Monimutkainen noun declension

Finnish
80 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
monimutkainen
complex
monimutkainen
complex
monimutkaisen
complex
monimutkaisen
(of) complex
monimutkaista
(part of) complex
monimutkaisessa
(in) complex
monimutkaisesta
(out of) complex
monimutkaiseen
(into) complex
monimutkaisella
(at) complex
monimutkaiselta
(from) complex
monimutkaiselle
(onto) complex
monimutkaisena
(as) complex
monimutkaiseksi
(into) complex
monimutkaisetta
(without) complex
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
monimutkaiset
complex
monimutkaiset
complex
monimutkaisten
(of) complex
monimutkaisia
(part of) complex
monimutkaisissa
(in) complex
monimutkaisista
(out of) complex
monimutkaisiin
(into) complex
monimutkaisilla
(at) complex
monimutkaisilta
(from) complex
monimutkaisille
(onto) complex
monimutkaisina
(as) complex
monimutkaisiksi
(into) complex
monimutkaisin
(with) complex
monimutkaisitta
(without) complex
monimutkaisine
(together with) complex

Examples of monimutkainen

Example in FinnishTranslation in English
Carlos on ollut luonani 17 vuotta. Carlosin äly ei riitä näin monimutkaisen operaation johtoon.Carlos just is not bright enough to run an operation as complex as yours.
He ovat poimineet monimutkaisen kulttuurin parhaat elementit ja markkinoivat niitä uudella tavalla.- Fresh toro. They've picked the most marketable elements of a complex culture, then repackaged them to turn a profit.
Jätät kaiken monimutkaisen minun vastuulleni.You just leave all that highly complex stuff to me.
Kaikkialla, minne katsomme, - silmämme kohtaavat luonnon monimutkaisen taikuuden.Everywhere we look, the complex magic of nature blazes before our eyes.
Kaunis kampaus - ja tuo pikkutuhma leopardin nahka ovat monimutkaisen sivilisaation tuotteita.That pretty hairdo and that naughty little leopard skin are products of a complex civilization.
"Ennenkuin lahjakas Bradshaw alkaa arvioimaan monimutkaista avioliittoa..." "kannattaisi hänen tutkia Hiljaisuuden tietä...""until the talented Bradshaw is better able to grasp the complexities of married life she would be better advised to explore the vow of silence."
- Koska se on monimutkaista!Because it's complicated. It's complex!
- Maapallolla ei ole mitään niin monimutkaista.There is nothing on Earth that complex.
- Se on aika monimutkaista.- Is pretty complex.
- Se on monimutkaista pahalla tavalla.It's complex, but not in a good way.
- Miksi? - Tapausta hoitava tuomari on monimutkaisessa tilanteessa jonka hoitaminen kestää odotettua kauemmin.- The magistrate assigned to the case is in the middle of a very complex proceeding, and it's taking more time than he expected.
Albert, elämme tavattoman monimutkaisessa maailmassa.Albert. Look. This is an enormously complex world we live in and its problems are multiplying every day.
Mitkä mahdollisuudet teillä on edistyä tässä monimutkaisessa asiassa ilman minunlaistani?You kidding me? You have any idea how much progress you're gonna make on a strike this complex without someone like me?
Pyydän anteeksi pientä myöhästystä. Lapsikin varmasti ymmärtää että niin monimutkaisessa operaatiossa kuin joulu on aina pieni epäonnistumisen mahdollisuus ja se olet sinä.I'm sure that even a child can understand that in an operation as complex as Christmas, there's always an insignificant margin of error.
Uskomatonta, miten elämä siirtyy sukupolville - yksinkertaisessa reseptissä tai monimutkaisessa DNA:ssa.Mm. Absolutely amazing to me how lives can span generations in something as simple as a recipe, or something as complex as DNA.
- Osa monimutkaisesta molekyylistä.-A fragment of a complex molecule.
Ja selvitäksemme monimutkaisesta maailmasta, - tarvitsemme monimutkaisia sidoksia.And to survive in a complex world, we need complex bonds to interface with it.
Kyse on uskomattoman monimutkaisesta fysiikasta.This is unbelievably complex physics here, all right?
Kyse on... monimutkaisesta... verkostosta... pitäisi punoa ja... kutoa eräänlaiseksi... peitoksi.Well, it's a, uh... complex web... of complications... which, uh, need to be weaved... and, uh, woven into a, uh, quilt... of some kind.
Lokikirja, data, ne eivät näytä mitään todistetta monimutkaisesta elämästä.Rosa: The logs, the data-- they don't show any proof of complex life.
CQ:n toimittaja oli saapunut alueelle tekemään raporttia - hyperuskonnollisesta ryhmästä, - joiden toiminta liittyy monimutkaiseen hengelliseen perintöön.... CQ's reporter had arrived in the area to make a report on hyperreligious groups whose activity relates to the complex spiritual legacy
Ellette pysty ensin pelottelemaan älkää ryhtykö mihinkään niin monimutkaiseen.Until you can commit a simple act of terror... I strongly advise you to avoid anything so complex.
Menemme nyt erittäin monimutkaiseen testisaliin jossa testatut myrkyt, niin toivomme, ruokkivat maailman nälkäisiäjoskus.We are now about to enter a highly complex experimental area where the use of toxic chemicals, we hope, will one day feed the world's hungry.
Tämä perustuu äärimmäisen monimutkaiseen tieteeseen, - mutta teille jaetaan yksityiskohtaiset tiedot sisältävä lehtinen luennon jälkeen. Nyt esittelen idean pääperiaatteen.Now, the science behind this is immensely complex, but there will be detailed briefs as you leave the lecture hall, but for right now, let me just give you the cliffs notes.
Tämän yhtäläisyyden mukaan, aika-matkustuksen kaksoiskappale - johtaa monimutkaiseen nimittäjään syy-yhteys-suhteessa.According to this equation, a time-travel duplicate results in a complex denominator in the causality ratio.
Kvanttiteorian mukaan menneisyyden ja tulevaisuuden käsitteet - saatetaan ehkä korvata monimutkaisella kaavalla - minkä mukaan aika on hyvin joustavaa.In fact, quantum theory tells us... that the rigid notions of past, present andfuture... although useful in day-to-day life... may dissolve and be replaced by a complex formulation... in which time is far more fluid... than anybody would have imagined.
Se pitää pikkutarkasti viljellä, korjata ja puhdistaa - monimutkaisella ja kalliilla prosessilla.It must be painstakingly cultivated, harvested, purified. A complex and expensive process.
Ensinäkemältä kuoren muoto vaikuttaa hyvin monimutkaiselta, - mutta jos mittaa kammioiden koon näkyviin ilmestyy selkeä kaava.Now, at first sight, this looks like a really complex shape, but if I measure the dimensions of these chambers a clear pattern begins to emerge.
Hyvin monimutkaiselta pupujussilta.A very complex bunny rabbit.
Ikävää, jos tämä idea vaikuttaa monimutkaiselta.I... I... I'm sorry if this is proving a complex idea.
Saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta kyseessä on vain hieno laskukone, puhumattakaan siitä, että näitä monimuotoisia päätöksenteko- ja valvontajärjestelmiä käytetään jo nyt ympäri maailmaa yksittäisiin tarkoituksiin.And while that might sound complex all it is is a glorified calculator not to mention that such multi-varied decision making and monitoring systems are already used across the world today for isolated purposes.
Olisiko todella mahdollista, että elämä alkoi - näinkin monimutkaisena?Could it really be that life on Earth started with creatures as complex as these?
Minusta tämä on menossa todella monimutkaiseksi.This situation becomes too complex.
Olet antanut helpon homman kasvaa monimutkaiseksi.You have allowed that simple thing to become a complex thing.
Pienikin muutos lihaksissa muuttuu monimutkaiseksi informaatioksi- joka välittyy niin nopeasti, että usein emme edes huomaa sitä.The smallest shift in its musculature can translate itself into complex non-verbal information, so subtle and communicated so quickly that we often don't even register it; Not consciously.
Aivomme ovat erittäin monimutkaiset.Our brains are extremely complex.
Aivot ovat hyvin monimutkaiset.The brain is incredibly complex.
Aivot ovat monimutkaiset ja arvaamattomat.The brain is complex and unpredictable.
Ajatus oli tyylikäs ja aika loistava, mutta heidän teoriansa monimutkaiset yksityiskohdat selviäisivät vasta vuosisatojen päästä.The idea was elegant, and quite brilliant, but the complex details of their theory lay centuries in the future.
Hänen mielensä liittymät ovat monimutkaiset.The process of interfacing is mind is complex.
- Onneksi olen hyvä monimutkaisten asioiden kanssa.- l'm very good with complexity.
Antropologi ja eetikko Dawn Prince-Hughesin mukaan - persoonuuden muodostavat - itsetietoisuus, monimutkaisten tunteiden ymmärtäminen - ja empatiakyky.The anthropologist and ethicist Dawn Prince Hughes argues that the standards for personhood includes self awareness, an ability to understand complex emotions, and the capacity for empathy.
Olemassaolommekin on vain monimutkaisten, - joskin väistämättömien, kemiallisten reaktioiden, - sekä biologisten mutaatioiden summa.The very fact we exist is nothing but the result of a complex yet inevitable string of chemical accidents and biological mutations.
Olen tuolla näyttämöllä pitkään sinun jälkeesi. Elän sydänverellä painien aidon monimutkaisten tunteiden kanssa.But long after you're gone, I'll be on that stage earning my living, baring my soul, wrestling with complex emotions, 'cause that's what we do.
Tosi monimutkaisten järjestelyjen kautta on hankittu - muun muassa high tech -yhtiöiden osakkeita - ja myyty ne kovalla voitolla.Through complex arrangements... they've purchased shares of high tech companies... and sold them for a high profit.
"Kuka suunnitteli AP-muuntimet, jotka ovat niin yksinkertaisen monimutkaisia?""who designed these ap converters, "so subtle, "yet so complex in their conceptualization?
- Hän laski monimutkaisia yhtälöitä.He--he ran all these complex equations.
- Ihmiset ovat monimutkaisia.I'm saying people are complex.
- Syyttömyys ja syyllisyys - ovat monimutkaisia käsitteitä, Darcy.Innocence and guilt are complex notions, Darcy.
Aivosi saattavat olla poikkeus, Ben, mutta useimmat aivot suorittavat - häikäisevän määrän monimutkaisia mentaalisia prosesseja joka sekuntti.Your brain may be the exception, Ben, but most brains carry out a dazzling array of complex mental processes every second.
Autan paikallista poliisia monimutkaisissa jutuissa.I'm brought in on complex cases as support to local law enforcement.
Kuten kaikissa muissakin monimutkaisissa organisaatioissa, - meilläkin on sisäisiä erimielisyyksiä.And like all other complex organizations, we have our internal differences.
Meillä on paljon yhteistä, vaikka tietyt muuttujat ovat tuntemattomia niin kuin ne usein ovat monimutkaisissa yhtälöissä...I think we have a lot in common and, although I'm aware that certain variables are, and forever will be, unknown, as is the case with most complex equations where you'd have - two complete, reverse...
Onko symbiogeneesi mahdollinen monimutkaisissa eliöissä?I've never heard of symbiogenesis occurring in a species as complex as a humanoid.
Se käsittelee ennustamattomuutta monimutkaisissa järjestelmissä.It simply deals with unpredictability in complex systems.
- Olette omistaneet elämänne valistaaksenne väestöä monimutkaisista tieteellisistä ideoista.You've dedicated your life's work to educating the general populace about complex scientific ideas.
- Toivon, että se olisi niin yksinkertaista, mutta puhumme abstraktista ja monimutkaisista voimista. - Mutta jos emme tunne sen kasvoja, miten se voidaan voittaa?I wish it were that simple, but we're talking about abstract and complex forces here.
Ei ole kyse vain kondensaattoreista, vaikka ne eivät ole polaarisia. On kyse myös tasauspyöristä ja akseleista sekä termostaatin monimutkaisista piuhoista.It is not merely a case of rewiring the capacitors, even though they are nonpolarized, but flywheel and drive shafts are also affected, not to mention the complex wiring regarding the thermostat.
Hän on huolellinen kaveri. Hän pitää monimutkaisista asioista, kuten shakista.He's a thorough guy-- likes complex things like chess.
Nyt tiedämme, ettei elämä alkanut äkillisesti kambrikauden monimutkaisista eläimistä.So, now we know that life did not begin suddenly with those complex animals of the Cambrian.
12 tuntia ennen miehistö ei kykene monimutkaisiin tekoihin.Twelve hours before crew will be unable to perform complex tasks.
Ja Washington haluaa vastauksia hyvin monimutkaisiin kysymyksiin.And Washington wants answers to some very complex questions.
Keskitymme nyt hyperavaruuden monimutkaisiin laskelmiin.Yeah, that's good. We shall now attend to the complex calculations of hyperspace.
Kryptasysteemit perustuu niin monimutkaisiin matemaattisiin - ongelmiin ettei niitä voi ratkaista ilman avainta.Cryptography systems are based on mathematical problems... so complex they cannot be solved without a key.
Minut on ohjelmoitu vastaamaan monimutkaisiin kotipalvelukäskyihin.I have been programmed to respond to a complex series of domestic commands.
Ajatella, että nämä yksityiskohtaisesti suunnitellut muodot, - toisistaan hyvin paljon eroavat ja monimutkaisilla tavoilla riippuvaiset, - ovat kaikki meitä ympäröivien luonnonlakien synnyttämiä.so different from each other and dependent upon each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us.
Miranda näyttää kolmiulotteiselta palapeliltä. Siellä on alueita, jotka näyttävät monimutkaisilta, jättimäisiltä kilparadoilta - kuin komitean kokoamilta.'Miranda looks like a jigsaw puzzle, 'with regions looking like giant complex racetracks, 'as if put together by a committee.'
Sen hermostot näyttävät yhtä monimutkaisilta kuin ihmisen aivot.The neurological system seems to be as complex as a human brain.
"Ooh, muutan auringonvalon monimutkaisiksi sokereiksi"Ooh, look at me, I turn sunlight into complex sugars.
Se ei voi muuttua monimutkaisiksi laitteiksi.It can't form complex machines. Guns, explosives have chemicals, moving parts.
Tehdyt päätökset kehittyvät lopulta monimutkaisiksi oksiksi hyviksi tai huonoiksi.Choices made, until at the end, they become complex branches of decision making, good or bad.
Aivot ovat maailmankaikkeuden monimutkaisin asia, - ja ne sijaitsevat aivan nenän takana.The brain is the most complex thing in the universe and it's right behind the nose.
Jamie, mikä on monimutkaisin tunnistin?Jamie,what'the most complex sensor you monitor with this?
On hyväksyttävä se tosiasia, että sukkula - on monimutkaisin koskaan rakennettu laite.We have to accept the fact that this shuttle is the most complex machine that's ever been built.
Se saattaa olla kaikkien aikojen monimutkaisin kartta.It may be the most complex map ever created... - Good morning.
- Ei, se on liian monimutkainen.Too complex to be a bomb.
- Ette ymmärtäisi sitä, koska se on laaja ja monimutkainen.l doubt that you would be able to grasp its complexity and scope.
- Ihmiskeho on monimutkainen ja mystinen.The human body is a complex and mysterious experiment.
- Jemma on monimutkainen.Jemma strikes me as highly complex.
- Koodi on hyvin monimutkainen.- Code's extremely complex.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

monimuotoinen
diverse
moninainen
diverse
mitallinen
measurable
maolainen
some
mitokondriaalinen
mitochondrial
messinginvärinen
brass
moraaliton
immoral
monotoninen
monotonic
monikkomuotoinen
in plural form
motorinen
motoric

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'complex':

None found.
Learning languages?