Plibonigi (to do) conjugation

Esperanto
17 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
plibonigas
I do
estas pliboniganta
I am doing
estas plibonigata
I am being done
Future tense
plibonigos
I will do
estas plibonigonta
I will be doing
estas plibonigota
I am to be done
Conditional mood
plibonigus
I would do
estas plibonigunta
I would be doing
estas pliboniguta
I am to potentially be done
Past tense
plibonigis
I did
estas pliboniginta
I have done
estas plibonigita
I was being done
Vi
Jussive / command
plibonigu
do!

Examples of plibonigi

Example in EsperantoTranslation in English
Krome, ĝi ankaŭ helpas plibonigi la protektan maran parkon kaj plifortas la ne kaptan zonon.Additionally to help improve protected marine park enforcement and reinforce the importance of no take zones.
Krom la fakto ke multaj industrioj en ĉefsektoroj de la brazila ekonomio estas francaj (speciale pri utiligo de nafto), la venontaj mondogravaj okazaĵoj en Brazilo (Olimpikoj kaj Monda Pokalo de Futbalo) devus plibonigi la allogon de Brazilo al francaj firmaoj.Besides the fact that many industries in key sectors of the Brazilian economy are French (petroleum production in particular), the upcoming global events in Brazil (Olympic Games and World Cup Football) should enhance the attractiveness of Brazil to French companies.
Ĉi tiuj tri landoj ŝajnas havi delikatajn historiajn rilatojn, sed plijunaj generacioj nun volonte laboras por ripari kaj plibonigi la rilatojn por plibona estonteco.These three countries may have sensitive historical relations, but younger generations are willing to work on to fix and have better relations for the better future.
Vi aŭdas: "plibonigi".Do you hear me - improve.
Sinjorino, plibonigi la malbelon estas la ofico de la artistoj. Sed belecon kiel la via nur Dio kapablas produkti.My lady, improving upon what is ugly is an artist's duty, but beauty such as yours is produced by god alone.
Vi scias, ke fojfoje la ŝanĝoj plibonigas la situacion.You know, sometimes, sometimes different is better than it was before.
Mi plibonigas la sanon. Saluton.I was at health resort for recondition.
Komprenu, administrado de klientaj datumbazoj plibonigas la decidon de la aŭtonomeco de klientoj.Understand, administering client databases improves the resolution of the autonomy of clients.
Sciencaj malkovroj ne ĉiam plibonigas la mondon.Scientific discoveries don't always make the world a better place.
Ĉu genmanipulado plibonigas la naturon?Does genetic engineering improve nature?
Mi pensis, ke labori en japana firmao plibonigos mian scion de la japana, sed ĝi nur servis por montri al mi, kiom longe mi ankoraŭ devos iri.I thought that working in a Japanese company would improve my Japanese, but it has only served to show me how far I still have to go.
Modernaj metodoj plibonigis la industrion.Modern methods improved industry.
La nova romano multe plibonigis lian reputacion.The new novel added greatly to his reputation.
Ni plibonigis la kvaliton.We improved the quality.
Ni strikas, ĉar la kompanio ne plibonigis niajn salajrojn.We're on strike because the company hasn't improved our wages.
Ni plibonigu tiun ĉi ĝinon per tonikakvo.Let's qualify this gin with tonic water.
Se vi volas kritiki aliulojn, vi unue plibonigu viajn proprajn metodojn.If you want to criticise other people, first you must improve your own methods.

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In