Zasługiwać (to deserve) conjugation

Polish
81 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zasługuję
I deserve
zasługujesz
you deserve
zasługuje
he/she/it deserves
zasługujemy
we deserve
zasługujecie
you all deserve
zasługują
they deserve
Imperfective future tense
będę zasługiwać
I will deserve
będziesz zasługiwać
you will deserve
będzie zasługiwać
he/she/it will deserve
będziemy zasługiwać
we will deserve
będziecie zasługiwać
you all will deserve
będą zasługiwać
they will deserve
Imperative
-
zasługuj
you deserve!
niech zasługuje
let him/her/it deserve
zasługujmy
let's deserve
zasługujcie
you all deserve
niech zasługują
let them deserve
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zasługiwałam
I deserved
zasługiwałaś
you deserved
zasługiwała
she deserved
zasługiwałyśmy
we deserved
zasługiwałyście
you all deserved
zasługiwały
they deserved
Future feminine tense
będę zasługiwała
I will deserve
będziesz zasługiwała
you will deserve
będzie zasługiwała
she will deserve
będziemy zasługiwały
we will deserve
będziecie zasługiwały
you all will deserve
będą zasługiwały
they will deserve
Conditional feminine tense
zasługiwałabym
I would deserve
zasługiwałabyś
you would deserve
zasługiwałaby
she would deserve
zasługiwałybyśmy
we would deserve
zasługiwałybyście
you all would deserve
zasługiwałyby
they would deserve
Conditional perfective feminine tense
zasługiwałabym była
I would have deserved
zasługiwałabyś była
you would have deserved
zasługiwałaby była
she would have deserved
zasługiwałybyśmy były
we would have deserved
zasługiwałybyście były
you all would have deserved
zasługiwałyby były
they would have deserved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zasługiwałem
I deserved
zasługiwałeś
you deserved
zasługiwał
he deserved
zasługiwaliśmy
we deserved
zasługiwaliście
you all deserved
zasługiwali
they deserved
Future masculine tense
będę zasługiwał
I will deserve
będziesz zasługiwał
you will deserve
będzie zasługiwał
he will deserve
będziemy zasługiwali
we will deserve
będziecie zasługiwali
you all will deserve
będą zasługiwali
they will deserve
Conditional masculine tense
zasługiwałbym
I would deserve
zasługiwałbyś
you would deserve
zasługiwałby
he would deserve
zasługiwalibyśmy
we would deserve
zasługiwalibyście
you all would deserve
zasługiwaliby
they would deserve
Conditional perfective masculine tense
zasługiwałbym był
I would have deserved
zasługiwałbyś był
you would have deserved
zasługiwałby był
he would have deserved
zasługiwalibyśmy byli
we would have deserved
zasługiwalibyście byli
you all would have deserved
zasługiwaliby byli
they would have deserved
Impersonal
zasługiwano by
there would be deserved
zasługiwano by
there would be deserved

Examples of zasługiwać

Example in PolishTranslation in English
A panu Willoughby, by mógł na to zasługiwać.To Mr. Willoughby, that he may endeavour to deserve her.
Ale czy jesteście na tyle dobrzy, by zasługiwać na szczęście?But now are you good enough to deserve your share of basic human happiness?
Co takiego zrobiłem, aby zasługiwać na taką agresję?Now what possibly could I have done to deserve such aggression?
Gdyby Bóg mógł spełnić jedno moje życzenie, chciałbym zasługiwać na opinię, jaką o mnie masz.If God could grant me one wish, it would be to deserve the opinion you have of me.
I dziękuję ci za to, ponieważ teraz już wiem, że jestem wystarczająco dobry, by na to nie zasługiwać,And I thank you for that, Because I know now That I'm good enough not to deserve this...
! - Zdobywam to, na co zasługuję.Getting what I deserve.
"Argumenty na to, że zasługuję na szufladę"[Inhales] "Reasons I deserve a drawer"--
"Ja zasługuję""I deserve."
"Nie zasługuję na ciebie"."Oh, I don't deserve you. " That's my favorite one.
"Przyznaję, że zasługuję na piekło""I admit that I deserve death and hell. What of it?
"Dostajesz to, na co zasługujesz""'You get what you deserve.'
"Dostaniesz to, na co zasługujesz."" You'll get what you deserve. "
"Dwie średnie pepperoni i zasługujesz na kogoś lepszego"."two medium pepperonis, and you deserve better."
"I ugryź ugodę taką, na jaką zasługujesz"."And get a bite at the settlement you deserve."
"Jesteś nikim, na nic nie zasługujesz.""you are nothing. Nothing is what you deserve."
"Frannie, taka miła, zasługuje na drugie zwycięstwo.""Frannie, so nice she deserves to lead twice. "
"Jedzcie to ponieważ każdy zasługuje na Żywność Wysokiej Jakości.""Eat this because everybody deserves High Quality Foods."
"Jeśli afgański cywil pomaga siłom Koalicji, zasługuje na śmierć", po czym zaczął tłumaczyć, że ma wtedy status kolaboratora i donosiciela."If an Afghan civilian helps Coalition forces, he deserves to die," and he went on to explain that they have the status of a collaborator or an informer.
"Każdy mężczyzna zasługuje na to, co najlepsze"."Every man deserves the best."
"Mężczyzna, która jedzie bezpiecznie całując dziewczynę nie poświęca tej piękności uwagi, na jaką zasługuje"."Any man who drives safely while kissing a pretty girl is not giving the pretty girl the attention she deserves."
"Jeśli założymy obrożę Kalinaka" to znaczy, że nie zasługujemy na nic lepszego.If we accept Kalinak's collar than we deserve nothing better
"Wiemy, że mimo iż najmniej przyczyniamy się do zmian klimatu, najbardziej jesteśmy nimi dotknięci. Wiemy też co należy z tym zrobić i jak osiągnąc cel, którym jest stworzenie przyszłości, na którą wszyscy zasługujemy." Zdjęcie: Navneet Narayan dla 350.org"We know we are the least contributors to climate change and yet we are the most affected, we also know what needs to be done and how to get to that end goal of creating a future we all deserve" Photo by Navneet Narayan for 350.org
"zasługujemy na twoją zemstę."...we deserve your vengeance.
'Może jeśli nadal zasługujemy na coś takiego jak litość...''Maybe, if we still deserve such a thing as mercy...'
- Chodź, zasługujemy na to.- Come on, we deserve it.
"Weź mój portfel i wyjmij kupon, bo ty i Russ zasługujecie na te pieniądze.""Go into my wallet and take the ticket, 'cause you and Russ deserve to have that money.''
- I zasługujecie na niego.- And you deserve it.
- Tak, rany otrzymane w walce oznaczają, że jesteście świadomi swojej winy i zasługujecie na przebaczenie.- Yes, the wounds received in battle, means that you are aware of your guilt and deserve to be forgiven.
-Bo zasługujecie na to przed Bogiem i przed ludźmi.Healthy life... They well deserve it before God.
/Nie zasługujecie na bycie /w tym samym basenie co Jake.- You are the man! You people do not deserve to be in the same pool as Jake.
"Ci którzy poświęcają wolność, dla bezpieczeństwa nie zasługują na nic""Those who sacrifice liberty for security deserve neither."
"Ci, którzy nie dotrzymują obietnic nie zasługują na żadne epitafia. ""No epitaph is deserved for those who do not keep their promises."
"Czy nie sądzisz, że rodziny zasługują, by widzieć stenogram ze spotkania?" Adam, zadałeś mi to pytanie wczoraj.Don't you think that the families deserve to have a transcript or to be able to see witnessing?
"Jimmy i Keith na to zasługują, a także sam dzień.""Jimmy and Keith deserve it, and that day deserves it."
"Moje siostry zasługują na to, by być znane."My sisters deserve to be known.
Wielu z naszych braci my¶leć Nie zasługuj± na zaufanie.Many of our brethren think You do not deserve trust.
Wszyscy zasługuj± na ogromny pat na odwrocie.You all deserve an enormous pat on the back.
- Bo dawno, dawno temu wszedłeś do mojego biura i dla kaprysu zabrałeś mi posadę, na którą zasługiwałam.- Because once upon a time you walked into my office and you took a job away from me that I deserved simply because you could.
/Widziałam, jak ktoś mnie topił /i nie rozumiem tego, /ale czułam, /że na to zasługiwałam.I saw someone drowning me, and I don't understand, but I-I felt like I deserved what was happening.
Chciałam cierpieć tak, jak na to, według własnej oceny, zasługiwałam.I wanted to hurt like I thought I deserved.
Kiedy to dziecko się urodzi, wrócę do życia, na które zasługiwałam, i nie będzie powodu dla którego nie mógłbyś pójść ze mną.When that baby's born, I am going back to claim the life that I deserved, and there's no reason that you can't come with me.
Nigdy nie zasługiwałam, by być chroniona przez ciebie, czy kogokolwiek innego!I never deserved to be protected by you, or anyone! Shion!
- Zawsze na nią zasługiwałaś.You always deserved it.
/Żałuję, że nie byłem ojcem, /na jakiego zasługiwałaś,"I only wish I could have been the father you deserved,
Ale ty zasługiwałaś.But you deserved it.
Bo nigdy na to nie zasługiwałaś.You never deserved it.
Dziś dostaniesz bal, na jaki zasługiwałaś.Tonight you get the prom you always deserved. (SINGING) Precious and few are the moments we two can share
- Szmata na to zasługiwała!- Skank got what she deserved! - Hey, just stay back!
/Ona zasługiwała na /swojego męża, ja nie.She deserved her husband and I don't.
A na jednego nawet zasługiwała.She won two Oscars. And one of them she deserved.
Ale ona na to zasługiwała.But she deserved it.
Bośnia zasługiwała na lepszy pokój niż ten, który zapewnił jej Dayton .Bosnia deserved a better peace than the one Dayton gave it.
Ashleigh sądzi że nie zasługiwałyśmy na wygraną w Festiwalu, więc się zakradła i podłożyła ogień.Yeah, Ashleigh didn't think we deserved to win SongFest, so she snuck in and set it on fire.
/Za to, co zrobił mi naczelnik /zasługiwałem na coś więcej.It didn't add up. What I deserved and what I got were two separate things.
Ba, zasługiwałem na coś wiele gorszego.Man, I deserved worse.
Chciałem je wygrać bo na to zasługiwałem.I wanted to win it because I deserved it.
Fatima, zasługiwałem na wybór!Fatima, I deserved a choice!
Jakbyś dała mi więcej, niż na to zasługiwałem.Like you gave me something more than I deserved.
- Nie mogłabym cię kochać tak, jak na to zasługiwałeś.- I couldn't love you the way you deserved.
- Nie zawsze na to zasługiwałeś.Nor always deserved.
- Wciąż na to zasługiwałeś.- You still deserved it.
Ale nigdy nie kochałam cię tak jak na to zasługiwałeś.But I've never loved you the way you deserved.
Ale teraz rozumiesz, że na to zasługiwałeś. Miał rację, karząc cię.But you feel now that you deserved it, he was right to punish you.
- Indy zasługiwał na więcej! - Wynoście się!- Indy deserved more than that!
- Nikt na nią nie zasługiwał?- No one deserved her? - Not... um, nah.
- Pomyślałem, że zasługiwał na przyzwoity pogrzeb...I just thought he deserved a decent burial... I gave him what he deserved, Arlo.
- i tak pewnie zasługiwał na kulkę.- probably deserved the pop in the head
/Był na szczycie i zasługiwał, /by poczuć to raz jeszcze.He was on top of the world, and he deserved to feel like that again.
Myślę, że zasługiwaliśmy dziś na odrobinę szczęścia, prawda?I think that we deserved a little bit of luck today, don't you?
Nie taki, na jakiego zasługiwaliśmy, ale taki, jakiego potrzebowaliśmy.Not the hero we deserved, but the hero we needed.
Nie zasługiwaliśmy na cynk?You didn't think we deserved a heads up?
Nigdy nie zasługiwaliście na moje zaufanie.You never deserved my faith.
Ty i Holtz zasługiwaliście na siebie nawzajem.You and Holtz deserved each other.
/Nie wspominając o tym, /że moi na to zasługiwali.Not to mention my guys deserved it.
/Z oczywistych powodów. /Jeśli Herrick zamierzał wyrównać rachunki /zabijając tych, którzy jego /zdaniem zasługiwali na śmierć,Now, if Harrack was driven to set the record straight by killing those he thought deserved to die, then I could see why he'd want Murphy off the case.
Ale Szalony Król wymierzał wrogom taką sprawiedliwość, na jaką według niego zasługiwali.But the Mad King gave his enemies the justice he thought they deserved.
Było to bardziej humanitarne niż na to zasługiwali ale ojciec zawsze był dobrotliwy.It was more humane then they deserved really... but Father's always been overly charitable.
Cóż zasługiwali na to.Well, she deserved it.
Cóż... jeśli poczujesz się lepiej, są szanse, że przynajmniej dwóch z nich na to zasługiwało.Well... if it will make you feel any better, odds are, at least two of them truly deserved it.
Jeśli jakieś dziecko zasługiwało na niebo, to Ray.If ever a kid deserved to be in heaven, it's Ray.
Myślałam, że dałyśmy twojemu rozstaniu 3 sekundy szoku, na jaki zasługiwało.I thought we gave your latest breakup the three seconds of shock it deserved.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'deserve':

None found.
Learning languages?