Nykyaikainen noun declension

Finnish
65 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
nykyaikainen
modern
nykyaikainen
modern
nykyaikaisen
modern
nykyaikaisen
(of) modern
nykyaikaista
(part of) modern
nykyaikaisessa
(in) modern
nykyaikaisesta
(out of) modern
nykyaikaiseen
(into) modern
nykyaikaisella
(at) modern
nykyaikaiselta
(from) modern
nykyaikaiselle
(onto) modern
nykyaikaisena
(as) modern
nykyaikaiseksi
(into) modern
nykyaikaisetta
(without) modern
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
nykyaikaiset
modern
nykyaikaiset
modern
nykyaikaisten
(of) modern
nykyaikaisia
(part of) modern
nykyaikaisissa
(in) modern
nykyaikaisista
(out of) modern
nykyaikaisiin
(into) modern
nykyaikaisilla
(at) modern
nykyaikaisilta
(from) modern
nykyaikaisille
(onto) modern
nykyaikaisina
(as) modern
nykyaikaisiksi
(into) modern
nykyaikaisin
(with) modern
nykyaikaisitta
(without) modern
nykyaikaisine
(together with) modern

Examples of nykyaikainen

Example in FinnishTranslation in English
- Anteeksi vanhahtava ulosantini - mutta nyt seuraa nykyaikaisen lentoelektroniikan pikakurssi.-Forgive the expression, but this is a crash course in modern avionics.
- Se on vahvaa. - Anteeksi vanhahtava ulosantini - mutta nyt seuraa nykyaikaisen lentoelektroniikan pikakurssi.- Forgive the expression, but this is a crash course in modern avionics.
-Mullistimmeko nykyaikaisen avioliiton?Baby... - Can we just revolutionize modern marriage?
Chomskya on kutsuttu nykyaikaisen kielitieteen EinsteiniksiChomsky has been called the Einstein of modern linguistics.
En, teen nykyaikaisen elokuvan, joka vain olisi runon muodossa.No, no, no. It would be modern. And it would deal with the case.
- 3,5 hehtaaria nykyaikaista asuintilaa, - joka on taidokkaasti asetettu San Gabriel Valleyn yläpuolelle, - jonne on helppo pääsy. Merkittävät ostoalueet.370 thousand square feet of modern living space artfully perched above the San Gabriel Valley ... with easy access to ... major shopping areas.
- Edustamme nykyaikaista suurvaltaa.Now listen here, we represent a modern power!
- Sehän on nykyaikaista.- That's for modern.
- Siellä tarvitaan nykyaikaista hammashuoltoa.They're in desperate need of modern dental care.
- Tarvitsemme nykyaikaista musiikkia.We need modern music, Mr. Shue.
"Tärkeintä nykyaikaisessa sodankäynnissä on tuhota ihmistyön tulokset.""The essential act of modern warfare... "is the destruction of the produce of human labor.
Jos et laita sitä vehjettä pois, niin pakenet tästä muinaisrakennuksesta siinä pelossa, - että olet nykyaikaisessa makuuhuoneessa kuukauden ilman pelejä.If you don't put that thing away, you're going to escape this ancient building only to wind up in a modern bedroom with a month of no games! Fine!
Kaikki mitä olemme tehneet nykyaikaisessa maataloudessa - tähtää nopeampaan, suurempaan ja halvempaan kasvattamiseen.Everything we've done in modern industrial agriculture is to grow it faster, fatter, bigger, cheaper.
Niin, herra Wooley... palaa nykyaikaisessa mielessä.Yes, Master Wooley. Burn. In the modern way.
Tai helvetin nykyaikaisessa vastikkeessa: Stand-up esityksessä.Douche products.... ...or its modern day equivalent..
Mutta vaikuttaa vielä vihanneksissa, eläimissä ja mineraaleissa. Olen hyvä esimerkki nykyaikaisesta kenraalimajurista.But still in matters vegetable, animal and mineral... l am the very model of a modern Major-General.
Pian he saavat makua nykyaikaisesta kurista.Soon they'll have a taste of modern discipline.
Pidän enemmän Kyllä-Kyllikin nykyaikaisesta ajattelusta.I prefer the modern thinking of Yolanda Yes.
Pidän itseäni lähes täydellisen tietämättömänä nykyaikaisesta lääketieteestä ja en ole koskaan kuullutkaan lumimiestaudista.Hmm, I consider myself almost completely ignorant of modern medicine, and I've never heard of yeti-ism.
Sanokaa vanhanaikaiseksi, - mutta minä en pidä nykyaikaisesta pahuuden vähättelystä.Call me old-fashioned, but I really can't go along with this modern playing-down of evil as something that doesn't really exist.
Ja menen nykyaikaiseen paikkaan.l'm modern, and l'm going to a modern place.
Lähi-idässä hän mietti: "Tulisiko Buddhan opit siirtää nykyaikaiseen muotoon?"He went to the near east thinking, "Why not pass the Buddha's teachings on in a modern form."
Niin ei kävisi kenellekään, jolla on pääsy nykyaikaiseen hoitoon.But that wouldn't have happened to anyone who had access to modern medical treatment.
Olemme siirtyneet alkemiasta kemiaan, maakeskeisestä universumista aurinkokeskeiseen, uskosta, että demonit aiheuttivat sairaudet - nykyaikaiseen lääketieteeseen.We have gone from alchemy to chemistry, from a geocentric universe to a heliocentric from believing that demons were the cause of illness to modern medicine.
Se on sulautunut toiseen kaupunkiin. Isoon, nykyaikaiseen ja elävään.It dissolved into the outskirts of another big, modern and living town.
Luulin reagoivani samalla, nykyaikaisella tavalla.I knew I'd react the same way. Very modern, very sophisticated.
Sinua ammuttiin nykyaikaisella luodilla.You got shot with a modern bullet.
Jos sähköistyksen tarkoitus oli vaikuttaa nykyaikaiselta - huomautan, että hoitajan tappaminen ja potilaan sytyttäminen tuleen - vie huomion itse tarkoituksesta.If our goal in wiring the place was to showcase our modernity, then might I suggest that killing nurses and setting patients afire might undermine the message a bit.
Vähän apua nykyaikaiselta sotateknologialta.With the help of modern military technology.
Pidän itseäni aika nykyaikaisena, mutta onko se sinusta normaalia?I see myself as a fairly modern man. But you think this is normal?
Se on nimeltä "Abracadabra" ja sitä pidetään nykyaikaisena klassikkona. - Se on paskaa.It's called "Abracadabra." And it is considered a modern classic.
Kuvittelen Amerikan nykyaikaiseksi maaksi.ln my imagination, America is a wonderfully modern place.
Minua ei voi sanoa nykyaikaiseksi, mutta jopa minä ymmärrän, että ei ole rikos olla nuori.My dear, no-one can accuse me of being modern, but even I can see it's no crime to be young.
He eivät tajua, mitä nykyaikaiset aseet saavat aikaan!They simply will not understand what modern weapons do!
Hänen metodinsa ovat nykyaikaiset.But his methods are thoroughly modern.
Keskuslämmitys, nykyaikaiset keittiöt, kylpyhuoneet.Central heating, modern kitchens, bathrooms with every bedroom, it's all possible.
Linnassa on nykyaikaiset peseytymistilat.By the way... We have in the castle the most modern available plumbing facilities.
Meillä on myös nykyaikaiset palvelut, kuten hissi.And we've got modern amenities like the elevator.
...nykyaikaisten jättitankkerien käsittelyn, joten laivojen ei enää tarvitse seilata.... handling the modern supertankers, eliminating the need for ships to travel.
Meitä edeltäneet - varmistivat, että tämä maa - ratsasti ensimmäisillä teollisen vallankumouksen aalloilla - ensimmäisten nykyaikaisten keksintöjen aalloilla - ja ensimmäisillä ydinvoiman aalloilla.Those who came before us made certain this country rode the first waves of the industrial revolution the first waves of modern invention and the first wave of nuclear power.
- Prinssistä tuntuu, että te ja hän - olette molemmat nykyaikaisia miehiä, samalla lailla ajattelevia, - jotka voisivat tehdä yhteistyötä näinä vaikeina aikoina.The Prince feels that... you and he... are both modern men, of similar mind... who could work well together, at this difficult time.
-Ja nykyaikaisia huonekaluja.They want to see modern furniture.
-Ja nykyaikaisia lentokoneita.Blueprints of modern day aeroplanes.
-T oisaalta... Kuka sanoo, mikä on oikein kun on kaikenlaisia nykyaikaisia ajatuksia ja tuotteita? .- On the other hand... who's to say what's right these days... what with all our modern ideas...
En halua rumia, nykyaikaisia taloja pellolleni.~ It's a good offer. ~ I won't have 50 ugly modern houses ~ built over a field of mine. ~ (SIGHS)
Kaikki miehet pitävät nykyaikaisista nuorista naisista...All men like a modern young girl...
Nykyaikainen teknologia tekee nykyaikaisista rikollisista vanhentuneita.Modern technology makes the modern criminal obsolete.
Odotan, että vieraani käyttäytyvät ja keskustelevat sopivalla tavalla ja luopuvat nykyaikaisista tavaroista.I also expect all my guests to maintain appropriate manners and conversation and to eschew all things modern.
Et ole tottunut nykyaikaisiin bakteereihin.- You're probably just not used to all the modern bugs.
Nyt Poirot sopii nykyaikaisiin menetelmiin. ― Kuuntelen ketä vain.So now you wish to involve Poirot in your detection 'modern'? I'II listen to anyone right now.
Aiomme repiä nämä köyhälistöasumukset maan tasalle - ja korvata ne turvallisilla, nykyaikaisilla luksusasunnoilla.What we're going to do is knock these ghetto housing projects flat and replace them with safe, modern, prestigious condominiums.
Havaitkaa heidät nykyaikaisilla huipputekniikan tuotteilla.Detect their presence with high-Tech, modern electronics.
Länsimaalaiset hyökkäävät kimppuumme - nykyaikaisilla aseilla.Westerners invaded us with modern weapons
Nykyaikaisten rikollisten kanssa pärjää vain nykyaikaisilla menetelmillä.To cope with the modern criminal it is necessary to use modern methods.
Paitsi jos aseistamme heidät nykyaikaisilla...Unless we were to re-arm them with modern...
Viimeinen sivu. "Olemme kätkeneet liikaa nykyaikaisilta lapsiltamme."Listen to this last page. "We have hidden too much from our modern children."
Haluan julistaa meidät kaikki nykyaikaisiksi seikkailijoiksi.So I would like to declare us all modern-day adventurers.
Ei nykyaikaisin tietenkään, mutta ehdottomasti jääkaappi.Not the most modern of course but definitely a refrigerator.
Se ei ole suurin eikä nykyaikaisin observatorio, - mutta se oli maailmankuulu jo lapsuudessani.It's not the biggest in the world, of course, or the most modern, but it is iconic, and I grew up wanting to see it.
Tämä on maailman nykyaikaisin kaupunki.Ah, the most modern city in the world.
"Ambos Mundos -hotelli Puerto Vallartassa" "on täysin nykyaikainen. Ilmastoitu hotelli" "viehättävän aukion laidalla. Erinomainen ruoka ja palvelu.""The Ambos Mundos Hotel in Puerto Vallarta is a completely modern, air-conditioned hotel on a delightful plaza, with excellent food and service."
- Hyvin nykyaikainen.-It's very modern.
- Kyllä, nykyaikainen.- Yes, modern.
- Niinkö? Hän on hyvin nykyaikainen.Well, she's a very modern girl.
- Tässä on nykyaikainen esimerkki mustatuista kasvoista.- It's our movie. It's a much more modern-day example of blackface.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'modern':

None found.
Learning languages?