Seguir conjugation

Conjugate seguir - follow

Present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
segueixo I follow
Tu
segueixes you follow
Ell(a)/Vostè
segueix he/she follows
Nosaltres
seguim we follow
Vosaltres
seguiu you all follow
Ell(e)s
segueixen they follow

Preterite past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
seguí I followed
Tu
seguires you followed
Ell(a)/Vostè
seguí he/she followed
Nosaltres
seguírem we followed
Vosaltres
seguíreu you all followed
Ell(e)s
seguiren they followed

Past imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
seguia I was following
Tu
seguies you were following
Ell(a)/Vostè
seguia he/she was following
Nosaltres
seguíem we were following
Vosaltres
seguíeu you all were following
Ell(e)s
seguien they were following

Future tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
seguiré I will follow
Tu
seguiràs you will follow
Ell(a)/Vostè
seguirà he/she will follow
Nosaltres
seguirem we will follow
Vosaltres
seguireu you all will follow
Ell(e)s
seguiran they will follow

Conditional mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
seguiria I would follow
Tu
seguiries you would follow
Ell(a)/Vostè
seguiria he/she would follow
Nosaltres
seguiríem we would follow
Vosaltres
seguiríeu you all would follow
Ell(e)s
seguirien they would follow

Present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
he seguit I have followed
Tu
has seguit you have followed
Ell(a)/Vostè
ha seguit he/she has followed
Nosaltres
hem seguit we have followed
Vosaltres
heu seguit you all have followed
Ell(e)s
han seguit they have followed

Past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
havia seguit I had followed
Tu
havies seguit you had followed
Ell(a)/Vostè
havia seguit he/she had followed
Nosaltres
havíem seguit we had followed
Vosaltres
havíeu seguit you all had followed
Ell(e)s
havien seguit they had followed

Past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
haguí seguit I had followed
Tu
hagueres seguit you had followed
Ell(a)/Vostè
hagué seguit he/she had followed
Nosaltres
haguérem seguit we had followed
Vosaltres
haguéreu seguit you all had followed
Ell(e)s
haguéren seguit they had followed

Future perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauré seguit I will have followed
Tu
hauràs seguit you will have followed
Ell(a)/Vostè
haurà seguit he/she will have followed
Nosaltres
haurem seguit we will have followed
Vosaltres
haureu seguit you all will have followed
Ell(e)s
hauren seguit they will have followed

Conditional perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauria seguit I would have followed
Tu
hauries seguit you would have followed
Ell(a)/Vostè
hauria seguit he/she would have followed
Nosaltres
hauríem seguit we would have followed
Vosaltres
hauríeu seguit you all would have followed
Ell(e)s
haurien seguit they would have followed

Subjunctive of present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
segueixi (so that I) follow
Tu
segueixis (so that you) follow
Ell(a)/Vostè
segueixi (so that he/she) follows
Nosaltres
seguim (so that we) follow
Vosaltres
seguiu (so that you all) follow
Ell(e)s
segueixin (so that they) follow

Subjunctive of imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
seguís (so that I) was following
Tu
seguissis (so that you) were following
Ell(a)/Vostè
seguís (so that he/she) was following
Nosaltres
seguíssim (so that we) were following
Vosaltres
seguíssiu (so that you all) were following
Ell(e)s
seguissin (so that they) were following

Subjunctive of present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagi seguit (so that I) have followed
Tu
hagis seguit (so that you) have followed
Ell(a)/Vostè
hagi seguit (so that he/she) has followed
Nosaltres
hàgim seguit (so that we) have followed
Vosaltres
hàgiu seguit (so that you all) have followed
Ell(e)s
hagin seguit (so that they) have followed

Subjunctive of past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagués seguit (so that I) had followed
Tu
haguessis seguit (so that you) had followed
Ell(a)/Vostè
hagués seguit (so that he/she) had followed
Nosaltres
haguéssim seguit (so that we) had followed
Vosaltres
haguéssiu seguit (so that you all) had followed
Ell(e)s
haguessin seguit (so that they) had followed

Subjunctive of periphastic past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vagi seguir (so that I) followed
Tu
vagis seguir (so that you) followed
Ell(a)/Vostè
vagi seguir (so that he/she) followed
Nosaltres
vàgim seguir (so that we) followed
Vosaltres
vàgiu seguir (so that you all) followed
Ell(e)s
vagin seguir (so that they) followed

Periphastic past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig seguir I followed
Tu
vas seguir you followed
Ell(a)/Vostè
va seguir he/she followed
Nosaltres
vam seguir we followed
Vosaltres
vau seguir you all followed
Ell(e)s
van seguir they followed

Periphastic past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig haver seguit I had followed
Tu
vas haver seguit you had followed
Ell(a)/Vostè
va haver seguit he/she had followed
Nosaltres
vam haver seguit we had followed
Vosaltres
vau haver seguit you all had followed
Ell(e)s
van haver seguit they had followed

Imperative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
segueix follow!
Ell(a)/Vostè
segueixi let him/her follow!
Nosaltres
seguim let's follow!
Vosaltres
seguiu follow!
Ell(e)s
segueixin let them follow!

Imperative negative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
no segueixis don't follow!
Ell(a)/Vostè
no segueixi don't let him/her follow!
Nosaltres
no seguim let's not follow!
Vosaltres
no seguiu don't follow!
Ell(e)s
no segueixin don't let them follow!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for seguir

This verb can also mean the following: go after, obey, continue, observe

Examples of seguir

Example in CatalanTranslation in EnglishFm.
De tant en tant, aprensius, daven una llambregada cap endarrera, damunt llurs espatlles, com si temessin que hom els pogués seguir.They glanced backward over their shoulders from time to time, apprehensively, as if they feared they might be followed.
Resolgueren sotjar amb ull atent aquell espanyol quan tornés al poble, espiant les avinenteses de sa feina venjativa, i seguir-lo fins al Número 2, onsevulla que es trobés.They resolved to keep a lookout for that Spaniard when he should come to town spying out for chances to do his revengeful job, and follow him to "Number Two," wherever that might be.
Al cap de cinc minuts les noves s'havien escampat, i una dotzena de barcades d'homes feien llur via a la cova de McDougal, i el vaporet, ben atapeit de passatgers, no triga a seguir-los.WITHIN a few minutes the news had spread, and a dozen skiff-loads of men were on their way to McDougal's cave, and the ferryboat, well filled with passengers, soon followed.
-Vau seguir-lo?"_You_ followed him?"
La Constitució preveu de manera precisa quan la Unió pot negociar acordsinternacionals, i indica clarament el procediment a seguir: la Comissió negocia, iel Consell de Ministres i el Parlament Europeu decideixen conjuntament siaccepten el resultat. Per a la política exterior i de seguretat comuna hi ha reglesespecials.The Constitution specifies how and when the Union can negotiate internationalagreements, and it sets out clearly the procedure to be followed: the Commission(or the Foreign Affairs Minister) negotiates, and the Council and the European Parliament decide jointly whether they accept the outcome.
Al dia següent de l'agressió, no tenia el cap a la feina, actualitzava constantment les pàgines de Facebook i els blogs que segueixo per veure que en deien.The day after the attack, I was utterly unproductive at work, constantly refreshing the Facebook pages and blogs I follow, to see what was being said.
- Et segueixo? - Sí, segueix- me.- So, what do I do, follow you?
- Et segueixo?- So, what do I do, follow you?
Ara no el segueixo.I'm not quite following you, Andy.
Aquest punt de vista és el que segueixo en cinema:This is the point of view I follow in my cinema:
Mentira. Li segueixes la pista desde el principi, per això a I'hotel volies allunyar-me d'ell fent veure que m'estimaves, però buscaves retenir-me per...That's a lie, you've been following him from the beginning, that's why you wanted me out of the way yesterday at the Inn pretending you
Tu em segueixes amb el meu Acura.Vincent, you follow in my Acura.
Quant fa que ens segueixes?How long have you following us?
Jesper Anderson, tu que segueixes l'augment de la delinqüència organitzada,Jesper Anderson, you follow the growth of organized crime.
Si em segueixes.If you follow me.
El disseny bàsic de l’ITER segueix el disseny del JET.The basic design of ITER follows on from that of the JET device.
El pressupostcomunitari segueix els principis pressupostaris clàssics i es basa,per tant, en determinats principis com: la unitat (el conjunt de despeses id’ingressos està reunit en un sol i únic document), l’anualitat (les operacionspressupostàries estan subjectes a un exercici anual) i l’equilibri (les despeses nohan de superar els ingressos).The Community budgetfollows traditional budgetary patterns and is thereforefounded on certain principles: unity (overall expenditure and revenue in a singledocument), annuality (budgetary operations are linked to a financial year) andbalance (expenditure must not exceed revenue).
Mczarny segueix la línia dels comentaris que defensen que el trànsit generat en els principals motors de cerca es deu a la curiositat que ha suscitat l’accident: Gràcies a Déu que existeix la curiositat humana!Mczarny follows up on the comments of users who claim that high traffic on main search engines is due to simple curiosity about the accident: Thank God for human curiosity.
The Truth segueix molts sense llar a Bogotà (Colòmbia) que parlen de la seva vida i dels aspectes polítics, socials i econòmics que els afecta.The Truth follows several homeless in Bogota, Colombia, who speak about their lives, touching on political, social and economical aspects of homelessness.
L'apagada massiva segueix un mes de greus talls de corrent per tota la ciutat, cosa que genera importants costos socioeconòmics pel fet de ser imprevisibles.The mass outage follows a month of severe power cuts around the city, resulting in extensive socio-economic costs due to their unpredictability.
Encara seguim el rastre d'ions, però hi ha interferències que limiten l'abast dels sensors.We're still following the ion trail, but electromagnetic interference is limiting our sensor range.
- Només seguim una traça.- We're just following up on a lead.
El seguim a l'interior, oi?We follow him in, right?
Només seguim les ordres del nostre aquelarre.Just following our coven's orders. Aah! - Liv!
Si sou espectadors iranians segurament ja seguiu Golnaz a Twitter.If you're an Iran watcher, you're probably already following Golnaz on Twitter.
- Sí, seguiu-me, per favor.- Yes, follow me, please.
Els del 2on i 3r Escamot, seguiu-nos.You people from 2nd and 3rd Platoons, follow us.
Hashey, García, seguiu-me!Hashey, Garcia, follow me!
Els altres, seguiu-me. Sí, senyor.- Everybody else, follow me.
-Ves, agafeu el gat i us en aneu i entreu al cementiri, tard, al volt de la mitja nit, i aneu on algun dolent hagi estat enterrat; i quan sera mitja nit un dimoni vindra, o potser dos o tres, pero no els podreu llucar: només podreu sentir una cosa com el vent, o bé podreu sentir-los enraonar; i quan se'n duran aquell company, els tirareu el gat al darrera i direu: «El dimoni segueix el cos mort, el gat segueix el dimoni, les berrugues segueixen el gat, i jo ja estic sense!»"Why, you take your cat and go and get in the grave-yard 'long about midnight when somebody that was wicked has been buried; and when it's midnight a devil will come, or maybe two or three, but you can't see 'em, you can only hear something like the wind, or maybe hear 'em talk; and when they're taking that feller away, you heave your cat after 'em and say, 'Devil follow corpse, cat follow devil, warts follow cat, I'm done with ye!'
L’any 1981, Grècia s’uneix a la Comunitat, i la segueixen Espanya i Portugal, l’any 1986.In 1981, Greece joined the Community, followed by Spain and Portugal in 1986.
A Tuiter, els comptes @StopEspoli i @DèficitFiscal segueixen l'evolució del dèficit fiscal català (la diferència entre la contribució dels ciutadans catalans a la hisenda de l'Estat i les inversions que l'Estat fa a Catalunya).The Twitter accounts @StopEspoli and @DèficitFiscal follow the evolution of Catalonia's fiscal deficit with Madrid (that is, the difference between the contribution of Catalan taxpayers to the state and the state's investment in Catalonia).
El nou grup budista singalès Bodu Bala Sena va organitzar un seguit de grans manifestacions durant tot el mes del febrer passat per tal d'exigir l'abolició del sistema halal musulmà , que certifica que el menjar i altres béns segueixen les directrius dietètiques islàmiques.New Sinhalese Buddahist group Bodu Bala Sena (Buddhist Strength Force) staged large rallies throughout February 2013 calling for the abolition of the Muslim halal system of certifying that foods and other goods follow Islamic dietary guidelines.
Els àrabs segueixen de prop els esdeveniments d'Egipte.Arabs too closely followed the unfolding events in Egypt.
Una altra resplendor, tota espaordidora, il·lumina el bosc, i el seguí un espetec immediat que sembla que esberlés el cim dels arbres damunt mateix de les testes dels minyons.Another fierce glare lit up the forest and an instant crash followed that seemed to rend the treetops right over the boys' heads.
Tom jeia damunt un sofa, amb un avid auditori al seu voltant, i digué la historia de la prodigiosa aventura, encabint-hi alguns afegitons sensacionals per agençar-la; i acaba amb la descripció de com deixa Becky i continua una eixida d'esploració; com seguí dues avingudes, tan enlla com li permeté el seu cordill d'estar; com en seguí una altra en tota la llargada del cordill, i estava a punt de entornar-se'n quan lluca una taqueta llunyana que semblava claror de dia, i deixa el cordill, i ana a les palpentes envers ella, i empenyé cap i espatlles enfora d'un trau i veié l'ample Mississipí que el vorejava.Tom lay upon a sofa with an eager auditory about him and told the history of the wonderful adventure, putting in many striking additions to adorn it withal; and closed with a description of how he left Becky and went on an exploring expedition; how he followed two avenues as far as his kite-line would reach; how he followed a third to the fullest stretch of the kite-line, and was about to turn back when he glimpsed a far-off speck that looked like daylight; dropped the line and groped toward it, pushed his head and shoulders through a small hole, and saw the broad Mississippi rolling by!
Huck el seguí.Huck followed.
El senyor Jones deixa el carretó vora la porta i els seguí.Mr. Jones left the wagon near the door and followed.
Primer un, després un altre parell d'ulls, seguiren els del ministre; i aleshores, gairebé en un sol impuls, la concurrencia s'aixeca, astorada, a l'ensems que els tres minyons morts anaven pujant pel passadís: Tom al davant, Joe després, i Huck, una ruina de penjarelles esparracades, arrossegant-se temoregament al darrera.First one and then another pair of eyes followed the minister's, and then almost with one impulse the congregation rose and stared while the three dead boys came marching up the aisle, Tom in the lead, Joe next, and Huck, a ruin of drooping rags, sneaking sheepishly in the rear!
Anaren fent via, i al cap de poc encetaren i seguiren l'altre passadís de Tom, fins que arribaren al lloc on calia saltar.They went on, and presently entered and followed Tom's other corridor until they reached the "jumping-off place."
Jo no sabia que em seguia, i vaig seguir caminant.I didn't know he was following me So I continued walking
Us seguiré fins al final de la galàxia i us aniquilaré!I will follow you to the end of the galaxy and annihilate you!
Allà on vagis, et seguiré.Wherever you go, I will follow.
Us seguiré a on sigui, ja ho sabeu.I will follow you anywhere, you know that.
Si deixes anar el nen, tu el seguiràs.Throw this boy to the rocks, you will follow.
El futur decidirà si els joves seguiran els passos dels seus avantpassats i conservaran la riquesa cultura. Totes les imatges s'han utilitzat amb permís.Whether the young ones will follow the footsteps of their forefathers and conserve the rich culture – the future will decide.All images used with permission.
Aquesta nau comença a emetre el senyal que estan buscant, per tant, els míssils la seguiran.I send this craft off emitting the signal they're looking for, the missiles will follow.
El bé, la misericòrdia i l'amor em seguiran tots els dies de la meva vida i seré acollit a la casa del senyor per sempre més.Surely goodness, mercy, and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever.
Si aneu fins Asshai, els seus assassins us seguiran.If you ride to darkest Asshai, his assassins will follow you.
Els meus pecats em seguiran més enllà de la tomba.My sins will follow me beyond the grave.
Immediatament després de la sobtada renuncia del Papa Benet XVI en ple carnestoltes, els brasilers demanaren al recentment electe president del Senat, que és el centre d'una investigació de corrupció, que segueixi l'exemple de sa Santedat i que també renunciï.On the heels of Pope Benedict XVI's sudden resignation, Brazilians in the full swing of Carnival called on the country's newly elected Senate president, who is at the center of a corruption investigation, to follow the example set by His Holiness and step down.
No-no-no pots continuar parlant... i esperar que et segueixi, després d'aquest començament.You can't keep talking... and expect me to follow it when you start the way you did.
Que no ens segueixi ningú, perquè som uns delinqüents desesperats!Okay, nobody try to follow us... ...because we're desperate criminals.
Tenim deu hores abans no ens segueixi.Get your stuff. We got ten hours before he follows us.
No cal que em segueixi ningú, però ningú m'aturarà.Nobody need follow me, but nobody will stop me.
- No, no el segueixis, el gos.No. Don’t follow that dog.
És important que segueixis el que diuen les cintes.It is important that you follow the tapes.
Vull que segueixis a aquest reporter.I want you to follow this reporter.
D'aquí a quinze minuts sera fosc, i aleshores que ens segueixin, si volen: jo m'hi avinc.It will be dark in fifteen minutes--and then let them follow us if they want to.
Predomina l'admiració pel Papa, així com el desig que alguns dirigents africans segueixin el seu exemple.The predominant feeling was that of admiration for the Pope combined with the wish that certain African leaders would follow his example.
Dit això, el mateix atreviment de Baronova en els darrers 18 mesos —i l'esperança que moltes dècades els segueixin— promet mantenir els masclistes de Rússia ben ocupats.That said, Baronova’s own audacity over the last 18 months—and the prospect of decades more to follow—promises to keep Russia’s male chauvinists busy indeed.
Un cop a dins, segueixin el passadís fins a arribar a les habitacions.Once inside, follow the corridor until the wards.
Senyores i senyors, segueixin la meva veu per guiar-se.Ladies and gentleman, I need you to follow my voice.
Posa la ma a la butxaca del gec, troba sana i bona la seva peça d'escorça, i en acabat prengué embranzida a través dels boscos, seguint la ribera amb els vestits regalimant.He put his hand on his jacket pocket, found his piece of bark safe, and then struck through the woods, following the shore, with streaming garments.
També pot enviar la seva petició per via electrònica (http://www.europarl.eu.int) seguint les instruccions de l'ajuda en línia.You may also submit your petition electronical­ly (http://www.europarl.eu.int) by following the on­line help instructions.
De la mateixa manera que amb les anteriors protestes, des de Rússia s'han anat seguint activament els esdeveniments d'Egipte.As with past protests in the region, Russians have been actively following the events in Egypt.
Estem seguint l'exemple de moltes altres pàgines web i de noves organitzacions periodístiques que són pioneres en aquest tipus de cobertura sota el principi de publicar notícies positives, pioners en periodistes que els motiven les solucions, en reportatges constructius i similars.We're following the lead of many other websites and news organizations who are pioneering this type of reporting under the headings like positive news, solutions-driven journalism, constructive reporting, and similar.
- M'ha estat seguint.He's been following me.
Menjava una poma, i feia a intervals un llarg i melodiós esgarip seguit d'un ding-dong-dong, ding-dong-dong, en to profund, perque estava personificant un vapor.He was eating an apple, and giving a long, melodious whoop, at intervals, followed by a deep-toned ding-dong-dong, ding-dong-dong, for he was personating a steamboat.
Tom féu un crit esclatant, i tot seguit la ma fou seguida pel cos al qual pertanyia: el de Joe l'Indi!Tom lifted up a glorious shout, and instantly that hand was followed by the body it belonged to--Injun Joe's!
L'1 de maig es va organitzar un dinar popular seguit per una Assemblea al barri madrileny de Malasaña sobre economia.On May 1 a popular meal was organized followed by an economy assembly at the Malasaña neighborhood in Madrid.
L’usuari de Weibo Zhang Xingsheng escrigué: “Ja havíem seguit les instruccions de les altes esferes que no devíem mai creure o disseminar un rumor.Weibo user Zhang Xingsheng wrote, “We had already followed the instruction from the higher-up that we’d never believe or spread a rumor.
Els participants, oradors i interessats (inclosos els mitjans més importants, estudiosos i grups que han seguit aquest tema i l'han fet seu) no només se centren en el problema que representa el fet que els recursos mediàtics siguin monopolitzats per capitalistes, sinó que també apunten a un enemic.The participants, speakers, and interveners (including the mainstream media, scholars, and groups who have followed along and appropriated the issue) not only focus on the issue of media resources being monopolized by capitalists but also point toward an enemy.

Questions and answers about seguir conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about seguir
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
seduirseduce
sentirsense
servirserve

Do you know these verbs?

VerbTranslation
reformarreform
regarirrigate
residirlive in
reviscolarrevive
rosegargnaw
segrestarkidnap
seleccionarpick
somriuresmile
soterrarbury
sotmetresubmit