Zakopać (to bury) conjugation

Polish
75 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zakopię
I will bury
zakopiesz
you will bury
zakopie
he will bury
zakopiemy
we will bury
zakopiecie
you all will bury
zakopią
they will bury
Imperative
-
zakop
you bury!
niech zakopie
let him/her/it bury
zakopmy
let's bury
zakopcie
you all bury
niech zakopią
let them bury
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zakopałam
I buried
zakopałaś
you buried
zakopała
she buried
zakopałyśmy
we buried
zakopałyście
you all buried
zakopały
they buried
Future feminine tense
zakopię
I will bury
zakopiesz
you will bury
zakopie
she will bury
zakopiemy
we will bury
zakopiecie
you all will bury
zakopią
they will bury
Conditional feminine tense
zakopałabym
I would bury
zakopałabyś
you would bury
zakopałaby
she would bury
zakopałybyśmy
we would bury
zakopałybyście
you all would bury
zakopałyby
they would bury
Conditional perfective feminine tense
zakopałabym była
I would have buried
zakopałabyś była
you would have buried
zakopałaby była
she would have buried
zakopałybyśmy były
we would have buried
zakopałybyście były
you all would have buried
zakopałyby były
they would have buried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zakopałem
I buried
zakopałeś
you buried
zakopał
he buried
zakopaliśmy
we buried
zakopaliście
you all buried
zakopali
they buried
Future masculine tense
zakopię
I will bury
zakopiesz
you will bury
zakopie
he will bury
zakopiemy
we will bury
zakopiecie
you all will bury
zakopią
they will bury
Conditional masculine tense
zakopałbym
I would bury
zakopałbyś
you would bury
zakopałby
he would bury
zakopalibyśmy
we would bury
zakopalibyście
you all would bury
zakopaliby
they would bury
Conditional perfective masculine tense
zakopałbym był
I would have buried
zakopałbyś był
you would have buried
zakopałby był
he would have buried
zakopalibyśmy byli
we would have buried
zakopalibyście byli
you all would have buried
zakopaliby byli
they would have buried
Impersonal
zakopano by
there would be buried
zakopano by
there would be buried

Examples of zakopać

Example in PolishTranslation in English
"Nie chcemy żywcem zakopać tych maminsynków"."We don't want to bury these dudes alive."
- Ale wpierw trzeba zakopać ciała.But first we need to bury these bodies.
- Kazałeś mi zakopać topór wojenny.You asked me to bury the hatchet, John.
- Mam ją zakopać?- Would you like me to bury it?
- Mam to zakopać?So you want me to bury him? Do what you want.
- A teraz zakop swojego kumpla.Now bury your friend.
A potem okradnij ją, zabij, odetnij jej głowę i ręce i zakop ją w okolicach strumyka... rozumiem.And get her out of those clothes. And then rob her, kill her, cut off her head and hands and bury her by the creek.
A potem zakop.And burn it... then bury it.
A teraz ją zakop.Now bury her.
Bruiser, zabierz go na twarz i zakop go w wągrze.Bruiser, take him to the face and bury him in a blackhead.
Skoro wróciłaś, zakopmy topór!- Okay, look, Sue. If you're back, let's bury the hatchet.
Więc zakopmy topór wojenny.So let's bury the hatchet.
A teraz zakopcie to i spieprzajcie stamtąd!Now bury it and get the hell away!
Jeśli macie dzieci, zakopcie wpierw ich głowy nim zasypiecie swoje!If you have children, be sure to bury their heads in the sand before you bury your own.
Jeśli nie wrócę zakopcie Wrota na zawsze.If I don't return, then you must bury the gate again forever, joa qua?
Kiedy wejdziemy do Chappa'ai, zakopcie je tak, jak kiedyś to zrobiliśmy, i odejdźcie stąd.After we go through the chaapa 'ai, you have to bury it like we did before, and then leave this place.
O ile wiemy, potrafią podróżować po naszej galaktyce tylko poprzez Wrota. Albo zakopcie swoje Wrota, albo pokażemy wam jak zbudować przesłonę taką jak nasza.Now, as far as we know, they've only been able to travel within our galaxy by use of the Stargate, and you can either bury your Gate, or we can teach you to build an iris system like ours.
Co będzie następne? Zapytasz gdzie zakopałam Jimmy'ego Hoffmana?Do you want to know where I buried Jimmy Hoffman?
Dowodami, które wskazują, że wycięłam serce Kathryn i zakopałam je w lesie? To szaleństwo.Evidence that says I cut out Kathryn's heart and buried it in the woods?
I zakradłam się na cmentarz w środku nocy i zakopałam go zaraz obok grobu mojej mamy.And I snuck into the cemetery in the middle of the night and reburied her right beside my mom.
Kiedy się wprowadziliśmy, zakopałam wszystkie jego ubrania w ogrodzie.When we moved I buried all of his clothes in the garden.
Miał operację, którą zakopałam głęboko.We had the surgery, and I just buried it.
- Tu go zakopałaś?- Yes. - This is where you buried him? - Yes.
- Z lasu, gdzie to zakopałaś.- In the woods where you buried it.
Dopóki są przekonani, że zakopałaś żywcem kobietę.As far as they're concerned, you've buried a woman alive.
Więc posprzątałaś miejsce zbrodni, zakopałaś ciało, pojechałaś aż do Południowego Memphis w środku nocy by wrzucić pistolet do rzeki, i wciąż zdążyłaś na czas, by rano wyprawić młodego do szkoły?So you covered up a crime scene, buried a body, Drove all the way to South Memphis In the middle of the night to throw the gun in the River,
Znaleźliśmy zakrwawione ubrania przy philadelphijskiej autostradzie, gdzie je zakopałaś.We found your bloody clothes on the side of the philly turnpike, where you buried them.
*Monk, zabiła go i zakopała pod garażem.*Monk, she killed him. She buried him under the garage.
- Nie żył, więc go pani zakopała.He was dead, so you buried him. No.
Albo dziewczyna Raja wyjawi, gdzie go zakopała.Or-or-or like when Koothrappali's weird girlfriend admits where she buried his body.
Albo ziemia wyschła i zamieniła się w piasek i zakopała statek.Yeah, or sailed away. Or the land dried up, the soil turned to dust, the sands blew in, and the ship is still buried to this day right here, next to the structure. - Okay, great.
Aukcjonator jest mężczyzną i oceniał miecz zanim Kendra spanikowała i go zakopała.The auctioneer is a man,and he evaluated the sword before Kendra panicked and buried it.
- i zakopałyśmy w ogrodzie.- and buried him in the backyard. - Oh, baby.
A pamiętacie, jak kiedyś włamałyśmy się do domku rodziców George'a, nad jeziorem, i zakopałyśmy nasze marzenia w lesie?Oh, remember that time that we broke into George's parents' lake house, and we buried our wishes in the woods?
Schowałyśmy nasze marzenia do pudełka i zakopałyśmy.So we put our dreams in a box, and we buried it.
Wypełniłyśmy to pudełko wszystkimi naszymi... skarbami, głównie należącymi do Kelly i zakopałyśmy w ogródku.We,uh,filled this toy suitcase with all of our... treasures, Kelly's mostly,anst buried it in your backyard.
Sprowadź dla policji Birmingham czujnik metanu z Waszyngtonu. Niech przebadają podwórze. Może dzieci gdzieś go tam zakopały.Why don't you get Birmingham P.D. a methane probe out of washington and cover the backyard,maybe the cat's dead and the kids buried it.
- Zaraz. - I to nie ja zakopałem klucz.-Who took the key and buried it.
Abigail pozostanie w czyśćcu, ty udusisz się w sosnowej skrzyni, w której cię zakopałem.Abigail will remain in purgatory, and you will suffocate in that plain pine box I buried you in, back on Earth.
Ale zakopałem je głęboko.I buried it all where no one could find it.
Boże pomóż mi. Spaliłem ją i zakopałem w piwnicy.God help me, l buried her in the earthen floor of the fruit cellar.
Cieszyłaś się, kiedy zabiłem Saida, przywiozłem tu i zakopałem!You were happy I killed Said, drove here and buried him! Oh, quit complaining.
- Czemu zakopałeś te wszystkie pieniądze?Why do you have all this money buried in the ground?
- Zabrałem Stillsowi. Temu, którego zastrzeliłem z twojej spluwy, zanim zakopałeś go w Oyster Bay.Took it off your friend Stills, the one I shot with your gun before you buried him out in Oyster Bay.
A kiedy Billie Morgan wygrała swój zakład, ją też zakopałeś.And when Billie Morgan won her bet, you buried her, too.
A ty się odwróciłeś, bo wiedziałeś, co się stanie, bo to ty je tam zakopałeś, i to ty podpaliłeś przyczepę i wrobiłeś w to Jaspera.And you looked away, because you knew what was gonna happen, Because you buried that body at that building site and you firebombed the trailer to try and frame Jasper.
Będziesz miał więcej roboty, wyjaśniając dlaczego zakopałeś człowieka, którego nie zabiłeś... niż w przypadku człowieka, którego przypadkowo zastrzeliłeś i pogrzebałeś, prawda, kapitanie?You'll have more of a job explaining a body that you didn't kill and bury, than a body that you accidentally killed and buried, right, Captain?
- Chyba, że je gdzieś zakopał.Unless he buried it somewhere.
- Coś tam zakopał?It's buried there?
- Ktoś je zakopał.Someone buried it.
- Może je zakopał?- Maybe he buried it.
- Odciął mu głowę, a resztę zakopał na swoim placu budowy.He chopped off his head, buried the rest of his body on one of his construction sites.
/I tak ja i wujek Barney /zakopaliśmy topór wojenny.And that's how your Uncle Barney and I buried the hatchet.
Byłeś jedynym, który wiedział gdzie go zakopaliśmy.You're the one who knew where we buried it.
Czy myślisz, że zakopaliśmy tutaj złoto?You think that we've got buried gold here?
Dlatego zakopaliśmy druty w piachu.That's why we buried the wire down in the sand.
Dokładnie dwa lata temu, ona i ja zakopaliśmy tu kapsułę czasu.Exactly two years ago today, she and I buried a time capsule here.
Był martwy, gdy go zakopaliście?Was he dead or not when you buried him?
Czy Dorothea wiedziała, gdzie zakopaliście Nixa?Did Dorothea know where Nix was buried?
I masz mi powiedzieć, gdzie zakopaliście moją pieprzoną forsę!And I want you to tell me where you and your uncle buried my goddamn money.
Kapsułę czasu, tą którą zakopaliście pięć lat temu.- The-The time capsule... that you buried five years ago.
Myślałem, że zakopaliście Vuka prawidłowo.I thought you had buried Vuk properly!
- Oni niewątpliwie zakopali wrota.They have undoubtedly buried the Gate.
- Porywacze zakopali cię pod ziemią?And just so I have this right, the kidnappers buried you in the ground?
/Tam w lesie nie było miejsca, /by nas schować, więc zakopali nas... /w płytkim grobie... /razem z innymi ciałami.Out in the woods, there wasn't anywhere to hide us, so they buried us... in a shallow grave... along with the other bodies.
Brak ukrytych sejfów, nic nie zakopali z tyłu posiadłości.No hidden safes inside and there's nothing buried in this backyard.
Jeśli kiedykolwiek nawet mrugniesz w jej kierunku, zakopię cię tak głęboko, że żar z wnętrza ziemi spali twoje dupsko.If you ever so much as blink in her direction again, I can and will bury you so far in the ground that the heat from the earth's core will incinerate your sorry ass.
Musisz mi obiecac, że zakopiesz ją jak ją znajdziesz.You have to promise me that you will bury her when you find her.
Ale ja zakopie twoje.But l will bury yours.
Po waszym odejściu zakopiemy wrota.When you are gone we will bury it.
Oni to zakopią tam, gdzie nikt tego nigdy nie znajdzie.They will bury it where no one will ever find it again.
Carmanto zakopało ten dowód, przekonując wszystkich, że jest w porządku.And Carmanto buried that evidence, convinced everybody it was fine.
Czy zbyt duże nasycenie nas zakopało?Has over-saturation buried us?
Sądzimy, że Desert Shell zakopało toksyczne odpady pod ziemią, potem przeniknęły one do poziomu wód gruntowych.Well, we think that Desert Shell buried toxic waste in the ground, and then it seeped into the water table there.
Wypłynęło na brzeg i się zakopało?Tide brought it onto shore, buried it.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bury':

None found.
Learning languages?