Oma noun declension

Finnish
118 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
oma
own
oma
own
oman
own
oman
(of) own
omaa
(part of) own
omassa
(in) own
omasta
(out of) own
omaan
(into) own
omalla
(at) own
omalta
(from) own
omalle
(onto) own
omana
(as) own
omaksi
(into) own
omatta
(without) own
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
omat
own
omat
own
omien
(of) own
omia
(part of) own
omissa
(in) own
omista
(out of) own
omiin
(into) own
omilla
(at) own
omilta
(from) own
omille
(onto) own
omina
(as) own
omiksi
(into) own
omin
(with) own
omitta
(without) own
omine
(together with) own

Examples of oma

Example in FinnishTranslation in English
"22. syyskuuta 1952 ylikersantti Rourke" "vaaransi oman henkensä" "ja pelasti kersantti Timothy Douglas Isertin hengen."Whereby Petty Officer Rourke on the 22nd of September of the year 1 952 with disregard for his own life, did save the life of Petty Officer Timothy Douglas lsert."
"Ahtaalla oman luomuksensa pimeässä, tiukassa kotelossa.""and cramped in the darkness "of the too tight cocoon of its own creation,
"En tiedä vielä, tuleeko minusta oman elämäni sankari." Kuinka voit?"Whether I shall turn out to be the hero of my own life..."
"Haluan olla muiden kanssa tasa-arvoinen oyabun." "Haluan oman alueen, joka on kaukana sinusta."I want to be an Oyabun... of equal standing to others... and I want my own territory far away from you.
"Haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa - ja kunkin naisen oman miehensä kanssa."'Because there is so much immorality, every man, his wife have and every woman, her own husband.
" Hän piilottelee läskikerroksensa alla" "ja pelkää omaa varjoaankin!"She's there, hiding under her layer of fat afraid of her own shadow!"
"Bastian puristi Orania surullisena nyrkissään kykenemättömänä toivomaan yhtään toivomusta saadakseen asiat järjestykseen Fantasiassa ja päästäkseen jatkamaan omaa elämäänsä omassa ihmismaailmassaan." "Bastian palasi teleskooppinsa ääreen toivoen vastoin kaikkia olettamuksia saada nähdä jonkin merkin Fantasialaisista ystävistään."Bastian sadly clutched the Oran... "...unable to make the one wish that would set things right in Fantasia "and allow him to get on with his own life...
"En saa koskaan omaa poikaa.""I'll never have a son of my own."
"En saata elää omaa lastani pidempään.""I couldn't bare to outlive my own child."
"He olivat piiloutuneet käyttämättömälle lehterille seuraamaan omaa hautajais- seremoniaansa.They had hid in a gallery, listening to their own funeral sermon...
"Aiot hukkua omassa veressäsi. ""You will drown in your own blood."
"Bastian puristi Orania surullisena nyrkissään kykenemättömänä toivomaan yhtään toivomusta saadakseen asiat järjestykseen Fantasiassa ja päästäkseen jatkamaan omaa elämäänsä omassa ihmismaailmassaan." "Bastian palasi teleskooppinsa ääreen toivoen vastoin kaikkia olettamuksia saada nähdä jonkin merkin Fantasialaisista ystävistään."Bastian sadly clutched the Oran... "...unable to make the one wish that would set things right in Fantasia "and allow him to get on with his own life...
"Ja veri olkoon hänen omassa päässään.""And the blood shall be on his own head."
"Kiitos" sanoi prinsessa, nyt omassa muodossaan."Thank you" said the princess, now in her own form.
"Olet kiinnostava koska voitat isot pomot niiden omassa pelissä."What's interesting about you, and why you're worth writing about is you're beating these big shots at their own game.
""Vain se on rikas, joka päättää omasta ajastaan."""Only the rich prevailing over their own time."
"'ja juoda kukin omasta kaivostanne""'and drink ye everyone the waters of his own cistern... "'
"Annan tämän lausunnon omasta vapaasta tahdostani."""I am making this statement of my own free will and under no duress.""
"Käärme joka matelee ulos omasta ihostaan.""A snake crawling out of its own dead skin.
"Laki yhteisestä yhteistyöstä", jokaisen jäsenen täytyy luopua - omasta edusta, jotta ala toimisi paremmin.The Anti Dog-Eat-Dog rule. Every member must subordinate his own nterests for the collective needs of the industry.
"Eikö se kuole omaan synnynnäiseen typeryyteensä?"Won't it die of its own innate, mortal stupidity?
"Elämän keskiväliin ehtineenä herää kaipaus omaan pesään""Midway upon the journey of our life we start to seek a home of our own."
"Hoitaisin häntä omin käsin ja pistäisin hänet omaan sänkyyni" "ja vahtia häntä tarpeen tullessa."I could care for her with my own hands and put her in my own bed and watch with her when needful."
"Ihminen on ainoa tuhoeläin, joka astuu omaan ansaansa.""Man is the only kind of varmint sets his own trap, baits it, then steps in it."
"Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa."And all went to be taxed, every one into his own city.
"Bob saa tehdä elokuvia omalla nimel- lään ja johtaa samalla Paramountia."I'm gonna let him make a picture of his own for five years, under his own banner and still run Paramount.
"Ei riidellä, koska jokainen on oikeassa omalla tavallaan.""Let's not argue, because everybody's right in their own way."
"Jos ei uskollisuuttasi ole hänen uskottomuutensa tahrannut." "Lopeta omalla kädelläsi hänen elämänsä.""lf thy faith be not tainted with the breach of hers... let thine own hand take away her life.
"Me vain käärimme lehtiä, tupakoija polttaa omalla riskillään."We take a bunch of leaves, we roll them together, you smoke 'em. After that, you're on your own.
"Minun pitää pysytellä sisällä, - eikä kukaan kutsu minua omalla nimelläni.""I have to stay inside, - and no one calls me my own name."
"Hän oli saanut monta vihjettä herra Knightleylta ja omalta sydämeltään.""She had had many a hint from Mr. Knightley, and some from her own heart."
- Maksan sen omalta tililtäni.I'll pay for it out of my own account.
- Meidän omalta alueeltamme.- From our own area.
- Odotin edes omalta perheeltäni tukea.I guess I expected outsiders to be skeptical, but my own family?
- Se tuntui aivan omalta kädeltäni.I touched her arm and it felt as if it's my own arm.
"Lars, mene kotiin - ja opeta omalle kansallesi tämä ihana viisaus.""Lars, go home and give your own people this wonderful lesson."
"Me harhailimme eksyneinä" "kuin lampaat" "jokainen meistä kääntyi omalle tielleen.""All of us, like sheep, have gone astray." "Each of us has turned to his own way."."
"ja asetat perustuksen omalle pelastuksellesi ja taivaan onnille.""and you lay the foundation for your own salvation and happiness in heaven."
- Ei omalle vaimolle puhuminen ole rikos!You can't arrest a man for talking to his own wife.
- En voi tiuskia omalle pomolleni.I can't dress down my own boss.
- Hyväksytään. Vaadin myös pysyä omana itsenäisenä valtiona.I also demand to remain my own independent nation.
- Kävellä tämän maan päällä omana herranasi - ilman velkaa tai syyllisyyttä.To cease to care? To walk this earth your own man without debt or guilt.
- Legenda omana aikanasi.A legend in your own time.
- Nimeni pidän omana tietonani.My name is my own business.
Ajattelimme, että omana pomonamme tekisimme asiat toisin.And thought if we got a chance to be our own bosses, we'd do things differently. This might be our shot.
"Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen.""God created man in his own image."
"Kun olin pieni poika, minulle sanottiin" - "että Herra loi meidät omaksi kuvakseen."'When I was a boy, I was told... '...that the Lord fashioned us from his own image.
"Te soditte, murhaatte, valehtelette. Muka omaksi hyväksemme. "Ja mekö olemme rikollisia!'You wage wars, murder, cheat, lie to us, 'and try to make us believe it's for our own good, yet we're the criminals.
"Tein sen omaksi parhaaksesi.It was for your own good.
"sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen.""For God made man in his own image."
"Asetit omat tunteesi etusijalle."You put your own feelings before everyone else's.
"Ikkunanpesijä, omat välineet mukaan."Window-washer: Must bring his own tools.
"Ja tuona päivänä seitsemän naista ottaa omakseen yhden miehen sanoen: - tulemme syömään oman leipämme ja kantamaan omat pukumme, - mutta suokaa meille hänen nimensä poistamaan nuhteemme.""And on that day, seven women shall take hold of one man, saying, we shall eat our own bread, we shall wear our own apparel, only let us be called by thy name to take away our reproach."
"Keittäköön omat kahvinsa.""Let him make his own coffee."
"Kuulla omat askeleensa." "Ikkunat on peitetty. Ovet ovat lukossa."I know what it feels like to walk down an empty street, to hear the sound of your own footsteps, shutters closed, blinds drawn, doors closed against you.
"Epäjumalat tuhoutuvat omien valheidensa vuoksi."He lies. "All false idols will be destroyed by their own lies.
"Jos sanasi harhautuvat totuuden polulta Jumalan omien hyväksi, jos aikeesi on mitä jaloin, sinua ei tule tuomita syntiseksi.""And if thy words stray from truth for the good of Goïs own, if thy intent be pure, thou shalt not be judged sinful."
"Taipumus katsoa maailmaa omien tarpeiden ja halujen perusteella.""the tendency to view life in terms of one's own needs and desires."
- Ainakin, kun katsoo läpi omien vainoharhojen.Only when viewed through the distorted looking glass of your own paranoias.
- Hän hyökkää omien hävittäjiemme kimppuun.- He's attacking our own fighters.
"Alpinen yliopiston professori tappaa omia oppilaitaan, - matkien urbaaneja legendoja""Professor at Alpine University kills his own students using urban legends as his m.o."
"En pelkää omia sukulaisiani."I will not be feared of my own kin.
"Heillä on omia kanoja ja sikoja ja he viljelevät mitä tahtovat ja myyvät ne."'they keep their own chickens ands pigs. They can grow what they want and sell their excess."
"Hänellä on omia vitsejään joita kukaan muu ei ymmärrä.""Has private jokes of her own." Which no one understands so they can't enjoy them with her.
"Johtoryhmä käy sotaa omia alamaisiaan vastaan.""The war is waged by the ruling group against its own subjects.
"Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään oikeat, - mutta Herra tutkii sydämet.""Every way of a man is right in his own eyes", Byron, "but the Lord ponders the heart"
"Lupaus teki hänestä omissa silmissään niiden urheiden miesten veroisen" - Lord JimlUpon his words... that made him in his own eyes like those impeccable men...
- Anna hänen olla, hän on omissa maailmoissaan.Leave him. He's in his own world.
- Edes omissa kengissäni en osaa panna jalkaa toisen eteen.Even in my own shoes, I can't put one foot in front of the other.
- Ei sinun omissa ratkaisuissasi - niistä sinun pitää selvitä itse niin kuin muidenkin.Not with your inner problems. Like everyone else, you'll have to bear that all on your own.
"Antaisin ne hänelle, mutta kukaan ei omista niitä."I would give them to her, but no one owns them."
"Et omista minua." Etkä omistakaan."You don't own me!" Well, you don't.
"Et omista minua." Sitten heität puhelimesi pois."Your money doesn't own me." And then throw away your phone.
"Et omista minua.""You don't own me."
"Hän kantaa useimmiten vastuun omista ratkaisuistaan.""and in most situations, assumes responsibility "for his own actions and outcomes.
"Arkkienkeli, joka karkotettiin taivaasta, - yritettyään anastaa Jumalan voiman omiin tarkoituksiinsa.""The archangel who was thrown out of heaven for trying to usurp God's power for his own purposes."
"Epäillään, että olette luonut omiin pyrkimyksiinne sopivan tilanteen.""Suspicions exist, sir, that you've created a situation to fit your own inclinations."
"Jos hänen tilansa pahenee, Tucker aikoo ottaa ohjat omiin käsiinsä.""If his condition continues to digress, "tucker swore he would take matters into his own hands.
"Olen oppinut luottamaan omiin moraalisiin vaistoihini."And so I have learned to trust in my own moral instincts."
"Tämän lapsen paluu kotiinsa on epätodennäköistä..." "koska hänen äitinsä kieltäytyi, omiin syihinsä vedoten.""It seems unlikely for this child to return home his mother having rejected him for her own lifestyle."
"Hän teki kaiken, mitä halusi omilla ehdoillaan.""He did everything he wanted, and all on his own terms."
"Jokainen meni omaa tietään omilla laivoillaan."and the people went their ways, each to his own ship.
"Minä olen valmis siihen," mutta omilla sanoillasi, kunhan ne ovat tarkalleen nuo sanat.I am ready for it," but in your own words, as long as they're those words exactly.
"Mitä hittoa, minä elän omilla ehdoillani."" What the hell, I live own terms."
"Näin havainnon omilla silmilläni."I seen that sighting' with my own eyes.
- Varastamme omilta päälliköiltämme.We are stealing from our own chiefs.
Amerikan kulttuuriattasea ei voi myöhästyä omilta illallisiltaan.The American cultural attache can't be late for his own state dinner.
Catherine, tiedät varsin hyvin, että hän asetti lukuisia ehtoja suojaamaan Tonya omilta paheiltaan ja ahneilta vaimoilta.And you, Catherine, should know of all people... that he put enough strings in there to protect Tony from his own bad habits... and grasping wives.
En omilta lapsiltani, enkä todellakaan sinulta.Not from my own children. Certainly not from you.
He tuntuvat melkein omilta lapsiltani.I've seen them grow up in front of my eyes, almost like they were my own kids.
"Kun mikä tahansa hallituksen muoto tulee vahingolliseksi omille kansalaisilleen, - on kansan oikeus muuttaa sitä tai hajoittaa se.""Whenever any form of government becomes destructive to its own ends, "it is the right of the people to abolish it."
"Minä ei tahtoa kuulla tuo Jan", koska vähennys on huora, tosi huora, enkä tahdo sitä Joshuan miehille, enkä varsinkaan omille miehilleni, tai naisille... nyky-yhtiö mukaan luettuna...anteeksi.Me no wanna hear that Jan, because downsizing is a bitch, it is a real bitch, and I wouldn't wish that on Joshua's men, I certainly wouldn't wish it on my men, or women present company excluded...sorry.
- Et saa lähteä omille teillesi.You cannot wander off on your own.
- Hyvän ruuan jälkeen - voi antaa anteeksi kenelle tahansa, - jopa omille sukulaisilleen.- Yeah, well, after a good dinner, one can forgive anybody... Even one's own relations. Huh?
- Kolme sanoi menevänsä omille teilleen.Three made it clear he intended to go his own way.
Haluan kasvattaa heidät omina lapsinani.I want to clean them up and raise them as my own.
Kuinka se onnistuu jos olen... He kuulevat sinut omassa mielessään - ihan kuin omina ajatuksinaan.They hear you inside their own minds as if it were their thoughts.
Käytimme asianosaisia omina ääninään.So we used the people involved for their own voiceover.
- Hän luulee heitä omiksi jälkeläisikseen.DShe thinks they're her own offspring.
- Olette raiskannut luonnonvarojamme, - imenyt öljykenttämme kuiviin ja vieneet parhaat naisemme omiksi vaimoiksenne.You have raped our natural resources, sucking our oil fields dry, and taking the very best of our women for your own wife, blyad.
Ego saattaa muokata niitä omiksi tarpeikseen.That the ego might just be shaping them to its own needs.
Hän ottaa Homerismisi ja muuttaa ne omiksi hyviksi ideoiksi.He's taking your Homerisms and turning them into his own great ideas!
Pukeakseen omiksi miehikseen?To dress up as his own guys?
! - Näin sinut omin silmin!- I saw you with my own eyes!
"Hoitaisin häntä omin käsin ja pistäisin hänet omaan sänkyyni" "ja vahtia häntä tarpeen tullessa."I could care for her with my own hands and put her in my own bed and watch with her when needful."
"Mitä minä teen tänä iltana?" Kirjoittakaa vastaus omin sanoin."What will I do tonight?" Please answer wih your own words.
"Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden - ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, - ettemme omin voimin kyenneet selviytymään." - Vitun pelottavaa."We admit our powerlessness over alcohol - and that our lives have formed in such a way - and we haven't been able to cope with it on our own."
"Näin kaiken omin silmin" ei välttämättä vastaa totuutta.We hear the expression: "I saw it with my own eyes." Well, the fact is, the eyes lie.
Ainutlaatuisia omine vahvuuksinenne ja lahjoinenne.You're unique with--with--with your own strengths and talents, and l should've been promoting that.
Aion mennä vessaan ja olla yksi omine ajatuksineni.I'm gonna go to the bathroom and be alone with my own thoughts.
Ehkä meidän pitäisi yrittää omine nokkinemme.Listen, all I'm saying is maybe it's time we went out on our own.
Ette mitenkään selviä omine nokkinenne.Devil you know, and all that? You'll never survive on your own, you know.
Kuulla "Supernaturalin" tarinan hänen omine sanoineen.Know, get the "supernatural" story in his own words.
"Anna hänen löytää oma tiensä."Let her get there on her own.
"Enemmän kuin oma elämäni".This means "More than my own life."
"Ennen häitä morsiamella oli oma elämä."Until recently, the bride had a life of her own.
"Entä oma lapsesi, Charlotte?""What about your own baby, Charlotte?"
"Etsi oma miehesi"♪ Find a man of your own ♪

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

soma
pretty

Random

oma-aloitteinen
spontaneous
omaehtoinen
spontaneous
oikullinen
whimsical
ohikiitävä
fleeting
oireeton
symptomless
oivallinen
excellent
omavarainen
autotrophic
ongelmaton
troublefree
operationaalinen
operational
onteloinen
cavitied

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'own':

None found.
Learning languages?