Zmierzyć (to measure) conjugation

Polish
29 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zmierzę
I will measure
zmierzysz
you will measure
zmierzy
he will measure
zmierzymy
we will measure
zmierzycie
you all will measure
zmierzą
they will measure
Imperative
-
zmierz
you measure!
niech zmierzy
let him/her/it measure
zmierzmy
let's measure
zmierzcie
you all measure
niech zmierzą
let them measure
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zmierzyłam
I measured
zmierzyłaś
you measured
zmierzyła
she measured
zmierzyłyśmy
we measured
zmierzyłyście
you all measured
zmierzyły
they measured
Future feminine tense
zmierzę
I will measure
zmierzysz
you will measure
zmierzy
she will measure
zmierzymy
we will measure
zmierzycie
you all will measure
zmierzą
they will measure
Conditional feminine tense
zmierzyłabym
I would measure
zmierzyłabyś
you would measure
zmierzyłaby
she would measure
zmierzyłybyśmy
we would measure
zmierzyłybyście
you all would measure
zmierzyłyby
they would measure
Conditional perfective feminine tense
zmierzyłabym była
I would have measured
zmierzyłabyś była
you would have measured
zmierzyłaby była
she would have measured
zmierzyłybyśmy były
we would have measured
zmierzyłybyście były
you all would have measured
zmierzyłyby były
they would have measured
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zmierzyłem
I measured
zmierzyłeś
you measured
zmierzył
he measured
zmierzyliśmy
we measured
zmierzyliście
you all measured
zmierzyli
they measured
Future masculine tense
zmierzę
I will measure
zmierzysz
you will measure
zmierzy
he will measure
zmierzymy
we will measure
zmierzycie
you all will measure
zmierzą
they will measure
Conditional masculine tense
zmierzyłbym
I would measure
zmierzyłbyś
you would measure
zmierzyłby
he would measure
zmierzylibyśmy
we would measure
zmierzylibyście
you all would measure
zmierzyliby
they would measure
Conditional perfective masculine tense
zmierzyłbym był
I would have measured
zmierzyłbyś był
you would have measured
zmierzyłby był
he would have measured
zmierzylibyśmy byli
we would have measured
zmierzylibyście byli
you all would have measured
zmierzyliby byli
they would have measured
Impersonal
zmierzono by
there would be measured
zmierzono by
there would be measured

Examples of zmierzyć

Example in PolishTranslation in English
# Pod świetlistym niebieskim # niekończącym się niebem # fale próbją zmierzyć dni # które my cenimy# Under the bright blue # Endless sky # Waves try to measure the days
# niekończące się niebo # fale próbują zmierzyć# Endless sky # Waves try to measure
- Dzięki, chłopaki. Muszę coś zmierzyć.I just need to measure something.
Dobra, zmierzmy tego TIR-a i postawmy go na wadze!Okay, let's measure the rig and get it up on the scale!
Mają 25 centymetrów, zmierzyłam je wcześniej.They're 10 inches, I measured them earlier.
Po tym jak zmierzyłam sklepienie czaszki, sklasyfikowałam jej pochodzenie, jako Afro-Amerykańskie.When I measured her cranial vault, I classified her ancestry as African American.
Słuchaj, chciałam ci powiedzieć że fajnie, że zaprosiłeś Casey'a do kartki, i że Ben też by chciał na niej być, więc dzisiaj rano zmierzyłam jego głowę.I think it's cool you invited Casey into the card, and Ben wants in, too, so this morning I measured his head.
zmierzyłam to dokładnie.I measured it exactly.
Maura zmierzyła ranę wejściową i wyjściową.Maura measured the entrance and the exit wounds.
Francuskie organy zmierzyły również stężenie amoniaku w domach, których dotyczyły otrzymane skargi, i pomiar ten wykazał, że poziomy narażenia na amoniak są wyższe niż toksykologiczne wartości odniesienia w przypadku bezpiecznego długotrwałego narażenia.The French authorities also measured the concentration of ammonia within houses for which complaints had been received which demonstrated that the levels of exposure to ammonia are higher than the reference toxicological values for safe long-term exposure.
Bo to zmierzyłem!Because I measured it! - Kim, Bob.
Było tu sporo bałaganu i nachodzenia na siebie różnych notatek, ale zmierzyłem głębokość pociągnięcia i udało mi się wyizolować warstwy.It was pretty messy and overlapping but I measured the stroke depth and I managed to isolate the layers
Denis, zmierzyłem garaż.Hey, dennis, I just measured the entire garage.
Podałem stymulację elektryczną w różnych obszarach mózgu i zmierzyłem jego odpowiedzi.I applied electrical stimuli to various parts of the brain and measured each psychic response.
- Jesteś pewien, że dobrze zmierzyłeś?You're sure you measured right?
Ty mały gnojku, jesteś tu dopiero od dwóch godzin... ..i wciąż go nie zmierzyłeś.You little runt, you've been here for two hours... and you still haven't measured your self.
A kto zmierzył piersze wzgórze?But who measured the first hill ? Well...
Ale dopiero w 1998 roku pewien zespół naukowców zmierzył szaleńcze tempo ekspansji.But it wasn't until the 1998 when a crack team of scientists measured that this expansion is moving like a runaway train.
Chociaż wątpię, czy ktoś dokładnie zmierzył ten dystans.Although I doubt anyone has scientifically measured the distance.
Doskonale pasuje. jakby ktoś zmierzył twoją głowę kiedy spałeś, więc gdy twój brat poprosił, ona mogła podać mu rozmiar.Perfect fit, like somebody measured your head while you were asleep so when your brother called, she could tell him the size.
Mówi, że zmierzył spalone szczątki zmarłego.Says he measured out the remains, the cremated remains of a dead man.
Frank zrobił metrową kupę, zmierzyliśmy.Frank took two foot long poop, we measured.
I pół, zmierzyliśmy.And a quarter... uh, we measured.
Jeśli wydaje się we krwi, bo to gdzie zmierzyliśmy go, to pokazuje, że komórki wątroby wypuszczamy ich zawartość ... to znaczy, oni są uszkodzone lub umiera.If it appears in your blood, 'cause that's where we measured it, it shows that the liver cells are releasing their contents... i.e., they're being damaged or dying.
Panie Morgan, rzecz w tym, że tak naprawdę jeszcze nie zmierzyliśmy... tej góry.No, th-th-the thing is, Mr. Morgan, we haven't really measured, um, your mountain yet.
Przybrał kształt orzecha laskowego. Kiedyś zmierzyliśmy go linijką.It's shaped kind of like a peanut, and we measured it once with a ruler.
- A jak je zmierzyliście?- But how were they measured ? - The same way.
Myślę, że gdybyście położyli to na stole i zmierzyli to miałby jakieś 4,5 do 6 metrów długości. A ludzie mogą mieć ich po kilka.I think if we laid that out on a table and measured it, it would probably be fifteen or twenty feet long, easily, and humans can have any number of these things.
Zebrali 40 młodych gości i kazali jeździć w kółko po ulicy w Toyocie Camry, a potem po tej samej ulicy, w ten sam sposób w Porsche 911 a później zmierzyli ich poziom testosteronu.What they did was they got 40 young - guys and they made them drive up and down the street in a Toyota Camry and then drive up and down the same street, in the same manner, in a Porsche 911 and then they measured their testosterone after each drive.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'measure':

None found.
Learning languages?