Zarządzić (to order) conjugation

Polish
35 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zarządzę
I will order
zarządzisz
you will order
zarządzi
he will order
zarządzimy
we will order
zarządzicie
you all will order
zarządzą
they will order
Imperative
-
zarządź
you order!
niech zarządzi
let him/her/it order
zarządźmy
let's order
zarządźcie
you all order
niech zarządzą
let them order
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zarządziłam
I ordered
zarządziłaś
you ordered
zarządziła
she ordered
zarządziłyśmy
we ordered
zarządziłyście
you all ordered
zarządziły
they ordered
Future feminine tense
zarządzę
I will order
zarządzisz
you will order
zarządzi
she will order
zarządzimy
we will order
zarządzicie
you all will order
zarządzą
they will order
Conditional feminine tense
zarządziłabym
I would order
zarządziłabyś
you would order
zarządziłaby
she would order
zarządziłybyśmy
we would order
zarządziłybyście
you all would order
zarządziłyby
they would order
Conditional perfective feminine tense
zarządziłabym była
I would have ordered
zarządziłabyś była
you would have ordered
zarządziłaby była
she would have ordered
zarządziłybyśmy były
we would have ordered
zarządziłybyście były
you all would have ordered
zarządziłyby były
they would have ordered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zarządziłem
I ordered
zarządziłeś
you ordered
zarządził
he ordered
zarządziliśmy
we ordered
zarządziliście
you all ordered
zarządzili
they ordered
Future masculine tense
zarządzę
I will order
zarządzisz
you will order
zarządzi
he will order
zarządzimy
we will order
zarządzicie
you all will order
zarządzą
they will order
Conditional masculine tense
zarządziłbym
I would order
zarządziłbyś
you would order
zarządziłby
he would order
zarządzilibyśmy
we would order
zarządzilibyście
you all would order
zarządziliby
they would order
Conditional perfective masculine tense
zarządziłbym był
I would have ordered
zarządziłbyś był
you would have ordered
zarządziłby był
he would have ordered
zarządzilibyśmy byli
we would have ordered
zarządzilibyście byli
you all would have ordered
zarządziliby byli
they would have ordered
Impersonal
zarządzono by
there would be ordered
zarządzono by
there would be ordered

Examples of zarządzić

Example in PolishTranslation in English
Bałem się, że pewnego dnia on ją zabije więc udałem się na Zamek, żeby zarządzić rozwód.I was worried one day he'd kill her so I got the Castle to order them divorced
Będę dzwonić do TSA i NYPD, aby zarządzić natychmiastową ewakuację i zadzwonie do zespołu zagrożenia biologicznego, aby rozpoczęli ubierać się.I'll dial in TSA and NYPD to order an immediate evacuation and I'll get our biohazard team to start suiting up.
Dla nas nie było łatwo zarządzić śmierć naszych własnych ludzi. To konieczność.It wasn't easy to order the deaths of our own people.
Dostarczone nam informacje zaniepokoiły nas oraz lokalne władze służby zdrowia wystarczająco, żeby zarządzić kwarantannę.The details provided have concerned us and your local health authorities enough to order a quarantine.
Jeśli okażą się naprawdę istotne, Rada może zarządzić twoje natychmiastowe zwolnienie.Should your testimony prove consequential council may be prepared to order your immediate release.
-To ty zarządziłaś otwieranie tych szafek.- You ordered the raid on the school today.
Słyszałem, że zarządziłaś pełną kwarantannę hrabstwa.I understand you ordered full quarantine for the area.
To ty zarządziłaś te zmiany.You ordered the changes.
/Kapitan zarządziła start awaryjny, /musicie dostać się z powrotem na statek.The Captain has ordered an emergency ascent. We must bring you back to the ship.
Cesarzowa zarządziła poranne spotkanie w Pałacu Cesarskim.The Queen Dowager has ordered an inquiry.
Consiglio di Stato zarządziła przeprowadzenie postępowania dowodowego, z którego wynika, że jeśli nawet plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mediolan, pochodzący z 1953 r., przewidywał budowę drogi umożliwiającej szybkie połączenie pomiędzy dzielnicami miasta położonymi w odległości dziesięciu kilometrów od siebie, cel ten został ostatecznie zarzucony na rzecz innego projektu przewidującego budowę wielu odrębnych dróg.The Consiglio di Stato ordered measures of inquiry from which it is apparent that, although the 1953 General Regulatory Plan for the municipality of Milan envisaged the construction of a road permitting a rapid connection between districts of the city more than 10 kilometres apart, that objective had finally been abandoned in favour of a different project, concerning the construction of a number of separate roads.
DeWitt zarządziła w Domu pełną gotowość.DeWitt's ordered the House into full lockdown.
Dyrekcja zarządziła obowiązkowy pit-stop, by zmienić motor na taki z nowym ogumieniem.Race Direction ordered the teams to make a pit stop during the race when the riders would switch to their second bike with fresh tires.
Niesie ze sobą ogromne zniszczenie .Lokalne władze zarządziły przymusową ewakuację ludnościIt has left a trail of destruction and devastation across the Caribbean. Forced evacuation has been ordered by the local authorities.
I zarządziłem pomoc w przetransportowaniu Mediny samolotem z Folsom.And I've ordered air support to fly Medina down from folsom.
Ja... zarządziłem pobór.I-l have ordered conscriptions.
Już zarządziłem dochodzenie w rejonach klęski.I have already ordered investigations in the disaster areas.
Nie ma to niczego wspólnego z powodem dlaczego to zarządziłem.It has nothing to do with the reason I ordered this.
Ponieważ niebawem nastanie pora deszczowa, zarządziłem by wszystkie roboty pracowały z maksymalną wydajnością.Because the rainy season will soon be here, I have ordered all robots to work at maximum output.
Panie proszą panów? - Czy to ty zarządziłeś Franciszku?- Was it you that ordered, Franz?
Wiem, że zarządziłeś dziś autopsję Bobby'ego McCoya, a autopsja Juanity Jones jest zapisana na piątek.I see where you've ordered an autopsy on Bobby McCoy today, and Juanita Jones is scheduled for one on Friday.
"zarządził nielegalne przekazanie osób podejrzanych o terroryzm"ordered the illegal handover of terrorist suspects
- Czy to dlatego, że Cinna tak zarządził?- Is it because Cinna ordered it?
- Czy wyglądało tak, jakby Hearst zarządził ten incydent?Did it seem like Hearst ordered the interference?
- Dlatego, że Cinna tak zarządził.- Because Cinna ordered it.
- Dostanie to, co zarządził lekarz.She will get what the doctor ordered. But Mom!
Chai Ling powiedziała wcześniej, że wybacza Deng Xiaopingowi i Li Pengowi, którzy zarządzili czystkę studentów i mieszkańców Pekinu na Placu Niebiańskiego Spokoju w 1989 r. Wybaczyła również obecnym władzom chińskim, pomimo tego, że wciąż tłumią ruchy obywatelskie.Chai Ling said she had forgiven Deng Xiaoping and Li Peng who had ordered the people's army to wipe out the students and Beijing residents at Tiananmen Square in 1989, as well as the current leadership of China who continue to suppress people.
Jeśli cokolwiek ujawnisz, zarządzę natychmiastową egzekucję twojego dziecka.If you divulge any part of it, I will order The immediate execution of your child.
Co roku wszyscy się zastanawiają, kiedy zarządzisz kolejną wyprawę na zachód - i co roku ich zawodzisz.Every year, all your people wonder when you will order another raid West and every year you disappoint them.
Gdy to zrobią, pan zarządzi uderzenie, pociągające za sobą inwazję.The will refuse When they do you will order the strikes followed by the invasion
Jeśli wykażemy, że Drescher wiedział o przymusie, sąd zarządzi nowe wybory, a on nie będzie mógł kandydować.If we can demonstrate Mr. Drescher's knowledge of contraceptive fraud, the court will order a new election and he'll be precluded from running.
Z kolei organy podatkowe zarządzą odzyskanie różnicy w podatku od przedmiotowego organu.The tax authorities, for their part, will order the recovery of the difference in taxation from the body concerned.
Centrum Kontroli Chorób zarządziło kwarantannę miasta.The Centers for Disease Control have ordered the town quarantined.
Chcąc za pomocą terroru zmusić resztę Chin do kapitulacji, dowództwo japońskie zarządziło masakrę.Trying to terrorize the rest of China into surrender... the Japanese high command ordered a massacre.
W związku z tym ograniczeniem, PO zarządziło w 2005 r. transfer 42,457 mln EUR środków rezerwowych od indywidualnych nadawców na swoją rzecz.In view of this constraint, the PO ordered the transfer of €42,457 million of reserves from the individual broadcasters to the PO in 2005.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'order':

None found.
Learning languages?