Zakazać (to prohibit) conjugation

Polish
16 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zakażę
I will prohibit
zakażesz
you will prohibit
zakaże
he will prohibit
zakażemy
we will prohibit
zakażecie
you all will prohibit
zakażą
they will prohibit
Imperative
-
zakaż
you prohibit!
niech zakaże
let him/her/it prohibit
zakażmy
let's prohibit
zakażcie
you all prohibit
niech zakażą
let them prohibit
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zakazałam
I prohibited
zakazałaś
you prohibited
zakazała
she prohibited
zakazałyśmy
we prohibited
zakazałyście
you all prohibited
zakazały
they prohibited
Future feminine tense
zakażę
I will prohibit
zakażesz
you will prohibit
zakaże
she will prohibit
zakażemy
we will prohibit
zakażecie
you all will prohibit
zakażą
they will prohibit
Conditional feminine tense
zakazałabym
I would prohibit
zakazałabyś
you would prohibit
zakazałaby
she would prohibit
zakazałybyśmy
we would prohibit
zakazałybyście
you all would prohibit
zakazałyby
they would prohibit
Conditional perfective feminine tense
zakazałabym była
I would have prohibited
zakazałabyś była
you would have prohibited
zakazałaby była
she would have prohibited
zakazałybyśmy były
we would have prohibited
zakazałybyście były
you all would have prohibited
zakazałyby były
they would have prohibited
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zakazałem
I prohibited
zakazałeś
you prohibited
zakazał
he prohibited
zakazaliśmy
we prohibited
zakazaliście
you all prohibited
zakazali
they prohibited
Future masculine tense
zakażę
I will prohibit
zakażesz
you will prohibit
zakaże
he will prohibit
zakażemy
we will prohibit
zakażecie
you all will prohibit
zakażą
they will prohibit
Conditional masculine tense
zakazałbym
I would prohibit
zakazałbyś
you would prohibit
zakazałby
he would prohibit
zakazalibyśmy
we would prohibit
zakazalibyście
you all would prohibit
zakazaliby
they would prohibit
Conditional perfective masculine tense
zakazałbym był
I would have prohibited
zakazałbyś był
you would have prohibited
zakazałby był
he would have prohibited
zakazalibyśmy byli
we would have prohibited
zakazalibyście byli
you all would have prohibited
zakazaliby byli
they would have prohibited
Impersonal
zakazano by
there would be prohibited
zakazano by
there would be prohibited

Examples of zakazać

Example in PolishTranslation in English
1. a) Państwa będące członkami Związku zgadzają się, w wypadku braku zezwolenia właściwych organów, odmawiać rejestracji lub unieważniać rejestrację i na podstawie odpowiednich zarządzeń zakazać używania jako znaku towarowego lub jako części takiego znaku: herbów, flag i innych godeł państwowych państw będących członkami Związku, przyjętych przez nie urzędowych oznaczeń i stempli kontrolnych i gwarancyjnych, a także wszystkiego, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby ich naśladownictwem.(1) (a) The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorisation by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trade marks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view.
Aby chronić status obszaru wolnego od warrozy posiadany przez terytoria uznane za wolne od tej choroby, oprócz wymagań przewidzianych we wspomnianym rozporządzeniu należy zakazać wprowadzania do Unii przesyłek zawierających matki pszczele i towarzyszące im robotnice, jeśli deklarowanym miejscem przeznaczenia takich przesyłek jest terytorium wolne od warrozy.In addition to the requirements laid down in that Regulation, in order to protect the varroosis-free status of the territories recognised as such, it is appropriate to prohibit the introduction of consignments of queen bees and their accompanying attendants into the Union, where the declared final destination of the consignments is a varroosis-free territory.
Aby móc je zakazać, musiałoby albo zostać udowodnione konkretne ryzyko wprowadzenia w błąd albo używania musiałby zakazywać wyraźny przepis.In order to be able to prohibit it, either a specific risk of misleading consumers would have to be established or an express provision would have to prohibit its use.
Aby zmniejszyć ryzyko zachowań spekulacyjnych producentów cukru należy zakazać przenoszenia uprawnień wynikających z pozwoleń na wywóz w przypadku cukru pozakwotowego.In order to reduce the risks of speculative behaviour of sugar manufacturers it is appropriate to prohibit the transfer of export licences in the case of out-of-quota sugar.
Wszystkie samochody i taksówki mają zakaż przebywania w okolicy Tylko ruch pieszy będzie dozwolonyAll cars and taxis will be prohibited from being in the area, and foot traffic only will be allowed.
Belgia zakazała połowów tego gatunku od 17 lipca 2004 r. Należy zatem utrzymać tę datę,Belgium has prohibited fishing for this stock from 17 July 2004. This date should be adopted in this Regulation also,
Belgia zakazała połowów tego gatunku od 17 lipca 2004 r. Należy zatem utrzymać tę datę.Belgium has prohibited fishing for this stock from 17 July 2004. This date should be adopted in this Regulation also,
Belgia zakazała połowów tego gatunku od dnia 1 września 2004 r. Należy zatem utrzymać tę datę,Belgium has prohibited fishing for this stock from 1 September 2004. This date should be adopted in this Regulation also,
Belgia zakazała połowów tego gatunku od dnia 6 sierpnia 2004 r. Należy zatem utrzymać tę datę,Belgium has prohibited fishing for this stock from 6 August 2004. This date should be adopted in this Regulation also,
Decyzją z dnia 19 grudnia 2002 r. Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (dyrekcja nadzoru i usług w Trewirze) zakazała H.S. Schneiderowi stosowania w sprzedaży win francuskich terminów „Réserve” i „Grande Réserve”.By decision of 19 December 2002 the Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Regional Inspectorate) Trier prohibited Mr Schneider from marketing the wine in question using the French terms ‘Réserve’ and ‘Grande Réserve’.
Niemcy zakazały połowów tego gatunku od dnia 22 października 2004 r. Należy zatem utrzymać tę datę,Germany has prohibited fishing for this stock from 22 October 2004. This date should be adopted in this Regulation also,
Niemcy zakazały połowów tego gatunku od dnia 25 sierpnia 2004 r. Należy zatem utrzymać tę datę,Germany has prohibited fishing for this stock from 25 August 2004. This date should be adopted in this Regulation also,
Włochy zakazały także przemieszczania świń z tych prowincji do innych regionów Włoch i do innych państw członkowskich.Italy has also prohibited the movement of pigs from those provinces to other regions of Italy and to other Member States.
Zakaz reklam fastfudów w Quebek zmniejszył spożycie śmieciowego jedzenia Są już teraz kraje, które zakazały marketingu śmieciowego jedzenia do dzieci, zaprzestały podawania śmieciowego jedzenia w szkołach, opodatkowały s.napoje ...There are other countries now who have prohibited junk food marketing to kids stopped serving junk food in schools, started taxing soda...
7750 dol.) oraz zakazał opuszczania kraju.At his trial he was fined 600,000 quetzals ($7,750 USD) and was prohibited from leaving the country.
Niniejszy przepis nie ma zastosowania, jeżeli państwo członkowskie zakazało połowów rekreacyjnych w odniesieniu do stad objętych planem odbudowy.This provision shall not apply when a Member State has prohibited recreational fisheries of stocks subject to a recovery plan.

More Polish verbs

Related

dokazać
achieve
kazać
preach
nakazać
order
odkazać
do
pokazać
show
przekazać
transfer
przykazać
do
rozkazać
command
skazać
convict
ukazać
show
wykazać
demonstrate
zakazywać
prohibit

Similar

dokazać
achieve
nakazać
order
odkazać
do
pokazać
show
wskazać
indicate
wykazać
demonstrate
zagrzać
heat
zakapać
do
zakasać
roll up
zakazić
infect
zakażać
prohibit
zakąsać
roll up
zakimać
do
zakolać
do
zakopać
bury

Similar but longer

zakańczać
terminate
zakaszać
do
zakazywać
prohibit

Other Polish verbs with the meaning similar to 'prohibit':

None found.
Learning languages?