Varsinainen noun declension

Finnish
41 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
varsinainen
actual
varsinainen
actual
varsinaisen
actual
varsinaisen
(of) actual
varsinaista
(part of) actual
varsinaisessa
(in) actual
varsinaisesta
(out of) actual
varsinaiseen
(into) actual
varsinaisella
(at) actual
varsinaiselta
(from) actual
varsinaiselle
(onto) actual
varsinaisena
(as) actual
varsinaiseksi
(into) actual
varsinaisetta
(without) actual
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
varsinaiset
actual
varsinaiset
actual
varsinaisten
(of) actual
varsinaisia
(part of) actual
varsinaisissa
(in) actual
varsinaisista
(out of) actual
varsinaisiin
(into) actual
varsinaisilla
(at) actual
varsinaisilta
(from) actual
varsinaisille
(onto) actual
varsinaisina
(as) actual
varsinaisiksi
(into) actual
varsinaisin
(with) actual
varsinaisitta
(without) actual
varsinaisine
(together with) actual

Examples of varsinainen

Example in FinnishTranslation in English
- Kun teet varsinaisen...- When you build the actual piece...
- Miten ajat varsinaisen tiedoston? - En ajakaan.- How will you run the actual file?
En voi luvata, että sallin varsinaisen murron, mutta kiva, että olet innoissasi.I can't promise I'll allow the actual burglary, but I'm glad to see you so enthusiastic.
Ennen kuin aloitamme varsinaisen keskusteluterapian, - teidän täytyy oppia puhumaan itsenne kanssa.Before we get down to the actual talk therapy - you must learn how to talk to yourselves.
Isoäitini hoitaa varsinaisen kokkauksen.But my grandma will be doing most of the actual cooking.
- Ei varsinaista valuuttaa.If you mean actual currency, no.
- En ilman varsinaista kuittia.- Not without the actual receipt.
- Siitä ei ole varsinaista lakia, mutta...Well, I don't know if it's an actual law, but... Oh, yes, it is.
-En edes tee varsinaista työtäni.That's very commendable. Not even as if I'm doing my actual job anymore.
Asia on kuitenkin niin, että ilman varsinaista ruumista, Alaskan lakien mukaan - henkilön täytyy olla 7 vuotta kadoksissa, jotta hänet voidaan laillisesti julistaa kuolleeksi.But here's the thing. With no actual body, under Alaskan statutes, a person has to be missing for seven years before he or she can be legally declared dead.
Juhlat meille, jotka - tunnemme jääneemme ilman oikeuksia varsinaisessa juhlassa.It's a party for those of us who maybe feel a little, you know, disenfranchised by the actual prom.
Se ei ainoastaan rahoittanut monia osa-alueita Hitlerin valtaannousussa ja kalustoa varsinaisessa sodassa, vaan toimi myös natsien rahanpesupankkina, joka lopulta jäi kiinni natsimiljoonien varastoimisesta.Not only did it finance numerous aspects of Hitler's rise to power, along with actual materials during the war, it was also a Nazi money laundering bank. Which was eventually exposed for having millions of dollars of Nazi Money in its vaults.
Joten, koska kaikki ovat paikalla, meidän pitäisi - varmaan puhua varsinaisesta potilaastanne.so... Since I have you all here, We should probably talk About your actual patient.
Niiden muoto häiritsee mielipidettäni niiden varsinaisesta merkityksestä, jos sellainen olisi.Their very form tends to obstruct my view of their actual meaning, if such there be.
Sinä ja muut täydelliset huippunerot olette vapautettuja varsinaisesta kokeesta.Bart, you and the other perfect-scoring superstars... are exempt from taking the actual test today. No test?
Aioin odottaa varsinaiseen hääpäiväämme asti.I was gonna wait till our actual anniversary.
Kun ajatellaan satojen ihmisten olevan kadoksissa... Ketään ei ole valtuutettu varsinaiseen karanteeniin vielä. Vain muutamia tarkastus- pisteitä siellä sun täällä.Now when you consider that we still have hundreds of people missing- no one has authorized an actual quarantine yet- just a few checkpoints here and there.
Ne ovat kuitenkin toisarvoisia varsinaiseen aivotyöhön verrattuna.But they're all somewhat incidental to the actual using of the brain.
Siirrytään varsinaiseen tekniikkaan.It feels good. Why don't we proceed to the actual technique now?
- Tuottajat sanoivat, että ainoa tapa selvittää tämä - on viemällä nämä autot varsinaiselle automatkalle.The producers said that the only real way to sort this out was to take these cars on an actual Grand Tour.
Hissi vie sinut varsinaiselle orkidea-asemalle.The elevator takes you down to the actual orchid station.
En ehkä varsinaisena kokemuksena, mutta tiedän kaiken minkä tarvitsen.Maybe not in actual experience, but I have all the information I need.
Haluatte varmastikin pitää asunnon varsinaisena kotinanne.Well, you definitely wanna maintain residency in your actual home.
Haastattelu, eivät varsinaiset treffit.An interview, not an actual date.
Ja teeman mukaisesti kaikki ovat tervetulleita. Ja toisin kuin varsinaiset juhlat, jotka päättyvät kello 23 - nämä jatkuvat pikkutunneille saakka.And keeping up with the anti-prom theme, everyone is welcome, and unlike the actual prom, which ends at 11:00 p.m., ours goes until the wee hours of the night.
-Rotat on varsinaisia tähtiä.- Yeah, the rats are the stars, actually. - Yeah, of course they are. - We do all the work, he gets all the credit.
Asia näyttää minusta siltä, että mies ei ole koskaan tehnyt varsinaisia uhkauksia teitä tai omaisuuttanne vastaan.The way it seems to me, the man never made an actual threat against your life or property.
Eikö ryhmässänne ole varsinaisia noitia?No actual witches in your witch group?
En käyttänyt varsinaisia sanoja, mutta mietin sitä kovasti.Not using actual words, but... Man, I did think it really hard though.
Hän on mennyt kaksisataa kertaa portin läpi. Ei varsinaisia tehtäviä.That's 200 times he's stepped through the gate, sir, not actual missions.
Sitten varsinaisissa häissä...Ted. But later, at the actual wedding...
Harjoituskokeista tehdään hankalampia kuin varsinaisista.Th-they make the practice tests harder than the actual exam.
Olen enemmän huolissani varsinaisista demoneista joista melkein pääsimme.Phoebe, I'm a little more worried about the actual demons in the world.
Oli miten oli. Kuten moni teistä tietää, mutta ei myönnä, yksi niistä varsinaisista askeleista on se, että pyytää anteeksi.Well, as more of you know than are likely to admit, one of the steps, actual steps, is about making amends.
T... kyse ei ole varsinaisista kaloista itsestään.T... it's not about the actual fish themselves.
lla käytettävissä olevalla, pareittain toimivalla hävittäjällä oli hoidettavanaan 22 mahdollista konekaappausta 11.9., eivätkä he erottaneet sotaharjoituksia varsinaisista kaappauksista.With only 8 available fighter aircrafts, and that have to be dispatched in pairs, they were dealing with as many as 22 possible hijacks on the day of 9/11 and they couldn't separate the war game exercises from the actual hijacks.
- Ei pitäisi. Bryce oli varsinainen tampio.Well, you shouldn't actually, 'cause this guy bryce was a real douche.
- En ole varsinainen juoppo, vai olenko?Well, I'm not an actual drunk, am I?
- Näytä varsinainen pako.So show the actual escape.
- Se ei ole varsinainen tartunta.- It's not actually an infection.
- Se ei ollut varsinainen adoptio.- It wasn't an actual adoption.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

varrekas
one that has a stalk
varsovalainen
some
varhaiskypsä
precocious
uraauurtava
groundbreaking
vanhahtava
dated
vapaampi
some
valoherkkä
sensitive to light
vanttera
sturdy
vastaansanomaton
undeniable
vangitseva
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'actual':

None found.
Learning languages?