Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Samanaikainen noun declension

Finnish
21 examples

Conjugation of samanaikainen

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
samanaikainen
simultaneous
samanaikainen
simultaneous
samanaikaisen
simultaneous
samanaikaisen
(of) simultaneous
samanaikaista
(part of) simultaneous
samanaikaisessa
(in) simultaneous
samanaikaisesta
(out of) simultaneous
samanaikaiseen
(into) simultaneous
samanaikaisella
(at) simultaneous
samanaikaiselta
(from) simultaneous
samanaikaiselle
(onto) simultaneous
samanaikaisena
(as) simultaneous
samanaikaiseksi
(into) simultaneous
samanaikaisetta
(without) simultaneous
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
samanaikaiset
simultaneous
samanaikaiset
simultaneous
samanaikaisten
(of) simultaneous
samanaikaisia
(part of) simultaneous
samanaikaisissa
(in) simultaneous
samanaikaisista
(out of) simultaneous
samanaikaisiin
(into) simultaneous
samanaikaisilla
(at) simultaneous
samanaikaisilta
(from) simultaneous
samanaikaisille
(onto) simultaneous
samanaikaisina
(as) simultaneous
samanaikaisiksi
(into) simultaneous
samanaikaisin
(with) simultaneous
samanaikaisitta
(without) simultaneous
samanaikaisine
(together with) simultaneous

Examples of samanaikainen

Example in FinnishTranslation in English
1900-luvun lopussa - koettiin sattumalta kahden samanaikaisen - toisiaantukevan poliittisen ja psykologisen suuntauksen nousu.The later 20th century saw the fortuitous and simultaneous rise of two synergistic political and psychological sciences.
Etkö usko samanaikaisen tulivuorenpurkauksen olevan yhteydessä?You don't think a simultaneous volcanic eruption is connected?
Luoteisvaltioiden kahden lähes samanaikaisen palon - epäillään olevan ekoterroristien työtä.Okay. Investigators in the Pacific Northwest... strongly suspect that two nearly simultaneous fires... were acts of ecological terror.
Meillä on yleensä ongelmia samanaikaisen sytytyksen kanssa.Because simultaneous ignition is something That we've always had trouble with on "Mythbusters."
Uskon että muukalaislaite muodostaa samanaikaisen yhteyden näihin portteihin,... ..luoden jonkinlaisen... aliavaruuskuplan.I believe the alien device is establishing simultaneous connection to these gates,... ..creating a kind of... subspace bubble.
- Olen vakuuttunut, että goa'uldit suunnittelevat tollanien asejärjestelmien samanaikaista tuhoamista estäen heitä siten vastaamasta tuleen.- I am convinced that the Goa'uld... ..are planning to destroy all the Tollan weapon installations simultaneously... ..thereby preventing them from ever returning fire.
- Tarkoitatteko niillä - puhumista kielillä, joita hän ei mitenkään voinut osata - sekä kahden eri äänen samanaikaista muodostamista?By "signs of possession," would you mean her speaking in languages we might assume she couldn't possibly know? And the vocalization of two distinct voices simultaneously?
Kaksi täydellisesti ajoitettua samanaikaista räjähdystä - Kenian ja Tansanian lähetystöissämme.Two perfectly timed simultaneous explosions... at our embassies in Kenya and Tanzania.
Mutta niin kauan kuin koette samanaikaista rinnakkaisesiintymistä, teillä on tilaisuus eheytyä onnistuneesti.But so long as you continue to experience simultaneous co-presence, you have a chance of achieving successful integration.
Vika, johon tarvitaan 3-4 samanaikaista tapahtumaa voi jäädä huomiotta.A glitch that takes three or four things to happen simultaneously could slip by.
Kambodzaan liittyvään artikkeliin monet länsimaiset intellektuellit kieltäytyvät kohtaamasta faktoja ja ryntäävät johtopäätöksiin joita jokainen asioista tietämätön voisi vetää monet tahot ovat todella ärsyyntyneitä siitä että paljastimme suunnattoman petoksen Kambodzaan liittyen ja vertasimme sitä lehdistön vaikenemiseen samanaikaisesta Yhdysvaltojen tukemasta ja edelleen jatkuvastaMany Western intellectuals do not like to face the facts and balk at the conclusions that any untutored person would draw. Many people are very irritated by the fact that we exposed the extraordinary deceit over Cambodia and paired it with the simultaneous suppression of the US-supported, ongoing atrocities in Timor.
Kirjasi teorian sijaan isäni uskoi samanaikaiseen evoluutioon.Contrary to the theory in your book, my father believed in the theory of simultaneous evolution.
Mutta herra Deschlerilla ei ollut. Minua vaivaa, että jos laukaukset olivat lähes samanaikaiset - ja hän ampui teitä hyvin läheltä, ehkä 30 senttimetrinä päästä - mutta kun te ammuitte, välimatka oli metrejä.And you see, what I find troublesome here is that... if the two shots were almost simultaneous... how was it possible that... when he shot at you, it was at a very close distance, a foot... even less... and yet when you shot at him he was several feet away?
- Suurin osa historiallisesta Rooman kaupungista on raunioina - Etnan ja Vesuviuksen samanaikaisten heräämisten johdosta.Much of the historic city of Rome lies in ruins following the simultaneous reawakenings of Mount Etna and Vesuvius.
-Tai samanaikaisia kutsuja.Or simultaneous get-togethers if it makes it easier for you to swallow.
Aivojen biokemia aiheuttaa samanaikaisia pelon ja ilon tunteita.So the brain biochemistry releases simultaneous feelings of fear and joy.
Hän antaa miehille samanaikaisia hierontoja - rentouttaakseen miesten väsyneet jäsenet rankan päivän jälkeen.At night she gives multiple crewman simultaneous massages to relax their tired bones. ...after a rough day at sea.
Suunnitelmana oli suorittaa samanaikaisia hyökkäyksiä ensi vuoden alussa. Useisiin kaupunkeihin, jotta kansa huomaisi, ettei hallitus kykene suojelemaan heitä.The plan was to launch simultaneous attacks early next year in multiple cities, so the public would finally see that the government can't protect them.
Suunnitelmana oli suorittaa samanaikaisia hyökkäyksiä ensi vuoden alussa.The plan was to launch simultaneous attacks early next year.
Delta City suree koko OCP:n johtoryhmän kuolemaa - samanaikaisiin sydänkohtauksiin eilen.Delta City is in mourning today after it was revealed that the entire OCP Board of Executives died of simultaneous heart attacks late last night.
"Autosomisen ja Y-kromosomisen dna:n samanaikainen kvantifikaatio?""simultaneous quantification Of autosomal and y-chromasomal dna"?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

sodanaikainen
some

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

samainen
same
samanarvoinen
equivalent
ruusunpunainen
some
sakea
thick
ruudukas
checkered
saavuttamaton
unreachable
samoalainen
some
satavuotinen
centenarian
saranoitu
hinged
rivo
obscene

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'simultaneous':

None found.