Dramaattinen noun declension

Finnish
69 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
dramaattinen
dramatic
dramaattinen
dramatic
dramaattisen
dramatic
dramaattisen
(of) dramatic
dramaattista
(part of) dramatic
dramaattisessa
(in) dramatic
dramaattisesta
(out of) dramatic
dramaattiseen
(into) dramatic
dramaattisella
(at) dramatic
dramaattiselta
(from) dramatic
dramaattiselle
(onto) dramatic
dramaattisena
(as) dramatic
dramaattiseksi
(into) dramatic
dramaattisetta
(without) dramatic
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
dramaattiset
dramatic
dramaattiset
dramatic
dramaattisten
(of) dramatic
dramaattisia
(part of) dramatic
dramaattisissa
(in) dramatic
dramaattisista
(out of) dramatic
dramaattisiin
(into) dramatic
dramaattisilla
(at) dramatic
dramaattisilta
(from) dramatic
dramaattisille
(onto) dramatic
dramaattisina
(as) dramatic
dramaattisiksi
(into) dramatic
dramaattisin
(with) dramatic
dramaattisitta
(without) dramatic
dramaattisine
(together with) dramatic

Examples of dramaattinen

Example in FinnishTranslation in English
- Mikä on dramaattisen kohtauksen avain?Okay, what's the key to a dramatic scene?
- Se hieman vesittää dramaattisen lähtösi.Kind of blows your whole dramatic exit from before.
Ajattelin tehdä tulostani dramaattisen.You know, thought I'd make a dramatic entrance.
Akryylivärit antavat työlle dramaattisen loppusilauksen.In the end, I used acrylics. Much more dramatic.
Ehkä meidän pitäisi pysyä kaukaisina kunnes keksit tarpeeksi dramaattisen syyn tulla yllättäen ovelleni.Then maybe we should just stay estranged until you can find a dramatic enough reason to show up on my doorstep unannounced.
"Ellei tapahdu ihmeellistä ja dramaattista..."'Unless there is an amazing and dramatic...'
- Ei mitään niin dramaattista.- Nothing that dramatic.
- Ei mitään noin dramaattista.No, Rosalind, I'm afraid it wasn't that dramatic.
- Ei tässä ole mitään dramaattista.It is not about being dramatic.
- Realisti dramaattisessa maailmassa.No, I am realistic in a dramatic world, honey.
-Pidä sitten kiirettä. Jett Rinkin nimikkolentokentän ja Emperador-hotellin avajaiset - ovat uusin virstanpylväs Texasin kasvatin dramaattisessa elämässä.Grand opening of the Jett Rink Airport and Emperador Hotel... is the latest milestone in the dramatic life of this virile son of Texas.
Kauniissa, jännittävässä, dramaattisessa ja aidossa paikassa.Like, somewhere beautiful, or exciting and dramatic and real.
Rose ja muita arvostettuja poliiseja ja virkamiehiä pidätettiin tiistaina - dramaattisessa yhteenotossa Constitution Hillillä.Rose and several other high-ranking officers and members of court were arrested late last Tuesday after a dramatic showdown on Constitution Hill.
Tässä dramaattisessa kuvassa viime konklaavista kappelissa, - kardinaalien kädet ovat raamatun päällä, vannomassa salaisuutta.In this dramatic adaptation the most recent conclave in the Sistine Chapel, The cardinals swear hand on the Bible, to the proceedings confidential.
Haluan pyytää anteeksi melko äkillistä muutosta ohjelmassa. Se johtuu dramaattisesta käänteestä Genevessä eilen.And I'd especially like to begin by apologizing for a rather sudden change in the program, consequent upon a rather dramatic development in Geneva yesterday.
Herra Leland kirjoittaa dramaattisesta näkökulmasta?Mr. Leland is writing it from the dramatic angle?
Rakas Emma, eilen sanoit minun olevan sodassa Jumalan kanssa, - mutta ei kyse ole mistään niin dramaattisesta kuin sodasta, - vaan hiljaisesta taistelusta itseni kanssa, jota olen käynyt tuhansina iltapäivinä.DearestEmma,lastnight you said I was at war with God, but truly it is nothing so dramatic as a war, just a silent struggle with myself extended over a thousand afternoons.
Ryhmä on tehnyt monia huomattavia ryöstöjä ympäri Eurooppaa - ja pääsi pakenemaan huolimatta poliisin dramaattisesta takaa-ajosta.The gang, thought to be behind a number of high-profile robberies across Europe, ebaded capture, despite a dramatic pursuit by police.
Toisinaan kun ihminen kärsii dramaattisesta narsismista - hän ei huomaa, kuinka kauan on puhunut ongelmastaan.Well, let me just point out to you, Larry, that sometimes when people suffer with what I might call the more dramatic forms of narcissism, they have a hard time gauging how long they've been talking about their problems or themselves.
Jokaisella on pari. Varmasti joku pari suostuu dramaattiseen kolmenkimppaan.Well, everybody's paired up, but I'm sure somebody would be open to a dramatic threesome.
Mikä kosminen prosessi on voinut johtaa neljännen planeetan dramaattiseen muutokseen?What cosmic process could have brought about such a dramatic transformation of the fourth planet from the Sun.
Tervetuloa Tokioon ja tämän illan dramaattiseen semifinaaliotteluun - rullapallon maailmanmestaruudesta - isäntäjoukkueen Tokion ja mestaruutta puolustavan Houstonin välillä.Welcome to Tokyo and tonight's dramatic semifinal match for the world's rollerball championship between hosts Tokyo and Houston.
Hyvin dramaattisella tavalla nämä omituiset koneet ovat muuttaneet synkän arktisen haudan porealtaaksi.For, in dramatic fashion, these odd machines have turned what might have been a dark, watery Arctic grave into a bubbling Jacuzzi.
Järkytin sinut turhan dramaattisella ilmaantumisella.I have given you a serious shock by my unnecessarily dramatic reappearance.
Minun on parasta testata sitä dramaattisella...I'd better test it with a dramatic...
Naiset ja herrat, esittelen teille näyttelijän, joka lukee lauseen, "Minä olen Mario", hyvin dramaattisella tavalla.Ladies and gentlemen, here's a professional actor reading the line, "It's-a me, Mario," in a very dramatic way.
- Kuulostaa hieman dramaattiselta.That sounds a little dramatic.
- Se kuulostaa hyvin dramaattiselta. - Selvä.- It's gonna sound very dramatic.
- Se kuulosti dramaattiselta.That's a little dramatic. Not...
- Se vain kuulostaa dramaattiselta.That sounds more dramatic than it was.
Asiakkaistani sängyn sulkeutuminen tuntuu dramaattiselta.Customers find the slamming effect of the bed closing down on them very dramatic.
Dramaattinen päätös tälle dramaattiselle päivälle.What a dramatic ending to a dramatic day.
Pettymyksen tuonut komedia Naikkonen Äijä Päätyi harkitsemattomasti vakavalle dramaattiselle alueelle.The disappointing buddy comedy Chitlin' the Dude was followed by an ill-advised venture into serious dramatic territory.
Rauhallinen päätös dramaattiselle illalle.A tranquil coda to conclude a dramatic evening.
- Älä ala dramaattiseksi.- Don't get dramatic.
Eipä ruveta nyt liian dramaattiseksi.Let's not get overdramatic.
Heittäydyt dramaattiseksi.You're getting awful dramatic.
Jospa varaamme uuden ajan sellaiselle kerralle, - kun jokainen tuntee itsensä vähän vähemmän dramaattiseksi?Why don't we reschedule this at a time when everyone is feeling a little less dramatic?
"Luonnollisen näköiset dramaattiset vaalennukset - jotka tuovat esille ja vaalentavat luonnollista väriäsi. ""Natural-looking dramatic highlights... "that enhance and brighten your natural hair colour. "
Hän taitaa dramaattiset tauot.Always the queen of the dramatic pause.
Joskus kehon dramaattiset muutokset - johtuvat vahvoista tunteista.Well, sometimes, dramatic changes to the body are caused by intense emotions --
Monet dramaattiset tilanteet alkavat huudosta.A good many dramatic situations begin with screaming.
Nähdäksemme uudestaan eilisen dramaattiset tapahtumat - tässä Amerikan uusin sankari, Gus Grissom.To recap yesterday's dramatic events here we see America's newest hero, Gus Grissom.
Edessämme on dramaattisten muutosten aikakausi - seurauksena ilmaston lämpeneminen kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi.We're at the beginning of a dramatic period of change. At the heart of it is the greenhouse effect, a global warming caused by the gases we release.
Näin dramaattisten tapahtumien kautta- -Charlotte tapasi uuden miespääroolin esittäjän.And that's how, in the most dramatic fashion, charlotte met her new leading man.
Opiskelin teatteria ja osoittamista dramaattisten temppujen akatemiassa.Elizabeth, I was trained in stage acting and game show pointing at the Royal Tampa Academy of dramatic tricks.
Ymmärrämme molemmat... ...dramaattisten julkilausumien merkityksen.We are both men who truly understand the importance of making dramatic statements.
- Vedät dramaattisia johtopäätöksiä arvelujen perusteella.Oh. Drawing dramatic conclusions from mere conjecture.
Ajatus jonkin juomisesta, joka tappaa sinut, - mutta silti aikaa käydä keskustelua, on, kuten sanotaan, - täynnä dramaattisia mahdollisuuksia.The idea of drinking something that will kill you but having time to carry on a conversation is, as they say, fraught with dramatic possibilities, right?
Aloittaessani laihdutuskuurin viikkoa ennen kohtaustani, - en odottanut ihan näin dramaattisia tuloksia.When I began a diet a week before my stroke ...I never dreamed of such dramatic results.
Antarktiksen maisemat ovat suurenmoisia ja dramaattisia. Mutta ihmisiä houkuttavat tänne ennen kaikkea villieläimet.The scenery in Antarctica is magnificent and dramatic, but what really attracts people here is the wildlife.
Asianajajat olivat kuin tehdyt tällaiseen juttuun, - jossa todisteet ja pelurit olivat dramaattisia ja näyttäviä.They were the perfect attorneys to handle a case like this, where the evidence and the players were sensational, were dramatic, flamboyant.
Olen ollut dramaattisissa kokouk- sissa, mutta kello 3 on uutta.I've been to some dramatic meetings, but 3:00 a.m. is a new one on me.
Kuuntele minua, puhumassa dramaattisista mahdollisuuksista yhden aikamme - mahtavimman kirjailijan kanssa.Listen to me. Talking about dramatic possibilities with one of the greatest writers of our time.
Miekkoseni, - innostuitteko dramaattisista elkeistänne - vai tähtäättekö minua aseellanne tappoaikeissa?– My good man, did you simply get carried away with your dramatic gesture, or are you pointing your weapon at me with lethal intention?
Tilanteen muuttuessa vaarallisemmaksi jatkuvasti, - minulla on vaihtoehtona ryhtyä dramaattisiin valtiollisiin toimiin - tai pysyä poissa ja antaa vastuuttomien toimien - heikentää kaikkien taloudellista turvallisuutta.With the situation becoming more precarious by the day... I face the choice to step in with dramatic government action... or to stand back and allow the irresponsible actions of some... to undermine the financial security of all.
Ihmiset on ravisteltava apatiastaan dramaattisilla esimerkeillä.People need dramatic examples to shake them out of apathy.
Ei ole tarvetta dramaattisille tauoille, herra Huntley.There's no need for the dramatic pauses,mr.Huntley.
- Odota. Eipäs aleta niin dramaattisiksi.Hold on, let's not get so dramatic here.
Asiat olivat vain menossa niin dramaattisiksi.Things were just going so -- dramatic.
Etelä-Georgian lämpötila on noussut jyrkästi- mutta dramaattisin lämpeneminen on tapahtunut hieman etelämpänä.Temperatures in South Georgia have risen sharply, but the Southern Hemisphere's most dramatic warming has happened a little further south.
Griffinin molekyylit muuttuivat valoherkiksi, Watsonin mieli nousi uusiin korkeuksiin, - mutta Teslan reaktio oli kaikkein dramaattisin.Griffin's molecules became photosensitive. Watson's mind grew to new heights, and Tesla's reaction was the most dramatic.
Hän näytti aggressiivisen puolensa. Hän hyökkäsi, ei pelkästään selviytynyt. Se oli kisan dramaattisin hetki.To see him not just hanging on, but having some aggression, not just surviving, but asserting, was the most dramatic moment of the Tour.
Hän yleensä kirjoittaa romanttisia novelleja, - mutta on oikeastaan dramaattisin henkilö maan päällä. - Onnittelut, kultaseni.- That's why I love my wife, she used to write romance novels, but she's really the most dramatic person on the face of the earth.
"Deidre, olet hyvin tunteellinen ja dramaattinen.""Deidre, you are so emotional. You are so dramatic.
- Aika dramaattinen ajoitus.- Pretty dramatic timing, Dr. Shepherd.
- Aina yhtä dramaattinen.Always so dramatic.
- David on dramaattinen.-Please, that's David being dramatic.
- Ei tarvitse olla dramaattinen.There's no need for dramatics.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dogmaattinen
dogmatic

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

drakoninen
draconian
dramaturginen
dramaturgic
bensiinikäyttöinen
gasoline driven
diastolinen
diastolic
dimensioton
dimensionless
bilateraali
some
edeltävä
preceding
diakroninen
diachronic
edestakainen
some
differentiaalinen
differential

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'dramatic':

None found.
Learning languages?