Asianmukainen noun declension

Finnish
35 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
asianmukainen
appropriate
asianmukainen
appropriate
asianmukaisen
appropriate
asianmukaisen
(of) appropriate
asianmukaista
(part of) appropriate
asianmukaisessa
(in) appropriate
asianmukaisesta
(out of) appropriate
asianmukaiseen
(into) appropriate
asianmukaisella
(at) appropriate
asianmukaiselta
(from) appropriate
asianmukaiselle
(onto) appropriate
asianmukaisena
(as) appropriate
asianmukaiseksi
(into) appropriate
asianmukaisetta
(without) appropriate
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
asianmukaiset
appropriate
asianmukaiset
appropriate
asianmukaisten
(of) appropriate
asianmukaisia
(part of) appropriate
asianmukaisissa
(in) appropriate
asianmukaisista
(out of) appropriate
asianmukaisiin
(into) appropriate
asianmukaisilla
(at) appropriate
asianmukaisilta
(from) appropriate
asianmukaisille
(onto) appropriate
asianmukaisina
(as) appropriate
asianmukaisiksi
(into) appropriate
asianmukaisin
(with) appropriate
asianmukaisitta
(without) appropriate
asianmukaisine
(together with) appropriate

Examples of asianmukainen

Example in FinnishTranslation in English
- Laki vaatii asianmukaisen aikuisen olemaan läsnä pidätyksesi aikana.Katie, you are a juvenile. The law requires an appropriate adult
Lastensuojelu lähettää tutkijan hänen kotiinsa arvioimaan tilanteen. He tekevät asianmukaisen päätöksen.Cps sends a caseworker out to evaluate her home situation, and they make the appropriate judgment.
Määrään asianmukaisen lääkityksen.I prescribe appropriate medication.
Saat asianmukaisen tunnustuksen.And I'll give you all the appropriate credit.
Sanoin järjestäväni asianmukaisen rangaistuksen.I said I'd arrange appropriate punishment.
- Ei olisi asianmukaista.Wouldn't be appropriate.
- Erittäin asianmukaista.- Most appropriate.
- Sen käytäntö on myös taipua paikallisten tahtoon, - kun se on asianmukaista ja tehokasta.It's State Homicide's policy to defer to local authorities when it is appropriate and effective.
- Tämä ei ole asianmukaista.- This isn't appropriate.
Ellette saa tätä komponenttia haltuunne, - kenraalimme alkavat toteuttaa asianmukaista vastaiskua.If you do not intercept this component, my generals have instructions to initiate an appropriate response.
Kun neuvosto on vihkinyt asianmukaisessa seremoniassa...- Once the Council has officiated over the appropriate ceremony...
On selvinnyt, että vaikka kyse oli asianmukaisesta syvyydestä - kyseistä aluetta on käytetty ongelmajätteiden sijoituspaikkana.For recent findings have shown that, though buried well below ground and at appropriate depths, the area in question was used by the previous administration for the disposal of toxic waste.
Kane mainitsi kahden viikon takaisessa lehdistötilaisuudessa - että jätteet sijoitettiin "maan alle ja asianmukaiseen syvyyteen".At a press conference two weeks ago, when he announced the recent discovery of the dump, Mayor Kane mentioned that the waste was disposed, quote, "well underground at appropriate depths,"
- Mac. - Vaan siltä, että sinä ja Charlie korjasitte virheen asianmukaisella tavalla.- It would look like you and Charlie took the necessary and appropriate steps to address the mistake.
Kongressilla on valta saattaa tämä artikla voimaan - asianmukaisella lainsäädännöllä.Section Two. "Congress shall have power to enforce this amendment" "by appropriate legislation."
Nautin mandariinikanani asianmukaisella antaumuksella.I will consume my tangerine chicken with the appropriate gusto.
Tiedämme tilanteen, ja olemme valmistautuneet asianmukaisella tavalla.We are apprised of the situation and are taking appropriate measures. Did you say you are a sheriff?
Tilanne arvioidaan ja siihen puututaan asianmukaisella voimalla!You assess the situation and you respond with the appropriate level of force!
Oman hytin mukavuuksien salliminen hänelle - ei vaikuta asianmukaiselta rangaistukselta murhasta.Pardon me, Captain, but allowing him the comfort of his own quarters doesn't seem an appropriate punishment for murder.
Meidän on tarjottava pääsy asianmukaiselle aikuiselle - ja panna tyttö pidättämishuoneeseen, ei selliin.We need to provide access to an appropriate adult and put her in a detention room, not in a... not in a cell.
Aivan, riippumatot ja teltat sekä muut asianmukaiset retkeilyvarusteet.Right, our hammocks and tents and other appropriate camping equipment.
Etsi nukke - ja tee asianmukaiset lausunnot traagisesta onnettomuudesta.So, you find the dolly and you do so with the discretion appropriate for such a... tragic accident.
Heti, kun saamme asianmukaiset paperit kasaan.As soon as we can gather the appropriate papers.
Jotta voin tehdä asianmukaiset järjestelyt menemmehän kotiinpaluujuhliin?And just so I can make the appropriate arrangements. Homecoming is a go, right?
Kun kausi päättyi häviöön osakilpailuissa - tein asianmukaiset paperityöt - jotta Cheerios voi ottaa haltuunsa tämän tilan ja kaiken, mitä siinä on - pokaalit, rakkaan kylttinne, jossa on Lillian Adler -vainaa.Well, when your season ended, with your loss at Sectionals, I filed the appropriate paperwork so that the Cheerios! Take full possession of this room, including everything in it... your trophies, your beloved plaque with the late Lillian Adler.
Käyttää aina asianmukaisia vaatteita.Always wearing the appropriate clothes.
Enkä todellakaan välitä asianmukaisista housuista, koska koko elämän voi elää pelkissä shortseissa loukkaamatta ketään.And I definitely, definitely don't care about putting on appropriate pants, because one can really go through their whole life wearing shorty shorts and offend almost nobody.
Missä tapauksessa ryhdyn asianmukaisiin toimiin.And then trust and believe, I will take appropriate action.
Olen varma että välität tämän tiedon asianmukaisille osapuolille.I'm confident that you'll relay this information to the appropriate parties.
Sen vuoksi, olen varma että kerrot tästä asianmukaisille osapuolille.Therefore, I'm confident that you'll relay this information to the appropriate parties.
- Nukutus oli asianmukainen.- She had appropriate anesthetic.
Asuni on asianmukainen.My costume is appropriate.
Henry voi olla asianmukainen lähetti, mutta tuskin uskon Georgianan olevan.Henry might be an appropriate errand boy, but I hardly think Georgiana is!
Kaikki hyvämaineiset tiedemiehet joilla on asianmukainen valtakirja voi hankkia näytteitä bakteereista ja viruksista heidän tutkimuksiinsa.Any reputable scientist with the appropriate credentials can procure samples of bacteria and viruses for their research.
Rangaistuksen pitää olla asianmukainen ja sopiva.The punishment must be both fitting...and appropriate.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

asiallinen
proper
asianomainen
relevant
antitromboottinen
antiplatelet
arrogantti
arrogant
arvoisa
honored
arkkitehtoninen
architectonic
audiovisuaalinen
audiovisual
ambivalenttinen
ambivalent
atomaarinen
atomic
aseptinen
aseptic

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'appropriate':

None found.
Learning languages?