Seurata conjugation

Conjugate seurata - follow

Present tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
seuraan I follow
sinä
seuraat you follow
hän
seuraa he/she follows
me
seuraamme we follow
te
seuraatte you all follow
he
seuraavat they follow
passive
seurataan is followed

Past tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
seurasin I followed
sinä
seurasit you followed
hän
seurasi he/she followed
me
seurasimme we followed
te
seurasitte you all followed
he
seurasivat they followed
passive
seurattiin was followed

Conditional mood

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
seuraisin I would follow
sinä
seuraisit you would follow
hän
seuraisi he/she would follow
me
seuraisimme we would follow
te
seuraisitte you all would follow
he
seuraisivat they would follow
passive
seurattaisiin would be followed

Imperative mood

Finnish FormEnglish TranslationEx.
sinä
seuraa follow!
hän
seuratkoon follow!
me
seuratkaamme let's follow!
te
seuratkaa follow!
he
seuratkoot follow!
passive
seurattakoon be followed!

Potential tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
seurannen I probably follow
sinä
seurannet you probably follow
hän
seurannee he/she probably follows
me
seurannemme we probably follow
te
seurannette you all probably follow
he
seurannevat they probably follow
passive
seurattaneen probably is followed

Infinitives

Finnish FormEnglish TranslationEx.
1st
seurata to follow
1st long
seuratakseen to follow
2nd inessive
seuratessa while following
2nd instructive
seuraten while following
3nd inessive
seuraamassa following
3rd elative
seuraamasta following
3rd illative
seuraamaan following
3rd adessive
seuraamalla following
3rd abessive
seuraamatta following
3rd instructive
seuraaman following
4th nominative
seuraaminen following
4th partitive
seuraamista following
5th
seuraamaisillaan just about to follow

Passive infinitives

Finnish FormEnglish TranslationEx.
1st
seurattaessa while not following
3rd adessive
seurattaman not following

Participles

Finnish FormEnglish TranslationEx.
Present
seuraava following
Past
seurannut followed
Agent
seuraama followed

Passive participles

Finnish FormEnglish TranslationEx.
Present
seurattava not followed
Past
seurattu not followed

Present negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en seuraa I do not follow
sinä
et seuraa you do not follow
hän
ei seuraa he/she do not follow
me
emme seuraa we do not follow
te
ette seuraa you all do not follow
he
eivät seuraa they do not follow
passive
ei seurata is not followed

Past negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en seurannut I did not follow
sinä
et seurannut you did not follow
hän
ei seurannut he/she did not follow
me
emme seuranneet we did not follow
te
ette seuranneet you all did not follow
he
eivät seuranneet they did not follow
passive
oli seurattu had been followed

Conditional negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en seuraisi I would not follow
sinä
et seuraisi you would not follow
hän
ei seuraisi he/she would not follow
me
emme seuraisi we would not follow
te
ette seuraisi you all would not follow
he
eivät seuraisi they would not follow

Imperative negative mood

Finnish FormEnglish TranslationEx.
sinä
älä seuraa do not follow!
hän
älköön seuratko let him/her/it not follow!
me
älkäämme seuratko let's not follow!
te
älkää seuratko do not follow!
he
älkööt seuratko do not follow!

Potential negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en seuranne I probably do not follow
sinä
et seuranne you probably do not follow
hän
ei seuranne he/she probably does not follow
me
emme seuranne we probably do not follow
te
ette seuranne you all probably do not follow
he
eivät seuranne they probably do not follow

Present perfect tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
olen seurannut I have followed
sinä
olet seurannut you have followed
hän
on seurannut he/she has followed
me
olemme seuranneet we have followed
te
olette seuranneet you all have followed
he
ovat seuranneet they have followed
passive
on seurattu has been followed

Past perfect tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
olin seurannut I had followed
sinä
olit seurannut you had followed
hän
oli seurannut he/she had followed
me
olimme seuranneet we had followed
te
olitte seuranneet you all had followed
he
olivat seuranneet they had followed

Conditional perfect tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
olisin seurannut I would have followed
sinä
olisit seurannut you would have followed
hän
olisi seurannut he/she would have followed
me
olisimme seuranneet we would have followed
te
olisitte seuranneet you all would have followed
he
olisivat seuranneet they would have followed
passive
olisi seurattu would has been followed

Imperative perfect tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
sinä
ole seurannut you have followed!
hän
olkoon seurannut he/she have followed!
me
olkaamme seuranneet we have followed!
te
olkaa seuranneet you all have followed!
he
olkoot seuranneet they have followed!
passive
olkoon seurattu has been followed!

Potential perfect tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
lienen seurannut I probably have followed
sinä
lienet seurannut you probably have followed
hän
lienee seurannut he/she probably has followed
me
lienemme seuranneet we probably have followed
te
lienette seuranneet you all probably have followed
he
lienevät seuranneet they probably have followed
passive
lienee seurattu probably has been followed

Present perfect negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en ole seurannut I have not followed
sinä
et ole seurannut you have not followed
hän
ei ole seurannut he/she has not followed
me
emme ole seuranneet we have not followed
te
ette ole seuranneet you all have not followed
he
eivät ole seuranneet they have not followed

Past perfect negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en ollut seurannut I had not followed
sinä
et ollut seurannut you had not followed
hän
ei ollut seurannut he/she had not followed
me
emme olleet seuranneet we had not followed
te
ette olleet seuranneet you all had not followed
he
eivät olleet seuranneet they had not followed

Conditional perfect negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en olisi seurannut I would not have followed
sinä
et olisi seurannut you would not have followed
hän
ei olisi seurannut he/she would not have followed
me
emme olisi seuranneet we would not have followed
te
ette olisi seuranneet you all would not have followed
he
eivät olisi seuranneet they would not have followed

Imperative perfect negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
sinä
ole seurannut you have followed!
hän
olkoon seurannut he/she have followed!
me
olkaamme seuranneet we have followed!
te
olkaa seuranneet you all have followed!
he
olkoot seuranneet they have followed!

Potential perfect negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en liene seurannut I probably have not followed
sinä
et liene seurannut you probably have not followed
hän
ei liene seurannut he/she probably has not followed
me
emme liene seuranneet we probably have not followed
te
ette liene seuranneet you all probably have not followed
he
eivät liene seuranneet they probably have not followed

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for seurata

This verb can also mean the following: keep track, ensue, keep, monitor, accompany kotus type 73/salata, no gradation

Examples of seurata

Example in FinnishTranslation in EnglishFm.
"Entertainment Tonight" haluaa seurata sinua Emmy-päivänä.Okay. So, "Entertainment Tonight" wants to follow you on Emmy day. Hair, makeup, dress.
"Isäni hyväksyy sen, että halua luoda uraa itse, enkä seurata hänen jalanjälkiään.""My father accepts that I want to create for myself, not follow in his footsteps."
"Kun ristit viedään meiltä, emme voi enää seurata niitä."For what they've taken from us, we can follow them no more.
"Sinun tarvitsee vain seurata minua luontevasti.""we're good. You simply need to follow naturally."
"Mennään, seuraan sinua minne tahansa.""Lets... lets... I can follow you anywhere."
"Minä seuraan keltaista tiilikivi-tietä.l'm following the yellow brick road.
"Onni, seuraan sinua."Fortune, it is you I follow.
"Poistun epävarmana kohtalostani, mutta palaan takaisin" "tai seuraan seuruettanne niin pian kuin voin."'I must go, uncertain of my fate, but I shall return 'or follow your party as soon as possible.
- Ei, minä seuraan.- I'll follow him.
- Ajattelin, että sinä tekisit sen, - kun seuraat kotiini.Well, I hope you filled in all the blanks for me. Nah, I figured you could do that, maybe follow me back to my place?
- Ehdotan, että seuraat salkkua.- Let's go. - I say follow the pouch.
- Hyvä on, mutta seuraat minua.Fine, but you follow my lead.
- Jeesus! - Miksi seuraat minua?Why are you following me?
" Minä olen maailman valo." "Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä" "vaan hänellä on elämän valo."Whoever follows me will never want to die but will have the light of life."
"Ainoa toivoni on, että kukaan ei seuraa minua tänne.""My only hope is that no one else follows me to this place."
"Kun linnake sortuu, seuraa hävitys""When the fort falls Annihilation follows" - Look, what's in the box?
"Tyttö, joka seuraa tuomaria, tulee tänä iltana täysi-ikäiseksi tuntia aikaisemmin.""The girl who follows the law comes of age an hour early tonight." - What does that mean?
- Allekirjoitat sopimuksen ja me seuraamme sinua.- How? - If you sign a contract, we'll follow you.
- Daniel, seuraamme häntä sitten soitamme Giberille Ja hän tulee ottamaan vastuun tästä tapauksesta, luota minuun.Daniel, we'll just follow it, localize his HQ and hand the case over to Gibert.
- Emme päästä, mehän seuraamme häntä!- We're not loosing him, we're following him.
- Haluan Emman tietävän, että seuraamme.- I want Emma to know we're following.
"Ehkä jonain päivänä seuraatte vanhempienne jälkiä.""Maybe someday you follow the traces of your parents. "
- En halua, että seuraatte häntä.I don't want you to follow him.
- Jos seuraatte kaveria Euroopan ympäri... tulee kadut olemaan viikon sisällä täynnä pikkuisia rahapusseja.- Look. If you follow this guy all over Europe, in a week's time... ..there'll be nickel and dime bags on 126th Street.
- Jos seuraatte minua, maa on meidän!If you follow me, the country is as good as ours!
- Jos seuraatte tänne...If you follow me now...
"Hyvyytesi ja armosi seuraavat läpi elämäni."Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.
"Hyväksyn seuraavat nimet:""For my grandson, the following names are okay with me:
"Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat."And these signs shall follow them that believe.
"Jedisoturit seuraavat menneisyyden suurten kuvittelijoiden jalanjäljissä:The Jedi Warrior will follow in the footsteps of the great imagineers of the past:
Jos sinua seurataan, hän kuolee.If you are followed, she will die.
Meitä seurataan.We are followed.
- Belmontin ja Veraldin? Eräänä iltana seurasin heitä.One night I followed him.
- Ei, vaan seurasin protokollaa.No, I followed protocol.
- Hyvin vihainen ja kateellinen, - mutta seurasin heitä ja löysin heidän salaisen paikkansa.Very angry and jealous, but I had followed them and found their secret spot.
- Hyvä on, seurasin sinua.Okay, I followed you.
- Joten seurasin häntä.So I followed him.
- Eli petyit ja seurasit häntä motelliin.So you were disappointed, and that's why you followed her back to the motel.
- Ja sinä seurasit häntä?You followed him.
- Jos seurasit halujasi, - viljelit niitä, - sinusta olisi tullut joku toinen.If you followed the urges you kept down for so long, cultivated them as the inspirations they are you would have become someone other than yourself.
- Mistä? Entä jos kerron heille, miten seurasit vaimoasi Chelseaan - katsoit, kun he valmistivat spagettia ja kaiken muun?- Suppose I tell them how you followed her to that studio in Chelsea and watched them cooking spaghetti and all that rubbish.
- Mutta seurasit vihjettä.But you followed it up.
"A" seurasi meitä romupihalle.We-we went to a junkyard to take some pictures and I'm pretty sure that A followed us there.
"A" seurasi minua sinne."A" kind of followed me to the UK.
"Blake seurasi väärää merkkitultamme..."Blake followed our false fire on shore...
"Hän seurasi minua, mutta en tiedä miksi.""He followed me. I don't know why.
"Ja hänen nimensä oli Kuolema - ja helvetti seurasi häntä.""And his name was Death and hell followed with him."
- Bertillon ja minä seurasimme jälkeä.Come on, you! I followed a lead with Bertillon.
- Ei, me seurasimme kuolevaa norsua.- No, we followed a dying elephant.
- Hyvä, että seurasimme aavistustasi.Glad we followedyour hunch.I hopeit takes us somewhere.
- Me seurasimme teitä.- No, we followed you.
- Meillä oli vaikeuksia etsimisessä, joten seurasimme häntä.How did you find me? Well, we were having trouble finding you by ourselves, so we followed him.
- Sinä ja rouva Tournay - seurasitte Ian Wallacea kotiin Lower Linxistä, minkä jälkeen teille tuli riita?You and Ms. Tournay followed Ian Wallace home from the Lower Linx and then you had a fight?
Ehkä ette ollutkaan humalassa, kun seurasitte minua.That day you followed me, perhaps you weren't drunk after all?
Hän tuli tänne uuden sukunimen passilla ja te seurasitte tyttönimen passilla.So I'm guessing she then came here on her married-name passport and you followed on her maiden-name passport.
Ja seurasitte naista lautalta osoitteeseen 22 Grande Allée.And you followed her from the ferry to 22 Grande Allée? - Yes, sir.
Ja te seurasitte.And you followed.
"Demonit seurasivat minua."The demons, they followed me here, it's not safe.
"Hannu ja Kerttu eivät vastanneet, mutta seurasivat vanhempiaan metsään.""HanseI and gretel did not reply, but followed their parents into the forest."
"Juutalaisvastaiset asetukset seurasivat toisiaan."Anti-Jewish decrees followed in quick succession.
"Lady Maitland kirkui kokaiiniriippuvuutensa kourissa"- "heitti kalliin iltapukunsa pois, ja seisoi alasti. " "Pian niin nuoret kuin vanhat seurasivat esimerkkiä. "Lady Makland, shrieking of her terrible dependancy upon cocaine powder threw off her Schiaparelli ball gown and stood naked upon the dance floor an example quickly followed by old and young alike until only the servants remained clothed.
- Entä sitten? - Meitä seurattiin.- So, we were followed.
- Meitä seurattiin.- We were followed.
- Mitä jos sinua seurattiin?What if you were followed?
"Presidentti, jota seuraisin minne tahansa vastatuulesta huolimatta.""A President whom I would follow anywhere, "no matter how strong the wind blows against us.
En tiedä, mutta jos olisin tilanteessasi, Falk, seuraisin häntä.If it was me, Falk, I would follow her.
Hän halusi minun kuulevan sen puhelun, jotta seuraisin häntä.He wanted me to hear that phone call so that I would follow him.
Isäni ja minä heittelimme usein kiviä vallihaudan yli - ja puhuimme päivästä, jolloin seuraisin hänen jalanjälkiään.My father and l used to skip stones across the moat and talk about a day l would follow his footsteps.
- Grimnor oli oikeassa: - seuraisit minua suoraan omaan tuhoosi.Grimnor was right. You would follow me straight to your doom.
Ja seuraisit käskyjäni.And you would follow my orders.
Teit selväksi, että seuraisit minua.You've made your intentions plain. Wherever I go, you would follow.
- Sitä seuraisi maihinnousu.- Invasion would follow.
Hän sanoi, että jos emme tee niin, kuolleiden maailma seuraisi Charlieta.She said if we didn't, the world of the dead would follow Charlie.
Hän seuraisi Garya siinä romussa Roomaan tai Uuteen Meksikoon.She would follow Gary in that old rabbit trap...
Kerron teille, mitä niistä häistä seuraisi.# Let me tell you what would follow such a fatal wedding # Fatal wedding
- Neiti Davis tarvitsee nyt lepoa, - joten jos seuraisitte minua.Ms. Davis needs to rest now, so if you two would follow me.
Joten jos seuraisitte minua tehtaalleni.So if you guys would follow me to my factory.
- Asiakkaat seuraisivat minua.My clients they'd would follow me.
- Länsi on sijainti, ei elämäntapa. Jotkut tulisivat näille maille paeten idässä kasvavaa pimeyttä. Mutta varjot seuraisivat heitä, - kuten setä Benjaminin poikaa, Samsonia, ja hänen perhettään.Others would come to these lands seeking to escape the growing darkness back east, but the shadows would follow them, as they did uncle Benjamin's son, Samson, and his family, the next Wheelers to set their wagons toward the promise of the setting sun.
Hän pelkäsi, että muut seuraisivat häntä - ja hylkäisivät kansamme.He feared that when he left, others would follow him and abandon our people.
Hänen joukkonsa seuraisivat häntä vaikka helvettiin, jos hän käskisi.The men he's riding with would follow him straight into hell if he called it.
Jos Martha tulisi puolellemme, muut seuraisivat häntä.I think if Martha came over to us, the rest of chambers would follow.
Jos hän haluaa seurata minua portaalille, niin seuratkoon. Tehköön siirtonsa siellä.All right, if he wants to follow me to the portal, then i will lead him... let him make his move there, and learn what he knows.
Jos joku haluaa antaa kaikkensa seuratkoon minua!Any man who wants to give their last follow me!
Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua - ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva.Whoever wants to serve me must follow me... so that my servant will be with me where I am.
Ne, jotka arvostavat oikeutta seuratkoon minuaThose who value right, and justice... follow me.
Nostakoon se mies - ja kaikki samoin ajattelevat kätensä ja näyttäköön asemansa. Ja seuratkoon sitten Marciusta!and that his country is dearer than himself, let him alone, or so many so minded wave thus, to express his disposition, and follow Martius!
"Jos olette joskus puutteessa, seuratkaa tätä karttaa.""If you sometimes lack, follow this map. "
"Nostaisitteko housunne, puoliympyrä, - elleivät ne ole jo ylhäällä, puoliympyrä, ja seuratkaa minua.""Please pull up your pants-- half circle-- "if they are not already up-- half circle-- and follow me."
- Auta Griffiniä ja seuratkaa minua.You get Griffin, and you follow me, all right? Pierre!
- Ensimmäinen ryhmä, seuratkaa.Let's go. - First squad, follow me!
- Hyvä on, seuratkaa minua.All right,come on,follow me.
Kaikki tutka-asemat seuratkoot konetta.l want every radar station in the Southeast following the plane. They're on it already.
Loput seuratkoot minua putoukselle.The rest of you, follow me to the falls.
Taistoon liittyä haluavat seuratkoot minua!All those wishing to join my fight, you follow me!
- Heidän pitäisi olla hullumpia seuratakseen.- They'd be crazier to follow us.
- Niin lupasin, ja Jamil on liian fiksu seuratakseen minua koko päivän.Yes, I promised you, and jamil is far too smart to follow me around all day.
He hylkäävät Jumalan seuratakseen kurjaa, kouluttamatonta roskaväen edustajaa.They abandoned God to follow this dirty, uneducated scum.
Hän ei kääntynyt tulvaveden takia vaan seuratakseen Blackwellia.He didn't turn around because it was washed out. He turned around to follow Blackwell.
Iisak antaisi hänelle perintö- oikeutensa miellyttääkseen tätä, - seuratakseen tätä, palvoakseen tätäSo much so that if Ishmael asked, Isaac would happily give away his birthright to please Ishmael, to follow Ishmael, to worship Ishmael.
- Jessestä puheen ollen, kun olitte seuraamassa Charlesia...Uh, hey, Fi. Speaking of Jesse, when you were following Charles...
- Miksi et ole seuraamassa johtolankaasi?- Why aren't you following your lead?
- Olen ollut seuraamassa Barilloa - ja ystäväämme tohtori Gueveraa.-Been following Barillo... -...and the good Dr. Guevera.
Agentti Scully ja minä olimme seuraamassa johtolankaa.- Agent Scully and I were following up a lead.
Hänen täytyy olla valtavan ylpeä teistä, - seuraamassa hänen jalanjälkiään.Really? He must have been enormously proud of you, – following in his footsteps.
- Hän on se ampumani FBl-tyyppi. Kielsin häntä seuraamasta minua.I told him to stop following me.
- Lakkaa seuraamasta minua.- Stop following me.
- Lakkaatko seuraamasta minua? - En.- Will you stop following me?
- Oletko käskenyt jonkun seuraamaan minua? - En.- Have you had someone following me?
- Peter pyysi sinua seuraamaan minua.You were following me. Peter had you follow me.
- Se on heidän. Miksi hän on laittanut jonkun seuraamaan meitä, - jos hän on se kuka meille kertoo minne olemme menossa?Why does he have someone following us... if he's the one who's telling us where we're going?
-Olen kyllästynyt seuraamaan sinua.I'm getting tired of following you.
-Siksikö olet laittanut ex-kytän seuraamaan minua?That's why you have some ex-Cop following me?
"Olen edennyt näin pitkälle bisneksessä seuraamalla sydäntäni."I've gotten this far in business "by following my heart.
- Olet tehnyt uran seuraamalla Alanin jalanjälkiä...You've made a career out of - following in Alan's footsteps...
- Sekä Bagwellin - seuraamalla Susan Hollanderia?And you tracked down bagwell by following susan hollander.
Et ole kunniaksi Verrocchiolle seuraamalla häntä hautaan.You do not honor Verrocchio by following him to the grave.
Luuletko, että hän antaisi sinun koluta asioita seuraamatta sinua?Do you think he'd let you prowl without following you?
Silloin olisin käskenyt seuraaman.Or else I say "Keep on following him."
- Lopeta meidän seuraaminen, Peter Swersey!Yeah, quit following us, Peter Swersey!
- Lopeta seuraaminen, Greg.- Stop following me, Greg.
- Olen ollut tällä alalla kauan, - ja minä tiedän, ettei mikään ole pahempaa kuin väärän trendin seuraaminen.- l've been in fashion a long time and l know there's nothing worse than following the wrong trend.
- Sinun seuraaminen on kuin seuraisi itsepäistä. - Älä siitä huolehdi.Following you... is like... following Streisand.
-Lopeta se seuraaminen.- Stop following me.
- Ei kävelyjä, ei herkkuja, ei seuraamista sinne ja tänne.- No more walkies, no more treats, no more following me around.
Ei se seuraamista ole.That's not following.
Jatkakaa Su Huirongin seuraamista.Keep on following Su Huirong
Jatkakaa seuraamista.Keep following him
Jatkamme vain heidän seuraamista hyvin hiljaa.We'll just keep following them real quiet.
"Keisaria pyydetään allekirjoittamaan seuraava:-""The emperor has been asked to sign the following.
-Tuomiomme on seuraava:We hereby hand down the following judgment.
Anna seuraava viesti poliisille.Give the following message to the police.
Boomer, lähetä Olympic Carrier'lle seuraava viesti käyttäen merkkivaloa:Orders are to send the Olympic Carrier the following message by signal light.
Hänelle mestaruushäviö 1919 oli pieni kuolema. Ja seuraava kesä iso kuolema kun 8 pelaajaa - syytettiin sopupeleistä.Died a little when they lost the 1919 World Series died a lot the following summer when eight teammates were accused of throwing that Series.
"Nouseva aurinko, jota te, Pohjolan valo, - äärettömässä viisaudessanne olette seurannut.""An ascending sun that you, the light of the North in your infinite wisdom have followed.
- Ei kai kukaan seurannut sinua?Nobody followed you, right?
- Ei kukaan minua seurannut.- Me? I was careful not to be followed.
- Ei, kukaan ei seurannut minua.- No! No one followed me.
- Eihän kukaan seurannut sinua?Nobody followed you?
- Oletko varma ettei sinua seurattu? - En usko niin.Are you sure you were not followed?
- Oletko varma ettei sinua seurattu?Are you sure you were not followed?
Oletko varma, ettei sinua seurattu?Are you certain you were not followed?
- Silti seuranne puheenjohtaja, - kutsumanne asiantuntija, vakuuttaa meille, ettei sellaista olekaan.And yet, the president of your society, the very expert you call in, assures us there is no such thing.
- Tämän teidän seuranne on saanut aikaan.That's what you people have done to me.
En oikein tiedä hyväksynkö seuranne, herra Bone.l'm not sure l approve of the company you keep, Mr. Bone.
Hyvät naiset ja herrat, nyt Da Kid jättää seuranne.We never talked about it.
Hän sanoi vain teidän seuranne auttavan.He said the only thing that helps him right now is having y'all around.

Questions and answers about seurata conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about seurata
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
kuuratascrub
luuratalurk
muuratamason
seilatasail
surratadrone
tuuratastand in for

Other Finnish verbs with the meaning follow

Verb
urjeta

Do you know these verbs?

VerbTranslation
rääpiäenglish
sekvensoidasequence
selkeyttääclarify
sensuroidacensor
sentrifugoidacentrifuge
seuloasieve
seurustelladate
sieventääreduce
siirtyämove
sijoittuarank