened recently, it's caused me to become... slightly emotional.
Kyllä. Huolimatta Eganin taustasta, viimeaikainen käytös osoittaa - että hänestä on tullut yrittäjänä rehellinen kansalainen.If I may, Your Honor, despite Mr. Egan's past record, his recent behavior shows he has now become an upstanding member of the community as a business owner.
Olet työtön, olet lähes 40-vuotias, - ajat TV-sarjasta tutulla autolla - ja suurin viimeaikainen saavutuksesi on ylösalaisen tason läpäiseminen Pacmanissa.Really? You're unemployed, you're closer to 40 than 30, you drive a car from a TV show and your greatest recent accomplishment was beating the upside-down kill screen in Ms. Pac-Man.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'recent':

None found.
Learning languages?