Zaczynać (to begin) conjugation

Polish
44 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zaczynam
I begin
zaczynasz
you begin
zaczyna
he/she/it begins
zaczynamy
we begin
zaczynacie
you all begin
zaczynają
they begin
Imperfective future tense
będę zaczynać
I will begin
będziesz zaczynać
you will begin
będzie zaczynać
he/she/it will begin
będziemy zaczynać
we will begin
będziecie zaczynać
you all will begin
będą zaczynać
they will begin
Imperative
-
zaczynaj
you begin!
niech zaczyna
let him/her/it begin
zaczynajmy
let's begin
zaczynajcie
you all begin
niech zaczynają
let them begin
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaczynałam
I began
zaczynałaś
you began
zaczynała
she began
zaczynałyśmy
we began
zaczynałyście
you all began
zaczynały
they began
Future feminine tense
będę zaczynała
I will begin
będziesz zaczynała
you will begin
będzie zaczynała
she will begin
będziemy zaczynały
we will begin
będziecie zaczynały
you all will begin
będą zaczynały
they will begin
Conditional feminine tense
zaczynałabym
I would begin
zaczynałabyś
you would begin
zaczynałaby
she would begin
zaczynałybyśmy
we would begin
zaczynałybyście
you all would begin
zaczynałyby
they would begin
Conditional perfective feminine tense
zaczynałabym była
I would have begun
zaczynałabyś była
you would have begun
zaczynałaby była
she would have begun
zaczynałybyśmy były
we would have begun
zaczynałybyście były
you all would have begun
zaczynałyby były
they would have begun
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaczynałem
I began
zaczynałeś
you began
zaczynał
he began
zaczynaliśmy
we began
zaczynaliście
you all began
zaczynali
they began
Future masculine tense
będę zaczynał
I will begin
będziesz zaczynał
you will begin
będzie zaczynał
he will begin
będziemy zaczynali
we will begin
będziecie zaczynali
you all will begin
będą zaczynali
they will begin
Conditional masculine tense
zaczynałbym
I would begin
zaczynałbyś
you would begin
zaczynałby
he would begin
zaczynalibyśmy
we would begin
zaczynalibyście
you all would begin
zaczynaliby
they would begin
Conditional perfective masculine tense
zaczynałbym był
I would have begun
zaczynałbyś był
you would have begun
zaczynałby był
he would have begun
zaczynalibyśmy byli
we would have begun
zaczynalibyście byli
you all would have begun
zaczynaliby byli
they would have begun
Impersonal
zaczynano by
there would be begun
zaczynano by
there would be begun

Examples of zaczynać

Example in PolishTranslation in English
"...z jakiegoś powodu zaczynam myśleć, że mnie jeszcze pamięta"...for some reason I am beginning to think that she remembers me, too,
"Panie" - zaczynam."Ladies," I begin.
"Czemu od razu zaczynasz jeść, nie pomodliwszy się wcześniej?"Why did you begin to eat at once without praying beforehand?
"Im więcej zaczynasz dowiadywać się, co myślimy że rozumiemy, skąd pochodzimy, co robimy, tym bardziej zaczynasz widzieć, że jesteśmy okłamywani.The more you begin to investigate what we think we understand, where we came from, what we think we're doing, the more you begin to see we've been lied to.
"Kiedy zaczynasz się kołysać, cały Londyn kołysze się z tobą.""And when you begin to sway, all London sways with you"
"Dom - tu wszystko się zaczyna"." Home is where your history begins.
"Gdy nadchodzi noc, moja służba Duffmana się zaczyna".Night gathers, and now my Duff watch begins.
"Jutro zaczynamy od nowa"."Tomorrow we begin again."
"Świat pastoralny" odchodzi, a my zaczynamy się z biegiem historii zastanawiać, czy bohater jest tak naprawdę dobry.The 'Pastoral World' retreats, and as the plot advances, we begin to question, whether the hero, is actually good at all
* Włączcie się do tańca Wkręćcie się i zaczynamy% Enter in the dance Plug it in an' we begin
- A więc zaczynamy.- Let's begin.
- Jeden: zaczynacie się rozbudzać.One: You're beginning to come up.
- Od czego zaczynacie?How do you wanna begin?
/na sposób, który dopiero zaczynacie podejrzewać./Carl (over p.A.): Yes, I have, In ways you're only beginning to suspect.
"Brain" koralowce zaczynają wypuszczać małe pakieciki jajek.Brain corals begin releasing tiny packets of eggs.
"Dlaczego cienie zaczynają szeptać Dlaczego jesteś taki leniwy"Why shadows begin to whisper Why you want to stretch lazily
"Gdy stare ręce ojca zaczynają drżeć, to obowiązkiem jego młodego syna jest przyjście mu z pomocą"When an aging father's hands begin to tremble it is his son's duty to give him a helping hand. Where are you, my son?
"Obowiązki zaczynają się w marzeniach"."In dreams begin responsibilities."
"Pocałunki zaczynają się od Kay"."Every kiss begins with Kay"?
"Nie zaczynaj, jeśli nie chcesz skończyć."Adventurers beware. Do not begin unless you intend to finish.
- Dobrze, zaczynajmy.Good, let's begin.
- No to zaczynajmy!Then let's begin!
Um, można założyć, że twoi odbiorcy są bardzo młodzi, właściwie, od wprowadzenia na rynek obserujemy ogromną lojalność wzgędem marki co oznacza, że osoby, które były nastolatkami kiedy ty zaczynałaś używać twoich kosmetyków teraz, tak jak i ty, są... zaczynają dorosłe życie i zakładają rodziny... um, to 58% dla ścisłości.Though one might assume that your demographic is very young, in fact, there's been tremendous brand loyalty since you've launched, which means that the people who were teenagers when they began using your cosmetics, well, now, like you, they are beginning to settle down and have children. Fifty-eight percent, to be exact.
- Cała ta okropna rzeczywistość zaczynała mnie przerażać.All these horrible realities began to dawn on me.
/Ale im byłem starszy, /tym bardziej legenda zaczynała zżerać moją duszę.But the older I got, the more the mythology began to eat away at my soul.
/Straciła zainteresowanie światem, /a także sobą... /Jak przerażająca zjawa - /zaczynała straszyć.She lost interest in the world and it lost interest in her as a horrible apparition began to haunt.
A wraz z tym pierwszorzędna grupa fanów stanowiąca mężów z udanym małżeństwem zaczynała nabierać kształtów.And with that, Oprah's primary fan base, married working class men, began to take shape.
Ale niezliczone lata mijały na próżno, i królowa zaczynała tracić nadzieję że kiedykolwiek znajdzie dziewicę.But the countless years passed in futility, and the blood queen began to lose all hope that she might ever find the virgin she was searching for.
"Bolesne pytania" zaczynały się raczej od "lżejszych" tortur:The "painful interrogation" preferably began with a "lighter" torture:
/Na początku były mgliste, /ale zaczynały opowiadać historię o człowieku, który był zagadką.It was hazy, but it began to tell a story about this guy who, of course, was an enigma.
/wszystkie beznadziejne miejsca /zaczynały znikać.The crappy old places we loved began to disappear.
Biedna Robin zemdlała, nie mogła oddychać. Jej oczy zaczynały łzawić.Poor Robin swooned, she couldn't breathe, her eyes began to tear up.
Dopasowałeś listę odbiorców wódy do nazwisk pracowników Firmy którzy są w tej chwili poza krajem których nazwiska zaczynały się na "K" i którzy mówią po rosyjskuYou matched the liquor delivery list against the names of Company employees who are currently out of the country, whose last names began with "K," and who spoke Russian?
-Co? Liczyłam tylko ile razy zaczynałeś zadanie od "Emma."Oh, I was just counting the amount of times you began a sentence with "Emma."
A kiedy zaczynałeś, moja wisiała na włosku.And when you began it I wasn't so sure about my own.
Gdy zaczynałeś, obaj wiedzieliśmy, że nie pozostaniesz tutaj wiecznie. O, teraz rozumiem.Now we both knew when you began doing this, you wouldn't be here forever.
"Statek zaczynał niszczeć wokół nich w gwałtownym monsunie terra-skał,""The ship began crumbling "around them in a violent monsoon of terra-rock.
- Tak, zaczynał na scenie.- Yes. He began on the stage.
"Gdy zaczynaliśmy być bardzo wyczerpani,... ..zaczęliśmy opowiadać historie, które przychodziły nam do głowy,... ..i on w końcu zaczął mówić o rzeczach, które mnie interesowały.""We fell together, as modest people will, ... . . in the tail of the herd that was being shown through, ... . . and he at once began to say things which interested me. "
- Tak poznałam Michaela, tak zaczynaliśmy...That's how we began.
- Wszyscy zaczynaliśmy jako coś innego!- We all began as something else!
/A gdy z Opusem zaczynaliśmy /się denerwować, pojawiała się!And the moment that Opus and I began to get nervous, she would reappear!
Kiedy zaczynaliście tą podróż 12 dni temu, wiedzieliście, że może to być niebezpieczne.When you began this journey twelve days ago, you were told that it would be perilous.
Ci tutaj uzależnieni od heroiny też zaczynali od trawy.Those in here for heroin once began with pot.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'begin':

None found.
Learning languages?