Zesłać (to send) conjugation

Polish
50 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ześlę
I will send
ześlesz
you will send
ześle
he will send
ześlemy
we will send
ześlecie
you all will send
ześlą
they will send
Imperative
-
ześlij
you send!
niech ześle
let him/her/it send
ześlijmy
let's send
ześlijcie
you all send
niech ześlą
let them send
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zesłałam
I sent
zesłałaś
you sent
zesłała
she sent
zesłałyśmy
we sent
zesłałyście
you all sent
zesłały
they sent
Future feminine tense
ześlę
I will send
ześlesz
you will send
ześle
she will send
ześlemy
we will send
ześlecie
you all will send
ześlą
they will send
Conditional feminine tense
zesłałabym
I would send
zesłałabyś
you would send
zesłałaby
she would send
zesłałybyśmy
we would send
zesłałybyście
you all would send
zesłałyby
they would send
Conditional perfective feminine tense
zesłałabym była
I would have sent
zesłałabyś była
you would have sent
zesłałaby była
she would have sent
zesłałybyśmy były
we would have sent
zesłałybyście były
you all would have sent
zesłałyby były
they would have sent
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zesłałem
I sent
zesłałeś
you sent
zesłał
he sent
zesłaliśmy
we sent
zesłaliście
you all sent
zesłali
they sent
Future masculine tense
ześlę
I will send
ześlesz
you will send
ześle
he will send
ześlemy
we will send
ześlecie
you all will send
ześlą
they will send
Conditional masculine tense
zesłałbym
I would send
zesłałbyś
you would send
zesłałby
he would send
zesłalibyśmy
we would send
zesłalibyście
you all would send
zesłaliby
they would send
Conditional perfective masculine tense
zesłałbym był
I would have sent
zesłałbyś był
you would have sent
zesłałby był
he would have sent
zesłalibyśmy byli
we would have sent
zesłalibyście byli
you all would have sent
zesłaliby byli
they would have sent
Impersonal
zesłano by
there would be sent
zesłano by
there would be sent

Examples of zesłać

Example in PolishTranslation in English
/Wszystko, co Niebiosa mogły zrobić... /to zesłać swych najlepszych wojowników... /Haram i mistrz Bochun, /aby chronili Yuh Yi Joo... /za wszelką cenę... /od złego Buraki.All heaven could do was to send down its best warriors Haram and his master, Bochun to protect Yuh Yi Joo at all costs from the evil Buraki.
Czy jest jeszcze coś co chcesz mi zesłać?Is there anything else you want to send my way?
Dobry Boże. Czy musiałeś mi zesłać takie wieści właśnie dziś? !Dear God, did you have to send me news like that today of all days?
"Boże ześlij mi faceta, który śpi w skarpetkach".God, please send me someone who wears black nylon socks to bed.
- Panie, ześlij odnowienie- Lord, send a revival
/Strzeż mnie pośród mroków nocy, /a o poranku ześlij na mnie swój blask.Guard me in the dark of night and in the morning, send your light.
Boże mój, ześlij mór, potop, dżumę albo dur na mały, mały, mały mały, mały, małySend a flood, send the flu Anything that you can do To little, little, little Little, little, little
Duchy ześlijcie z całej Ziemi słowaSpirits, send the words From all across the land
I wróżka zesłała księżniczce życzenia.And the fairy sent down some wishes for the princess.
Idźcie do domów i znieście to, co zesłała nam Matka Ziemia.Go home and suffer what the earth mother has sent us.
Lilith je zesłała.Lilith sent them.
Matka Ziemia wspaniałomyślnie zesłała na Ziemię Wilka z Raju.Mother Earth sent wolves out from Paradise to the land.
Może Opatrzność zesłała mnie tobie, tak jak ciebie mnie.Sir? Please. Maybe providence sent me to you just as it sent you to me.
Czasem sobie myślę, że niebiosa zesłały nam tych lokatorów.I sometimes think heaven sent those lodgers to this house.
Czyż to niemożliwe, by Widma zesłały nam to dziecko na znak?Is it impossible that the Pah-wraiths have sent us this child as a sign?
Niebiosa im go zesłały.Heaven sent them
Niebiosa wysłuchały naszej prośby i zesłały nam dwóch mężczyzn!Heaven be praised. The gods have heard our prayers and sent us two men.
Ten wiatr zesłały nam niebiosa.This wind is heaven-sent.
- Synu mój... zesłałem cię na świat nie bez powodu.My son, I have sent you to Earth for a reason.
"który zesłałeś na świat jednorodzonego Syna, by zwyciężył ryczącego lwa,"...who sent your only begotten Son into the world to crush that roaring lion...
- To jego zesłałeś na galery?- He's the man you sent to the gallows?
Ale na koniec zesłałeś mi wizję mężczyzny... z wielkim... sprzętem?But then, you sent me a vision of a man... with a large... trunk?
Bo przynoszą ci obrazę, mój Boże, który zesłałeś mi synową z krainy Moabitów.l but most of all because they offend Thee, my God... who sent me a daughter-in-law from the land of the Moabites.
I pośród nocnej ciszy, połączyłeś ze sobą dwoje zbłąkanych dzieci Bożych i zesłałeś mi przyjaciela, by był światłem dla mych oczu i pocieszeniem w chwili trwogi.And now, out of the silence of the night, hath brought two of thy lonely children together, and sent me a friend to be a light to mine eyes and a comfort in time of trouble.
"I tak Bóg zesłał na Ziemię plagę krwi"."And God sent a plague of blood upon the land."
"jam jest potęgą potęg jam zesłał zastępy aniołów...""I am the power of the powers in my knowledge of the angels who have been sent at my word."
- Bóg je zesłał.God sent them.
- Potem zesłał mnie z powrotem.- He just sent me back down here.
- Serio uważasz, że Bóg mnie ci zesłał?Do you really think I was sent to you by God?
Dobra, usunęliśmy większość synagog, zniszczyliśmy San Francisco, zesłaliśmy moich kolegów na Mroczne Zapomnienie, więc naszym następnym celem będzie Płonący Gość.Alright. Now, we've taken out most of the synagogues, destroyed San Francisco, sent my friends into a dark oblivion, and so our next order of business will be burning man!
Zamieniliśmy go w człowieka i zesłaliśmy do ciebie.Made it human and sent it to you. - Dawn.
Zmieniliśmy go w człowieka i zesłaliśmy do ciebie.Made it human and sent it to you.
Zmieniliśmy go w człowieka i zesłaliśmy go do ciebie.Made it human and sent it to you.
Ale go zwerbowaliście i zesłaliście do Pakistanu.Yet you recruited him and sent him back into the theatre into Pakistan.
Gdy go zobaczyłam, poczułam, że to wy zesłaliście go do mojej obrony.When l saw him l felt like you sent him to my rescue.
Kiedy nas tu wysyłaliście, zesłaliście nas na śmierć, ale za pomocą cudu, większość z nas nadal żyje.When you sent us down here, you sent us to die, but miraculously, most of us are still alive.
"Dlatego zesłali jej klucz w formie siostry.""So they sent the Key to her in the form of a sister."
"Musieli być pewni, że pogromczyni będzie ją chronić z narażeniem własnego życia," "więc zesłali do niej Klucz w ludzkiej formie.""They had to be certain the Slayer would protect it with her life, so they sent the Key to her in human form."
"Musieli mieć pewność, że pogromczyni będzie chronić go z narażeniem życia, dlatego zesłali jej Klucz w formie siostry.""They had to be certain the Slayer would protect it with her life, so they sent the Key to her in the form of a sister."
"Musieli mieć pewność, że pogromczyni będzie ją chronić z narażeniem życia, ...dlatego zesłali jej klucz w formie siostry.""They had to be certain the Slayer would protect it, so they sent the Key to her in the form of a sister."
- Nie zesłali mnie.- You just said they sent you away.
Bogini Tin Hau ześle błogosławieństwo... tobie i twojej córce.Goddess Tin Hau will send her blessing... to you and your daughter
Bóg ześle nam wyzwoliciela.God will send us the deliverer. Hope?
Może Pan ześle go jeszcze raz dzisiaj wieczorem, żeby dokończył robotę.Maybe the Lord will send him back tonight to finish the job.
Bogowie ześlą go tutaj by zakończył to i skończył z tobąThey will send him here to end this and end you.
Aresztowanie zesłało miasteczko Camden w urojony odmęt.And the arrest sent the town of Camden into virtual chaos.
Jaką to kobietę mi niebo zesłało.What a wife Heaven has sent me!
Nie wiem, co tu jest grane, może tracę rozum, a może któreś z bogów czy bogiń gniewa się na mnie i zesłało mi demona.OK, I don't know what is going on here, if-- if I am totally losing my mind, or if one of the gods or goddesses is angry with me and has sent a demon.
Niebo go nam samo zesłało.Heaven itself had sent it to us.
Niebo mi cię zesłało.You're heaven sent.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'send':

None found.
Learning languages?