Sopiva noun declension

Finnish
65 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
sopiva
suitable
sopiva
suitable
sopivan
suitable
sopivan
(of) suitable
sopivaa
(part of) suitable
sopivassa
(in) suitable
sopivasta
(out of) suitable
sopivaan
(into) suitable
sopivalla
(at) suitable
sopivalta
(from) suitable
sopivalle
(onto) suitable
sopivana
(as) suitable
sopivaksi
(into) suitable
sopivatta
(without) suitable
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
sopivat
suitable
sopivat
suitable
sopivien
(of) suitable
sopivia
(part of) suitable
sopivissa
(in) suitable
sopivista
(out of) suitable
sopiviin
(into) suitable
sopivilla
(at) suitable
sopivilta
(from) suitable
sopiville
(onto) suitable
sopivina
(as) suitable
sopiviksi
(into) suitable
sopivin
(with) suitable
sopivitta
(without) suitable
sopivineen
(together with) suitable

Examples of sopiva

Example in FinnishTranslation in English
- "Ikuiseksi helpotuksekseni - vuosien yksinäisen raadannan jälkeen - olen vihdoinkin löytänyt sopivan paikan jättää lastini. Luonto suojaa sitä tunkeutumisia vastaan, - sattumanvaraisia ja suunniteltuja, jopa niitä vastaan, - jotka pakottaisivat meidät pettämään sen luottamuksen."To my everlasting relief and after a year's toil in this lonely place have I finally stumbled upon a suitable place for my cargo fortified by nature against the encroachments accidental or deliberate even of those who would force our tongues to betray its trust.
- Lapsille sopivan tarinan.A story suitable for children.
-Polttoainetilanne kriittinen. En halunnut sanoa "kriittinen". Neilillä vaikutti olevan ongelmia sopivan laskeutumispaikan löytämisessä.And then it seemed like Neil was having a difficult time finding a suitable spot to put it down and I got a little worried then because they didn't have a lot of extra fuel.
... puhu Anitalle, niin katsotaan jos voimme varata sopivan ajan....talk to Anita, and we'll see if we can book a suitable time.
Autan sinua löytämään sopivan puolison.I have connections, I can ensure you find another suitable match.
- Mutta eikö löytynyt sopivaa?- But the answers weren't suitable?
- Niin, laitamme tämän talteen ja jos jotain sopivaa löytyy...Yes, well, we could file this and if something suitable opens up...
- Oikeuden istunto keskeytetään... koska minun täytyy harkita sopivaa rangaistusta puolustusasianajajaa kohtaan.- Ha-ha! The court is adjourned... so I may consider suitable punishment for defense council.
Ei mitään sopivaa.Nothing suitable.
Ei ole ketään sopivaa.Then there's no-one suitable
Luuletko olevasi sopivassa kunnossa palvelemaan taistelussa?Do you think you're in suitable condition to give us service in combat?
Uhrin ja ampujan polkujen - pitäisi kohdata sekä ajassa että paikassa - sopivassa ympäristössä.The paths of the victim and shooter would have to intersect in both time and space within a suitable environment.
Hän on antanut minulle vastuun neuvotella teidän majesteettinne kanssa sopivasta avioliitosta tyttärellenne Lady Marylle.And he has charged me with the grave responsibility Of negotiating with your majesty A suitable marriage for your daughter, the lady mary.
- Ehkä he tyytyvät sopivaan sijaiseen.Perhaps they will be appeased with suitable replacement.
- Se kuljettaa ne sopivaan hautomoon.It transfers them to a suitable incubator.
Jos teemme tunnelin sopivaan kiveen, kuten kalkkikiveen, happea muodostuu.If we tunnel through suitable rock such as calcium carbonate, oxygen is produced.
Kun vauva on syntynyt ja adoptoitu sopivaan perheeseen, - hän palaa takaisin kotiin.Once the baby is born and adopted by a suitable family, she'll come home.
Kutsuin hänet luokseni illalliselle ja sopivalla hetkellä... Olin puhunut Pikkumiehelle.And I had her to dinner and... afterwards, what I deemed to be a suitable moment because I had been communicating with it down there...
Olisin kiitollinen, jos et kertoisi. Kerron itse sopivalla hetkellä.I would appreciate if keep it between us until I find a suitable time to tell him.
On tärkeää vastaanottaa heidät arvolleen sopivalla tavalla.It is important that they be received in a manner suitable to their status and position.
Toivomme... LARRY SUMMERS Valtiovarainministeri (1 999-2001 ) ...että tänä vuonna voidaan säätää lakeja, jotka sopivalla tavalla luovat vakautta johdannaismarkkinoille.But its our very great hope... that it would be possible to move this year on legislation in a suitable way... goes to create legal certainty for OTC derivatives.
Entisesi on korvannut sinut naisella, joka vaikuttaa erittäin sopivalta kumppanilta. Priya on todennäköisesti paljon sopivampi kuin sinä.Your former boyfriend has replaced you with what appears to be a very suitable mate.
MM, josta Annika lupasi Lobon noutaa, oli ylellinen jumppasali - joka näytti hyvin sopivalta paikalta Lobolle ilman Annikaakin.MM, where she promised to pick up Lobo, was an upscale gym. It looked suitable for Lobo, even without Annika.
Meidän talo näyttäisi sopivalta.Our... house would seem suitable.
Meidän täytyy saada sinut näyttämään sopivalta sellaiseen seuraan.We must make you look suitable for such elevated company.
Meistä tämä tuntui sopivalta aloituskohteelta.We thought this was a suitable starting point.
Esitän 80 000 dollarin budjettia - sopivalle lentävälle tutkimuslaitokselle.I suggested a budget amount of $80,000 for a suitable flying laboratory.
Lisäksi minut naitetaan äitini valitsemalle sopivalle henkilölle - jonka tapaamista odotan ennen kuin vietän loppuelämäni hänen kanssaan.And, furthermore, I shall be wed to a most suitable person of her choice, whom I look forward very much to meeting before I spend the rest of my life with her.
Hyödynsin joitain hänen ideoitaan, - joskin paremmin rakkaaseen steampunk-sisustukseeni sopivana.I've incorporated a few of his ideas, albeit it in a fashion more suitable to my beloved steampunk motif.
Hän tuskin meni niin pitkälle, mutta hän ei pitänyt sitä päärille sopivana.I don't believe he'd have gone that far. But he didn't think it quite suitable for a peer, no.
- Tullaksesi sopivaksi isännäksi.To become a suitable host.
Hän sanoi, ettei komissio ensimmäistä kertaa esitellyt paikkaa, - jota se väitti ainoaksi sopivaksi paikaksi.He went on to say that this is not the first time... the utilities commission has come up with a site... that it insisted was the only suitable place.
Jos Luoja sen sallii ja huone osoittautuu sopivaksi - viivyn täällä kunnes tämä typeryys päättyyPleased to meet you, Mr. Ten Boom. GOD willing and the accomodation proving suitable, I will be staying with you until this nonsense is over.
Jos tyttä- renne koeajan jälkeen osoittautuu - sopivaksi, takaamme hyvä asunnon ja ylläpidon sekä kunnon palkanIf, after a suitable period, your daughter proves satisfactory, we should guarantee her...
Maanviljely on mennyttä. ...muuttaa lämpötilan kolonisoinnille sopivaksi.Raise the temperature of the planet to change its atmosphere... into one suitable to colonization.
"Muussa tapauksessa hän saa etsiä lapselle sopivat adoptiovanhemmat."- Mm-hm. "If JC Wiatt is unable to act as guardian, we leave it to her discretion to find suitable adoptive parents." Thank God you have an out clause!
- Miksi jotkin paikat sopivat paremmin menneisyyden tutkimiseen?Why are some places more suitable for this study of the past?
- Ne sopivat muuhun kuin kiipeilyyn.- They are suitable for purposes other than climbing.
Eikö ole kuutta muuta päivää, joka sopivat sellaiselle toiminnalle?Are there not six other perfectly adequate days, each equipped with portions of time suitable for such activities?
He varmistavat, että suunnitelmat sopivat paremmin ympäristöön.They're re-evaluating their designs. They're uh,making sure they're more uh. you know,suitable for the community.
Meidän on saatava yhteys I.R.M.A. -tietokoneeseen - jossa on sopivien luovuttajien tiedot.This is Becky's file. We need to contact a computer named I.R.M.A that's got the records on suitable donors.
- Kuinka? Etsi minulle planeettoja, sopivia uudelle valtakunnalleni.- Find me planets suitable for my new empire.
- Niitä on paljon. Kaikki eivät ole tyhjiä tai sopivia vankien säilytykseen.He's got enough of them, but not all empty or suitable for holding hostages.
En tietenkään päätä ketkä ystäviäsi ovat mutta ymmärrät varmaan, - että jotkut ovat vähemmän sopivia kuin jotkut muut.I'm not one to dictate who your friends are, but I'm sure you can see as cIearIy as I can that some friends are less suitable than others.
He eivät ole sopivia.They are not suitable.
Ilmoittautuneet tytöt eivät olleet sopivia.And the girls who did show up were certainly not suitable.
Heiltä saamme luettelon sopivista kiinteistöistä...- We'll get a list of suitable properties... - No. That way.
Otin vapauden laatia listan sopivista ehdokkaistaI have taken the liberty, Ma'am, of drawing up a list of suitable candidates.
Sinulla vain sattuu olemaan lista sopivista paikoista?And you just happen to have a list of suitable premises?
Varusta hänet sopivilla aseilla.Provide him with suitable weapons.
He kuulostavat sopivilta.They sound very suitable.
Tuollaiset teot pitäisi jättää sopiville henkilöille.My King, such acts for those who are suitable for it.
Ette näe mustalaisia sopivina aiheina runoihin Shellington?You don't see gypsies as a suitable subject for poetry, Shellington?
Hänen runojaan ei pidetty sopivina naisille mutta luimme niitä yliopistossa.They didn't think her poems were suitable for females but all of us at college read them.
Meitä ei pidetty sopivina saamaan lasta.They didn't find us suitable to take care of a child.
Luulen, että tämä on sopivin keppi tarkoitukseemme.All right, well, methinks the rod to be the most suitable for our purposes. Ah, very nice rod.
Meistä kaikki eivät ole varmoja siitä, onko prinsessa - sopivin henkilö hallitsemaan mahtavaa kansaamme.Not all of us are sure that the princess is the most suitable choice to govern our great nation.
Minä päätän, kuka on sopivin huoltaja pojalle.I have to decide who is the most suitable parent for the boy.
No sitten Kang on sopivin.Then the most suitable person should be Kang.
Valitse sopivin ehdokas, - yhtä vahva ja taitava kuin sinä, joka toimii eduksemme.You will select the most suitable candidate, one with your strength and skill, one we can use to our advantage.
- Ensin etsitään sopiva.So, first thing, Let's find a suitable specimen.
- Jos planeetta on sopiva.- If the planet proves to be suitable.
- Kyllä, jotta näemme, onko se sopiva.See if it's suitable.
- Margaret, tämä ei ole sopiva aihe.Margaret, this is not a suitable topic. I wasn't aware of that.
- Määrittele sopiva.Define "suitable."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'suitable':

None found.
Learning languages?