งัด [ngad] (to pry open) conjugation

Thai

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
งัด
ngad
I pry open
Future tense
จะงัด
cha ngad
I will pry open
Past tense
ได้งัด
dai ngad
I pried open
Present progressive tense
กำลังงัด
kamlang ngad
I am prying open
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
งัดอยู่
ngad yu
I am prying open
Learning languages?