Helppo noun declension

Finnish
84 examples

Conjugation of helppo

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
helppo
easy
helppo
easy
helpon
easy
helpon
(of) easy
helppoa
(part of) easy
helpossa
(in) easy
helposta
(out of) easy
helppoon
(into) easy
helpolla
(at) easy
helpolta
(from) easy
helpolle
(onto) easy
helppona
(as) easy
helpoksi
(into) easy
helpotta
(without) easy
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
helpot
easy
helpot
easy
helppojen
(of) easy
helppoja
(part of) easy
helpoissa
(in) easy
helpoista
(out of) easy
helppoihin
(into) easy
helpoilla
(at) easy
helpoilta
(from) easy
helpoille
(onto) easy
helppoina
(as) easy
helpoiksi
(into) easy
helpoin
(with) easy
helpoitta
(without) easy
helppoineen
(together with) easy

Examples of helppo

Example in FinnishTranslation in English
- Annan sinulle helpon:All right, look, i'll give you an easy one.
- Annoin sinulle helpon kohteen ja sinä vain kävelit pois. - Ei, se ei tuntunut oikealta.I gave you an easy hit, and you just walked away from it.
- Haluatko helpon homman?You want an easy time?
- On, on. - Miten se helpon rahan keikkasi edistyy?What's up with this "easy money"job of yours?
- Saat helpon.- I'll give you an easy one.
"Ajattelu on helppoa, toimiminen vaikeaa." "Oman ajatuksen toteuttaminen on vaikeinta kaikista." Goethe."thinking is easy, acting is difficult, and to put one's thoughts into action, the most difficult thing in the world."
"Ehkä minun olisi pitänyt kertoa tämä teille henkilökohtaisesti, mutta ei ole helppoa tapaa sanoa hyvästi ainiaaksi.! "perhaps I should've told you in person, "but there's no easy way to say good-bye forever.
"Ei ole helppoa kasvaa kodissa missä joku tietää kaikki ajatuksesi.Uh, "it's not easy growing up in a hoe "where someone knows your every thought.
"Ei ole niin helppoa pysyä sekaantumatta.""'Not that easy to remain uninvolved. "
"Ei sillä laihdu, mutta se on helppoa." Siihen minä uskon."You don't lose weight, but it's easy to stick to." That's what I believe, Bill. Oh, I know you do.
Ja sitten me juttelimme lisää ja sitten, kyllä sinä tiedät, "Tässä minä olen 10 helpossa palasessa."And I talked some more and then, you know, "Here's me in 10 easy-to-assemble pieces."
- Viikko sitten ne palasivat - kuulemma helposta jahdista.A week ago, they came back from what they said was an easy hunt.
-Älä sinä marise helposta.Easy, hell. Don't whine to me about easy.
Aloitetaan jostakin helposta, vaikka hiusten väristä.Let's start with something easy. Let's start with, uh, hair color.
Aloitetaan sitten jostain helposta.Well, let's start with something easy, then.
He ovat aina välittäneet vain nopeasta ja helposta.Yeah, all they've ever been about is the quick and easy.
-Meninkö noin helppoon?I was that easy.
En luota hänen helppoon pelkoonsa.I don't count on him scaring easy.
En mene ihan noin helppoon.You know I don't fall that easy.
Et voi luottaa "helppoon".You can never trust easy.
He haastoivat sinut helppoon arvoitukseen.They challenged you to an easy puzzle.
"Haluatko tehdä tämän helpolla vai vaikealla tavalla?""Are we gonna do this hard or easy?"
- ...hän ei antaudu helpolla.If this guy's behind the shelter slaughter, he won't go down easy. Thanks.
- Aloitetaan helpolla kävelyllä kulmilla.Let's start easy with a little walk into the jay.
- Aloitetaan helpolla.We'll start with an easy one.
- Ehkä Boone luo hirviön - rangaistakseen niitä, jotka hänen on täytynyt päästää helpolla.Maybe Boone is creating the golem to punish the ones that he had to let off easy.
- Ei kuulosta helpolta paikalta mennä sisään.Doesn't sound like an easy place to get into.
- Ei kuulosta helpolta.- Doesrt sound easy.
- Ei niin helpolta, kuin yleensä.- Not as easy as it used to be.
- Ei se tunnu helpolta.Don't feel easy.
- Ensimmäinen vaikutti liian helpolta.- The first one seemed too easy.
Malja pitkälle ja iloiselle elämälle, nopealle ja helpolle kuolemalle - nätille ja kunnolliselle likalle.Here's to a long life and a merry one, A quick death and an easy one, A pretty girl and an honest one,
"Kun sitä pitää helppona...""Oh yeah," he said, "just when you think it's easy..."
- En sanonut, että pidän sitä helppona.I never said I thought it would be easy.
- Jos hän tietää, hän luulee, että pidät häntä helppona.If she knows, then she'll think that you think she's easy.
- Miksi kaikki pitävät työtäni helppona?Why does everyone think my job is so easy? Wow.
- Pidätkö minua noin helppona?- You think I'm that easy?
"Ihmiset luulevat, että kauneus ja suosio tekevät elämän helpoksi."People think just because you're beautiful and popular, life is easy and fun.
"Teen tämän helpoksi sinulle.""i'll make it easy for you."
"teette tämän aivan liian helpoksi"."You're making it so easy".
- Ei kukaan sanonut tätä helpoksi. - Se pitää tehdä.Look, listen, lady, nobody said this was going to be easy, but it needs to be done.
- Ei ole varaa. Teen tämän helpoksi.l'll make it easy for you.
- Munuaiset olisi helpot.Well, the kidneys would be easy.
- tuottaa helpot rahat.- on the market is easy money.
-Minä saan helpot tehtävät...Oh, I get the easy job, do I?
Ennen kuin ratkaisen jutun, kiitos, että hoidit kaikki helpot hommat.You know, before I solve this case, I'd like to thank you for doing all the super-easy work, you know, the real Nancy Drew-level stuff.
Ensimmäisenä päivänä opimme, että ilman sähköä helpot hommat vaativatkin paljon työtä.The first day, we learned that being off the grid means stuff that should be easy took a lot of work.
En maksa sinulle helppojen tehtävien hoitamisesta, Frank.Easy? Frank, I don't pay you because you know how to get easy things done.
"mutta nuo ovat isoja juttuja, ja isot jutut ovat helppoja."but those are big things and big things are easy.
- Eikö baarityttöjen pitäisi olla helppoja?I mean, correct me if I'm wrong, but aren't bar wenches supposed to be easy?
- Ja jotkut ovat helppoja, tiedän puheen.And some are easy; I know the speech. Okay.
- Kaksi ensimmäistä olivatkin liian helppoja.I knew the first two questions were too easy.
- Laulut ovat helppoja.Songs are easy.
Sekosi helpoissa askelissa, sanoi menevänsä WC:hen, ja sitten viipyi puolituntia.Missing easy steps, she'd say she's going to the ladies room, and then be gone for half an hour.
- Ihmiset pitävät helpoista asioista.- No. - Man, people like things easy.
Aloitan helpoista.I don't know. Start with the easy ones.
En pidä lyhyistä avioliitoista ja helpoista eroista.I don't approve of quick marriage and easy divorce.
No, jos pidät helpoista asioista, niin ohjelmani ei ole sinulle.Well, if you like things easy, then my program isn't for you.
Pidän helpoista asioista.l like to have things easy.
Hän ei ole turvautunut helppoihin.He never took the easy shot.
Kannattaa tarjoutua helppoihin tehtäviin - satamassa, niin säästyy vaikeilta merellä.Always speak up for the easy tasks in port, to be spared the difficult ones at sea.
Mutta toisaalta pystyn vain helppoihin asioihin.On the other hand, I can only manage easy things.
Olen aina ollut heikkona epävakaisuuteen, riskeihin ja helppoihin naisiin.Always had a weakness for volatility, risk and easy women.
Sillä välin pääset helppoihin hommiin. Pääset studiotöihin, että saat tienattua vähän rahaa.Meanwhile, l've set you up tor some very easy work, studio stutt-- demos, commercials, so you can pick up a couple ot bucks,
Aloittakaa helpoilla kysymyksillä.Remember, start with light, easy questions first.
Jos Jumala testaa uskoani, Hän ei aloita helpoilla jutuilla, joten käsket tehdä mitä Jumala käskee, vaikka.. ihan mitä vain- ja PJ herää?Look, now, if God is testing my faith, He's not starting out with the easy stuff, so you're just telling me just do whatever God says, even if... just do what He says, and PJ'll wake up?
Mutta viikonloppuisin ja helpoilla reiteillä.But on weekends and on easy routes.
He eivät näytä helpoilta päihitettäviltä.They don't seem easy to beat.
Hän sai vaikeat lyönnit näyttämään helpoilta ja helpot lyönnit vielä helpommilta.He had a way of making the difficult shots look easy and the easy shots look even easier.
Esittelin hänelle uusia kavereita. Sellaisia, joita pidin huolimattomina ja helppoina seurata.At the same time I was bringing new people to him, people I thought would be sloppy and easy to track.
En luule niitä helpoiksi.I don't think they're easy.
Hassua, että kaksi ihmistä, jotka luulevat suhteita helpoiksi ovat yhä sinkkuja.Funny how the two people in the room Who think relationships are easy are both single.
Hän teki uusia vampyyrejä helpoiksi tapoiksi teille.See, blue van here's been turning fresh vamps and setting them up for you kids as easy kills.
Tehtävät käyvät helpoiksi, Miles.This is gettin' a little too easy, Miles.
"Laskettelu on se helpoin osuus", Karl.Skiing's the easy part, Karl.
- Allekirjoitusten saaminen on helpoin osuus.Oh, well, I can get the signatures I need. That's the easy part.
- Se ei ole helpoin tehtävä.- Well, that's no easy feat.
- Se on helpoin osa!That's the easy part!
- Se on helpoin osa.- That's the easy part.
"'Kuolemani on helppo.'""'I shall die easy.
"Ainoa helppo päivä oli eilinen.""The only easy day was yesterday."
"Hauva" on liian helppo. "Tiede".Puppy. Puppy or science? Puppy's too easy.
"Hän sytytti palamaan 5 kiloa puuta, - betonijärkäleen ja Ford Escortin." - Pinto olisi ollut liian helppo. - Etkö usko sitä?Igniting in succession a five-kilogram block of wood, a concrete brick... and a 1 985 Ford Escort. ' l guess a Pinto would've been too easy.
"Jos jokin on helppo löytää..."That if things were easy to find...

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

helpottunut
relieved
helppohuoltoinen
serviceable
helleeninen
some
hautamainen
gravelike
heksametrinen
hexametric
häpeällinen
shameful
havainnollinen
illustrative
herkullisin
some
havupuuvaltainen
some
heuristinen
heuristic

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'easy':

None found.
Learning languages?