Zmieszać (to mix) conjugation

Polish
41 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zmieszam
I will mix
zmieszasz
you will mix
zmiesza
he will mix
zmieszamy
we will mix
zmieszacie
you all will mix
zmieszają
they will mix
Imperative
-
zmieszaj
you mix!
niech zmiesza
let him/her/it mix
zmieszajmy
let's mix
zmieszajcie
you all mix
niech zmieszają
let them mix
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zmieszałam
I mixed
zmieszałaś
you mixed
zmieszała
she mixed
zmieszałyśmy
we mixed
zmieszałyście
you all mixed
zmieszały
they mixed
Future feminine tense
zmieszam
I will mix
zmieszasz
you will mix
zmiesza
she will mix
zmieszamy
we will mix
zmieszacie
you all will mix
zmieszają
they will mix
Conditional feminine tense
zmieszałabym
I would mix
zmieszałabyś
you would mix
zmieszałaby
she would mix
zmieszałybyśmy
we would mix
zmieszałybyście
you all would mix
zmieszałyby
they would mix
Conditional perfective feminine tense
zmieszałabym była
I would have mixed
zmieszałabyś była
you would have mixed
zmieszałaby była
she would have mixed
zmieszałybyśmy były
we would have mixed
zmieszałybyście były
you all would have mixed
zmieszałyby były
they would have mixed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zmieszałem
I mixed
zmieszałeś
you mixed
zmieszał
he mixed
zmieszaliśmy
we mixed
zmieszaliście
you all mixed
zmieszali
they mixed
Future masculine tense
zmieszam
I will mix
zmieszasz
you will mix
zmiesza
he will mix
zmieszamy
we will mix
zmieszacie
you all will mix
zmieszają
they will mix
Conditional masculine tense
zmieszałbym
I would mix
zmieszałbyś
you would mix
zmieszałby
he would mix
zmieszalibyśmy
we would mix
zmieszalibyście
you all would mix
zmieszaliby
they would mix
Conditional perfective masculine tense
zmieszałbym był
I would have mixed
zmieszałbyś był
you would have mixed
zmieszałby był
he would have mixed
zmieszalibyśmy byli
we would have mixed
zmieszalibyście byli
you all would have mixed
zmieszaliby byli
they would have mixed
Impersonal
zmieszano by
there would be mixed
zmieszano by
there would be mixed

Examples of zmieszać

Example in PolishTranslation in English
- Pewnie chcesz to z czymś zmieszać.You're probably going to want to mix that with something.
- Próbujesz mnie zmieszać?- Are you trying to mix me up?
Deus ex machina, boska ręka. Astrid, próbujesz nam powiedzieć, że Bóg nauczył podejrzanego, jak zmieszać mityczną truciznę?But Astrid, are you trying to tell us that God taught our perp how to mix a mythical poison?
"Aby zrobić test ciążowy, zmieszaj próbkę A z odczynnikiem B.""To test for pregnancy, mix sample A with reagent B."
- Tak, zmieszaj to z mlekiem.- Yeah, mix it with milk.
Dodaj słodkiej wody, która wcześniej uległa odparowaniu, zmieszaj ją z ludzkim biofilmem i masz pleśń, która żywi się wszystkim.Add sugar water spoiled from the heat, mix in some human biofilm, you got yourself an all-you-can-eat mildew buffet.
Druga, na tarasie świątyni na przedmieściach Kunlin, zmieszaj moje popioły z prochami An.Second, Within view of the temple in the suburbs of Kunlin, mix my ashes with An's.
Eric, pokrój trochę cebuli i zmieszaj z mięsem.Eric, chop up some onions and mix it in with the meat.
- Sama wszystko zmieszałam.I mixed it all by myself.
Przepraszam, zmieszałam wódkę z Coca-Colą.I am sorry,I had mixed a little Vodka in coca cola
Przez przypadek zmieszałam leki na alergie z małą szklaneczką którą miałam i przysnełam, no wiecie, podczas gdy... pilnowałam jej dzieci.Because what happened was, I accidentally mixed my antihistamine medication with, you know, a little glass of wine I was having, and I- I fell asleep, you know,while I was... watching her kids.
Jednomyślnie z generałem sądzimy, że ostra amunicja zmieszała się ze ślepakami.The general consensus is that a live round got mixed in with our blanks.
Jej ślina zmieszała się z krwią, tworząc te kropelki, co ostatecznie doprowadziło do zadławienia.Her saliva mixed with the blood, creating these droplets, eventually leading to full esophogeal blockage. She drowned in her own blood.
Nie chciałem, żeby jego krew zmieszała się z moją.I would not have his cursed stock mixed with mine.
Ona zmieszała wszystko, następnie szlochała, jak było tego dnia mglisto bo jej leki ale wszystko pomieszane.She doddered up to the stand, then she sobbed about how foggy she was that day because her medications got all mixed up.
Ceremonialnie zmieszałyśmy naszą krew.Solemnly we mixed our blood.
Bilety sprzedane, właśnie kiedy miałem je kupić. Moje łzy zmieszały się z deszczem, odchodzę i słyszę głos.My young tears mixed with the rain, I'm walking away and I hear a voice.
Inspektor stwierdził, że ich ziarna zmieszały się z moimi.An inspector found a few of their seeds mixed up with mine.
A teraz pierwsza bomba, jaką kiedykolwiek zrobiłem: zmieszałem to z płatkami śniadaniowymi i bitą śmietaną.Now, the first bomb I ever made, I mixed this stuff with cereal and whipped cream.
Bracie, wczoraj zmieszałem brandy i wódkę..Brother, yesterday l mixed brandy an vodka..
Pewnego dnia, przypadkowo zmieszałem dwie lub trzy różne próbki testowe. I stworzyłem nowy gatunek... zsumowany.One day, I accidentally mixed up two or three different test tubes and created a new species... altogether.
Pierwszy raz zmieszałem Damianę z czekoladą na przyjęciu.The first time I mixed Damiana with chocolate, it was at the party.
Sam je zrobiłem, zmieszałem składniki, włożyłem do piekarnika, wyciągnąłem...I know, yeah. And I made them all by myself. I mixed the ingredients, I put them in the oven, I took them out.
Chyba zmieszałeś oba.Looks like you've mixed up both.
Kronk, kochanie, muszę przyznać, że zmartwiłeś mnie gdy zmieszałeś te trucizny, ale teraz gdy Kuzco nie żyje, wszystko zostało przebaczone.Yzma: Kronk, darlin', I must admit you had me worried when you mixed up those poisons, but now that Kuzco is dead, all is forgiven.
Alkohol i miód, z którymi zmieszał kwiaty Krzewu, osłabiły truciznę, i w ten sposób, nieświadomy wcześniej zagrożenia, Aonghas pogrążył swoją ukochaną w letargu.The whisky and honey in which he'd mixed the petals had weakened the poison, and, unknown to him, his gift to her had become a waking death.
Był przeciek w rurach, tlen zmieszał się z cyjanowodorem.There was a leak in the pipes, so oxygen mixed with the monoxide.
Jak gdyby ktoś zmieszał różne smary.As if they'd either mixed two files together or somebody else had access to his papers.
Może zmieszał się z rzeczami, które Jimmy przyniósł do siebie, a potem, sama nie wiem.Maybe it got mixed up with everything Jimmy brought back to his apartment, and then, I don't know.
Najwyraźniej twój ojciec zmieszał tabletki na serce z Viagrą i nie chcieli zmarnować okazji.Apparently, your father mixed up his heart pills with his Viagra and they didn't wanna waste the opportunity.
- My to wszystko zmieszaliśmy.You've got all that. It's pre-mixed.
Na obiad zmieszaliśmy 2 puszki zupy a Julie mówiła o Dereku.At lunch we mixed together two cans of soup and Julie talked about Derek.
To znaczy po tym jak zmieszaliśmy ją z piwem imbirowym.I mean, you know, after I mixed in a little root beer.
/Następnie zmieszali swoje spermy /i wstrzyknęli do kuchennej strzykawki.Then they mixed their sperm together and used a turkey baster.
Wyrwali mu serce, spalili je, zmieszali prochy z wodą, a później je wypili.They ripped out his heart, burned it, mixed the ashes with water, and then drank it.
/Wdychane, zmiesza /się z wilgocią... /w twoich płucach, /tworząc duszące spoiwo.When it's breathed in it will mix with the moisture in your lungs to form a suffocating cement.
Gaz zmiesza się z zapachem zgniłych jaj.The gas will mix with the smell of rotten eggs...
Henríquez Ureña poprzez latynoamerykański ("hispanic" - przyp. tłum.) rozumie wszystko, co wyszło z kultur wsi, które zajmowały obszar Półwyspu Iberyjskiego (Hispania, prowincja Cesarstwa Rzymskiego) i później zmieszało się poprzez podbój Ameryki i kolonizację z tubylczymi mieszkańcami (błędnie określanymi mianem "mieszkańców natywnych", błędnie ponieważ w dużej mierze byli to imigranci z Azji i częściowo z Oceanii) tego, co dziś określane jest jako Ameryka Łacińska.According to Henríquez Ureña, "hispanic" refers to all that derived from the cultures of the villages that populated the Iberian Peninsula (Hispania of the Romans) and later intermixed through the Conquest and colonization with indigenous villages (mislabeled as "natives," considering they were also in the last instance immigrants, mostly from Asia, and in part from Oceania) from that which today we call Latin America.
Mają bajzel w dokumentach. To, co miało być spalone zmieszało się z resztą.The records, they're a mess, and everything that was supposed to be burned got mixed together.
To jak światło na ciebie padało... zmieszało się z wieloma rzeczami, które działy się w moim życiu.It's the light the way it was hitting you. I'm mixed up with a lotta stuff that's been going on in my life.
Trochę jego krwi zmieszało się z moją i uczyniło mnie śmiertelnym.Some of its blood mixed with mine and made me mortal.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'mix':

None found.
Learning languages?