Zbywać (to sell) conjugation

Polish
3 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zbywam
I sell
zbywasz
you sell
zbywa
he/she/it sells
zbywamy
we sell
zbywacie
you all sell
zbywają
they sell
Imperfective future tense
będę zbywać
I will sell
będziesz zbywać
you will sell
będzie zbywać
he/she/it will sell
będziemy zbywać
we will sell
będziecie zbywać
you all will sell
będą zbywać
they will sell
Imperative
-
zbywaj
you sell!
niech zbywa
let him/her/it sell
zbywajmy
let's sell
zbywajcie
you all sell
niech zbywają
let them sell
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zbywałam
I sold
zbywałaś
you sold
zbywała
she sold
zbywałyśmy
we sold
zbywałyście
you all sold
zbywały
they sold
Future feminine tense
będę zbywała
I will sell
będziesz zbywała
you will sell
będzie zbywała
she will sell
będziemy zbywały
we will sell
będziecie zbywały
you all will sell
będą zbywały
they will sell
Conditional feminine tense
zbywałabym
I would sell
zbywałabyś
you would sell
zbywałaby
she would sell
zbywałybyśmy
we would sell
zbywałybyście
you all would sell
zbywałyby
they would sell
Conditional perfective feminine tense
zbywałabym była
I would have sold
zbywałabyś była
you would have sold
zbywałaby była
she would have sold
zbywałybyśmy były
we would have sold
zbywałybyście były
you all would have sold
zbywałyby były
they would have sold
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zbywałem
I sold
zbywałeś
you sold
zbywał
he sold
zbywaliśmy
we sold
zbywaliście
you all sold
zbywali
they sold
Future masculine tense
będę zbywał
I will sell
będziesz zbywał
you will sell
będzie zbywał
he will sell
będziemy zbywali
we will sell
będziecie zbywali
you all will sell
będą zbywali
they will sell
Conditional masculine tense
zbywałbym
I would sell
zbywałbyś
you would sell
zbywałby
he would sell
zbywalibyśmy
we would sell
zbywalibyście
you all would sell
zbywaliby
they would sell
Conditional perfective masculine tense
zbywałbym był
I would have sold
zbywałbyś był
you would have sold
zbywałby był
he would have sold
zbywalibyśmy byli
we would have sold
zbywalibyście byli
you all would have sold
zbywaliby byli
they would have sold
Impersonal
zbywano by
there would be sold
zbywano by
there would be sold

Examples of zbywać

Example in PolishTranslation in English
Zgodnie ze spójnym orzecznictwem Europejskiego Trybunału [5] i zasadami Komisji oraz praktyką w zakresie pomocy państwa w kontekście prywatyzacji [6], w sytuacji, gdy państwo członkowskie posiada lub zbywa przedsiębiorstwo bądź nabywa lub sprzedaje udziały w przedsiębiorstwie, pomoc państwa nie jest udzielana, jeżeli postępowanie państwa członkowskiego jest zgodne z zachowaniem prywatnego inwestora w gospodarce rynkowej.In accordance with consistent European Court [5] case law and Commission rules and practice on State aid in the context of privatisations [6], when a Member State owns or sells undertakings, or otherwise purchases or sells shares of undertakings, no State aid is present if the Member State’s behaviour is consistent with that of a private market economy investor.
Firmy i inni uczestnicy rynku handlują bezpośrednio ze sobą lub zbywają/nabywają zezwolenia poprzez jedną z kilku organizacji zajmujących się ich wymianą w Europie albo też uciekają się do pomocy firm pośredniczących, które czerpią korzyści z tego nowego rynku.Companies and other participants in the market trade directly with each other or buy and sell through one of the several organised exchanges in Europe, or via any of the intermediaries that have sprung up to take advantage of this new market.
przedsiębiorstwa mające oznaczoną liczbę wyemitowanych udziałów, których członkowie, uzyskując lub wypowiadając członkostwo w danym funduszu, nabywają lub zbywają istniejące udziały.those undertakings which have a fixed number of issued shares and whose shareholders have to buy or sell existing shares when entering or leaving the fund.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'sell':

None found.
Learning languages?