Perustava noun declension

Finnish
15 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
perustava
fundamental
perustava
fundamental
perustavan
fundamental
perustavan
(of) fundamental
perustavaa
(part of) fundamental
perustavassa
(in) fundamental
perustavasta
(out of) fundamental
perustavaan
(into) fundamental
perustavalla
(at) fundamental
perustavalta
(from) fundamental
perustavalle
(onto) fundamental
perustavana
(as) fundamental
perustavaksi
(into) fundamental
perustavatta
(without) fundamental
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
perustavat
fundamental
perustavat
fundamental
perustavien
(of) fundamental
perustavia
(part of) fundamental
perustavissa
(in) fundamental
perustavista
(out of) fundamental
perustaviin
(into) fundamental
perustavilla
(at) fundamental
perustavilta
(from) fundamental
perustaville
(onto) fundamental
perustavina
(as) fundamental
perustaviksi
(into) fundamental
perustavin
(with) fundamental
perustavitta
(without) fundamental
perustavine
(together with) fundamental

Examples of perustava

Example in FinnishTranslation in English
Lunastamme amerikkalaisen unelman ja vahvistamme perustavan totuuden, - me olemme yhtä.To reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many, we are one.
Monissa tilanteissa ihmiskunnan historiassa joitain näitä auktoriteetin muotoja on voitu haastaa mutta osa on ollut yhteiskunnassa liian syvällä tai näkymättömissä joten meidän pitää pyrkiä havaitsemaan sellaiset turhat auktoriteetit jotka ovat muutettavissa ja jotka usein ovat ristiriidassa perustavan laatuisten ihmisoikeuksien kanssa ihmisluonteen kanssa...Now, at various stages of human civilisation it's been possible to challenge some of them, but not others. Others are too deep-seated, or you don't see them, or whatever, so at any particular point you try to detect those forms of authority and domination which are subject to change, and which... do not have any legitimacy, in fact which oten strike at fundamental human rights, and your understanding of fundamental human nature and rights.
Mutta ne, jotka toivovat löytävänsä parannuskeinoja ihmisten vaivoihin aiheuttamalla tahallista kärsimystä eläimille syyllistyvät kahteen perustavan- laatuiseen ymmärrysvirheeseen.But those who hope to find remedies for human ills by inflicting deliberate sufferings on animals commit two fundamental errors in understanding.
En tiennyt mitään niin perustavaa laatua olevasta aiheesta kuin riskienhallinta.l didn't know the first thing about a subject as fundamental as risk management.
Kirkon johtajana minua ärsyttää kyvyttömyytenne suostua oppien ja käytäntöjen perustavaa laatua oleviin asioihin.I am vexed by your inability To agree on the fundamental issues of doctrine and practice.
Olen julkaissut kaksi paperia vuodessa seitsemän vuoden aikana - enkä tehnyt yhtään perustavaa laatua olevaa työtä.Well, I've also published nearly two papers a year for the last seven years and not a fundamental piece of work in the lot.
Olen laatinut kuusi perustavaa opillista kysymystä.I have formulated... six fundamental doctrinal questions.
Rikoit muinaista ja perustavaa lakia.You broke an ancient and fundamental law.
Jos laiton valta voi muuttaa kuningaskunnan perustavia lakeja kuka voi olla varma elämästään tai omaisuudestaan?If power without law may make laws, may alter the fundamental laws of this kingdom, I do not know what subject he is in England that can be sure of his life or anything he calls his own.
Nyt rikottiin tämän alan perustavia sääntöjä.But what we have here is a breach of the fundamental rules of this business.
Tavoissamme uskoa on perustavia eroavaisuuksia.The problem is that we've got fundamental differences in our belief systems.
Ainoa toivomme on perustavissa totuuksissa- jotka löytyvät Koraanista.Our only hope as a people are the fundamental truths given to us in the Q'uran.
Teemme sen keskittymällä perustaviin seikkoihin.We do that by focusing on the fundamentals.
Se on perustava osa kaikkia uskontoja.That belief is fundamental to every religion.
Siihen toivoon liittyy perustava usko jokaisen kykyyn tehdä hyvää.Embodied within that hope is the fundamental belief in the potential of every person to be a force for good.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'fundamental':

None found.
Learning languages?